Tá Saol Le VEID ann

féach! Tá an saol le VEID

Tacaíocht le pix

Athraíonn an Staidéar START HIV treoirlínte cóireála VEID-deimhneach

Athraíonn an staidéar Start HIV treoirlínte cóireála ar fud na cruinne

Ba cheart go bhfaigheadh ​​gach duine VEID-deimhneach atá incháilithe le haghaidh cóireála frith-víreasacha é, beag beann ar a gcomhaireamh cille CD4, de réir thionscadal cóireála nua Chumann VEID na Breataine (BHIVA), an staidéar TOSAIGH VEID, a athraíonn treoirlínte VEID.

Deir na dréacht-treoirlínte nua, a foilsíodh le haghaidh comhairliúcháin an tseachtain seo, go bhfuil duine atá ina chónaí le VEID, a thuigeann tromchúis an tiomantais i leith cóireála, agus atá réidh, ag labhairt go síceolaíoch, chun tús a chur leis na hathruithe ar na treoirlínte cóireála seropositive, an tosú ar staidéar, caithfidh sé cóireáil a fháil. Leanann an t-aistriú - ó mholadh chun cóireáil a thosú sula dtiteann comhaireamh cille CD4 faoi bhun 350 cealla in aghaidh an millilítear ciúbach fola, go cóireáil do gach duine VEID-deimhneach - tar éis torthaí an TOSAIGH staidéar VEID, staidéar idirnáisiúnta a bhfuil súil ghéar leis maidir le cathain a chuirfear tús le cóireáil.

Léirigh staidéar START gur laghdaigh an baol báis nó breoiteachta tromchúisí 4% i dtosach na cóireála le comhaireamh CD500 os cionn 53 ceall in aghaidh an millilítear ciúbach fola, i gcomparáid le fanacht le cóireáil a thosú go dtí go mbeidh an CD4 ag comhaireamh titim go 350 cealla in aghaidh an millilítear ciúbach fola. Cé gur beag an riosca iomlán báis nó breoiteachta tromchúisí - d’éirigh 3,7% de dhaoine sa lámh cóireála difriúil go dona nó fuair siad bás, i gcomparáid le 1.8% sa ghrúpa cóireála láithreach, tar éis níos mó ná trí bliana leantach - tháinig coiste treorach BHIVA ar an gconclúid go dtacaíonn an fhianaise anois le cóireáil a sholáthar do gach duine atá toilteanach í a fháil.

Bhí tionchar ag dhá staidéar eile le déanaí, staidéir Temprano agus HPTN 052, ar an gcinneadh cóireáil a thairiscint do gach duine mar a deir torthaí an staidéir VEID tosaigh.

Léirigh Temprano, staidéar in Iarthar na hAfraice, gur laghdaigh an baol breoiteachta agus báis tromchúiseach 4% i gcomparáid le cóireáil a thosú ar chomhaireamh CD500 íseal, trí chóireáil a thosú ar chomhaireamh cille CD44 os cionn 4.

Léirigh staidéar HPTN 052, a rinneadh san Afraic fho-Shahárach, san India, sa Bhrasaíl, sa Téalainn agus sna Stáit Aontaithe, gur laghdaigh cóireáil luath - ag tosú le comhaireamh cille CD4 idir 350 agus 550 - an baol galar cliniciúil faoi 40%, ach níor laghdaigh sé go mór an baol báis i gcomparáid le cóireáil a thosú ag comhaireamh cille CD4 faoi bhun 250 ceall in aghaidh an millilítear ciúbach fola.

Léirigh HPTN 052 freisin gur laghdaigh cóireáil láithreach an baol go dtarchuirfear VEID go gnéasach faoi 96% [nóta eagarthóra ó seropositivo.org: Cén fáth, mar sin, a dhuine uasail, daoine VEID-deimhneach a choiriúnú as gan a stádas VEID a nochtadh sula dtosaíonn siad ar ghnéas?]. ag tógáil ar mholadh roimhe seo BHIVA gur chóir do dhuine a chónaíonn le VEID tús a chur le cóireáil láithreach, mar chreid siad go bhféadfadh sé seo an riosca tarchuir VEID a laghdú - agus gur chóir go gcuirfeadh a ndochtúirí gach duine a chónaíonn le VEID ar an eolas fianaise a nascann cóireáil antiretroviral le riosca laghdaithe tarchuir.

