Tá Saol Le VEID ann

féach! Tá an saol le VEID

Is féidir leis an ionchas saoil do HIV Positive iontas a dhéanamh

Hourglass ag luí na gréine le spás cóipe

Is í an chóireáil luath an eochair chun ionchas saoil VEID dearfach a mhéadú.

Ach difríochtaí móra i gcóireáil daoine aonair a d’fhéadfadh méadú ionchas saoil VEID dearfach

An méadú seo i ionchas saoil VEID dearfach, toisc nach bhfuil sé, abair, do gach duine.

Dealraíonn sé go bhfuil claonadh ag WASP (lol) freagairt níos fearr ar EALAÍN (PQP), lol….

Chun breathnú ar a bhfuil le rá sa téacs seo, a thosaíonn anseo fiú:

Fuair ​​staidéar Meiriceánach go bhfuil roinnt grúpaí daoine le VEID, go háirithe iad siúd a ndearnadh cóireáil orthu sular thit a gcomhaireamh CD4 faoi bhun 350 cealla / mm3, tá ionchais saoil acu atá cothrom le, nó níos mó fós, ná daonra Mheiriceá i gcoitinne.

Mar sin féin, fuair an staidéar amach freisin go bhfuil ionchas saoil duine VEID-deimhneach do roinnt grúpaí eile - go háirithe mná agus daoine ó eitneachas seachas daoine geala - fós i bhfad íseal i gcomparáid le baill an daonra i gcoitinne agus ionchas daoine a instealladh drugaí. , níor tháinig feabhas ar bhealach ar bith ar ionchas saoil an duine VEID-deimhneach i ré na teiripe antiretroviral (ART).

Creideann gach rud dom go ndearna WASPanna an staidéar seo

Fuair ​​dara staidéar, a d’fhéach ar rátaí básmhaireachta idir baill VEID-deimhneach agus baill VEID-diúltacha de dhá ghrúpa daoine a bhfuil VEID orthu nó atá i mbaol conradh a dhéanamh leo, go bhfuil an teorainn ar rátaí na ngalar SEIF neamhshainithe i measc daoine a bhfuil VEID orthu Thosaigh mé le EALAÍN (tá an nasc beagnach cosúil le chobver sa fhliuch) ní raibh, agus ní raibh riamh, níos mó ná 350 cealla / mm3 ná iad siúd i measc daoine inchomparáide VEID-diúltacha.

I bhfocail eile, ba é an t-aon rud a chuir le básmhaireacht a mhéadú i measc daoine a thosaigh EALA go luath SEIF.

Tá sé an-tábhachtach go ndéanann tú an difríocht.

Ní hamhlaidh a bhí, áfach, i measc daoine a chuir tús le EALAÍN níos déanaí.

Bhí básmhaireacht laghdaithe acu mar gheall ar chúiseanna nach raibh baint acu le SEIF, chomh maith le SEIF.

Féach go bhfuil cóireáil an-tábhachtach agus, mar a deirimid, ar chlé agus ar dheis. Tosaigh láithreach.

Ionchas saoil VEID dearfach i measc , 2000 - 2007 níos airde do mhná

 

Bhreathnaigh an chéad staidéar ar rátaí básmhaireachta i measc, agus ansin ríomh ionchas saoil an duine VEID-deimhneach le, 22.937 duine le VEID sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada a thosaigh le EALAÍN idir tús 2000 agus deireadh 2007. Ansin rinne an staidéar comparáid idir a n-ionchas saoil ag aois 20 agus ionchas an daonra i gcoitinne agus thug sé faoi deara conas a d’athraigh sé le linn ocht mbliana an staidéir.

Tá ionchas saoil duine VEID-deimhneach ag aois 20 i ndaonra Mheiriceá thart ar 57 bliana i measc na bhfear.

Ar an meán, agus in éagmais athruithe móra, gheobhaidh caoga faoin gcéad bás faoi aois 77) agus 62 i measc na mban.

Agus seans caoga faoin gcéad go bhfaighidh sé bás faoi aois 82. (Sílim go n-athróidh mé gnéas 🙂)

I gCeanada, is féidir le fir a bheith ag súil go mairfidh siad timpeall trí bliana níos faide ná sin agus nach mbeidh ag mná ach dhá bhliain eile.

