Tá Saol Le VEID ann

féach! Tá an saol le VEID

Tarchur gnéasach VEID agus úsáid ualach víreasach do-aitheanta

Is straitéis í tarchur gnéasach VEID agus úsáid ualach víreasach do-thuigte mar bhealach chun tarchur an víris a chosc “laistigh de bhosca uirlisí um chosc VEID atá leathnaithe go mór.

Tá sé seo mar gheall ar an bhfás gasta inár n-eolas ar chur chuige éifeachtacha a chabhraíonn le tarchur VEID a chosc. Chun tionchar na gcur chuige seo ar eipidéim VEID a uasmhéadú, áfach, ní mór dúinn feasacht, tuiscint agus úsáid chuí a mhéadú go héifeachtach.

Cailín ag moladh coiscín, stíl seanré portráid, lámhaigh stiúideo

Transmissão sexual do HIVBraitheann tarchur gnéasach VEID agus úsáid ualach víreasach do-aitheanta mar bhealach chun tarchur an víris a chosc ar ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil. Is fiú cuimhneamh air seo nuair a luaimid é mar “straitéis a bhfuil spás bainte amach aici nle cúpla bliain anuas, laistigh den Bosca uirlisí um chosc VEID atá leathnaithe go suntasach.

ITá sé seo mar gheall ar an bhfás gasta inár n-eolas ar chur chuige éifeachtacha a chabhraíonn le tarchur VEID a chosc. Mar sin féin, chun tionchar na gcur chuige seo ar eipidéim VEID a uasmhéadú, ní mór dúinn feasacht, tuiscint agus úsáid chuí a mhéadú go héifeachtach.

Trí chur chuige chun tarchur gnéasach VEID a chosc.

Tá na ráitis seo deartha chun cabhrú le soláthraithe seirbhíse i gCeanada a gcuid clár a oiriúnú agus an fhianaise seo a ionchorprú ina dteachtaireachtaí.

Tá trí straitéis an-éifeachtach ann chun an riosca go dtarchuirfear VEID go gnéasach a chosc:

Transmissão sexual do HIVNuair a úsáidtear aon straitéis an-éifeachtach go comhsheasmhach agus i gceart, bíonn an riosca go dtarchuirfear VEID go gnéasach ó nialas go dtí an-íseal.

Díríonn an ráiteas seo a leanas ar úsáid cóireála frith-víreasacha (EALAÍN) ag daoine a chónaíonn le VEID chun ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil. Tosaíonn sé le príomhtheachtaireacht shimplí, agus moltaí ina dhiaidh sin do sholáthraithe seirbhíse agus liosta de na huirlisí agus na hacmhainní atá ar fáil. Soláthraíonn sé athbhreithniú freisin ar an bhfianaise gur féidir le soláthraithe seirbhíse a úsáid le haghaidh díospóireachtaí níos sainiúla le custaiméirí. Féach na ráitis a ghabhann leo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin dá straitéis an-éifeachtach eile.

Is é tarchur gnéasach VEID an bealach is mó a mbíonn tionchar aige

Is straitéis an-éifeachtach í an chóireáil chomhsheasmhach agus cheart ar chóireáil antiretroviral (ART) ag daoine a chónaíonn le VEID chun ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil chun tarchur gnéasach VEID a chosc. Nuair a úsáidtear an straitéis seo go comhsheasmhach agus i gceart, níl aon bhaol ann go dtarchuirfear VEID go gnéasach.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach adas athbhreithnithe ag deireadh an ráitis seo. 

Cad iad na gnóthachain leis na modhanna seo chun an t-ionfhabhtú VEID a chomhrac?

Chomh maith le sláinte na ndaoine a chónaíonn le VEID a fheabhsú, tá buntáistí tábhachtacha ag EALA le VEID a chosc nuair a úsáidtear é chun ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil. Tá ról tábhachtach ag daoine atá ag obair le pobail atá i mbaol nó atá ina gcónaí le VEID i gcur chun cinn an chur chuige seo mar straitéis choiscthe an-éifeachtach.

Seo thíos moltaí maidir le conas is féidir leat úsáid EALA a chosc a chomhtháthú níos fearr i do sceideal.

