Tá Saol Le VEID ann

Tá VEID agam agus fuair mé vacsaín i gcoinne COVID-19

Tá VEID agam agus fuair mé an vacsaín i gcoinne COVID-19 an abairt atá ag an bhfear seo, sa ghrianghraf thuas. Agus a thaithí; tá a chuid imprisean mar chuid den mhéid atá scríofa sa téacs seo, a scríobh Michael Carter, i mí na Nollag 2020.

Tá an grianghraf ó Olena Yakobchuk / Shutterstock.com. 

Léitheoireacht mhaith.

Tá VEID agam agus fuair mé vacsaín i gcoinne COVID-19

Tá mé go hiomlán vacsaínithe i gcoinne COVID-19. Nach ráiteas urghnách é sin?

Dhá mhí dhéag ó shin, níor chuala aon duine faoi COVID-19. Mar sin féin, seo mé le antasubstaintí a spreagann vacsaín a sholáthraíonn leibhéal suntasach cosanta i gcoinne víris a d’fhág an oiread sin galair, básanna, trua, díothachta agus uaigneas, agus a rinne 2020 brón ar go leor daoine in aghaidh na bliana.

Ní féidir liom a chreidiúint fós gur bhain mé tairbhe as éacht eolaíoch agus daonna atá, ar a laghad domsa, cothrom le forbairt cóireálacha éifeachtacha do VEID, rud a chiallaíonn go bhfuilim Ní bhfuair mé bás roimh am i lár na 1990idí i mo fichidí, ach táim beo agus folláin inniu.

Tá VEID agam agus fuair mé vacsaín i gcoinne COVID-19

Buíochas leis na fionnachtana míochaine seo as trialacha cliniciúla a rinneadh go cúramach. Déanta na fírinne, tá a fhios agam go bhfuair mé dhá dháileog den vacsaín COVID-19 mar gheall go luath i mí na Samhna chláraigh mé i bhfo-staidéar Oxford / AstraZeneca a dearadh go sonrach chun sábháilteacht agus éifeachtúlacht an vacsaín i ndaoine le VEID a mheas. Fuair ​​nó gheobhaidh gach duine san fhoshraith VEID an vacsaín. 

Fuair ​​mé mo chéad dáileog sa dara seachtain de Shamhain agus an dara ceithre seachtaine ina dhiaidh sin.

 

Trialacha cliniciúla a fhorbairt

Tá trialacha cliniciúla riachtanach chun sábháilteacht agus éifeachtúlacht cóireálacha turgnamhacha agus vacsaíní cosúil leis an gceann a fuair mé a thástáil. Tar éis teiripe gealladh fúthu a fhorbairt i saotharlann, téann sé trí staidéar ar leithligh chun a chinntiú go ní dhéanfaidh sé aon dochar i ndáiríre agus beidh sochar míochaine dáiríre aige. Ach amháin má cheadaítear é i ngach ceann de na trí chéim, déanfaidh grúpa saineolaithe neamhspleácha teiripe nua a mheas chun a mheas an bhfuil sé sábháilte agus éifeachtach agus an féidir é a cheadúnú le húsáid ag an bpobal i gcoitinne. Tá an vacsaín Oxford / AstraZeneca ar tí a cheadú.

Céim a Trí. an Chéim Dheiridh

Nuair a chuaigh mé isteach sa triail, bhí staidéar Oxford cheana féin ina thaighde deiridh ‘céim 3’ ina raibh níos mó ná 20.000 duine fásta sa Bhrasaíl, san Afraic Theas agus sa Ríocht Aontaithe. 

Roinneadh na rannpháirtithe go randamach ina dhá ghrúpa chomhionanna. Rinne na taighdeoirí cinnte go raibh comhdhéanamh na ngrúpaí inchomparáide i dtéarmaí aoise, gnéis, cine agus riochtaí sláinte bunúsacha. 

Fuair ​​grúpa amháin an vacsaín turgnamhach agus an ceann eile phlaicéabó (teiripe sham, sa chás seo vacsaín i gcoinne meiningíteas ar eol a bheith an-sábháilte). 

 

Rinneadh comparáid idir rátaí na bhfo-iarsmaí agus COVID idir an dá ghrúpa. I dtosach, leag na taighdeoirí critéir dhiana chun a chinntiú go raibh an chóireáil nua sábháilte agus ag obair i ndáiríre agus nach bhféadfaí a chur ina leith go mbogfaí na spriocphoist dá dtabharfadh an staidéar roinnt torthaí gan choinne nó nach dteastaíonn.