B’fhéidir go mbogfaidh mé go Ceanada! 🙂 🙂 🙂

Fuair ​​an staidéar amach go raibh meán-ionchas saoil an duine VEID-deimhneach i measc daoine le VEID faoi bhun 43 bliana don ghrúpa ina iomláine agus ina dhiaidh sin, agus go bhfaighidh caoga faoin gcéad bás faoi aois 63 - 15 bliana. níos luaithe ná fir agus 19 mbliana níos luaithe ná mná i ndaonra ginearálta Mheiriceá.

Tá go leor difríochta in ionchas saoil daoine VEID-deimhneach

Mar sin féin, bhí roinnt difríochtaí sa ionchas saoil duine VEID-deimhneach idir grúpaí éagsúla.

Cé go raibh ionchas saoil an duine VEID dearfach ag daoine a instealladh drugaí ach 29 bliain níos sine ag 20, i gcás daoine bána bhí sé 52 bliana d’aois, dóibh siúd a thosaigh cóireáil le comhaireamh CD4 os cionn 350 cealla / mm3 bhí sé 55 agus d’fhir aeracha bhí sé 57 - mar an gcéanna (nó beagán níos mó) ná fir Mheiriceá i gcoitinne.

Ina theannta sin, tháinig feabhas suntasach ar ionchas saoil an duine VEID-deimhneach idir 2000 agus 2008 d’fhormhór na ngrúpaí.

I measc daoine eitneacha seachas daoine geala, cé nach raibh ionchas saoil an duine VEID-deimhneach dóibh siúd ar EALAÍN idir 2005 agus 2007 fós ach 48 bliana níos sine ag 20 - ie naoi mbliana taobh thiar d’fhir Mheiriceá agus 14 bliana ó shin Mná Mheiriceá - is feabhas suntasach é seo ó 2000 - 2002. nuair a d’fhéadfadh daoine eitneachais seachas daoine geala a bhí ar EALA a bheith ag súil go bhfaigheadh ​​siad bás ag 50 ar an meán - gnóthachan 18 mbliana.

I gcásanna áirithe tá an t-ionchas saoil le haghaidh VEID dearfach níos airde ná i measc “gnáthdhaoine”.

Gnáthdhaoine? Cad a bheadh ​​ansin?

Ionchas saoil VEID dearfach ag aois 20 bhí méadú 17 mbliana tagtha ar fhir, 10 mbliana i measc na mban (cé go suntasach, níor tháinig feabhas air sin ó 2005), timpeall 13

blianta i bhfear aerach, timpeall 12,5 bliana i ndaoine heitrighnéasacha, agus timpeall 20 bliain orthu siúd a thosaíonn EALAÍN le comhaireamh cille CD4 os cionn 350 cealla / mm3.

Ciallaíonn sé seo go raibh meán-ionchas saoil an duine VEID-deimhneach ag aois 20 cothrom anois le fir Mheiriceá sa daonra i gcoitinne, i measc daoine heitrighnéasacha le VEID agus i measc daoine bána.

69 bliain i gcuimhne a bhí ann freisin d’fhir agus do dhaoine aeracha a bhí ag tosú ar EALAÍN roimh 20 cealla / mm350 - rud a chiallaíonn mura n-athródh aon rud eile na grúpaí seo, fad a fhanfadh siad ar EALAÍ, tá seans 3/50 acu féach do 89ú breithlá!   

WOW !!!!! - Bia P. Abair é !!!!!!!!! 🙂 🙂 🙂

SEACHT BLIAIN NÍOS MÓ níos mó ná mná i measc daonra ginearálta Mheiriceá.

Go contrártha, níor tháinig feabhas ar ionchas daoine VEID-deimhneach a úsáideann drugaí insteallta.

I gcodarsnacht leis sin, níor tháinig aon athrú ar ionchas saoil duine dearfach VEID ag aois 20 i ndaoine a instealladh drugaí agus bhí sé fós 29 bliana d’aois ag 20 i 2007, mar a bhí sé sa bhliain 2000.

Toradh tromchúiseach eile ná nár thosaigh ach 28% den ghrúpa EALAÍN sular thit a gcomhaireamh cille CD4

faoi ​​bhun 350 cealla / mm3 cé go bhfuil feabhas tagtha ar an gcion seo le himeacht ama.

Go comhréireach, tá an básmhaireacht i measc daoine VEID-deimhneach mar gheall ar ghalair nach mbaineann le SEIF níos airde ná sa daonra i gcoitinne 

Ceann de na fadhbanna leis an gcineál seo staidéir ná mar nach bhfuil á chur i gcomparáid le mhaith.

