Baintear an bonn de chearta bunúsacha agus bunúsacha daoine trasinscneacha ar fud an domhain atá ríthábhachtach do shláinte 25 milliún duine trasinscneach a bhfuil saoirse ó phionós acu

 

Bliain gan fasach ab ea dhá mhíle agus cúig bliana déag maidir le cearta trasinscneacha a aithint i roinnt tíortha ardioncaim. Mar sin féin, mar shraith nua a foilsíodh i Lancet de nochtann sé inniu, nár éirigh le haitheantas poiblí iarracht chomhbheartaithe a dhéanamh chun tacú le sláinte agus cáilíocht beatha daoine trasinscneacha ar fud an domhain agus iad a fheabhsú.

Tiomsaíodh an tsraith, a seoladh Dé Luain, 20 Meitheamh, le Siompóisiam Eolaíochta Débhliantúil XXIV ag Cumann na nGairmithe Sláinte (trasghnéasaigh WPATH) a tharla i mbliana in Amstardam [1], le hionchur bhaill an phobail thrasghnéasaigh agus soláthraíonn sé measúnú ar shláinte daoine trasghnéasacha ar fud an domhain. Cé go dtugann an staidéar aird ar na príomhbhearnaí inár dtuiscint ar shláinte daoine trasinscneacha, mar gheall ar mhainneachtain sna hiarrachtaí éagsúlacht inscne i sláinte an phobail a aithint, deir na húdair nach bhfuil go leor faisnéise ann faoin ngrúpa imeallaithe seo ar fud na sochaí agus tá an t-am le gníomhú anois.

Tugann meastacháin le fios go bhfuil thart ar 25 milliún duine ar fud an domhain atá trasghnéasach [2].

Agus a gcearta á gcoinneáil ar ais go rialta, is minic a bhíonn stiogma, idirdhealú agus mí-úsáid ag daoine trasinscneacha as a dtagann imeallú a mbíonn na héifeachtaí is díobhálaí aige ar a sláinte choirp agus mheabhrach.

Mar thoradh ar an gcomhthéacs sóisialta agus dlíthiúil seo, tá rátaí arda dúlagar ag daoine trasghnéasacha (tuairiscithe suas le 60%). Go minic eisiata óna dteaghlaigh nó ón ionad oibre (féach Laerte), tá daoine trasghnéasacha i mbaol níos mó dul i mbun iompraíochtaí riosca (obair ghnéis nó úsáid drugaí mar shampla) agus léirigh staidéir go bhfuil daoine trasinscneacha i mbaol conartha. VEID beagnach 50 uair níos airde ná an daonra i gcoitinne (an ceann a breatheálann i gciseal aer-oiriúnaithe agus cuisnithe na normúlachta glactha).

Tá foréigean in aghaidh daoine trasghnéasacha forleathan agus idir 2008 agus 2016, bhí 2115 dúnmharuithe trasghnéasacha doiciméadaithe ar fud an domhain, agus is dóigh go mbeadh go leor dúnmharuithe eile neamhthuairiscithe nó míthuairiscithe i gcáipéisíocht na bpóilíní. (1). Nóta don Eagarthóir: Cé gur duine gan dídean mé, bhreathnaigh mé go minic ar radhairc ar fhírinne le gníomhairí de chuid Póilíní Míleata Stát São Paulo, sna seachtóidí, nach raibh sásta le bualadh le bata (bhuail mé le duine cheana agus tá a fhios agam an méid a ghortaíonn sé) seachadadh na builleanna seo ar na póir, cibé acu silicone nó toradh hormóin iad, mhínigh go leor acu dom, i chuimhneacháin comhrá idir bastards (siad féin agus mise) gur bhuail siad na háiteanna seo mar bhí a fhios acu go raibh siad níos íogaire do phian. ; inniu, nuair a fheiceann mé na barbarities a fheicim ar an teilifís, le spraeanna piobar, ní chreideann aon rud dom go bhfuil truailliú na bpóilíní laghdaithe agus, a mhalairt ar fad, tá sé níos sofaisticiúla anois, le teasers, meaisíní turraing leictreach, an spraeáil thuasluaite de piobar, agus, cén fáth nach ndéarfá é (?), na hurchair rubair ... An fórsa neamh-mharfach (SCI) mar a thugtar air. (...)