Cúig chéad euro atá sa bhille. Ach, os cionn 500, is ionann é agus feabhas ar cháilíocht na beatha agus, má tá amhras ort an bhfuil VEID ar conradh agat nó nach ea, faigh tástáil ort, mar má tá tú imoibríoch, rud a chiallaíonn go bhfuil an víreas agat má dhéantar comhaireamh CD4 de níos mó ná cúig chéad cealla CD4 in aghaidh an millilítear ciúbach fola agus má thosaíonn tú ar chóireáil ag an bpointe seo, méadaítear an seans go mbeidh cáilíocht mhaith beatha agat agus go nglacfaidh tú níos lú riosca tinn. ní chiallaíonn sé seo, áfach, má thosaíonn tú ar chóireáil le níos lú ná cúig chéad cealla CD6 in aghaidh an mhillilítear fola is é sin deireadh gach dóchais. gan an oiread sin a thabhairt i dtír, ní an oiread sin chun na farraige….

Taispeánann sonraí a chuir Faireachas Sláinte Shasana i láthair. Níos luaithe i mbliana, léirigh an moladh seo i gcomhthráth le méadú suntasach ar líon na ndaoine a chuir tús le cóireáil ar chomhaireamh CD4 os cionn 350 faoi dheireadh 2013 - ach níor thosaigh ach 27 duine ar an cóireáil le comhaireamh cille CD4 os cionn 500 an bhliain sin.

Cuireann na treoirlínte nuashonraithe béim i gcónaí ar an bhfianaise seo agus moltar gur chóir do lianna leanúint ar aghaidh ag plé na féidearthachta maidir le tarchur a laghdú leis na daoine go léir a chónaíonn le VEID. Ba cheart daoine VEID-deimhneach a mheas maidir le cóireáil a thionscnamh láithreach tar éis an diagnóis, ach níor cheart a mheas go bhfuil tús na cóireála práinneach ach do dhaoine a bhfuil Galair a shainíonn SEIF, ionfhabhtuithe baictéaracha dian nó le comhaireamh cille CD4 faoi bhun 200 ceall in aghaidh an millilítear ciúbach fola. Ba chóir do dhaoine in aon cheann de na catagóirí seo cóireáil a thosú laistigh de choicís ar a mhéad, na treoirlínte a mholadh.

Daoine atá ionfhabhtaithe le déanaí - duine a ndearnadh diagnóis air ionfhabhtú VEID bunscoile laistigh de 12 sheachtain tar éis tástála diúltach roimhe seo - ba chóir iad a spreagadh chun cóireáil a thosú láithreach d’fhonn téarnamh imdhíonachta a fheabhsú, méid an taiscumar víreasach a theorannú agus an poitéinseal do tharchur galair a theorannú ag am a bhfuil ualach víreasach an-ard ann. Duine éigin a ndearnadh diagnóis air le hionfhabhtú VEID bunscoile, a bhfuil comhaireamh cille CD4 aige faoi bhun 350 cealla in aghaidh an millilítear ciúbach fola, a Galar a shainíonn SEIF ou comharthaí néareolaíocha ba chóir iad a spreagadh freisin chun cóireáil a thosú a luaithe is féidir.

Ba cheart go n-iarrfaí ar dhaoine eile a ndearnadh diagnóis orthu go gairid tar éis an ionfhabhtaithe smaoineamh ar chóireáil a thosú ar an mbealach céanna, le haon duine eile a ndearnadh diagnóis orthu le VEID - nuair a bhraitheann siad ullmhaithe dó.

Déanann na treoirlínte athrú breise freisin, ag moladh cóireáil bunaithe ar efavirenz mar an regimen caighdeánach do chóireáil céadlíne.

Tá Efavirenz i gcroílár na cóireála antiretroviral céadlíne sa RA le beagnach 15 bliana agus is í an rogha céadlíne is fearr ó 2008, ach léirigh torthaí turgnamhacha le déanaí go bhfuil roinnt gníomhairí eile níos fearr i roinnt daonraí othar.

Dhaingnigh trialacha amhras freisin maidir le hinfhulaingtheacht fadtéarmach efavirenz.

