Tá Saol Le VEID ann

féach! Tá an saol le VEID

Féin-thástáil VEID sa bhaile? Roimh Transa?

An straitéis iomchuí í féin-thástálacha VEID a úsáid le comhpháirtithe gnéis ar chóir do ghníomhaireachtaí sláinte a spreagadh? An bhféadfá cabhrú le daoine atá ina n-úsáideoirí coiscín neamhrialta cheana féin gnéas gan chosaint a sheachaint le daoine a bhfuil stádas VEID difriúil acu? An féidir leis ligean do dhaoine a bhfuil VEID neamh-dhiagnóisithe orthu a thástáil?

Toisc go bhfuil ceisteanna ann freisin an mbeadh daoine in ann an cás a láimhseáil dá mba chosúil go raibh an toradh dearfach ó thaobh VEID - agus imní faoin bhféidearthacht go dtiocfadh comhpháirtithe feargach nó foréigneach - rinne an tOllamh Alex Carballo-Diéguez agus a chomhghleacaithe staidéar randamach i Nua Eabhrac agus i bPortó Ríce, a bhfuil a dtorthaí díreach foilsithe i sraith alt ar SEIF agus Iompar.

Tugadh ‘Taispeánfaidh mé mianach duit’ ar an tionscadal agus spreag sé rannpháirtithe go sainráite le húsáid OraQuick trealamh féinthástála chun iad féin agus a gcomhpháirtithe gnéis a thástáil.

Éagsúlacht Leathan i Staidéar Féinthástála

Le bheith incháilithe, b’éigean do na rannpháirtithe a bheith ina bhfear a bhfuil gnéas aige le fir nó le bean thrasinscneach a raibh VEID diúltach air, a thuairiscigh ilpháirtithe gnéis le déanaí, nár bhain úsáid as coiscíní go comhsheasmhach, agus nár úsáid PrEP. Bhí na 272 rannpháirtí éagsúil ó thaobh eitneachais (lena n-áirítear 57% Latino agus 40% Dubh), ina bhfichidí agus tríochaidí den chuid is mó, bhí 10% de mhná trasnacha iontu, agus níor shainaithin siad iad féin mar homaighnéasach (ní dhearna ach 78%).

Rinneadh leath de na rannpháirtithe a randamú chuig grúpa idirghabhála a fuair deichniúr OraQuick trealamh féinthástála, agus an rogha trealamh breise a ordú dá mbeadh níos mó ag teastáil uathu. Bhreathnaigh siad ar fhíseán freisin a léirigh eispéiris agus moltaí daoine eile maidir leis an tástáil a úsáid, ag tabhairt aghaidh ar shaincheisteanna amhail conas tástáil a mholadh do pháirtí, an gá le meas a thabhairt ar chinneadh páirtí gan tástáil a dhéanamh, agus frithghníomhartha féideartha comhpháirtíochta. Tugadh treoir dóibh an breithiúnas is fearr a fheidhmiú agus cinneadh á dhéanamh acu ar na comhpháirtithe chun tástáil a iarraidh. Ní bhfuair na rannpháirtithe a ndearnadh randamú orthu sa ghrúpa rialaithe na trealamh féin-thástála ná ní fhaca siad an físeán.

Ar feadh trí mhí, bailíodh sonraí faoi thástáil VEID agus iompar gnéasach go rialta trí theachtaireachtaí téacs, agus tugadh cuairt leantach ag deireadh na tréimhse seo.

Conas a Úsáideadh Tástálacha

As na 136 duine a fuair na trealamh féin-thástála:

  • Rinne céad tástáil orthu féin (cé go raibh gach ceann acu díreach tar éis VEID diúltach a thástáil mar chuid de na nósanna imeachta staidéir).
  • Mhol seachtó a haon an tástáil a úsáid le comhpháirtí ionchasach amháin ar a laghad agus é ag cumarsáid ar aip nó ar fhón dátaithe.
  • Mhol céad agus a haon déag an tástáil a úsáid le comhpháirtí ionchasach amháin ar a laghad nuair a bhí siad le chéile, agus iarrataí ar 870 comhpháirtí ionchasach san iomlán.

Níor úsáideadh tástálacha leis na comhpháirtithe go léir - dúirt 79 rannpháirtí nár iarr siad an tástáil i gcásanna áirithe toisc nach minic go raibh an trealamh tástála acu nó toisc gur cheap siad go raibh an páirtí VEID diúltach, chomh maith le mothú náire orthu faoi ​​an tástáil a iarraidh, chomh maith le smaoineamh go bhféadfadh sé atmaisféar an chruinnithe a mhilleadh, nó go simplí toisc nach bhfuil siad ag pleanáil gnéas anal a chleachtadh.

Dhiúltaigh daichead a haon duine amháin ar a laghad an tástáil a dhiúltú, áfach, níor chuir sé sin cosc ​​ar ghnéas a bheith ar siúl.

Tástáil VEID. Conas a dhéantar é?

Déanta na fírinne, thosaigh 18 rannpháirtí ag gnéas gan coiscín.