  1. Feasacht ar úsáid EALA a mhéadú chun ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil mar straitéis an-éifeachtach chun VEID a chosc, lena n-áirítear na tosca tábhachtacha chun a éifeachtúlacht a uasmhéadú. Ba cheart go mbeadh faisnéis faoi na buntáistí coisctheacha a bhaineann le EALA agus ualach víreasach do-aitheanta agus conas é a úsáid go comhsheasmhach agus i gceart in aon ghníomhaíochtaí oideachasúla agus comhairleoireachta a chuirtear ar fáil do chliaint VEID-deimhneach agus VEID-diúltach.

Ba cheart go n-áireofaí i ngníomhaíochtaí oideachais agus comhairleoireachta plé ar straitéisí coiscthe eile, mar shampla coiscíní agus próifiolacsas réamh-nochtaithe (PrEP), ach gan a bheith teoranta dóibh. Spreag custaiméirí chun an teaglaim straitéisí a roghnú a oibreoidh is éifeachtaí dóibh.

Tá sé tábhachtach go bhfaigheann cliaint - cibé acu daoine a chónaíonn le VEID nó atá i mbaol VEID - faisnéis agus comhairle maidir le EALAÍN a úsáid chun ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil mar straitéis an-éifeachtach chun tarchur gnéasach VEID a chosc. Agus tú ag caint le cliaint, is féidir leat a mhíniú dóibh go dtaispeánann comhlacht fianaise nach ndéanann daoine ar EALAÍ a choinníonn ualach víreasach do-aitheanta agus a bhfuil baint acu le cúram VEID a tharchur trí ghnéas. Ba chóir go gcuimseodh na díospóireachtaí na tosca is gá chun éifeachtacht na straitéise seo a uasmhéadú.

Pointí le béim a leagan ar úsáid EALA mar bhealach chun na rioscaí a bhaineann le tarchur VEID a laghdú?

Transmissão sexual do HIV
Ná bás an grá. Go maire sibh do ghrá!

Cuir béim ar: 

  • Tá sé riachtanach cloí le EALAÍ chun ualach víreasach do-aitheanta a fháil agus a chothabháil (a shainmhínítear go ginearálta i gCeanada mar níos lú ná 40 nó 50 cóip den víreas in aghaidh an mhillilítear fola).
  • De ghnáth tógann sé trí go sé mhí ualach víreasach do-aitheanta a bhaint amach. Is é tástáil ualaigh víreasach an t-aon bhealach le fios an bhfuil leibhéil do-aitheanta bainte amach ag d’ualach víreasach.
  • Is gá go mbeadh an cur chuige seo éifeachtach chun ualach víreasach neamh-intomhaiste marthanach a choinneáil ar feadh sé mhí ar a laghad. Is é tástáil ualaigh víreasach rialta an t-aon bhealach chun faireachán a dhéanamh ar ualach víreasach marthanach nach féidir a thomhas.
  • Tá cuairteanna míochaine rialta riachtanach chun cúram leanúnach a fháil, lena n-áirítear monatóireacht ar ualach víreasach.

Agus plé á dhéanamh le cliant ar úsáid EALAÍ chun ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil, tá sé tábhachtach a aithint go bhfuil sé de cheart ag gach cliant cinneadh a dhéanamh an ceart EALAÍN a ghlacadh bunaithe ar a mheasúnú féin ar an rud is fearr dá sláinte agus dá bhfolláine. . 

Féadfaidh tú iarrachtaí a threorú nó tacú leo freisin chun feasacht a mhúscailt faoi úsáid EALAÍ chun ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil mar chur chuige coiscthe i measc soláthraithe seirbhíse éagsúla i do cheantar, lena n-áirítear dochtúirí, altraí, cógaiseoirí agus foireann neamhchliniciúil in eagraíochtaí. gníomhaíochtaí pobail.