An té ar mian leis tuilleadh a fháil amach faoi fhórsa neamh-mharfach, cliceáil ar an nasc seo

“Tá go leor de na dúshláin atá le sárú i bhfabhar daoine trasinscneacha níos measa ag dlíthe agus beartais a áitíonn, contrártha le blianta fada de thaighde míochaine, síceolaíoch agus síciatrach, aitheantas inscne a dhiúltú dóibh. (Mar sin, bhí claonpháirteachas “piléir reiligiúnacha antagonistic agus iad ag troid chun dlí a bhunú a dúirt go raibh“ inscne ”agus an focal“ sex ”á litriú, difríocht aiféala sa tríú mílaois seo) Níl aon laige sa nasc idir cearta agus sláinte in aon phobal eile chomh soiléir agus atá sa phobal trasinscneach, ”a deir duine d’údair na sraithe, Ollamh Comhlach in Ollscoil Sam Winter, Curtin, An Astráil.

“Agus iad ag tabhairt aghaidh ar stiogma agus idirdhealú agus mí-úsáid, brúitear daoine trasinscneacha ar imeall na sochaí; fós eisiata ón domhan, ón obair, agus óna dteaghlaigh, tá bónas neamhshuime acu ón soláthraí cúraim sláinte (tá sé seo ag gach leibhéal, ón bhfáilteoir go dtí an dochtúir plenum, go trua. Mealltar go leor acu chuig cásanna priacal nó iompraíochtaí contúirteacha, mar ghnéas neamhshábháilte nó mí-úsáid cheimiceach, a chuireann i mbaol iad le haghaidh tuilleadh fadhbanna lena sláinte. "[3]

Bhí údair ó Ollscoil Sheffield (RA), Ollscoil Johns Hopkins (SAM), Ollscoil Curtin (an Astráil) agus Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe (UNDP) mar chathaoirleach ar an tsraith.

Níl bearta dlíthiúla nó riaracháin ag formhór na dtíortha ar fud an domhain a cheadaíonn aitheantas inscne do dhaoine trasinscneacha. San Eoraip, ní thabharfaidh ocht stát aitheantas dlíthiúil a thuilleadh do dhaoine trasinscneacha agus Cuireann 17 stát steiriliú orthu siúd atá ag lorg aitheantais inscne.

Is iad dlíthe san Airgintín, sa Danmhairg, i Málta, in Éirinn agus san Iorua (amhail Meitheamh 2016 [4]) na cinn is forásaí agus ghlac siad samhail ‘dearbhaithe’ inar féidir le daoine trasinscneacha a ngnéas a chinneadh trí shimplí próiseas riaracháin. Dearbhaíonn dlíthe na hAirgintíne agus na Máltais go sainráite ceart daoine trasinscneacha chun cúram sláinte leordhóthanach.

Tá roinnt tíortha lena n-áirítear an Nua-Shéalainn agus an Astráil, Neipeal, an Phacastáin agus an India tar éis bogadh nó ag bogadh i dtreo éagsúlacht inscne a aithint i dteannta le fir / mná. Nóta an aistritheora: “ô léiriú beag fánach”…

Áirítear le húdair na dtrí shraith glao-ar-ngníomh:

