Cruinniú Grúpa na mBan san Oifig Chruthaitheach

Cé go ndéanann mná thart ar leath de chásanna VEID ar fud an domhain, fanann siad eisiata den chuid is mó ó thrialacha cliniciúla a thástáil drugaí, vacsaíní agus leigheasanna féideartha don víreas nó SEIF, dearbhaíonn taighde.

In anailís a mhair roinnt blianta fada, lena n-áirítear obair a rinneadh in 2012, fuair na taighdeoirí gur gnách go mbíonn mná thart ar 11 faoin gcéad de rannpháirtithe na trialach atá ag lorg réitigh ar eipidéimí VEID / SEIF. Mar an gcéanna, ní raibh i staidéir ar dhrugaí ach thart ar 19 faoin gcéad de mhná agus ní mná ach 38 faoin gcéad de dhaoine aonair sa triail vacsaín.

"Bunaithe ar staidéir roimhe seo i réimsí eile sláinte, níorbh aon iontas é, ach b’fhéidir a bheith díomách, ós rud é gur mná iad beagnach leath na ndaoine a chónaíonn le VEID," a dúirt údar an staidéir, an Dr. Mirjam Curno, a rinne an anailís agus í ag obair mar phríomh-eagarthóir ar The Journal of the International AIDS Society, a dúirt sé trí ríomhphost.

Bhí rannpháirtíocht íseal i measc na mban go stairiúil i dtaighde cosúil le galar croí, ailse agus dúlagar, chomh maith le hard-thrialacha daonna ag tástáil drugaí turgnamhacha, nóta Curno agus comhghleacaithe in Iris na Siondróm Easnaimh Imdhíonachta Faighte.

Cé go bhféadfadh sé ciall a bheith agat go mbeadh níos lú ban i staidéir dírithe ar ghalair a théann i bhfeidhm go díréireach ar fhir, d’fhéadfadh torthaí an tsuirbhé neamhaird a dhéanamh ar inscne, díobháil nó tairbhí ar leith nuair a bhíonn cion na bhfear agus na mban sa staidéar an-difriúil ón méid a tharlaíonn sa saol réadúil, a dúirt an Shirin Heidari, údar staidéir sinsearach trí ríomhphost.

Sin toisc, fiú nuair a bhíonn an galar mar an gcéanna, is féidir le mná comharthaí éagsúla a bheith acu ná fir agus freagairt ar bhealaí uathúla do na cóireálacha atá á dtástáil.

"Mura ndéantar staidéar córasach ar dhifríochtaí inscne agus inscne i dtaighde sláinte, bíonn níos lú míochaine bunaithe ar fhianaise do ghnéas amháin nó eile," a dúirt Heidari, atá ina chathaoirleach ar an gcoiste beartais inscne do Chumann Eagarthóirí Eolaíochta na hEorpa.

Áiríodh san anailís ar dhifríochtaí inscne i dtrialacha VEID níos mó ná 500 staidéar a foilsíodh in irisí míochaine feiceálacha thar roinnt blianta.

Teorainn leis an anailís ná, trí bheith ag brath ar shaothar foilsithe, ní féidir léi aon difríochtaí i gcomhdhéanamh inscne aistí níos déanaí nach bhfuil críochnaithe fós a ghabháil, admhaíonn na húdair.

Is féidir nach ndearnadh roinnt staidéir san anailís ar a laghad chun fabhar a thabhairt d’fhir, ach gur chláraigh siad níos lú ban-rannpháirtithe mar gheall ar chonstaicí a d’fhéadfadh dul i gcion go díréireach ar mhná, mar easpa cúraim leanaí nó daoine scothaosta nó iompar teoranta nó an t-am chun páirt a ghlacadh, bhreathnaigh Mary Foulkes, taighdeoir bith-theicneolaíochta in Ollscoil George Washington i Washington, DC

Ceist nár freagraíodh san anailís ná an fáth gur shocraigh mná incháilithe gan páirt a ghlacadh, a dúirt Foulkes, nach raibh baint acu leis an staidéar, ar ríomhphost.

Uaireanta, is féidir leis na critéir maidir le rollú sa triail a bheith ró-shriantach chun go leor mná a chlárú, mar shampla, mná torracha, mná beathú cíche nó mná in aois linbh a thoirmeasc. San am atá caite, chuir líon mór ban cosc ​​ar chritéir incháilitheachta, fiú amháin i dtástálacha VEID a dearadh chun staidéar a dhéanamh ar othair baineann, thug an Dr Monica Gandhi, speisialtóir VEID in Ollscoil California, San Francisco, faoi deara.

D’fhéadfadh sé go gciallódh tearcionadaíocht na mban i dtástálacha VEID gur beag úsáid a bhaintear as na torthaí i gcóireáil othar baineann, a dúirt Gandhi, nach raibh baint aige leis an staidéar, trí ríomhphost.

"Nuair a thugaim aire do bhean atá ionfhabhtaithe le VEID i mo chlinic, níl a fhios agam an mbaineann an chóireáil nó an straitéis nua spreagúil seo léi go sonrach mura n-áiríonn an staidéar go leor daoine sa staidéar seo nó sa staidéar sin a bhfuil an chuma uirthi," a dúirt Gandhi.

FOINSE: bit.ly/1JKDP44 Dialann Siondróm Easpa Imdhíonachta Faighte, ar líne 8 Meán Fómhair, 2015

(Sláinte Reuters) -By Lisa Rapaport