I gcás roinnt daoine i roinnt suíomhanna, tá réimeanna PrEP nach bhfuil chomh minic sin le dáileoga teiripeacha a bhaineann le gníomhaíocht ghnéasach indéanta, le líon mór gníomhartha gnéis faoi chosaint PrEP, moltar cuid de na staidéir a cuireadh i láthair Dé Luain don 8ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chumann SEIF i Vancouver.

Féadann sé seo roinnt roghanna breise a thabhairt do dhaoine, atá ag iarraidh PrEP a úsáid, agus a ndochtúirí, rud a ligfidh do dhaoine caighdeán PrEP a aimsiú is fearr a oireann dóibh. Ach fuair staidéir amach freisin gur féidir le níos mó agus níos mó daoine cloí le PrEP a úsáid go laethúil ná réimeanna neamh-laethúla. Ina theannta sin, tá fíoréifeachtúlacht na gcóras “randamach” neamhchinnte fós.

Bhí na staidéir a cuireadh i láthair inniu spreagtha go páirteach ag staidéar na Fraince ar a dtugtar IPERGAY, agus, go dtí seo, an t-aon staidéar a léiríonn gur féidir le sceideal randamach Prep, le dáileoga roimh ghnéas agus dá éis, a bheith éifeachtach. (Bhí minicíocht na n-ionfhabhtuithe 86% níos ísle). Mar sin féin, rinneadh IPERGAY i ndaonra fear homaighnéasach a raibh gnéas acu go minic. Chun tarchur le linn gnéis anal a sheachaint, is cosúil go bhfuil ceithre dháileog sa tseachtain beagnach comhionann le seacht dáileog. Mar sin féin, is féidir go mbeidh leibhéil níos ísle den druga sa chorp ag daoine a mbíonn gnéas acu chomh minic - agus a thógann pills chomh minic - rud a d’fhéadfadh go mbeadh tiúchan ARV nach cosantóirí éifeachtacha iad.

Eskimo Igloo

Arna chur i láthair i Vancouver i seisiún tráthnóna tráthnóna Dé Luain, is grúpa de thrí thriail randamaithe é HPTN 067 / ADAPT, a rinne measúnú ar indéantacht agus glacadh scéimeanna PrEP éagsúla le trí dhaonra éagsúla, i Bancác, Harlem (Nua Eabhrac) agus Cape Town. Thug na staidéir léargas ar phatrúin úsáide agus cloí, ach níor dearadh iad chun ceisteanna a fhreagairt faoina n-éifeachtacht. Bheadh ​​gá le tástálacha níos mó, de chlóscríobh sonrach do chéim III, chun teacht ar chonclúid chinnte ar an ábhar.

Fuair ​​na taighdeoirí, i ngrúpa daoine aeracha Téalainnis dea-oilte agus dea-spreagtha, go bhfuarthas go raibh gach ceann de na trí réimeas PrEP a ndearnadh tástáil orthu inmharthana agus inghlactha agus gur dóigh go gcosnóidís i gcoinne fhormhór mór an nochta VEID. Teastaíonn i bhfad níos lú pills ó réimeanna randamacha.

Ag dul i gcion ar na dálaí sóisialta is minice a bhíonn ag rannpháirtithe i Harlem agus Cape Town, bhí an bhallraíocht níos measa sa dá shuíomh de ghnáth. Ina theannta sin, mar thoradh ar an réimeas laethúil cloíodh níos fearr agus cosaint níos éifeachtaí i gcoinne VEID ná mar a chosnódh roghanna randamacha PrEP is dócha.

Na staidéir

I ngach ceann de na cathracha, earcaíodh thart ar 180 rannpháirtí agus scaradh go randamach iad chun ceann de na trí chóireáil PrEP a fháil le Truvada

  • Dosage laethúil,

  • Dhá uair sa tseachtain an dáileog + dáileog breise tar éis gnéis nó

  • Dáileoga dírithe ar imeachtaí (ceann amháin ag freastal ar suas le 48 uair an chloig roimh ghnéas agus ceann eile laistigh de 2 uair an chloig tar éis lánúnas).

