Er is leven met HIV

kijken! Er is leven met hiv

Thuis hiv-zelftest? Voor Transa?

Is het gebruik van hiv-zelftests met seksuele partners een geschikte strategie die door gezondheidsinstanties moet worden aangemoedigd? Help jij mensen die al een onregelmatig condoom gebruiken om onbeschermde seks te vermijden met mensen met een andere hiv-status? Kan het toestaan ​​dat mensen met niet-gediagnosticeerd hiv worden getest?

Omdat er ook vragen zijn of mensen de situatie aan zouden kunnen als de uitkomst hiv-positief zou zijn - en zorgen over de mogelijkheid dat partners boos of gewelddadig worden - voerden professor Alex Carballo-Diéguez en collega's een gerandomiseerde studie uit in New York en Puerto Rico, waarvan de resultaten zojuist zijn gepubliceerd in een reeks artikelen over AIDS en gedrag.

Het project heette 'I'll show you mine' en moedigde deelnemers expliciet aan om OraQuick zelftestkits om zichzelf en hun seksuele partners te testen.

Brede diversiteit in zelftestonderzoek

Om in aanmerking te komen, moesten de deelnemers een man zijn die seks heeft met mannen of een transvrouw die hiv-negatief was, meerdere recente seksuele partners meldde, niet consequent condooms gebruikte en geen PrEP gebruikte. De 272 deelnemers waren etnisch divers (waaronder 57% Latino en 40% zwart), meestal twintigers en dertigers, onder wie 10% transvrouwen, en identificeerden zichzelf niet als homoseksueel (slechts 78% wel).

De helft van de deelnemers werd gerandomiseerd naar een interventiegroep die tien OraQuick zelftestkits, met de mogelijkheid om extra kits te bestellen als ze meer nodig hebben. Ze keken ook naar een video waarin de ervaringen en suggesties van andere mensen over het gebruik van de test werden weergegeven, waarin kwesties werden behandeld zoals het voorstellen van tests aan een partner, de noodzaak om de beslissing van een partner om niet te worden getest te respecteren en mogelijke reacties van partners. Ze kregen de opdracht om hun gezond verstand te gebruiken bij het beslissen welke partners ze om testen zouden vragen. Deelnemers die gerandomiseerd waren naar de controlegroep ontvingen de zelftestkits niet en bekeken de video niet.

Drie maanden lang werden via sms regelmatig gegevens verzameld over hiv-testen en seksueel gedrag, met een vervolgbezoek aan het einde van deze periode.

Hoe tests werden gebruikt

Van de 136 mensen die de zelftestkits ontvingen:

  • Honderd testten zichzelf (hoewel ze allemaal net HIV-negatief hadden getest als onderdeel van de studieprocedures).
  • Eenenzeventig stelde voor om de test te gebruiken met ten minste één potentiële partner tijdens het communiceren via een dating-app of telefoon.
  • Honderdelf stelden voor om de test te gebruiken met ten minste één potentiële partner wanneer ze samen waren, met verzoeken aan in totaal 870 potentiële partners.

Tests werden niet bij alle partners gebruikt - 79 deelnemers zeiden dat ze in bepaalde gevallen niet om de test vroegen omdat ze de testkit meestal niet bij zich hadden of omdat ze dachten dat de partner hiv-negatief was, en zich ook schamen over het vragen om de test, maar ook over het denken dat het de sfeer van de ontmoeting zou kunnen verpesten, of gewoon omdat ze niet van plan zijn om anale seks te hebben.

Eenenveertig mensen hadden ten minste één persoon die de test weigerde, maar dit weerhield er niet van dat seks plaatsvond.

HIV-testen. Hoe is het gedaan?

Sterker nog, 18 deelnemers begonnen seks te hebben zonder condoom.

Het primaire eindpunt van het onderzoek was het aantal keren dat deelnemers in de afgelopen drie maanden condoomloze anale seks hadden met een partner van wie de hiv-status onbekend of positief was.

