Er is leven met HIV

HIV-cellen die kwetsbaar zijn voor foto-immunotherapie

Afbeelding van ей аклан door Pixabay

CHiv-cellen die kwetsbaar zijn voor foto-immunotherapie betekenen een doorbraak! En, deze vragen bordurend, stellen we de toepassing van foto-immunotherapie (PIT) voor, niet alleen tegen cellen die het hiv-env tot expressie brengen, maar ook tegen hiv. Eerder toonden we aan dat een anti-humaan gp41-antilichaam (7B2) geconjugeerd aan fotosensitizers 

Kationische of anionische (PS's) zouden cellen kunnen targeten en specifiek doden die HIV Env tot expressie brengen. 

Hier onthulden onze fotolyse-onderzoeken dat de binding van foto-immunoconjugaten (PIC's) op het membraan van cellen die HIV Env tot expressie brengen, voldoende is om necrotische celdood te induceren als gevolg van fysieke schade aan het membraan door singlet-zuurstof, die onafhankelijk is van het type PS's. 

Deze bevinding overtuigde ons om de foto-inactivatie van het PIC-virus te bestuderen met behulp van twee stammen van HIV-1, X4 HIV-1 NL4-3 en JR-CSF-virus. We merken op dat PIC's virale stammen kunnen vernietigen, waarschijnlijk via fysieke schade aan de HIV-envelop. Concluderend rapporteren we de toepassing van PIT als een mogelijk dubbel hulpmiddel voor immunotherapie tegen HIV en ART, waarbij cellen worden gedood die respectievelijk HIV en celvrij HIV tot expressie brengen.

Herstelde viremie

HIV-geïnfecteerde cellen blijven bestaan ​​bij patiënten die antiretrovirale therapie (ART) ondergaan, en viremie keert terug als ART wordt gestopt. Bovendien hebben recente onderzoeken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een alarmerende factor aan het licht gebracht bij het vergroten van de resistentie tegen antiretrovirale middelen die cruciaal zijn voor hiv. (3) Momenteel streeft ART ernaar de virale ladingen onder de detectielimieten (BDL's) te houden van de huidige commerciële tests, het blokkeren van virale replicatie en het voorkomen van de verspreiding of groei van virale reservoirs om CD4 + T-cellen te behouden, maar het gebruik ervan wordt beperkt door de toxiciteit van geneesmiddelen in de doelorganen op lange termijn en de uitbreiding van de virale resistentie.

 

Bovendien kan aanhoudende viremie op laag niveau blijven, zelfs wanneer op ART, mogelijk van weefsels met lage geneesmiddelpenetratie of resterende virale replicatie in latent geïnfecteerde cellen. (5−7) Verder gaand, kan klonale expansie van HIV-geïnfecteerde cellen bijdragen aan de grootte van het HIV-reservoir. (8) Ook defectieve HIV-1-provirussen, die de overhand hebben na "onderdrukkende ART op lange termijn" (9) (hoewel ze geen volledige replicatieve cyclus produceren), zullen HIV-m-RNA en HIV-eiwitten produceren, die zullen bijdragen aan HIV-gerelateerde schadelijke micro-ontsteking ondanks jarenlange plasma HIV-RNA BDL-niveaus tijdens ART. (10) 

 

In feite zullen antiproliferatieve geneesmiddelen die de grootte van het hiv-reservoir in lymfocyten bij individuen op lange termijn "onderdrukkende" ART verminderen, het totale hiv-DNA verlagen en de celactiveringsmarkers op CD4+ T-cellen verminderen. (11) Dit vereist dus het ontwerp van therapeutische alternatieven voor ART en nieuwe strategieën om latent geïnfecteerde cellen of cellen die een defect provirus dragen, direct te doden, die de beperkingen van ART en immunotherapie (IT) kunnen aanpakken, waardoor hiv-remissie wordt bereikt zonder het gebruik van antiretrovirale middelen.

Reeds bestaande weerstand

Er zijn verschillende immunotherapeutische strategieën onderzocht, met beperkt succes, om met HIV geïnfecteerde cellen specifiek te doden met behulp van antilichamen gericht tegen HIV Env. (12) De meeste van deze resultaten waren afhankelijk van reeds bestaande resistentie van circulerende/reservoirstammen, en in alle gevallen herstelde viremie zich snel na MAb-verval of stopzetting. (13) Strategieën ter bestrijding van reeds bestaande en de novo ontwikkeling van virale resistentie blijven dus een doelwit van op antilichamen gebaseerde therapie voor HIV. chronische infectie.

 

Bij acute infectie kan de conjugatie van antilichamen met meer toxische geneesmiddelen, waaronder chemische geneesmiddelen zoals doxorubicine (14) of immunogene toxines zoals ricine, (15,16) pulchelin, (17) en shiga-toxine, (18) aanvaardbaar zijn als een kortetermijnoplossing om snelle en volledige cytotoxiciteit te garanderen voor de behandeling van acute infectie. (19) Om chronische infecties zoals hiv-infecties te behandelen, kunnen daarentegen op antilichamen gebaseerde immunotherapieën die geschikter zijn voor langdurig gebruik met langduriger effecten, een ideale kandidaat zijn.