  1. Úsáid EALA a éascú agus tacú leis chun ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil mar straitéis choiscthe. Molann treoirlínte cóireála anois EALAÍ a thairiscint do gach duine a chónaíonn le VEID, beag beann ar a gcomhaireamh CD4. Tá an moladh seo bunaithe ar na buntáistí sláinte a bhaineann le EALA a thosú go luath do dhaoine a chónaíonn le VEID, cé gur sochar tánaisteach tábhachtach é cosc ​​VEID. Má tá VEID dearfach ag do chliant, ba cheart duit cuidiú leis é a nascadh le cúram VEID, mura bhfuil sé cheana féin. Ba cheart go mbeadh eolas maith faoi chinneadh an chliaint EALA a thosú. Éilíonn EALA tiomantas ar feadh an tsaoil maidir le hiontógáil laethúil pills agus cuairteanna rialta ar ghairmí cúraim shláinte. Chun cinnteoireacht eolasach a éascú do chliaint d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le seirbhísí a sholáthar a thacaíonn leis an gcaidreamh idir an dochtúir agus an t-othar.

Cuir béim ar úsáid cheart HAART chun ionfhabhtú VEID a chomhrac

Transmissão sexual do HIVTacaigh le cliaint atá ag baint úsáide as EALAÍ le hoideachas maidir lena úsáid chomhsheasmhach agus cheart chun ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil mar straitéis choiscthe. B’fhéidir go mbeidh ort idirghabhálacha a sholáthar, nó cliaint a nascadh leo, chun tacú le cloí le cógais agus baint leanúnach le cúram leighis. Spreag custaiméirí chun tástálacha ualaigh víreasacha a dhéanamh go rialta más mian leo ualach víreasach do-aitheanta a úsáid chun iad a chosc, chomh maith leis an sochar dá sláinte féin. Ba cheart dóibh torthaí na tástála ualaigh víreasach a phlé leis an gcomhpháirtí / na comhpháirtithe go rialta, más féidir.

Cliaint a spreagadh agus tacú leo cumarsáid a dhéanamh go hoscailte lena gcomhpháirtí / comhpháirtithe gnéis. D’fhéadfadh go mbeadh tacaíocht ag teastáil ó chliaint chun a stádas VEID a nochtadh do pháirtí gnéis. Má tá cliant i gcaidreamh serodiscordant, d’fhéadfadh go n-áireofaí ar ábhair phlé tábhachtacha don lánúin an bhfuil comhpháirtithe gnéis lasmuigh den chaidreamh agus torthaí monatóireachta ar ualach víreasach agus tástáil ar ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha (STDanna). Trí oideachas a chur ar chliaint VEID-diúltacha faoi ualach víreasach VEID agus a chiallaíonn sé a bheith do-thuigte, is féidir leo tuiscint níos fearr a thabhairt dóibh ar choincheap na cóireála mar chosc.

  1. Plean cuimsitheach sláinte gnéis a spreagadh. Pléigh an chaoi a n-oireann ART chun ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil i bplean cuimsitheach sláinte gnéis, lena n-áirítear tástálacha rialta STD agus cleachtais ghnéis níos sábháilte.
Cuir ar an eolas go bhféadfadh go dteipfidh ar EALAÍN agus ar Ualach Víreasach Neamh-chomhoiriúnach Tarchur VEID a Chomhrac

Transmissão sexual do HIVTá imthosca ann inar féidir tarchur VEID a tharlú nuair a bhíonn duine a chónaíonn le VEID ar EALAÍN. Tá an baol ann go dtarchuirfear VEID díreach tar éis EALAÍN a thosú, sula n-aithneofar an t-ualach víreasach. Tá an baol ann freisin go dtarchuirfear VEID má mhainníonn an chóireáil ualach víreasach an chomhpháirtí dearfach a choinneáil ag leibhéil do-aitheanta

Tarlaíonn sé seo de ghnáth mar gheall ar chloí íseal le cóireáil, ach féadann sé tarlú freisin mar gheall ar fhriotaíocht drugaí. Má tharlaíonn sé seo, ba cheart don duine na roghanna a phlé lena dhochtúir. Taispeánann staidéir, áfach, go dtagann an príomhriosca tarchuir chuig comhpháirtí VEID-diúltach ó chomhpháirtithe gnéis lasmuigh den chaidreamh serodiscordant, áit nach féidir straitéisí coiscthe an-éifeachtacha a úsáid.

Tá sé tábhachtach go dtuigeann cliaint na rioscaí seo agus na roghanna atá ar fáil ionas gur féidir leo cinneadh a dhéanamh ar bhealach eolasach comhfhiosach faoi úsáid EALA mar chuid de phlean cuimsitheach do chúram pearsanta agus cúram do shláinte ghnéis, d’fhonn an riosca tarchuir a íoslaghdú. VEID fadtéarmach. Cuidíonn plean cuimsitheach sláinte gnéis le cosaint i gcoinne STDanna, toisc nach dtugann EALA aon chosaint ar STDanna.