Leanadh iad ar feadh tréimhse sé mhí. Tomhaiseadh an cloí trí pills PrEP a sholáthar i bhfillteáin a sheol comhartha leictreonach nuair a osclaíodh iad. Glaodh ar rannpháirtithe go seachtainiúil agus bailíodh faisnéis faoi ghníomhaíocht ghnéasach le déanaí, a bhí comhghaolmhar le sonraí maidir le cathain a tógadh na piollaí.

Rinne pobail na dtrí chathair grúpaí sóisialta, cultúrtha agus tréithe déimeagrafacha éagsúla a mheascadh. Bhí na taighdeoirí ag súil go mbeadh bealach ann chun tionchar a imirt ar inghlacthacht na réimeanna éagsúla agus iad a fhíorú - ní raibh súil acu réimeas teiripeach a fháil a bheadh ​​oiriúnach don daonra i gcoitinne.

  • Bancác, An Téalainn: 176 fear a mbíonn gnéas acu le fir agus beirt bhan trasghnéasacha. Ba mhic léinn ollscoile a bhformhór, bhí cuid acu dífhostaithe agus ba é an meán-aois ná 31. Bhí gnéas ag na rannpháirtithe uair sa tseachtain ar an meán.

  • Harlem, Nua Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá: 176 fear a mbíonn gnéas acu le fir agus triúr ban trasghnéasacha. Bhí níos mó ná dhá thrian dífhostaithe agus bhí níos mó ná dhá thrian díobh dubh. Ba é an meán-aois 30 bliain. Bhí gnéas ag na rannpháirtithe uair sa tseachtain ar an meán.

  • Cape Town, an Afraic Theas: 179 bean. Bhí ceithre chúigiú díobh dífhostaithe, bhí cion den chineál céanna singil agus bhí an meán-aois 26 bliana d’aois.

Torthaí

I ngach áit, bhí an cloí beagán níos airde do ghníomhaíochtaí laethúla PrEP, in ionad dáileoga randamacha. Mar shampla, i Bancác, glacadh le 85% de na dáileoga laethúla, 79% de dhá dháileog sheachtainiúla agus 65% de na dáileoga “dírithe ar imeachtaí” mar a bhí forordaithe. I Harlem, ba iad na figiúirí faoi seach 65%, 46% agus 41%.

Rinneadh an chéad anailís ar chéatadán na ngníomhartha gnéis a bhí faoi chosaint PrEP, le dáileoga roimh ghnéas agus dá éis.

I Bancác, chosain an sceideal laethúil 85% de ghníomhartha gnéis, dhá oiread an sceidil sheachtainiúil a chosain 84% agus iad siúd a bhí i scéimeanna “tiomáinte ag imeachtaí” 74%.

  • In Harlem, chosain an sceideal laethúil 66% de ghníomhartha gnéis, dhá uair an sceideal seachtainiúil a chosain 47% agus iad siúd a bhí i scéimeanna “tiomáinte ag imeachtaí” 52%.

  • I Cape Town, chosain an scéim laethúil 75% de ghníomhartha gnéis, dhá uair an scéim sheachtainiúil a chosain 56% agus iad siúd a bhí i scéimeanna “dírithe ar imeachtaí” 52%.

Ba mhinic a theip ar na dáileoga a theip orthu siúd ar tugadh treoir dóibh PrEP a dhéanamh tar éis gnéis (bíodh sé sa réimeas teiripeach dhá uair sa tseachtain nó sna réimeanna teiripeacha tiomáinte ag imeacht). Is minic a bhíonn rannpháirtithe i staid a fhágann go mbíonn sé deacair an dáileog seo a ghlacadh nuair a bhíonn siad fós le páirtí gnéasach nó nuair a bhíonn siad as baile. Nóta an Aistritheora: Ní deir an téacs, ach is léir gur féidir le gnéas ócáideach tarlú agus ní chaithfeadh gach duine, gan a laghad a rá, ‘crios fóntais’ cosúil le Batman, a thabharfadh an dílsiú chun oibríocht a dhéanamh de PrEP agus tá an baol ann fós go bhfiafróidh an comhpháirtí cén úsáid a bhainfí as an “pill”.