Ba é príomhphointe deiridh an staidéir an líon uaireanta a raibh gnéas anal condomless ag rannpháirtithe le páirtí nach raibh a stádas VEID anaithnid nó dearfach sna trí mhí roimhe sin.

Ba é an meánlíon ná 21 sa ghrúpa idirghabhála agus 31 sa ghrúpa rialaithe, ag tabhairt le tuiscint go mb’fhéidir gur chabhraigh an idirghabháil le rannpháirtithe roinnt cásanna priacal a sheachaint. Mar sin féin, ní raibh an difríocht suntasach ó thaobh staitistice (cóimheas ráta 0,68, 95% CI 0,45-1,05).

Níor fhreagair gach comhpháirtí ionchasach go maith leis an moladh tástála.

Bhí foréigean ann

As na 870 comhpháirtí, Tháinig fearg nó trína chéile ar 113, san áireamh 16, a d’éirigh foréigneach go fisiciúil.

Is gnách gur tharla na heachtraí seo - nár gortaíodh go dona aon cheann díobh - tráth an mholta tástála seachas tar éis na torthaí a léamh.

Sa mheasúnú leantach, iarradh ar rannpháirtithe a fuair féin-thástálacha a bheith in ann déileáil leis na cásanna seo. Dúirt fiche faoin gcéad go raibh sé an-deacair in imthosca áirithe a mheas an bhféadfadh páirtí a bheith foréigneach, dúirt 7% go raibh sé deacair cásanna foréigneacha a sheachaint agus dúirt 6% go raibh sé an-deacair déileáil le cás foréigneach i gcásanna áirithe. .

"Tá súil ag taighdeoirí gur laghdaigh an riosca intreach a bheith ag brath ar intuition nó an méid a deir páirtí faoina stádas VEID trí úsáid a bhaint as féin-thástáil le comhpháirtithe."

Ní chreideann na húdair go mbaineann na frithghníomhartha foréigneacha “an-teoranta” seo an bonn de thástáil a dhéanamh ar chomhpháirtithe gnéis.

Ag dul in aois le VEID

Dochar amháin a d’fhéadfadh a bheith ag na staidéir nach bhfuil sonraí ann faoi ná na daoine a úsáideann claonchlónna bréagacha claontaí bréagacha chun an cinneadh gnéas a threorú gan coiscín a threorú. De réir mar a rinne taighdeoirí iarracht daoine a earcú ó phobail a bhfuil minicíocht ard VEID iontu, is dóigh go bhfuair daoine áirithe VEID le déanaí. OraQuick Is ______ é tástáil dara glúin gnáth tréimhse de fuinneog luaineach idir mí agus dhá mhí; dá bhrí sin, b’fhéidir nach bhfaighidh daoine a bhí faoi lé VEID le linn na tréimhse seo toradh cruinn.

Ach i bhfianaise iompar gnéasach na rannpháirtithe, is dócha freisin go mbeadh gnéas ag cion gan coiscín ar aon nós. Tá súil ag taighdeoirí go laghdóidh an riosca a bheith ag brath ar intuition nó an méid a deir comhpháirtí faoina stádas VEID trí úsáid a bhaint as féin-thástálacha le comhpháirtithe.

Déileáil le torthaí dearfacha

Bhí comhpháirtí ag ceithre dhuine dhéag de na rannpháirtithe a fuair a Réamh-imoibrí dearfach VEID mar thoradh ar an tástáil. Ba dhóichí go mbeadh siad ina gcomhpháirtithe nua nó ina gcairde fuck (ní raibh ceachtar acu ina leannán ná ina bpríomhpháirtí). De ghnáth rinneadh na tástálacha seo i dteach an rannpháirtí nó a pháirtí, agus rinneadh trí cinn in óstán nó i gcarr.

Ar scála 1 (gan strus ar bith) go 10 (an-strusmhar), thug na rannpháirtithe meánráta de 6,4 do na heachtraí seo.

Agus iad ag fiafraí faoin tástáil dheimhnitheach, dúirt rannpháirtithe an staidéir gur cheap siad go ndearnadh tástáil ar 12 chomhpháirtí agus nár tástáladh trí cinn, agus nach raibh an toradh ar eolas ag na cinn eile.

Léirigh agallaimh mhionsonraithe le deichniúr de na rannpháirtithe seo a bhfuair a bpáirtí toradh frithghníomhach go raibh a bhformhór in ann an cás a láimhseáil. Is minic a bhí na comhpháirtithe a chuir iontas ar na torthaí i bponc agus brónach nó neirbhíseach, mar a mhínigh na rannpháirtithe seo:

“Bhí sé ag cuimilt, ag frustrachas, ach ní raibh sé foréigneach. Ní raibh mé ag iarraidh leanúint ar aghaidh ag caitheamh ama liom. Shiúil sé ar shiúl nó dúirt sé liom gurbh fhearr dom é a thabhairt abhaile.

An bhfuil an Tástáil iontaofa?

