Tá Saol Le VEID ann

Fostaí Seropositive: Cearta Ráthaithe ag CLT agus Bunreacht

empregado soropositivo
De ghnáth, bíonn duine ró-oibrithe leis an obair, go dtí an pointe nach féidir leis dul i ngleic nó éirí tinn de bharr strus agus, dá bhrí sin, é a dhíbhe ar chúis nó, níos measa, toisc nach dtugann sé dóthain (sic) dó i gcomhlíonadh a dhualgas. (…) Feidhmeanna

Fostaí Dearfach VEID: Cearta Ráthaithe ag an CLT agus ag an mBunreacht!

Níl aon duine “lán de chearta”! Ní urramaítear é, mura le fórsa, ná mar a deir an Dlí!

“Faighteoirí” áirithe, áfach…!

Thart ar 30 bliain tar éis na chéad chásanna SEIF a tuairiscíodh sa Bhrasaíl, d’eisigh an TST (Superior Labour Court) Precedent 443, ar dá réir, i gcás fostaí a dhífhostú leis an víreas VEID nó breoiteacht thromchúiseach eile, fostóir an t-ualach cruthúnais maidir le neamh-idirdhealú a ghnímh.

Ag brath ar an tuiscint atá ann faoi láthair, tá toimhde fabhrach ann don fhostaí go bhfuil dífhostú iompróir an víris VEID idirdhealaitheach, a shíneann, ar an gcaoi chéanna, le galair thromchúiseacha eile, mar shampla ailse agus fiú spleáchas ceimiceach, paiteolaíochtaí atá, go teoiriciúil (???), stiogma nó claontacht a chruthú.

Ar thaobh amháin, ní mór do ghníomhaíocht ghnó a fheidhm shóisialta a chomhlíonadh, ceann de philéir an stáit nua-aimseartha mar a thugtar air, ag iarraidh, ar an mbealach seo, cothromaíocht idir a chuspóirí brabúis agus an leas sóisialta a bhfuil go leor cainte air. * 1

Agus leibhéal ard iomaíochais cuideachtaí á chur san áireamh, an mbeadh sé cóir cobhsaíocht shíoraí na bhfostaithe leis an víreas VEID a choinneáil, fiú iad siúd a ndealraíonn sé go bhfuil a n-ioncam bocht? Nó an mbeadh lámhaigh fostaí i ndálaí den sórt sin comhionann le é a dhaoradh chun báis, ós rud é go bhfeiceann an chuid is mó díobh ag an obair an t-aon fhéidearthacht atá acu caighdeán maireachtála a laghad sásúil a choinneáil?

Cé go bhfuil toimhde dífhostú idirdhealaitheach fabhrach don fhostaí, caithfear an cás fíorasach atá i gceist a mheas go cúramach. Gan an coibhneasú riachtanach seo, beidh an

abuso de liberdade de demitir
I gciorcail áirithe, is cineál “contúirte” í an tsaoirse cainte agus tagann náire an fhostóra mar a thugtar air. Is eol dom cás fostóra a loisceadh fostaí agus, tráth a socraíodh na cuntais, a fuair réidh leis an bhfíneáil 40% de FGTS “ag athfhostú an fhostaí” ar thuarastal níos ísle. Agus seo duine acu siúd a vótáil ar son an bholadh ... Agus ansin ... Bhuel, ní gá dom a bheith foclach!

chinnfeadh básmhaireacht éillithe ceangal suthain an fhostaí leis an gcuideachta, beag beann ar a n-ioncam agus a dtiomantas. Ina theannta sin, bheadh ​​measúnuithe feidhmíochta na ndaoine a bheadh ​​i gceist riachtanach, mar is cinnte go dtabharfaí suas an ghné deighilte. Gné eile ar fiú a lua ná eolas an fhostóra - nó nach ea - ar an ngalar.

Nuair a thángthas ar an víreas go luath sna 1980idí agus go raibh sé thar a bheith deacair é a chóireáil, bhí aghaidh bháite ag an duine a raibh an siondróm air i gcéim níos airde i gcónaí, leibhéal neamhleor saille coirp agus dejection fisiceach as cuimse.

Is beag duine iad siúd nach cuimhin leo figiúirí poiblí a bhfuil meas ag muintir na Brasaíle orthu a ghabh leis an ngalar, mar Agenor Cazuza, Renato Russo, Lauro Corona, Sandra Bréa, i measc go leor eile. B’fhéidir, ag an am, go mbeadh sé níos éasca eolas roimhe seo faoin ngalar, ní amháin ag an bhfostóir féideartha ach ag an tsochaí i gcoitinne, a fhianú. Le blianta beaga anuas, áfach, tá athrú mór tagtha ar íomhá SEIF mar gheall ar fhionnachtain agus feabhsú antiretrovirals, drugaí atá i bhfad níos éifeachtaí ná iad siúd a bhí ann go dtí lár na 1990idí.

