Tá Saol Le VEID ann

Caidrimh PrEP agus serodiscordant

PrEP agus Serodiscordant Is fadhb inscne i gcónaí caidrimh agus foréigean i gcaidrimh phearsanta.

Tá deacrachtaí ag mná agus ag daoine eile a bhfuil claonadh inscne acu dul i mbun caibidlíochta maidir le húsáid coiscín, agus cuireann PrEP cosc ​​éifeachtach VEID agus rioscaí slándála pearsanta níos ísle ar fáil.

Seo a bhfuil i gceist leis an téacs seo.

Is lú an seans go nglacfaidh mná neamhghníomhacha VEID i gcaidrimh serodiscordant VEID PrEP go comhsheasmhach má fhulaingíonn siad foréigean i gcaidrimh phearsanta.

Michael Carter.

Foilsithe: 20 Meitheamh, 2016

Caidreamh PrEP agus Serodiscordant

Tá baint ag déileáil le foréigean i gcaidrimh phearsanta le riosca méadaithe go gcloítear go dona leis próifiolacsas réamh-nochtaithe (PrEP) i measc na mban i gcaidrimh serodiscordant san Afraic fho-Shahárach, de réir an eagráin ar líne de Iris Siondróm Easpa Imdhíonachta Faighte.

Ar an iomlán, bhain 16% de na mná a d’fhulaing foréigean i gcaidrimh phearsanta (IPV), úsáid fho-optamach as cloí PrEP timpeall 50%, nuair a dhéantar cloí a mheas trí mhodh ar bith chun pills nó tiúchan plasma de a chomhaireamh. tenofovir.

“Is é seo an chéad staidéar chun an comhlachas idir IPV agus cloí le PrEP a scrúdú, scríobh na húdair. “Mná a thuairiscigh BTI bhí riosca méadaithe ann go gcloífí go híseal leis Verb. "

Baineadh úsáid as PrEP chun an riosca ionfhabhtaithe le VEID i ndaonraí éagsúla, lena n-áirítear fir aeracha, fir agus mná heitrighnéasacha agus úsáideoirí drugaí a instealladh.

Mar sin molaimid PrEP mar chuid de chláir chuimsitheacha um chosc VEID a dhíríonn ar dhaonraí ardriosca.

Is é Éifeachtacht Caidrimh PrEP agus Caidrimh Serodiscordant

Tá éifeachtacht PrEP bainteach le cloí. Bhí baint ag foréigean i gcaidrimh phearsanta le minicíocht níos airde VEID, toisc go laghdaíonn sé úsáid coiscíní agus go gcloítear go tearc le teiripe frith-víreasacha. Dá bhrí sin, is féidir go bhféadfadh foréigean i gcaidrimh phearsanta difear a dhéanamh do chloí le PrEP.

Rinne taighdeoirí comhpháirtíochta i staidéir PrEP le déanaí anailís ar shonraí a fuarthas ó 1785 bean VEID-diúltach i gcaidrimh serodiscordant a cuireadh san áireamh sa staidéar. In agallaimh mhíosúla duine le duine, iarradh ar mhná a dtaithí ar iompar briathartha, fisiceach nó eacnamaíoch a thuairisciú i bhfianaise an fhoréigin i gcaidrimh phearsanta.

Caidreamh agus Mí-Úsáid PrEP agus Serodiscordant

Rinne na taighdeoirí measúnú ar an ngaol idir mí-úsáid comhpháirtithe agus cloí go fo-optamach le PrEP.

Baineadh úsáid as dhá bheart chun cloí a mheas: comhaireamh piollairí (sainmhíníonn níos lú ná 80% de na dáileoga cloí íseal) agus leibhéil plasma tenofovir a thomhas. Agallaimh dhomhain le fo-thacar ban, ó léargas ar an gcaoi a ndeachaigh foréigean i gcaidrimh phearsanta i bhfeidhm ar chloí agus ar rún aonair PReP a choinneáil, chomh maith leis na straitéisí a úsáidtear chun cloí le PrEP a choinneáil i gcomhthéacs caidrimh fhoréigneacha.