Cheistigh roinnt comhpháirtithe bailíocht agus iontaofacht na tástála. Bhí fearg ar bheirt, ach ní raibh aon cheann acu foréigneach.

“Nuair a ghlac sí ar deireadh agus a tháinig sí ar ais dearfach, ba dhóigh liom,‘ Ó! Tá tú VEID dearfach. Caithfidh tú dul chuig an dochtúir nó seiceáil nó rud éigin a fháil. [Bhí sí] Cosúil, 'Cé hí an ifreann tú?' 'Cé dó a bhfuil tú ag obair?' ag smaoineamh gur as an roinn sláinte mé nó faisnéiseoir de chineál éigin.

I gcás roinnt comhpháirtithe eile, dhearbhaigh an toradh a n-intuigtheacht féin go raibh siad ag maireachtáil le VEID.

Rinneadh roinnt eile a dhiagnóisiú cheana féin, ach rinne an féintástáil níos éasca rannpháirtí an staidéir a chur ar an eolas faoina stádas VEID.

Cé go raibh cuid de na rannpháirtithe tacúil, cheap daoine eile gur chóir go mbeadh comhpháirtí leanúnach curtha ar an eolas acu níos luaithe, mar shampla.

An bhfuil an fhuinneog imdhíonachta VEID 60 lá iontaofa?

Iarracht Tacaíochta

Go ginearálta, bhí na rannpháirtithe tacúil agus rinne siad iarracht a bheith cabhrach nuair a fuair a gcomhpháirtithe toradh frithghníomhach:

"Dúirt mé leis 'féach, déanaimis an tástáil arís ionas gur féidir leat socair a dhéanamh.' Rinne sé aththástáil agus d’imigh sé ar an mbealach céanna. Ach sular ghlac mé an dara tástáil, bhí liosta teagmhálacha teileafóin tugtha agam dó cheana féin, ar eagla go dtiocfadh ceann eile amach dearfach. D'iarr mé air an bhféadfainn teagmháil a dhéanamh leis chun a chás a fháil amach, chun a fháil amach conas a bhí ag éirí leis. Dúirt sé go raibh, ach níor fhreagair sé mo ghlaonna riamh. Bhí brón mór orm faoi sin mar bhí sé ina dhuine chomh deas. "

I gcás go leor freagróirí, chuir an toradh imoibríoch isteach ar an teagmháil ghnéasach. I gcásanna eile, de ghnáth idir comhpháirtithe gnéis, atosófar gnéas níos déanaí, nó bíonn dlúthchaidreamh de chineál difriúil ann:

“Déanaimid barróg níos mó ná mar a bhíonn gnéas againn. Ciallaíonn mé, sea, bhí treá ann. Ach “éadrom”, ach - bhí sé le coiscín agus bealaidh. Mar sin féin, an chuid is mó den am a bhíonn muid i gcaoráin. "

Creideann Carballo - Diéguez agus a chomhghleacaithe go dtacaíonn a dtorthaí le féidearthacht na hidirghabhála:

“Taispeánann ár dtorthaí gur féidir [rannpháirtithe] a spreagadh chun féin-thástáil a dhéanamh le comhpháirtithe, a chur ina luí ar a gcomhpháirtithe féin-thástáil a úsáid, frithghníomhartha foréigneacha an-teoranta a fháil, agus daoine ionfhabhtaithe nár aithníodh roimhe seo a aithint. Sna cásanna seo, tá daoine aonair in ann déileáil go sásúil le torthaí dearfacha fhéinthástála an pháirtí. "

Aistrithe ag Cláudio Souza, an 07/07/2021 ón mbunleabhar a scríobh Roger Pebody, an 28 Feabhra 2020 ag AIDSMAP

https://soropositivo.org/hiv-como-se-pega-os-riscos-e-nao-riscos/

[polldaddy poll = 10124966]

 

Tagairtí

Carballo - Diéguez A et al. Úsáid an fhéinthástála tapa VEID chun comhpháirtithe gnéis féideartha a scagadh: torthaí ón staidéar ISUM. SEIF agus Iompar, ar líne roimh phriontáil, Nollaig 2019.

doi: 10.1007 / s10461-019-02763-7

Carballo - Diéguez et al. Is beag eachtra ionsaitheach nó foréigneach a bhaineann le féin-thástálacha VEID a úsáid chun comhpháirtithe gnéis a scagadh i measc daonraí lárnacha. SEIF agus Iompar, ar líne roimh chló, Feabhra 2020.

doi: 10.1007 / s10461-020-02809-1

Balán IC et al. Ansin rinneamar anailís ar a dtorthaí: Tuairiscíonn fir Chathair Nua Eabhrac agus Pórtó Ríce a mbíonn gnéas acu le fir freagairtí a gcomhpháirtithe gnéis maidir le torthaí féin-thástála imoibríocha VEID a fháil. SEIF agus Iompar, ar líne roimh chló, Feabhra 2020.

doi: 10.1007 / s10461-020-02816-2

https://soropositivo.org/hiv-como-se-pega-os-riscos-e-nao-riscos/

 

 

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Labhair le Cláudio Souza