Het gemiddelde aantal was 21 in de interventiegroep en 31 in de controlegroep, wat suggereert dat de interventie de deelnemers mogelijk heeft geholpen om risicovolle situaties te vermijden. Het verschil was echter niet statistisch significant (rate ratio 0,68, 95% CI 0,45-1,05).

Niet alle potentiële partners reageerden goed op de testsuggestie.

Er was geweld

Van de 870 partners, 113 werd boos of overstuur, inclusief 16, die fysiek gewelddadig werd.

Deze incidenten – die geen van allen tot ernstig letsel leidden – deden zich meestal voor op het moment van de testsuggestie en niet na het lezen van de resultaten.

In het vervolgonderzoek is aan deelnemers die zelftests hebben gekregen gevraagd hoe ze met deze situaties om kunnen gaan. 7 procent zei dat het in bepaalde omstandigheden erg moeilijk was om te beoordelen of een partner gewelddadig zou kunnen worden, 6% zei dat het moeilijk was om gewelddadige situaties te vermijden en XNUMX% zei dat het in sommige gevallen erg moeilijk was om met een gewelddadige situatie om te gaan .

"Onderzoekers hopen dat het gebruik van zelftests met partners het intrinsieke risico van vertrouwen op intuïtie of wat een partner zegt over hun hiv-status heeft verminderd."

De auteurs geloven niet dat deze "zeer beperkte" gewelddadige reacties de pleidooien voor het testen van seksuele partners ondermijnen.

Ouder worden met hiv

Een mogelijke schade waarover de studies geen gegevens hebben, zijn de mensen die valse negatieven valse negatieven om de beslissing om seks te hebben zonder condoom te begeleiden. Omdat onderzoekers mensen wilden rekruteren uit gemeenschappen met een hoge incidentie van hiv, is het waarschijnlijk dat sommige mensen recentelijk hiv hebben gekregen. OraQuick het is a tweede generatie test com um período de venster schommelend tussen één en twee maanden; daarom krijgen mensen die tijdens deze periode aan hiv zijn blootgesteld mogelijk geen nauwkeurig resultaat.

Maar gezien het seksuele gedrag van de deelnemers is het ook aannemelijk dat een deel toch seks zou hebben gehad zonder condoom. Onderzoekers hopen dat het gebruik van zelftests met partners het risico zal verminderen om op intuïtie te vertrouwen of wat een partner zegt over hun hiv-status.

Behandeling van positieve resultaten

Veertien van de deelnemers hadden een partner die een HIV-positieve voorlopige reagens als resultaat van de test. Ze waren even waarschijnlijk nieuwe partners of neukmaatjes (noch een minnaar of primaire partner). Deze tests vonden meestal plaats bij de deelnemer of hun partner thuis, drie vonden plaats in een hotel of auto.

Op een schaal van 1 (helemaal niet stressvol) tot 10 (extreem stressvol) gaven de deelnemers deze incidenten gemiddeld een 6,4.

Gevraagd naar de bevestigende test, zeiden studiedeelnemers dat ze dachten dat 12 partners waren getest en drie niet, met het resultaat onbekend voor de anderen.

Uit gedetailleerde interviews met tien van deze deelnemers van wie de partner een reactief resultaat kreeg, bleek dat de meesten de situatie aankonden. Partners die verrast waren door de resultaten waren vaak verdrietig en verdrietig of nerveus, zoals deze deelnemers uitlegden:

“Hij was in tranen, gefrustreerd, maar niet gewelddadig. Ik wilde geen tijd met mij blijven doorbrengen. Hij liep gewoon weg of zei me gewoon dat ik hem beter naar huis kon brengen.

Is de test betrouwbaar?

Sommige partners twijfelden aan de validiteit en betrouwbaarheid van de test. Twee waren boos, maar geen enkele was gewelddadig.