Bhí meán-aois de 33 bliana ag na rannpháirtithe agus bhí ioncam ag 70% sna trí mhí roimhe sin. Bhí an chuid is mó díobh (99%) pósta. Ba é 13 bliana meánré an chaidrimh agus dhearbhaigh mná iad féin i gcaidrimh serodiscordant i 1,4 bliana ar an meán.

Beagán Faoi Fhoréigean i gCaidreamh Pearsanta

Le linn 35 mí ó obair leantach, thuairiscigh 288 bean (16%) foréigean i gcaidrimh phearsanta ar 437 cuairt staidéir (0,7% den iomlán). As na mná seo, thuairiscigh 69% foréigean i gcaidrimh phearsanta in aon chuairt amháin, 20% in dhá chuairt, 7% i dtrí chuairt agus 5% i gceithre chuairt nó níos mó. Ba é an cineál foréigin ba mhinice i gcaidrimh phearsanta a tuairiscíodh ó bhéal, agus fisiceach agus eacnamaíoch ina dhiaidh sin.

Bhí mé i mo chónaí i measc oibrithe gnéis. Ní raibh sé neamhchoitianta go bhfillfeadh duine acu, tar éis trí huaire an chloig, le súil dhubh, a h-aghaidh swollen, clúdaithe le deora, le mascara ag rith síos a aghaidh ag rá liom:

- “Mac # ¿$?%! ¡Buail isteach mé! Agus chuir sé iallach orm (…) agus dúirt: “Déan é, soith, táim ag íoc”!

Má chreideann tú gur saol chomh furasta é an saol seo ... Ní bhíonn sé éasca maireachtáil riamh trí do chuid fabhar a thabhairt!

Bhí na tuairiscí seo ar fhoréigean i gcaidrimh phearsanta cosúil lena chéile den chuid is mó le mná nár thuairiscigh foréigean óna bpáirtí.

 

Bhí an cloí a ndearnadh measúnú air trí chomhaireamh piollairí ard (95%) i measc fhormhór na mban, beag beann ar an bhforéigean a tuairiscíodh i gcaidrimh phearsanta.

Leibhéil PrEP sna Caidrimh Serodiscordant seo

Agus mhol an comhaireamh pill go gcloífí faoi bhun 80% go 7% de chuairteanna staidéir agus go raibh 32% de thomhais plasma tenofovir faoi ​​bhun na leibhéal is fearr.

Go ginearálta, ba dhóichí go gcloífeadh mná 50% le PrEP má d’fhulaing siad foréigean i gcaidrimh phearsanta sna trí mhí roimhe sin.

Bhí an comhlachas seo comhsheasmhach is cuma an ndearnadh cloí a thomhas de réir chomhaireamh pill (RAR, 1,51; 95% CI, 1,17-1,89, p = 0,001) nó tiúchan plasma tenofovir (RAR, 1,51; 95 CI %, 1,06-2,15, p = 0,02).

Mar sin féin, níl tionchar an fhoréigin ar chaidrimh phearsanta ar chloí suntasach a thuilleadh tar éis trí mhí.

Nuair a breithníodh “cineálacha” foréigin caidrimh phearsanta ar leithligh, fuair na taighdeoirí caidreamh suntasach idir cloí neamhleor agus mí-úsáid briathartha (RAR = 1,65; 95% CI, 1,17-2,33, p = 0,005) agus íseal cloí nuair a rinne an comhpháirtí a rinne an foréigean mí-úsáid ar chumhacht eacnamaíoch (RAR = 1,48; 95% CI, 1,14-1,92, p = 0,003).

Ní raibh an caidreamh idir cloí íseal agus comhpháirtí foréigneach go suntasach, ach bhí baint ag minicíocht níos airde mí-úsáide coirp le páirtí le cloí níos ísle le cóireáil (p <0,001).