Rinne na taighdeoirí tástáil ar shamplaí fola faoi dhó le linn an staidéir le fáil amach an bhféadfaí tenofovir a bhrath, ag srianadh na hanailíse ar rannpháirtithe a thuairiscigh go raibh gnéas acu an tseachtain roimhe sin. I Bancác, bhí tenofovir inbhraite ag níos mó ná 90% de na rannpháirtithe i ngach lámh staidéir sa tsruth fola, gan aon difríochtaí suntasacha idir airm staidéir.

I gcodarsnacht leis sin, ba dhóichí go mbraithfí Tenofovir ar rannpháirtithe ó Harlem agus Cape Town nuair a iarradh orthu PrEP a ghlacadh go laethúil.

Tháinig seisear ar forordaíodh PrEP dóibh VEID-deimhneach (cúigear i Cape Town, duine i Harlem) ach bhí leibhéil ísle nó neamhshuntasacha de Truvada ag gach duine ina gcorp.

Buntáiste a mbeifí ag súil leis le réimeanna randamacha ná líon na bpills a thógtar a laghdú, ionas go mbeadh fo-iarsmaí chomh minic. Mar sin féin, níor léirigh na sonraí a bailíodh go dtí seo difríochtaí suntasacha ó thaobh staitistice in eispéireas na bhfo-iarsmaí idir na hairm staidéir. D’fhéadfadh sé seo a bheith i bpáirt mar gheall ar an líon teoranta daoine i ngach cuid den staidéar agus an tréimhse leantach ghearr. Bhí na fo-iarsmaí a tuairiscíodh (meadhrán, tinneas cinn, nausea, buinneach, srl.) Éadrom agus bhí taithí acu go príomha le linn an chéad dá mhí de PrEP.

Ach ní éilíonn réimeanna randamacha Stoirm an stoirm i líon níos lú go staitistiúil, a d’fhéadfadh PrEP a dhéanamh níos inrochtana. Ní raibh difríocht idir iompar gnéasach i scéimeanna teiripeacha éagsúla PrEP.

Conclúidí

Agus sonraí Bancác á gcur i láthair aige, rinne Timóteo Holtz achoimre ar roinnt buntáistí a bhaineann le réimeanna laethúla: Cruthaíodh go soiléir go bhfuil siad níos éifeachtaí, gur féidir leo níos mó cosanta a thairiscint, níos maithiúnaí a dhéanamh le dáileoga a chailltear, chomh maith le cuidiú le daoine nósanna a fhorbairt chun pills laethúla a thógáil Ach dúirt sé go d’fhéadfadh PrEP randamach a bheith ina rogha do na fir sin ar bheagán caidreamh collaí agus neamhchoitianta chomh fada agus a bhíonn a fhios acu roimh ré cathain ar dóigh dóibh déanamh amhlaidh. Tugann na torthaí le tuiscint go bhfuil solúbthacht áirithe sa bhealach ar féidir PrEP a fhorordú.

Dúirt Robert Grant, a rinne staidéir HPTN 067 / ADAPTAR, i bpreasagallamh gur gá PrEP a oiriúnú do chúinsí éagsúla sa saol. Agus níl “aon úsáid laethúil” fós ag tarlú: “Roghnaíonn daoine an chaoi ar mhaith leo Prep a úsáid, cathain is ceart é a thógáil, agus cathain gan é a thógáil,” a dúirt sé.