Rinneadh íosghrádú ar Efavirenz go rogha eile an chéad uair. Ina áit sin, molann na treoirlínte anois gur cheart (sa Ríocht Aontaithe) an réimeas barrleibhéil a bheith bunaithe ar:

  • inhibitor integrase - dolutegravir (Tivicay, ar fáil freisin sa phiolla “Triumeq” (teaglaim le abacavir agus lamivudine), raltegravir (Isentress) nó elvitegravircobicistat (Vitekta agus Tybost, ar fáil freisin sa táibléad teaglaim Stribild le tenofovir agus emtricitabine);
  • inhibitor potentase protease (atazanavirritonavir nó darunavirritonavir)
  • an t-inhibitor transversease transversease nua neamh-nucleoside, Rilpivirine, (Edurant, ar fáil freisin sa táibléad teaglaim Eviplera le tenofovir agus emtricitabine).

Tugadh treoir do dhochtúirí faisnéis a iarraidh ar cháilíocht codlata agus giúmar ag gach cuairt chliniciúil uathu siúd a ghlacann Efavirenz (Nóta don eagarthóir: Natasha RoxyThuairiscigh ár gcomhoibritheoir “aislingí réalaíocha agus toilteanas a bheith ag obair faoin gcógas seo - Efavirenz, a úsáideadh, de réir tuairiscí gan ainm, mar“ dhruga áineasa), d’fhonn daoine a shainaithint a d’fhéadfadh tairbhe a bhaint as aistriú go druga. glacadh níos fearr.

Is é an ais lárnach is fearr le haghaidh cóireála céadlíne ná tenofovir agus emtricitabine, le abacavir agus lamivudine mar rogha eile i gcás nach bhfuil ualach víreasach ag daoine os cionn 100.000 cóip in aghaidh an millilítear ciúbach fola. Is féidir Abacavir agus lamivudine a úsáid in aon ualach víreasach nuair a dhéantar iad a chomhcheangal le dolutegravir sa phiolla dáileog seasta comhcheangailte Triumeq, mar gheall ar ardchumais dolutegravir.

Níl Abacavir oiriúnach le húsáid ag daoine a bhfuil próifíl ghéiniteach acu a fhágann go bhfuil siad hipiríogaireach don druga, agus ba cheart tástáil a dhéanamh ar gach duine don marcóir géiniteach HLA-B5701 chun daoine ar dóigh dóibh a bheith hipiríogaireach a thosú sula dtosaíonn siad ar chóireáil leis an druga.

Níor cheart Abacavir a úsáid i ndaoine atá i mbaol ard do ghalar cardashoithíoch, agus níor cheart tenofovir a úsáid i ndaoine a bhfuil galar duáin ainsealach céim 3-5 orthu..

Keith Alcorn

Foilsithe: 24 Meitheamh, 2015

Aistrithe ón mbunaidh i Molann treoirlínte nua na Breataine cóireáil do gach duine le VEID le Claudio Souza le hAthbhreithniú le Mara Macedo an 28 Iúil, 2015

Ní gá duit a bheith aerach chun an homafóibe a throid, ná ní gá duit a bheith dubh chun ciníochas a throid ... Agus ní gá duit a bheith dearfach ó thaobh VEID de chun troid ar son na ndaoine atá VEID-deimhneach. Glac páirt sa troid seo!


Fógraíocht / Urraíocht

Tacaíonn Pan Maromba le Soropositivo.Org

Maidir leis an bhfíseán seo. Cuireann Panela Maromba mar chatalaíoch le haghaidh síntiús le haghaidh margaíochta ag Brechó Positivo, tionscnamh dár linne, an lánúin a bhí VEID-deimhneach.Org le 15 bliana, chun inbhuanaitheacht a fháil don láithreán seo.

Maidir leis an bhfíseán seo. Cuireann an Panela Maromba catalaíoch mar shíntiúis margaíochta polo ag an margadh flea, tionscnamh atá againn, an lánúin a bhfuil VEID acu. Le tabhairt do Soropositivo.Org, suíomh a bhí á choinneáil againn le linn 15 bliana, chun inbhuanaitheacht a fháil don láithreán seo.

[shopify product = http: //brecho-soropositivo.myshopify.com/products/memoria-kingston-ddr2-4gb-800mhz-pc2-6400-kit-2x2gb-para-processador-amd] | [shopify product = http: / /brecho-soropositivo.myshopify.com/products/lenco-de-seda] | [shopify product = http: //brecho-soropositivo.myshopify.com/products/calca-jeans]


Mar fhreagra ar mholadh ó mo mháthair-i-dlí, tairgim dom féin mar “mhúnla VEID-deimhneach 50 bliain d’aois”.

11 997 080 203

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Labhair le Cláudio Souza