Er is leven met HIV

Vaginale ring voor hiv-preventie is effectief en acceptabel

Vaginaal. Vrouwen waardeerden de discretie en de langwerkende werking van de vaginale ring.

Dapivirine vaginale ring (Afbeelding: Het NIAID)

Een update van de analyse van de naleving van de ASPIRE-studie geeft aan dat consistent GEBRUIK van een vaginale ring die dapivirine bevat, aantoonde dat er 65% minder hiv-infecties waren, volgens een presentatie op de recente Internationale AIDS-conferentie XXI (AIDS 2016) in Durban. Bovendien vertelden Afrikaanse vrouwen die aan het onderzoek deelnamen de onderzoekers dat ze het product leuk vonden, vonden dat het gemakkelijk te gebruiken was en de voorkeur had boven mogelijke alternatieven zoals pillen of vaginale gels.

[Geproduceerd in partnerschap tussen de HIV en Hepatitis naar Aidsmap.com]

De ASPIRE-studie evalueerde de effectiviteit van een vaginale ring geïmpregneerd met het anti-medicijn HIV dapivirine. Een ring die lijkt op de apparaten die worden gebruikt bij anticonceptie, is ontworpen om gedurende een maand in de vagina te worden gebruikt; vrouwen kunnen inbrengen en verwijderen. In deze studie werden 2629 vrouwen gerekruteerd in Malawi, Zuid-Afrika, Oeganda en Zimbabwe.

De bevindingen van het onderzoek, gepubliceerd in februari, waren enigszins teleurstellend - een algehele vermindering van het aantal infecties met 27%, maar dit resultaat werd gemaskeerd, een hoger niveau van effectiviteit onder de oudere deelnemers aan het onderzoek, die mogelijk een hogere therapietrouw hadden dan dan jongere deelnemers. Gestratificeerd naar leeftijd, had de vaginale ring nul werkzaamheid voor vrouwen van 18-21 jaar, en een afname van 56% in infecties bij vrouwen van 22 tot 26 jaar, en een afname van 51% in infecties bij vrouwen met 27 jaar of meer.

vaginalring_original

In Durban presenteerde Elizabeth Brown van de Universiteit van Washington een nieuwe analyse waarin ze probeerden de effectiviteit te correleren met verschillende niveaus van therapietrouw. Aangezien eerdere analyses de therapietrouw hebben beoordeeld door het meten van bloedspiegels van dapivirine, kan dit erop wijzen dat de ring alleen wordt ingebracht de dag voor een bezoek aan de kliniek. De nieuwe analyse concentreerde zich op het niveau van het medicijn dat in de ringen achterbleef en die na gebruik aan de onderzoekers werd teruggegeven, wat een betere indicatie gaf van de therapietrouw gedurende de maand.

Voor gebruik bevatten de ringen 25 mg dapivirine. Aangezien een ring die een hele maand is gedragen 20-21 mg van het resterende geneesmiddel zou moeten bevatten, werd elk niveau onder 22 mg behandeld als een indicatie van matige tot hoge therapietrouw. Een ring met 23,5 mg of meer van het medicijn duidt op niet-naleving.

  • Perioden met niet-naleving waren goed voor 33% van de follow-up. Zoals verwacht was er in deze perioden geen statistisch significante vermindering van hiv-infecties.
  • Perioden met een matige tot hoge therapietrouw vertegenwoordigden 42% van de follow-up. Gebruikte ringen verminderen het aantal hiv-infecties met 65%, vergeleken met de controlegroep, die ringen kreeg met een placebo. Een opmerking van de redacteur: ik ben niet echt een onderzoeker, dus ik kan niet stoppen met denken dat er geen betere manier is om deze tests uit te voeren, bijvoorbeeld als onderzoek wordt gedaan zonder een 'controlegroep' dat letterlijk subliminaal wordt geïnduceerd op gedrag dat ze niet zou aannemen als ze niet geloofde dat ze een 'apparaatje had dat haar zou beschermen tegen het risico om hiv op te lopen. Ik beschouw deze procedure als onethisch, onmenselijk en immoreel ...]

De onderzoekers voerden ook aanvullende analyses uit in een poging de werkelijke tijdsduur tussen studiebezoeken aan te passen.

Vervolgens bekeek hij de therapietrouw twee of drie maanden voor de hiv-infectie (in plaats van slechts een maand van tevoren).

Deze analyses suggereren dus dat de effectiviteit voor vrouwen met het hoogste nalevingsniveau 75% of 92% kan zijn.

Bovendien leken perioden van niet-naleving een kleiner deel (20%) van de tijd te vertegenwoordigen.

"Het was duidelijk dat er door meerdere analyses een statistisch significant verband bestaat tussen het gebruik van de vaginale ring en bescherming tegen hiv-infectie".