A bhuíochas le cógais nua, tá SEIF ina ghalar, in ainneoin go bhfuil sé ainsealach, inrialaithe, a ligeann d’othair saol a mheastar a bheith gnáth, go háirithe sa réimse gairmiúil. Dá bhrí sin, tá an chonspóid barúlach, i saol an dlí saothair, maidir le gníomh dífhostú fostaí le breoiteacht thromchúiseach, mar SEIF.

Empregado Soropositivo: Direitos Garantidos Pela CLT e Constituição, Blog Soropositivo.Org
Tá feidhm shóisialta ag an obair! Níl ann ach an “rabitcho” a líonadh le hairgead

Chomh maith le ceistiú an raibh “eolas” ag an gcuideachta ar an ngalar nó nach raibh, pléifear na fíorchúiseanna leis an dífhostú: tá na cúiseanna seo bunaithe ar fhachtóirí teicniúla-oibiachtúla, staid eacnamaíoch na cuideachta agus an feidhmíocht theicniúil an fhostaí, nó an bhfuil siad bunaithe ar rún do-ghlactha na hinstitiúide príobháidí fáil réidh leis an bhfadhb a mheasfadh sí a bheith ina fhadhb? Taispeántar staid an iarfhostaí mar iompróir an víris VEID, níl ann ach toimhde, ní iomlán, gníomh idirdhealaitheach.

De réir Fasach 443 den TST, éiríonn leis an toimhde atá fabhrach don fhostaí má chruthaítear nach raibh an chuideachta, tráth a dhífhostaithe, aineolach ar an bpaiteolaíocht a chuaigh i bhfeidhm air nó más rud é, trí shonraí nithiúla, go ndearbhaíonn sé nach bhfuil feidhmíocht ghairmiúil leordhóthanach an fhostaí - feidhmíocht nár chuir an galar i gcontúirt - bhí sé ina fhachtóir cinnte maidir lena ndífhostú.

Tá an giúistís, ar a uain, freagrach as a mheas an raibh an dífhostú mar gheall ar cheart an fhostóra an fostaí a dhífhostú gan chúis chóir - a tharlaíonn ar roinnt cúiseanna a bhaineann le loighic ghnó - nó cibé acu, i ndáiríre, a spreag é seo an galar a bheith ann, a léiriú nó a bheith ag dul in olcas, ag cinntiú go bhfuil sé de cheart ag an duine gortaithe athimeascadh i bhfostaíocht, chomh maith le slánaíocht mhorálta.

In anailís níos simplithí, atá i bhfad ó shlánú na ceiste, sa chás go bhfuil beirt fhostaí ar leibhéal coibhéiseach ioncaim agus táirgiúlachta - ceann acu seropositive agus an ceann eile nach bhfuil - agus an riachtanas riachtanach ceann acu a dhíbhe, ba cheart don chuideachta an dara ceann a roghnú. fostaí.

Ó tharla go bhfuil dífhostú fostaithe le breoiteacht thromchúiseach idirdhealaitheach, tá sé de dhualgas ar chuideachtaí, i bhfianaise na feidhme sóisialta iomráití a fheidhmíonn siad, staidiúir a ghlacadh atá comhsheasmhach le prionsabail bhunreachtúla dhínit an duine agus meas na hoibre, an caidreamh fostaíochta a chothabháil. , nach mór, sna cásanna seo, a mheas de réir Chairt Bhunreachtúil 1988 in Airteagail 5, XXIII, agus 170, III. Ar an láimh eile, ceanglaítear ar fhostaithe feidhmíocht ghairmiúil shásúil a bheith acu, ós rud é gurb é an rud a chosnaíonn an reachtaíocht ná dífhostú idirdhealaitheach, ní díomhaoin luach saothair.

Sa chiall seo, ba cheart tagairt a dhéanamh do shamplaí gairmithe iontacha, a lean, agus fiú amháin i bhfianaise tinnis thromchúiseacha, ag cur le feabhsú na beatha agus na hoibre, mar shampla Earvin “Magic” Johnson Jr., tar éis a fhógairt go ndearna sé conradh tháinig an víreas, níos mó ná fiche bliain ó shin, chun bheith ina churadh Oilimpeach in Barcelona i 1992, agus é ina shiombail ar achrann agus ar fhriotaíocht i gcoinne an víris.

Sampla iontach eile ba ea Herbert José de Sousa, “Betinho”, socheolaí agus gníomhaí um troid in aghaidh an ocrais, duine a d’oibrigh, in ainneoin a dhrochshláinte, ar feadh blianta fada, fiú ag bunú agus i gceannas ar an gCumann SEIF Idirdhisciplíneach na Brasaíle.