Scríofa ag Roger Pebody

Aistrithe ag Cláudio S. de Souza ón mbunleagan a foilsíodh ar an 21ú iúil de 2015 ar Soláthraíonn réimeanna neamh-laethúla PrEP roghanna breise, ach is minic go mbíonn sé níos fearr cloí leis an dáileog laethúil (osclaítear olink i gcluaisín eile de do bhrabhsálaí \. Athbhreithnithe ag Mara Macedo

Nóta ó Eagarthóir an Láithreáin Ghréasáin Seropositive: Cé gur dul chun cinn iontach é PrEP, agus caithfidh mé a aithint go bhfuil aithne agam ar lánúin a fhanann sa bhailéad seo ó i bhfad sular thosaigh staidéir agus bhí beirt leanaí acu cheana féin a rugadh gan VEID, is dóigh liom go bhfuil sé de dhualgas orm a rá, cé go ndeirtear inniu nach bhfuil coiscíní ach 98% éifeachtach, bhí caidreamh gnéis agam le daoine atá difriúil arís agus arís eile agus ní raibh ceann ann riamh a _converted_ agus caidreamh á choinneáil againn; seo ar fad roimh mo phósadh reatha, chun cosc ​​a chur ar dhaoine áirithe sciatháin a thabhairt ar iasacht dá gcuid samhlaíochta (…), molaim, fiú PrEP a úsáid, coiscín a úsáid, tusa san áireamh, an t-oibrí gnéis a léann mé sa deireadh, toisc nach ndéanann an coiscín cosnaíonn sé “ó VEID amháin”; ag cosaint i gcoinne sifilis, atá ina ghalar ag ardú, i gcoinne gonorrhea, a bhí an-ionsaitheach agus frithsheasmhach in aghaidh beagnach, mura bhfuil gach ceann de na antaibheathaigh aitheanta (sea, d’fhéadfadh sé a bheith ina ghalar do-ghlactha agus d’fhéadfadh sé a mharú fiú), cosnaíonn sé i gcoinne vaginosis, VSD, seachnaíonn scaoileadh amach agus, atá thar a bheith tromchúiseach, toircheas neamhphleanáilte nó nach dteastaíonn, a mbíonn ginmhilleadh mar thoradh air beagnach i gcónaí, nach bhfeicim mar réiteach (ach amháin i gcásanna an-sainiúla) ina bhfuil fiú máthair an bhean atá ag iompar clainne i mbaol beatha .

PrEP? Sea!

Gan siúlóidí? Ní!!!!!!!!!!!

Tagairtí

Holtz TH et al. Staidéar HPTN 067 / ADAPTAR: comparáid idir próifiolacsas réamh-nochtaithe laethúil agus neamh-laethúil na Téalainne i measc fir a mbíonn gnéas acu le fir, i Bancác, an Téalainn.  8ú comhdháil Chumann Idirnáisiúnta SEIF ar phataiginéime, cóireáil agus cosc ​​VEID, achoimre Vancouver MOAC0306LB, faoi 2015.

Mannheimer S et al. Staidéar HPTN 067 / ADAPTAR: comparáid idir an dáileog próifiolacsas réamh-nochtaithe laethúil agus uaineach (PrEP) de chosc VEID i measc fir a mbíonn gnéas acu le fir agus mná trasghnéasacha i gCathair Nua Eabhrac. 8ú comhdháil Chumann Idirnáisiúnta SEIF ar phataiginéime, cóireáil agus cosc ​​VEID, achoimre Vancouver MOAC0305LB, faoi 2015.

Deontas R et al. Modhanna HPTN 067 / ADAPT agus torthaí na mban i Cape Town. 8ú comhdháil Chumann Idirnáisiúnta SEIF ar phataiginéime, cóireáil agus cosc ​​VEID, achoimre Vancouver MOSY0103, faoi 2015.

Bhí torthaí Cape Town roimhe seo curtha i láthair ag CROI 2015 e tuairiscithe ar aidsmap.com