Zo concludeerden de onderzoekers:

"Deze analyses leveren bewijs dat een defensieve dosis-responsrelatie tussen de ring en HIV-besmetting suggereert."

Belang van partnereducatie en attitudes

Een kwalitatief onderdeel van het onderzoek, waarbij 214 deelnemers werden geïnterviewd, geeft inzicht in de ervaring van vrouwen die ringen dragen, vaginale bevalling en hun waardering voor de kwaliteiten van het product. Elizabeth Montgomery en Ariane van der Straten van RTI International presenteerden de resultaten op 2 posters.

De vrouwen die werden geïnterviewd (hetzij in een diepte-interview, een reeks diepte-interviews, of als onderdeel van een focusgroep) werden gerekruteerd uit 6 van de 15 studieplekken. Hun demografie weerspiegelt grotendeels de grootste onderzoeken: gemiddelde leeftijd van 26 jaar, 45% was getrouwd, e 73% had het secundair onderwijs afgerond.

De ring werd als eenvoudig en discreet beschouwd, zoals deze vrouw uitlegde:

“Ik vind ze erg mooi, want als ze eenmaal versleten zijn, voel je het niet meer, en niemand kan vermoeden dat je iets draagt. Ik vind het leuk omdat er niets verandert aan hoe we leven als vrouwen. "

Hoewel sommige vrouwen aanvankelijk bezorgd waren over het uiterlijk van de ring en mogelijke bijwerkingen, werden deze problemen over het algemeen overwonnen door middel van groepsdiscussies, counseling en een grotere bekendheid met het product. Dit soort ondersteuning blijven bieden kan belangrijk zijn als vaginale ringen worden geïmplementeerd.

“Als je de ring voor het eerst ziet, ben je geschokt. Ik dacht dat het te groot was en ik verliet bijna de studeerkamer, vanwege de grootte van de ring… tijdens het onderwijs leerde ik dat de ring zacht bleef, ik merkte dat het dragen van de ring moeilijk en pijnlijk was. Ze toonden aan dat om de ring in te brengen, je hem gewoon moet draaien, zodat hij eruitziet als een 8, en toen ik het probeerde, was het gemakkelijk en gemakkelijk te gebruiken. "

De onderzoekers vroegen sommige vrouwen om het te vergelijken met andere vormen, behalve vaginale ringen waarin het preventiemedicijn kon worden toegediend - orale pillen, implantaatinjecties, vaginale zetpillen, vaginale films en vaginale gels. Vrouwen zijn vaak de voorkeursmethoden die bij hen bekend zijn - vaginale ringen werden gebruikt als onderdeel van de studie ASPIRE of producten die lijken op de voorbehoedsmiddelen die ze kenden.

As vrouwen toonde een neiging om langwerkende producten te waarderen in plaats van die waaraan dagelijks herinnerd moest worden of die op het moment van seks moesten worden aangebracht.

"De ring is beter dan een condoom, want als je seks gaat hebben, zit de ring al in je, in tegenstelling tot het condoom dat je voor elke seksuele handeling moet omdoen."

Er kan echter enige bezorgdheid bestaan ​​over bijwerkingen, invasiviteit en het gebrek aan omkeerbaarheid van langwerkende producten.

"Ik ben bang ... ik weet niet hoe [de injectie] in mijn lichaam zal zijn, ik weet niet of het mijn gezondheid zal beïnvloeden".

Deze zorgen over vaginale ringen verminderden door lesgeven en door ervaring.

Verschillende potentiële producten (waaronder ringen, gels, zetpillen en films) moeten in de vagina worden aangebracht en dit stond los van de noodzaak om het constant aan te brengen en te verwijderen, voor sommige deelnemers, vooral degenen onder de 25 jaar. Sommige vrouwen verwijderen de vaginale ring tijdens de menstruatie.

Vrouwen beschrijven het onderhandelen over het gebruik van de vaginale ring met mannelijke partners. Partners hadden over het algemeen een positieve of negatieve invloed op de houding van vrouwen en het dragen van de ring.

'Nee, ik zei toch dat je de ring als condoom moest nemen. Ik zei: “Omdat je niet wilt dat we een condoom gebruiken, dit is nu ons condoom, negeer het gewoon, het zit in mijn lichaam en het lichaam is van mij. Omdat je niet wilt dat het condoom denkt dat dit mijn condoom is, want je wilt geen condoom gebruiken, ik gebruik het mijne. " We hebben er nooit problemen mee gehad en we hebben er nooit meer over gepraat. "

Vrouwen kunnen zich zorgen maken en vrezen dat een partner de ring zou kunnen voelen tijdens seks.

"Soms ben je je partner en stimuleert hij je met zijn vinger en vindt een ring, dan volgen er eenentwintig vragen."