Estas pessoas deveriam lavar a boca com água e sabão antes de mencionar uma pessoa como o Betinho
Ba chóir do na daoine seo a mbéal a ní le gallúnach agus le huisce sula luaitear duine mar Betinho

Níl an chobhsaíocht síoraí; áfach, gan aon rogha eile ach an fostaí a dhífhostú leis an víreas, caithfidh an chuideachta a bheith cúramach le fianaise dhoiciméadach dhoiciméadach agus dhiúltach chun hipitéis an idirdhealaithe a dhiúltú, ag cruthú nach raibh tionchar riamh ag an ngalar ar a cinneadh, faoi phionós cáineadh slánaíochtaí troma ag an gcúirt saothair.

Nóta don eagarthóir: Seo í an chomhairle….

Údar: MIRNA ALONSO E RODRIGO MARTINI

Dlíodóirí ó Rodrigues Jr Advogados - ([ríomhphost faoi chosaint]) agus ([ríomhphost faoi chosaint])

Foinse: Correio Braziliense

Nóta ó Eagarthóir an tSuímh Gréasáin Seropositive.

In ainneoin go bhfuil téacs á athfhoilsiú agam gan aon údarú, déanaim é sin chun díospóireacht mheasartha a ardú a thosaíonn le ceist:

Nuair a luann an t-údar é, agus cuirim i gcló trom é,  labhair an-chuid faoi leas sóisialach. * 1, an mbeadh an t-údar ag teacht salach ar an bhfíric go bhfuil an obair ina philéar riachtanach chun an leas sóisialta a theastaíonn uaim a chothú?

Más ea, déanfaidh mé spás anseo chun do sheasamh a mhíniú, agus coinneoidh mé an ceart freagra a thabhairt dó gan lúcháir a dhéanamh.

Mar sin féin, i bhfianaise na comhairle a thugann na húdair, maidir leis an gcáipéisíocht (…) agus na finnéithe ($$$) faoi neamhábaltacht an duine freastal air / uirthi, tairgim, dóibh siúd a bhfuil misneach acu, litir a sheachadadh, in dhá chóip, mar fhaisnéis don fhostóir, agus caithfidh an dúblach a bheith stampáilte agus sínithe ag duine ó AD na cuideachta, ag cur na séireolaíochta ar an eolas.

Duine ar bith a bhfuil sé de mhisneach aige é seo a dhéanamh gan baol go ndéanfar é a bhriseadh as a phost go hachomair amárach, molaim duit é seo a dhéanamh a luaithe is féidir.

Tá sé ar intinn agam alt a scríobh faoi agus, nuair a dhéanfaidh mé é, nascfaidh mé é anseo, san alt seo, chun m’alt a léamh.

Dóibh siúd atá ag iarraidh páirt a ghlacadh, níl ach beagán athléimneachta agat agus téigh síos go bun an leathanaigh agus cuir do thrácht ann, a bheidh mé sásta a fhoilsiú mar thrácht nó mar alt, ag brath ar a bhfuil scríofa. Idir an dá linn, léigh é seo anseo agus an ceann eile seo á léamh, an-sean, a thaispeánann an “Comhfhiosach Intleachtúil” maidir le cé a lasann agus a bhfuil ar chumas ár bhfiontraithe, cé nach gá dom mórán a rá lena bhfuil in ann d’fhiontraithe áirithe a lua.

Sa mhír eile seo:

Is beag duine iad siúd nach cuimhin leo figiúirí poiblí a bhfuil meas ag muintir na Brasaíle orthu a ghabh leis an ngalar, mar Agenor Cazuza, Renato Russo, Lauro Corona, Sandra Bréa, i measc go leor eile. B’fhéidir, ag an am, go mbeadh sé níos éasca eolas roimhe seo faoin ngalar, ní amháin ag an bhfostóir féideartha ach ag an tsochaí i gcoitinne, a fhianú. Le blianta beaga anuas, áfach, tá athrú mór tagtha ar íomhá SEIF mar gheall ar fhionnachtain agus feabhsú antiretrovirals, drugaí atá i bhfad níos éifeachtaí ná iad siúd a bhí ann go dtí lár na 1990idí.

Ach fós cuireann siad tine ...


Faigh nuashonruithe ceart ar do ghléas saor in aisce

An bhfuil rud éigin le rá agat? Abair amach é!!! Is fearr i bhfad an blag seo, agus an domhan mór, le cairde!

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin chun feabhas a chur ar do thaithí. Beidh muid glacadh leis go bhfuil tú ceart go leor leis seo, ach is féidir leat rogha an diúltaithe más mian leat. Glac Leigh Nios mo

Príobháideacht & Polasaí fianáin