Subudy vacsaín COVID-1 i ndaoine le VEID

Cuireadh na nósanna imeachta dochta céanna i bhfeidhm maidir leis an bhfoshraith VEID a bhfuilim rannpháirteach ann. Thug mé scéal nuachta faoi deara ar aidsmap.com agus ghlaoigh mé láithreach ar an gclinic a dhéanann an staidéar. Bhí an próiseas, cé go raibh sé an-chairdiúil agus réchúiseach, dian ón tús agus ráthaigh sé sláine agus ardchaighdeáin eiticiúla an staidéir a bhí mé ar tí a shíniú.

An ndearnadh tástáil ar fhaisnéis bhunúsach faoi vacsaíní COVID-19 i ndaoine le VEID?

Chuir altra cúpla ceist orm le fáil amach an raibh mé incháilithe páirt a ghlacadh (ionfhabhtú VEID deimhnithe, comhaireamh cille CD4 os cionn 350, ualach víreasach do-aitheanta, cóireáil VEID). Rinneadh coinne ansin le haghaidh "cuairt scagtha ag an gclinic staidéir" le duine de na taighdeoirí míochaine.

Lean sé seo ar aghaidh ar feadh thart ar uair an chloig go leith. Rinne mé scrúdú fisiceach agus d’fhreagair mé sraith ceisteanna a raibh cuma dhosháraithe orthu faoi mo shláinte agus mo stair leighis lena chinntiú go raibh mé i ndáiríre incháilithe páirt a ghlacadh sa staidéar. 

Tá VEID agam

Ansin mhínigh an dochtúir conas a d’oibrigh an vacsaín trí chuid dhíghníomhachtaithe, neamhdhíobhálach den coronavirus a úsáid chun freagairt imdhíonachta a spreagadh. Míníodh na fo-iarsmaí féideartha freisin: is iad na príomhchinn ná pian ag suíomh an insteallta agus mothú sagging ar feadh lá nó dhó tar éis an insteallta.

Chuir an dochtúir faisnéis mhionsonraithe ar fáil freisin maidir le cén fáth ar cuireadh stop leis an staidéar go sealadach i rith an tsamhraidh tar éis d’fhear a fuair an vacsaín turgnamhach neamhord néaróg annamh a fhorbairt. Tháinig painéal saineolaithe neamhspleách ar an gconclúid, áfach, nár tharla sé seo mar gheall ar an vacsaín agus thug siad an solas glas chun leanúint den triail.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur leag an dochtúir béim freisin, cé gur chiallaigh an éigeandáil sláinte dhomhanda de bharr COVID go raibh vacsaíní i gcoinne COVID á bhforbairt ag luas miondealaithe, is cinnte nach raibh na coirnéil á ghearradh agus áiríodh sa staidéar na seiceálacha agus na cosaintí uile atá caighdeánach agus taighde á dhéanamh ar chóireáil leighis nua.

Chomh maith le “Tá VEID agam” a rá ní mór duit tú féin a chur ar an eolas

Fiafraíodh díom ansin ar thuig mé an méid a dúradh liom agus an raibh aon cheist agam agus ar thug mé mo thoiliú páirt a ghlacadh sa staidéar.

Tar éis dom a rá, rinne mé tástálacha fola chun mo shláinte a sheiceáil. Tháinig na torthaí ar ais seachtain ina dhiaidh sin agus bhí siad sásúil, rud a thug deis dom an chéad dáileog den vacsaín a fháil.

 

Chomh maith le pian beag ag suíomh an insteallta, ní raibh aon fo-iarsmaí agam. Tháinig mé ar ais trí agus seacht lá tar éis an insteallta chun tástálacha fola a dhéanamh chun a chinntiú nach raibh an vacsaín ag dul i bhfeidhm ar shláinte mo chuid duáin nó ae. Gach lá, fuair mé nasc ríomhphoist le dialann leictreonach agus d’iarr mé aon fo-iarsmaí nó comharthaí a thaifeadadh, is cuma cé chomh éadrom nó neamhghnách. Ní raibh aon rud le tuairisciú agam.