VEID Beidh go leor difríochtaí i gcónaí ag duine dearfach seachas a stádas VEID agus a gcógas ná gnáthchomhalta an phobail, agus mar sin d’fhéadfaí difríochtaí sa ráta báis a chur i leith gach cineál fachtóra eile.

Rinne an dara staidéar ar bhásmhaireacht iarracht dul i ngleic leis seo trí chomparáid a dhéanamh idir rátaí básmhaireachta i measc daoine a bhí, cosúil lena stádas VEID, cosúil go dlúth.

Agus é sin á dhéanamh, bhíothas in ann cion na mbásanna de bharr SEIF a fháil agus dá bhrí sin a fháil amach an raibh básanna ó ghalair nach mbaineann le SEIF níos airde i measc daoine le VEID nó EALAÍ ná mar a bhí sa daonra i gcoitinne.

Básmhaireacht de bharr tinnis a bhaineann le SEIF i measc daoine VEID-deimhneach agus ní mar gheall orthu

D’fhéach an staidéar seo ar bhásmhaireacht mar gheall ar ghalair a bhaineann le SEIF agus ní mar gheall orthu in dhá ghrúpa staidéir fadtéarmacha Mheiriceá - an Staidéar ar Chohórt SEIF Multicenter (MACS) agus Staidéar VEID Idirghníomhaireachta na mBan (WIHS).

Cuireadh na grúpaí staidéir fadtéarmacha seo ar bun i 1985 agus 1993 faoi seach. D'earcaigh MACS 6972 fear aerach a bhí VEID-deimhneach nó a bhí i mbaol mór ionfhabhtú VEID a chonradh (bhí 41% de na rannpháirtithe VEID-deimhneach cheana féin ag tús an staidéir).

D'earcaigh WHIS 4137 bean a bhí VEID-deimhneach nó a raibh dlúthbhaint acu le mná VEID-deimhneach i dtéarmaí tréithe (bhí 38% de na rannpháirtithe VEID-deimhneach cheana féin ag tús an staidéir).

Comparáid idir básmhaireacht i measc daoine VEID-deimhneach agus VEID-diúltach

Níl sa bhás ach turas ...

Rinne an staidéar seo comparáid idir rátaí básmhaireachta idir baill den ghrúpa VEID-diúltach agus iad siúd le duine le VEID a bhí i gcomhcheangal le teiripe frith-víreasacha (cART).

Toisc nach raibh aon líon mór de bhaill an ghrúpa i cART a bhí an-óg nó an-sean, níor fhéach an staidéar ach ar bhásmhaireacht sna “meánbhlianta”, idir 35 agus 70.

Maidir le daoine le VEID níor fhéach an staidéar ach ar bhásmhaireacht tar éis dóibh tosú ar cART má bhí siad os cionn 35 nuair a thosaigh siad.

D’fhéach an staidéar ar bhásmhaireacht faoi dheireadh 2010, agus mar sin d’fhéadfadh roinnt daoine a bheith ar cART de chineálacha éagsúla ar feadh 15 bliana nó níos mó, dá dtosóidís i lár na 1990idí agus go raibh siad 35 go ​​55 ag an am.

Ba é an meán-raon leantach ná 10.2 bliana i ndáiríre: 11.7 bliana le daoine VEID-diúltacha agus 7.6 agus 8.1 bliana (ag brath ar chomhaireamh CD4 i dtionscnamh cART) agus daoine VEID-deimhneach i cART.

Cuireadh céatadán ard den ghrúpa - 60% nó 6699 duine aonair - san áireamh sa staidéar seo. Is é an chéad fhíric is soiléire ná go raibh básmhaireacht i bhfad níos airde i measc daoine le VEID, mar is féidir leat a bheith ag súil leis: thar na blianta, tá 540 as 2953 duine le VEID tar éis bás a fháil (18,2%) i gcomparáid le 165 as 3854 duine VEID-diúltach (3.4%). Maidir le rátaí básmhaireachta bliantúla, is é seo 2.32% in aghaidh na bliana i measc daoine le VEID agus 0.37% in aghaidh na bliana i measc daoine atá VEID-diúltach.

Comparáid idir básanna daoine VEID-deimhneach agus daoine a bhaineann le SEIF

Is é an chuid bluish den ghrianghraf seo dromchla na cille CD4 agus is “virions” iad na poncanna glasa sin, nó, mar is mian leat, VEID. Tá an grianghraf seo i mbéal an phobail agus is féidir é a fháil ag wikipedia

Ansin roinn na taighdeoirí básanna daoine le VEID ina gcúiseanna gaolmhara agus neamhghaolmhara le cúiseanna SEIF: fuair 11.5% de dhaoine le VEID bás de SEIF agus 6.7% de dhálaí eile.

