Има живот со ХИВ

погледнете! Има живот со ХИВ

Што е вирусно оптоварување?

Целта на тестирањето за вирусно оптоварување е едноставна: колку помалку копии на ХИВ во крвта, толку подобро. Кога започнува

Определување

Претплати се

Серопозитивен блог
Разговарајте со Клаудио Соуза