Treoir an Chomhraic an Riosca In aice láimhe Contagion le Coiscín a threorú
  1. Cur Chuige an riosca bunúsach a bhaineann le tarchur VEID. Tugann comhairleoireacht um chosc VEID deis do dhaoine aonair a bheith páirteach i seirbhísí breise. Féadfaidh tú cabhrú le do chliaint déileáil leis na bunfhachtóirí ar féidir leo a mbaol VEID a mhéadú, mar dhúlagar nó úsáid alcóil agus substaintí eile; straitéisí sábháilte gnéis a threisiú; agus úsáid mhéadaitheach gach straitéis um chosc oiriúnach. B’fhéidir go bhfaighidh tú amach nach leor comhairleoireacht ina haonar. B’fhéidir go mbeidh sé riachtanach seirbhísí tacaíochta iomchuí agus ábhartha a sholáthar - nó custaiméirí a nascadh leo.
  2. Comhairleoireacht chuimsitheach bunaithe ar lánúin a thairiscint. Maidir le lánúineacha, b’fhéidir gur mhaith leat comhairle a thabhairt don dá chomhpháirtí ag an am céanna, comhairleoireacht bunaithe ar lánúin, mar d’fhéadfadh sé seo a bheith níos éifeachtaí ná comhairle a thabhairt do chomhpháirtithe ina n-aonar. Féadann comhairleoireacht bunaithe ar lánúin spás tacúil a chruthú inar féidir le cliaint teacht ar chomhaontú comhthoil maidir le conas an riosca tarchuir VEID a laghdú, bealaí a fhorbairt chun tacú lena chéile straitéisí coiscthe VEID a úsáid go comhsheasmhach agus i gceart. . Chomh maith le saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith íogair maidir le VEID a chosc a phlé. 
Is gá labhairt faoi Ghnéas, pléisiúr agus gnéasacht chun an Phaindéim a throid
VEID / SEIF

Bí réidh le saincheisteanna a phlé ar nós na rudaí a theastaíonn ó lánúin ó ghnéas agus an bealach le grá a dhéanamh is fearr leo; an fonn ar phléisiúr, ar intimacy, ar choincheap na monogamy nó ní monogamy agus fiú polyamory, chomh maith leis an ngá le gnéas a nochtadh lasmuigh den chaidreamh. Is féidir leis an gcomhairleoireacht seo tacú le cliaint neamh-monafamacha straitéisí nó comhaontuithe a fhorbairt chun cabhrú le VEID nó STDanna a chosc ó chomhpháirtithe seachtracha, amhail úsáid chomhsheasmhach agus cheart coiscíní le haghaidh gnéis lasmuigh den chaidreamh.

  1. Faisnéis a ionchorprú ar úsáid EALA chun ualach víreasach do-aitheanta a choinneáil i ngach clár coiscthe chun a thionchar a mhéadú. Is bealach í an chomhairleoireacht phearsanta chun faisnéis faoi EALA a tharchur mar straitéis choiscthe an-éifeachtach. Mar sin féin, is féidir an fhaisnéis seo a chomhtháthú i roinnt bealaí cumarsáide eile, mar shampla foilseacháin chlóite, láithreáin ghréasáin agus feachtais chun a rochtain agus a tionchar a mhéadú.

7. Bí réidh chun na saincheisteanna dlí a bhaineann le nochtadh VEID a phlé. Éilíonn dlí Cheanada ar dhaoine a rá lena gcomhpháirtithe gnéis go bhfuil VEID acu i gcúinsí áirithe. Tá an dlí agus a fheidhmeanna ag teacht chun cinn, áfach. Chun an fhaisnéis is nuashonraithe a fháil maidir le cathain a bhíonn dualgas dlíthiúil ar dhaoine le VEID a stádas VEID a nochtadh, déan teagmháil Líonra Dlí Cheanada VEID / SEIF.

Moltaí Léitheoireachta maidir le VEID a Chomhrac
Tarchur gnéasach VEID

Úsáid an QRCode seo chun an téacs seo a scaipeadh

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Labhair le Cláudio Souza