COVID-19 agus coronavirus i ndaoine a chónaíonn le VEID

 

San eatramh idir mo chéad agus an dara dáileog, foilsíodh torthaí sealadacha ón bpríomh-staidéar, ag taispeáint sin bhí an vacsaín an-sábháilte agus laghdaigh sí an riosca go mbeadh breoiteacht thromchúiseach a bhaineann le COVID 70% ar an iomlán, lena n-áirítear laghdú 62% ar riosca i measc daoine a fhaigheann an dá dháileog iomlán, ag méadú go 90% má leantar leath dáileog tosaigh le haghaidh dáileog iomlán. Fuair ​​mé ríomhphost le hachoimre ar na fionnachtana seo a luaithe a fógraíodh iad agus bhí deis agam tuilleadh ceisteanna a chur ar mo chéad chuairt eile ar an gclinic.

 

Ag an am céanna, foilsíodh torthaí ó staidéir ar vacsaíní eile a léirigh éifeachtacht 95%. An raibh díomá orm go raibh ráta éifeachtúlachta níos ísle de réir cosúlachta ag an vacsaín a fuair mé? Ní ar feadh soicind! Le bheith ionraic, sháraigh a éifeachtúlacht mo chuid ionchais tosaigh agus ba mhaith liom iarratas a dhéanamh go fonnmhar ar an triail dá mbeadh an fhaisnéis seo ar eolas agam ón tús. Ina theannta sin, ba mhór an spreagadh é freisin nach raibh aon duine a fuair an vacsaín Oxford / AstraZeneca a bhí ionfhabhtaithe le COVID san ospidéal.

Táim cinnte go mbeidh roinnt vacsaíní de dhíth chun COVID a choinneáil faoi smacht, agus is cinnte go mbeidh a áit féin ag an gceann a fuair mé.

Fanfaidh mé cláraithe sa staidéar ar feadh míonna agus seiceálfar go rialta mé féachaint an bhfuil aon fo-iarsmaí á mbaint agam agus déanaim féin-thástáil gach seachtain féachaint an bhfuil an coronavirus ar conradh agam.

 

Ag gach céim den staidéar, bhí mé níos mó ná sásta go ndearnadh an taighde ar na caighdeáin is airde, nach raibh aon rud i bhfolach faoi fho-iarsmaí agus cosaint an vacsaín agus nach raibh aon easnaimh ina forbairt.

Tá an Vacsaín i gcoinne COVID-19 fós sa Lucht Oibre

Tá an-áthas orm nuair a smaoiním ar mo rannpháirtíocht sa staidéar agus an t-ádh orm a bheith ar cheann de na chéad daoine a bhfuil a fhios agam go bhfuil mé vacsaínithe go hiomlán. Cosúil leis an oiread sin daoine eile, d'iompaigh mo domhan bun os cionn mar gheall ar COVID agus chaith mé go leor oícheanta gan chodladh, ag déanamh imní dom faoi mo chuid oibre. Cúpla seachtain ó shin, fuair mé taithí díreach ar chostas tubaisteach an duine den víreas uafásach seo: d’éag m’athair tar éis dó an galar a chonradh. Cuireann sé seo sceitimíní ar mo rannpháirtíocht sa staidéar vacsaín agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na heolaithe, na dochtúirí agus mo chomh-oibrithe deonacha uile sa staidéar as cuidiú le vacsaíní a fhorbairt ar féidir linn a bheith cinnte go bhfuil siad sábháilte agus ag obair.

 

An oiread agus atá mé ag fulaingt ó chailliúint m’athar, ciallaíonn forbairt agus dáileadh de réir a chéile na vacsaíní gur féidir linn go léir a bheith ag súil go mbeidh 2021 níos sona agus níos folláine ná an bhliain a d’fhulaing muid díreach.

 

Aistrithe ar 23 Eanáir, 2021 le Cláudio Souza ón mbun in Tá mé i mo chónaí le VEID agus fuair mé an vacsaín COVID, a scríobh Roger Pebody in Eanáir 2021

 

Faigh nuashonruithe ceart ar do ghléas saor in aisce

An bhfuil rud éigin le rá agat? Abair amach é!!! Is fearr i bhfad an blag seo, agus an domhan mór, le cairde!

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin chun feabhas a chur ar do thaithí. Beidh muid glacadh leis go bhfuil tú ceart go leor leis seo, ach is féidir leat rogha an diúltaithe más mian leat. Glac Leigh Nios mo

Príobháideacht & Polasaí fianáin
Cineál saoilTaistealFaiseanBeauty