Montgomery zei tegen AIDSMAP dat sommige deelnemers en hun “twijfels over het onderzoeksproces mogelijk hebben bijgedragen aan minder therapietrouw. Vrouwen uitten hun bezorgdheid over het feit dat ze niet wisten of ze een ring met de actieve component […] of een placebo-ring hadden gekregen, de werkzaamheid en veiligheid van de onbekende ring en het idee om "onderzocht" te worden. Daarom kan deelname aan een placebogecontroleerde studie invloed hebben gehad op het niet gebruiken van de ring.  NE: Wat volkomen begrijpelijk is!

Menselijke cavia's - Naar mijn mening wordt dit een procedure die dicht bij moord of op zijn minst het levensgevaar is.

Waarom testen ze niet op Amerikaanse, Duitse of Franse vrouwen?

Omdat Afrika, de drukke plaats, natuurlijk belasting moet betalen.

Anel Vaginal para prevenção do HIV é eficaz e aceitável, Blog Soropositivo.Org
Bepaalde randen op deze kaart zijn zo recht dat ze eruitzien alsof ze met een liniaal zijn getekend. Maar het is slechts mijn indruk, toch? Toch ?!

Veel vrouwen zeiden echter dat ze het leuk vonden om aan het onderzoek deel te nemen. Ze voelden dat ze deel uitmaakten van een "team" en iets deden voor het "grotere goed". Ze schatten de gezondheidszorg en andere voordelen die de studie opleverde. Dit kan natuurlijk van invloed zijn geweest op de reacties van de vrouwen tijdens de interviews.

Volgende stappen

In onderzoeken naar orale profylaxe vóór blootstelling (PrEP) is de therapietrouw in open onderzoeken doorgaans beter dan in het oorspronkelijke onderzoek Placebogecontroleerde. De context van deze onderzoeken kan enkele van de zorgen over het bovengenoemde onderzoeksproces wegnemen - de deelnemers wisten niet dat ze een actief product kregen en dat het bewezen heeft dat het effectief en veilig is. Studies zijn dichter bij de werkelijke omstandigheden dan die van Placebogecontroleerde. In het geval van orale PrEP is een hogere effectiviteit aangetoond. [NE: Daarom zouden placebogecontroleerde onderzoeken moeten worden afgeschaft, aangezien ze, zoals de tekst zelf zegt, niet overeenkomen met de "Echte wereld"]

Gezien deze plaatsing worden deelnemers aan de ASPIRE-studie nu gevraagd om zich in te schrijven voor een vervolgstudie van de vaginale ring met dapivirine. Vrouwen die hebben deelgenomen aan de Ring-studie (een andere gerandomiseerde studie van hetzelfde product) zullen ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan een open studie. Het International Partnership for Microbicides hoopt dat toezichthouders de vaginale ring in 2018 met dapivirine kunnen goedkeuren.

Vertaald door Cláudio Souza uit het origineel in AIDS 2016: Vaginale Ring voor HIV-preventie is Effectieve en aanvaardbare geschreven door Roger Pebody. Beoordeeld door Mara Macedo.

 [Google Maps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d110737.65259224185!2d30.922318764371465!3d-29.848360919741218!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x1ef7aa0001bc61b7%3A0xcca75546c4aa6e81!2sDurban%2C+%C3%81frica+do+Sul!5e0!3m2!1spt-BR!2sbr!4v1475898919862&w=600&h=450%5D

Referenties

E Brown, T Palanee-Philips, M Marzinke, et al. Overgebleven dapivirine-ringniveaus duiden erop dat een hogere therapietrouw aan de vaginale ring geassocieerd is met HIV-1-bescherming. 21e internationale aids-conferentie. Durban, 18-22 juli 2016. Abstract TUAC0105LB.

En Montgomery, A van der Straten, M Chitukuta, et al. Belangrijkste inzichten in aanvaardbaarheid en gebruik van de vaginale ring: resultaten van de MTN-020 ASPIRE-studie kwalitatieve component. 21e internationale aids-conferentie. Durban, 18-22 juli 2016. Abstract WEPEC265.

Van der Straten, MK Shapley-Quinn, K Reddy, et al. Voorkeur voor HIV-pre-expositie profylaxe (PrEP) formulering bij vrouwen die deelnemen aan de kwalitatieve component van de ASPIRE (MTN-020) studie. 21e internationale aids-conferentie. Durban, 18-22 juli 2016. Abstract WEPDC0203


Ontvang gratis updates rechtstreeks op uw apparaat

Heb je iets te zeggen? Zeg het!!! Deze blog, en de wereld, is zoveel beter met vrienden!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We zullen aannemen dat u ok met dit bent, maar je kunt afmelden als je wilt. ACCEPTEREN Lees meer

Privacy & Cookies Policy