  • Ba cheart go mbainfeadh athbhreithnithe ar lámhleabhar diagnóiseach WHO [5], ag tosú ar a dhéanaí, 2018, na diagnóisí do dhaoine trasinscneacha ón gcaibidil ar “neamhoird mheabhracha agus iompraíochta” le haghaidh “coinníollacha a bhaineann le sláinte ghnéis”. Meastar go forleathan go bhfuil diagnóis sláinte meabhrach neamhleor agus d’fhéadfadh sé a bheith díobhálach trí stiogma a threisiú. Deir na húdair gur “aistriú” a bheadh ​​anseofíor-stairiúil".
  • Gur chóir dó athbhreithniú a dhéanamh ar an diagnóis an-chonspóideach ar “neamhréireacht maidir le hinscne a chur in iúl in óige” do leanaí faoi bhun na caithreachais agus iarrachtaí a dhíriú ar fhaisnéis agus tacaíocht a sholáthar do na leanaí sin, le rochtain níos fearr ar fhaisnéis agus ar thacaíocht chun iad a thuiscint agus a chur in iúl a bhféiniúlacht inscne.
  •  Ba cheart cúram sláinte do dhaoine trasinscneacha, lena n-áirítear rochtain ar fheimineachas agus masculinization hormónach, a mhaoiniú ar an mbonn céanna le cúram sláinte eile.(Ceart an tSaoránaigh, Dualgas Stáit)
  • Caithfear lianna a oiliúint chun riachtanais sláinte daoine trasinscneacha a thuiscint, go háirithe maidir le cúram sláinte ginearálta a sholáthar mar shláinte atáirgthe agus mheabhrach.
  • Caithfidh rialtais ar fud an domhain deireadh a chur le “Teiripí deisiúcháin ghnéis do leanaí, do dhéagóirí agus do dhaoine fásta, a mheastar go forleathan agus a dhaoradh mar mhí-eiticiúil”. (má osclaím mo bhéal anseo ...)
  • Tá sé ríthábhachtach go mbeadh dlíthe frith-idirdhealaithe uilechuimsitheach do dhaoine trasinscneacha - áit a bhfuil reachtaíocht frith-idirdhealaithe as láthair; is é an toradh praiticiúil air seo ná gur minic é sin tá idirdhealú dlíthiúil. (!!!)
  • Caithfidh scoileanna a bheith níos cuimsithí maidir le héagsúlacht inscne agus caithfear gach múinteoir a oiliúint chun oibriú le gach inscne, agus labhairt faoi agus faoi le daoine trasinscneacha agus éagsúlacht inscne.
  • Cé gur feiniméan ar fud an domhain í an éagsúlacht inscne le go leor taighde go dtí seo, tharla sí i dtíortha ardioncaim agus i gcodanna áirithe den Áise. Ní leor riachtanais daoine trasinscneacha i gcuid mhór den Afraic, sa Mheánoirthear, i Lár na hÁise agus i bPoblacht an iar-Aontais Shóivéadaigh agus tá idirdhealú suntasach fós le déanamh ag daoine trasinscneacha sna réigiúin seo. . Meánach, ach is cineál de bhreac roghnach é, nach sroicheann an saibhir)

“Tá bearnaí ollmhóra inár dtuiscint ar shláinte daoine trasinscneacha ag eascairt as dúshlán bunúsach chun an grúpa éagsúil seo a shainiú agus an neamhábaltacht éagsúlacht inscne a aithint.

Mar sin féin, tá a fhios againn go leor le gníomhú - tá rátaí arda dúlagar agus VEID nasctha leis an gcomhthéacs ina gcuirtear iallach ar dhaoine trasinscneacha maireachtáil, ”a deir an comhúdar an Dr Sari Reisner, Scoil Leighis Harvard, Ospidéal Leanaí Boston agus Scoil Sláinte Poiblí Harvard TH Chan, SAM. “Le cúig bliana déag anuas, tá athrú mór tagtha ar thuairim daoine trasinscneacha mar neamhord, i dtreo tuiscint níos fearr a fháil ar éagsúlacht inscne, ach caithfear i bhfad níos mó a dhéanamh." [3] (Tá neamhord orm: Pearsantacht teorann nó teorann, go fortanach, rialaithe; is neamhord meabhrach é seo a eascraíonn as óige infernal agus ógántacht "caillte" ar shráideanna São Paulo. Is neamhord meabhrach é seo. Má tá claonadh áirithe aige é féin a iompar ar aon dul leis an inscne a bhíonn ag an duine go meabhrach, in ainneoin dhá theorannú moirfeolaíoch a chinneann go treallach cad is “fear” ann agus cad is “neamhord meabhrach” i do bhean, is ceist na féiniúlachta, a bheith “mar seo” agus gan a bheith “rósta”)

“Tá Clár Oibre 2030 bunaithe ar an bprionsabal‘ gan aon duine a fhágáil ina dhiaidh ’. Tá babhtaí dlíthe agus polasaithe cosanta a ráthaíonn aitheantas inscne riachtanach do shláinte agus folláine daoine trasinscneacha, ”a deir Magdy Martínez-Solimán, Ard-Rúnaí Cúnta na Náisiún Aontaithe agus Riarthóir Cúnta UNDP agus Stiúrthóir na hOifige. Beartas. “Cuirfidh an tsraith nuálach Lancet seo ar shláinte daoine trasinscneacha leis an gcorp fianaise atá ag dul i méid agus iad ag freastal ar riachtanais ghrúpa atá eisiata i dtéarmaí sláinte agus sláinte poiblí chomh maith le forbairt shóisialta agus ingearchló intleachtúil a bhfuil gach duine i dteideal a fháil. agus is fiú é a íoc, beag beann ar a fhéiniúlacht inscne, fiú nuair a bhíonn sé “in aimhréidh” leis an méid a bhunaíonn na teorainneacha moirfeolaíocha thuasluaite leis an gceart agus an mícheart (is é an pqp é) ".