“Toen ze eindelijk accepteerde en positief terugkwam, dacht ik: 'Oh! Je bent hiv-positief. Je moet naar de dokter of een controle krijgen of zoiets. [Ze was] Zoals, 'Wie ben jij in godsnaam?' 'Voor wie werk je?' denken dat ik van de gezondheidsafdeling ben of een informant.

Voor sommige andere partners bevestigde het resultaat hun eigen intuïtie dat ze met hiv leefden.

Sommige anderen waren al gediagnosticeerd, maar de zelftest maakte het gemakkelijker om de studiedeelnemer te informeren over hun hiv-status.

Terwijl sommige van de deelnemers ondersteunend waren, vonden anderen dat ze eerder hadden moeten worden geïnformeerd, bijvoorbeeld door een lopende partner.

Is het 60 dagen hiv-immuunvenster betrouwbaar?

Ondersteuningspoging:

Over het algemeen waren de deelnemers ondersteunend en probeerden ze behulpzaam te zijn wanneer hun partners een reactief resultaat kregen:

'Ik zei tegen hem 'kijk, laten we de test opnieuw doen, zodat je kunt kalmeren.' Hij doet de test opnieuw en gaat op dezelfde manier naar buiten. Maar voordat ik de tweede test deed, had ik hem al een lijst met telefooncontacten gegeven, voor het geval er nog een positief zou zijn. Ik vroeg hem of ik contact met hem kon opnemen om meer te weten te komen over zijn situatie, om te zien hoe het met hem ging. Hij zei ja, maar hij beantwoordde mijn telefoontjes nooit. Ik was daar heel verdrietig over omdat hij zo'n aardig persoon was. ”

Voor veel respondenten diende het reactieve resultaat om de seksuele ontmoeting te onderbreken. In andere gevallen, meestal tussen sekspartners, wordt de seks later hervat, of is er sprake van een intimiteit van andere aard:

“We knuffelen meer dan dat we seks hebben. Ik bedoel, ja, er was penetratie. Maar "licht", maar - het was met een condoom en glijmiddel. Maar meestal zijn we in liefkozingen.”

Carballo - Diéguez en collega's geloven dat hun bevindingen de haalbaarheid van de interventie ondersteunen:

"Onze bevindingen tonen aan dat [deelnemers] gemotiveerd kunnen worden om zelftests met partners te gebruiken, hun partners overtuigen om zelftests te gebruiken, zeer beperkte gewelddadige reacties vinden en voorheen onopgemerkte geïnfecteerde personen identificeren. In deze gevallen kunnen individuen naar tevredenheid omgaan met de positieve resultaten van de zelftest van de partner. ”

Vertaald door Cláudio Souza, op 07/07/2021 van het origineel geschreven door Roger Pebody, op 28 februari 2020 om Aidsmap

https://soropositivo.org/hiv-como-se-pega-os-riscos-e-nao-riscos/

[polldaddy poll = 10124966]

 

Referências

Carballo - Diéguez A et al. Gebruik van de hiv-snelzelftest om potentiële seksuele partners te screenen: resultaten van de ISUM-studie. AIDS en Gedrag, online voor het drukken, december 2019.

doi: 10.1007 / s10461-019-02763-7

Carballo - Diéguez et al. Er zijn weinig agressieve of gewelddadige incidenten geassocieerd met het gebruik van hiv-zelftests om seksuele partners te screenen onder sleutelpopulaties. AIDS en Gedrag, online voor print, februari 2020.

doi: 10.1007 / s10461-020-02809-1

Balan IC et al. Vervolgens analyseerden we hun resultaten: mannen uit New York en Puerto Rico die seks hebben met mannen rapporteren de reacties van hun seksuele partners op het ontvangen van reactieve hiv-zelftestresultaten. AIDS en Gedrag, online voor print, februari 2020.

doi: 10.1007 / s10461-020-02816-2

https://soropositivo.org/hiv-como-se-pega-os-riscos-e-nao-riscos/

 

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt.

Praat met Cláudio Souza