Bíonn Ionfhabhtuithe VEID ann i gcónaí

Bhí 48 ionfhabhtú VEID nua san iomlán i measc na mban. Mar sin féin, níor mhéadaigh an baol go ndéanfaí seroconversion má mhaireann tú faoi fhoréigean i gcaidrimh phearsanta.

Phléigh seachtar ban foréigean i gcaidrimh phearsanta le linn agallaimh dhomhain leis an bhfoireann. I measc na gcúiseanna le mí-úsáid ag na comhpháirtithe a ndeachaigh siad i gcion orthu bhí strus agus dearmad, gnáthamh reatha laethúil, dáileoga gan bacadh agus comhpháirtithe cógais ag cur cógais amú.

Capsúil Caite a Ghnóthú chun Greamaitheacht a Rialú

I measc na straitéisí chun na dúshláin seo a shárú agus chun cloí ard a choinneáil tá leanaí a sheoladh chun pills a caitheadh ​​amach a aisghabháil, nó imeachtaí a mhíniú don fhoireann chliniciúil, a bhí in ann teiripe athsholáthair a thairiscint.

“Caithfidh iarrachtaí chun mná a threorú le IPV PrEP an riosca íseal go gcloítear leo a aithint, agus caithfear idirghabhálacha a mheas chun cloí le PrEP a chur chun cinn i gcomhthéacs an fhoréigin, na húdair a thabhairt i gcrích.

“Thuairiscigh roinnt mná inár staidéar straitéisí chun cloí a choinneáil i bhfianaise BTI agus d’fhéadfadh na ceachtanna ó na samplaí seo d’athléimneacht cuidiú le forbairt idirghabhálacha rathúla. D’fhéadfadh idirghabhálacha den sórt sin sochar PrEP a mhéadú trí úsáid éifeachtach a chur chun cinn i ndaonra atá i mbaol ard d’ionfhabhtú VEID. "

Deich dtéacs chun do thuiscint ar an ábhar seo agus rud éigin eile a leathnú!
  1. Conas VEID a sheachaint? Prep An bhfuil Rogha?
  2. Fiafraíonn Agustín: An fiú leanúint ar aghaidh?
  3. Ní mór grámhar zeal freisin
  4. Is lú an seans go nglacfaidh mná i gcaidrimh serodiscordant VEID PrEP go comhsheasmhach má bhíonn foréigean orthu i gcaidrimh phearsanta
  5. Tá rochtain ar PrEP ag Mionaoisigh Teoranta agus Dodhéanta fiú!
  6. Conarthaíonn an dara duine brú VEID annamh ainneoin go bhfuil sé ar PReP
  7. Dhá chás de mhainneachtain PrEP le monotherapy tenofovir
  8. Déantar faillí i mná i dtaighde ar leigheas agus vacsaíniú do mhná
  9. An gceapann tú go bhfuil deireadh an eipidéim VEID / SEIF gar? Do bhotún…
  10. Cruthaíonn staidéar go bhfuil frithghiniúnach in-insteallta ceangailte le riosca VEID a chonradh

Aistrithe ón mbunaidh i

http://www.aidsmap.com/Women-in-HIV-serodiscordant-relationships-less-likely-to-take-PrEP-consistently-if-they-experience-intimate-partner-violence/page/3062973/

Tagairt

Roberts ST et al. Foréigean i gcaidrimh phearsanta agus cloí le próifiolacsas réamh-nochtaithe (PrEP) i mná na hAfraice i gcaidrimh serodiscordant VEID: staidéar cohórt ionchasach. J Acquire Immune Defic Synr, eagrán ar líne. DOI: 10.1097 / QAI.0000000000001093, 2016.


Faigh nuashonruithe ceart ar do ghléas saor in aisce

An bhfuil rud éigin le rá agat? Abair amach é!!! Is fearr i bhfad an blag seo, agus an domhan mór, le cairde!

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin chun feabhas a chur ar do thaithí. Beidh muid glacadh leis go bhfuil tú ceart go leor leis seo, ach is féidir leat rogha an diúltaithe más mian leat. Glac Leigh Nios mo

Príobháideacht & Polasaí fianáin