Chuir roinnt ball den phobal trasinscneach leis an tsraith, lena n-áirítear mar údair ar na róil. Cuimsíonn an tsraith freisin próifílí gearra de ghníomhaithe trasinscneacha agus de rannpháirtithe ó Peiriú, Leosóta, an Afraic Theas, an Astráil agus SAM

Scríobhann Tampose Mothopeng, Stiúrthóir Maitrís Chumann Daoine Leosóta, agus comhúdar muirir dhomhanda ar shláinte páipéir 3):

“Bhí praghsanna an-dáiríre ag maireachtáil go bródúil mar dhaoine trasinscneacha fireanna i dtír bheag na hAfraice fo-Shahárach i Leosóta. Mar gheall ar mo ghníomhachtú poiblí ar shaincheisteanna a bhaineann le gnéaschlaonadh agus féiniúlacht agus léiriú inscne tá mé i mbaol bagairtí ar mo shlándáil phearsanta. Mar gheall ar “cheartú forleathan” sáruithe i gcoinne trasinscne agus leispiach ní mór duit a bheith cúramach agus airdeallach i gcónaí i ngach cineál spáis phoiblí, ó ionaid siamsaíochta go siúlóidí simplí go dtí an baile nó an obair. Is gnáthrud é dochar gnéasach i Leosóta, chomh maith leis na faitíos seo agus an obair a dhéanaim mar Stiúrthóir ar Chumann na máthairchuideachta, is é m’ualach féin glacadh le mo theaghlach ”. [3]

Scríofa i dtrácht tosaigh, deir an Dr Richard Horton, eagarthóir príomhfheidhmeannach na hirise Lancet agus an Dr Selina Lo, eagarthóir sinsearach:

“Tá aitheantas dlíthiúil ríthábhachtach chun go mbeidh daoine trasinscneacha in ann cuspóirí éagsúla forbartha inbhuanaithe a bhaint amach, amhail saol sláintiúil agus comhionannas idir fir agus mná… Beidh cothromas sláinte agus cur chuige riachtanach chun an cineál diongbháilteachta agus cur chuige a bhaint amach cur chuige córasach maidir le rochtain ar chúram sláinte a chuirtear i bhfeidhm i bhfreagra SEIF.

Éilíonn an t-aitheantas seo, ón dochtúir, agus ceannaireacht pholaitiúil chomh maith le slógadh pobail, agus meicníochtaí cosanta de chineál dlíthiúil a achtaíodh le déanaí i gcomhthreo le tuiscint níos fearr ar an eolaíocht, cúram sláinte a dhearbhaíonn inscne a sholáthar… an pobal ba cheart go gcuirfeadh cúram sláinte domhanda an clár oibre seo ar fáil.

Mura ndéantar amhlaidh beidh faillí ar dhaoine aonair a bhfuil rannchuidiú luachmhar acu le domhan ina bhfuil an éagsúlacht ina príomhchinntitheach ar fhorbairt inbhuanaithe ”.

An Lancet

http://www.youtube.com/watch?v=Qz4ZANLcwPU

Nótaí d’eagarthóirí:

[1] Cruinniú WPATH http://www.wpath.org/site_page.cfm?pk_association_webpage_menu=1350

[dhá]. Tugann roinnt staidéir ar fhéiniúlacht inscne i measc samplaí ón daonra i gcoitinne le tuiscint go bhfuil rátaí trasinscne idir 2% agus 0,5% do bhreith fireann, sannta agus 1,3% go 0,4% do bhreith na mban lena mbaineann. Má dhéantar foirceann íochtarach an mheastacháin a eachtarshuí le daonra domhanda de 1,2 billiún duine fásta 5,1 bliana d’aois nó níos sine, beidh meastachán de 15 milliún duine ar fud an domhain mar thoradh air seo (ról na ndaoine trasinscneacha 25).

Sleachta [3] go díreach ó údair agus ní féidir iad a fháil i dtéacs na sraithe.

[4] http://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-welcomes-the-adoption-of-norwegian-law-on-legal-gender-recognition

[5] http://www.who.int/classifications/icd/en/

Séanadh: AAAS agus EurekAlert! Níl siad freagrach as cruinneas eisiúintí nuachta foilsithe EurekAlert! Cur le hinstitiúidí nó aon fhaisnéis a úsáid trí chóras EurekAlert.

Mar sin a dhaoine, is é seo an chéad nuacht eile: CLEACHTAS CARDIOVASCULAR Bainistíocht ar ghalair neamh-iniompartha i measc daoine a chónaíonn le VEID