I ngrúpa ar leith, daoine le VEID a bhfuil a fhios acu gur thosaigh siad cART le comhaireamh CD4 níos mó ná 350 cealla / mm3, ní raibh an básmhaireacht mar gheall ar ghalair nach mbaineann le SEIF níos airde ná mar a bhí sé i measc daoine VEID-diúltacha.

Mar sin féin, fiú sa ghrúpa seo, ba iad básanna SEIF ba mhó, níos mó ná an básmhaireacht a dhúbailt (tá an smaoineamh maidir le VEID a chur i mbaol "dúr amháin, agus mar sin bhí an ráta básmhaireachta foriomlán sa ghrúpa seo thart ar 1% in aghaidh na bliana i gcomparáid le thart ar 0.4% i measc daoine VEID-diúltacha. Is dócha go léiríonn sé seo má tá daoine ann fuair daoine bás de bharr tinnis a bhaineann le SEIF, is gnách go bhfaigheadh ​​siad bás i bhfad níos óige. Rinneadh samhlacha a thuar, bunaithe ar rátaí básmhaireachta breathnaithe, todhchaí dóchúil an ráta báis i measc daoine os cionn 70. Léirigh na staidéir seo gur i ndaoine a thosaigh cART le comhaireamh CD4 os cionn 350 cealla / mm3 agus a fuair bás de SEIF, bhí seans 50% ann go bhfaigheadh ​​sé bás faoi aois 54: dóibh siúd a fuair bás ó ghalair nach mbaineann le SEIF, níor sroicheadh ​​caoga faoin gcéad go dtí 75 bliana d’aois, ní raibh aon rud difriúil ó dhaoine VEID-diúltacha, agus mar sin bhí daoine a bhí ag tosú EALAÍN luath ina gcónaí laistigh de raon na n-ionchas saoil gar do ghnáth chomh fada agus a sheachain siad bás roimh am scratch mar gheall ar SEIF, ag léiriú is dócha an feabhas ginearálta ar ionchas saoil an duine VEID-deimhneach agus an laghdú ollmhór ar mhinicíocht SEIF sna daoine a tháinig slán tar éis thús na bliana 2000.

Cuireann comhaireamh íseal CD4 isteach ar cháilíocht na beatha agus ar mharthanas

Bhí básmhaireacht nach mbaineann le SEIF i measc daoine a chuir tús le EALA ar chomhaireamh íseal CD4, áfach, níos airde ná i measc daoine VEID-diúltacha. Bhí sé 66% níos airde i measc na ndaoine a chuir tús le comhaireamh CD4 idir 200 agus 350 cealla / mm3 agus 115% níos airde i measc daoine a chuir tús le comhaireamh CD4 faoi bhun 200 ceall / mm3, ag athneartú na teachtaireachta go dtosaíonn EALAÍN go luath agus go ginearálta níos fearr. sláinte, ní amháin toisc go stopann sé tinnis a bhaineann le SEIF. Fachtóirí eile a mhéadaigh an seans báis do dhaoine ar cART ná caitheamh tobac (tá an ráta básmhaireachta SEIF caoga faoin gcéad níos airde agus tá an ráta básmhaireachta nach mbaineann le SEIF i gcaiteoirí tobac caoga faoin gcéad níos airde); dúlagar (120% níos airde básmhaireachta nach mbaineann le SEIF agus 65% níos airde básmhaireachta a bhaineann le SEIF); agus brú fola ard (tá básmhaireacht SEIF 58% níos airde agus básmhaireacht nach mbaineann le SEIF 42%).

Bhí ráta básmhaireachta 40% níos airde ag mná i staidéar WHIS mar gheall ar bhreoiteachtaí nach mbaineann le SEIF ná fir sa staidéar MACS, ach ní raibh ráta níos airde acu mar gheall ar SEIF.

Ba é an tionchar is mó ar bhásmhaireacht nach mbaineann le SEIF ná comh-ionfhabhtú le Heipitíteas B nó C. Chuir sé seo níos mó ná an básmhaireacht nach mbaineann le SEIF faoi dhó. Fuair ​​daoine VEID-diúltacha le Heipitíteas B nó C bás ocht mbliana ar an meán níos óige ná daoine gan iad, agus daoine le comh-ionfhabhtú i cART 15 bliana níos óige ná iad siúd a raibh VEID ina n-aonar.

Teastaíonn níos mó sonraí comparáideacha

Is é seo, dar liom, an cac mór. Is fíric staidrimh é saol agus bás an duine VEID-deimhneach. Le léiriú, dhá rud. Sa chéad teach tacaíochta ina raibh mé i mo chónaí, a bhí an-chabhrach, ar ndóigh, toisc gur ghnóthaigh mé mo riocht fisiceach is fearr, níor lig dom obair a lorg. Thug an dara ceann, Ifreann ar Domhan, arna rialú ag an Eaglais Chaitliceach, an óráid seo dom, saol an Athar a rinne é a riaradh: - “Faoi dheireadh, duine álainn le taispeáint”… An bhfuil sé ceart go leor?

In eagarfhocal ar leithligh sa dara staidéar, dúirt na taighdeoirí Verônica Miller agus Sally Hodder go bhféadfaí a bheith ag súil go leanfadh feabhsúcháin ar ionchas saoil an duine VEID-deimhneach ag MACS agus WHIS. Cuireann siad leis go gcuireann an dara staidéar go mór leis an bhfianaise go gcuirtear tús le teiripe antiretroviral go luath; ag tabhairt dá haire go raibh níos mó ná 40% de na básanna nach raibh baint acu le SEIF nó heipitíteas mar gheall ar ghalar cardashoithíoch, agus go raibh básanna nach raibh baint acu le SEIF níos airde i measc daoine a thosaigh EALAÍN níos déanaí. Dúirt siad freisin go leanann an staidéar ar aghaidh ag cur na ceiste an gcuireann próisis athlastacha i ndaoine le VEID nach gcaitear leo go mór leis an mbaol galar cardashoithíoch i gcomhaireamh CD4 níos ísle.

Béim a chur ar an mbonn go bhfuil stóinseacht thorthaí an staidéir in ionchas saoil an duine VEID-deimhneach agus cúis an bháis sa staidéar mar gheall ar charnadh 25 bliain nó níos mó sonraí, iarrann siad tacaíocht leanúnach ón rialtas ó ghrúpaí staidéir níos mó, ag rá: "Beidh cistí poiblí leanúnacha ó ghrúpaí mar MACS, WIHS agus daoine eile i bhfad níos tábhachtaí agus muid ag dul isteach sa cheathrú deich mbliana de chóireáil frith-víreasacha agus ag iarraidh straitéisí a fheabhsú chun sláinte an phobail agus an duine aonair a fheabhsú."

Tá an staidéar seo ar fáil i Rúisis freisin.

Bhuel, mo bhreathnóireacht dheireanach sa téacs seo, inniu

Nóta uaim: Cuireann an rud mionlaigh seo (…) bonn orm. Sea, tá mé i measc mionlach, go háirithe mar gheall ar mo theastas breithe deir:

"Dath: Parda ”.

Mise, Cláudio Souza, ag ligean orm nach n-éireoidh mé sean, ag caitheamh léine denim, le spéaclaí “aviator” scáthánacha, ar íoc mé dhá dollar orthu. KKKKKKK

Agus an rud a fheicim ná go bhfaigheann "mionlaigh", mura dtroidann siad ar son a gcearta, bás. Ar ámharaí an tsaoil tá Mara agam, toisc gur throid sí ar mo shon i gcónaí, tráth nach raibh neart agam le troid, i bhfianaise na laige agus fiú an stáit neamhfhiosach agus “fásúil”, ar ócáid ​​amháin, go raibh mé, áit a raibh “suiteáil pacemaker ” mhol dochtúirí é, i bhfianaise na bradcardia a rinne siad a dhiagnóisiú agus nach raibh ann riamh, i ndáiríre.

Tarlaíonn an cac seo toisc go bhfeiceann dochtúirí áirithe, sa leigheas, glas chun cónraí daoine eile a oscailt, is iad bullshit na gairme iad. Agus gach rud ba mhaith leo a dhéanamh ná iad féin a shaibhriú le pian daoine eile. Má éiríonn tú leamh le ceann acu seo, seol mo bheannachtaí dóibh, tá súil agam i ndáiríre gurb é trátaí amh (...), do bhéile laethúil is fearr!

[embeddoc url = ”https://soropositivo.org/wp-content/uploads/2018/04/laudo.pdf” íoslódáil = "none" breathnóir = "google"]

Aistrithe ag Rodrigo S. Pellegrni do Otiginal ag

 

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Labhair le Cláudio Souza