 

Onlangs hebben we hiv-foto-immunotherapie (HIV PIT) geïntroduceerd als een opkomende anti-hiv-IT door hiv-MAb's te bewapenen met fotosensitizers (PS's) die zich richten op cellen die hiv-env tot expressie brengen.(20) PIT is de gerichte vorm van conventionele fotodynamische therapie (PDT) , bereikt door de conjugatie van PS met MAb's die gericht zijn op specifieke celoppervlakreceptoren. (21,22) 

 

Niet-ioniserend licht van een specifieke golflengte kan PS's activeren om cellen te doden, waarbij reactieve zuurstofsoorten (ROS) worden gegenereerd, waaronder waterstofperoxide, hydroxylradicalen, superoxide en singletzuurstof. (20,21) PIT heeft bepaalde voordelen ten opzichte van immunotoxinen (IT's) of radio-immunotherapie (RIT) om geïnfecteerde cellen uit te roeien. (23) 

 

In PIT wordt doelselectie niet alleen bepaald door antilichamen, maar ook door licht, in relatie tot tijd en lokale bestraling. Bovendien is PIT een minimaal invasieve therapie, veiliger en goedkoper dan IT of RIT, (21) waardoor PIT een geschikte kandidaat is voor de behandeling van chronische infecties zoals HIV. 

MAb 7B2

Onze recente bevindingen over PIT kunnen helpen om meer voordelen aan die lijst toe te voegen.

In eerdere onderzoeken hebben we twee verschillende foto-immunoconjugaten (PIC's) geproduceerd door een anti-humaan gp41-antilichaam (7B2) (24) te conjugeren met twee PS's, kationisch porfyrine en anionisch IR700.

We gebruiken twee verschillende strategieën voor antilichaamconjugatie: Lysineconjugatie met behulp van een ftalocyaninekleurstof IRDye700DX (25) en "Click"-conjugatie met behulp van een azidebevattend porfyrine met een gespannen alkyn gekoppeld door een disulfidebruglinker. (26) MAb 7B2 is een niet-neutraliserend antilichaam dat virusdeeltjes en cellen herkent die HIV Env tot expressie brengen. (27) 

 

We tonen aan dat de beoogde fototoxiciteit onafhankelijk is van de PS-payload.

In deze studie is de vergelijking tussen PIC's van belang met betrekking tot fysieke en immunologische veranderingen in PIC's tijdens bestraling en het in vitro cytotoxiciteitsmechanisme. Gerichte fototoxiciteit lijkt onafhankelijk te zijn van cellulaire internalisatie, hoewel het afhankelijk is van het genereren van singlet-zuurstof door PS's, die zowel het antilichaam als het celmembraan fysiek beschadigen. 

 

Deze bevinding overtuigde ons om de foto-inactivatie van het virus van PIC's te bestuderen met behulp van HIV-1-stammen. In tegenstelling tot andere HIV-immunoconjugaten, hebben we waargenomen dat PIC's cellen doden die HIV Env tot expressie brengen en virussen vernietigen, zodat ze als een hulpmiddel voor ART kunnen worden beschouwd.

Conclusies

 

HIV-geïnfecteerde cellen worden nog steeds zeer langzaam uit het lichaam verwijderd, ondanks tientallen jaren van levenslange ART, (1) waardoor volledige eliminatie van HIV tijdens het leven van een persoon wordt voorkomen. 

 

Ondertussen vormt hiv-resistentie tegen ART een ernstige bedreiging voor de wereldwijde toename van hiv-behandelingen. (3) Er zijn verschillende IT-strategieën onderzocht, waarbij gebruik wordt gemaakt van antilichamen die specifiek zijn voor het Env-virus, om de route te activeren apoptotisch om latent geïnfecteerde cellen te doden. (12,43)

Maar deze TI's zijn afhankelijk van cellulaire internalisatie en slagen er niet in het HIV-virus te vernietigen.

 

Deze studie toonde aan dat aangeslagen PS's (porfyrine en IR700) in het PS-antilichaamconstruct antilichaamaggregatie kunnen veroorzaken. 

 

Wanneer PIC's op het celmembraan aan HIV Env binden, kunnen fysieke veranderingen in de structuur van het bestraalde PS-antilichaam het membraan beschadigen en resulteren in necrotische celdood zonder internalisatie. We laten zien dat singlet-zuurstof een sleutelrol speelt in deze reactie. Deze bevinding heeft ons ertoe aangezet om de mogelijkheid te bestuderen om HIV te vernietigen met behulp van PIC's (grafische afbeelding). Gerichte fototoxiciteit op zowel HIV-stammen als HIV-geïnfecteerde cellen is een mogelijke dubbele combinatie voor ART, inclusief behandeling van HIV-stammen die resistent zijn tegen antiretrovirale geneesmiddelen. Wat nog belangrijker is, als gespecialiseerde niet-invasieve IT om met HIV geïnfecteerde cellen te doden en hardnekkige reservoirs van HIV-infectie uit te roeien en mogelijk HIV te vernietigen als gevolg van resterende virale replicatie, PIC's kunnen een cruciaal hulpmiddel zijn om hiv te genezen. 

 

Dit mechanisme kan hiv-gerelateerde micro-ontsteking verminderen en/of hiv-remissie bereiken zonder antiretrovirale middelen. Bovendien kunnen de resultaten van deze strategie zich mogelijk vertalen in virale PIT tegen andere omhulde virussen met vergelijkbare mechanismen van virale replicatie, zoals HBV en HTLV, die chronische maar ongeneeslijke infecties veroorzaken.

Vertaald door Claudio Souza's origineel Foto-geïnduceerde fotosensitizer-antilichaamconjugaten doden HIV-env-expresserende cellen en inactiveren ook HIV in 16 / 08 / 2021

Referências

Dit artikel verwijst naar 57 andere publicaties.

 

 1. Daveport, MPKhoury, DSCromer, D.Lewis, SRKelleher, ADKent, SJ Functionele genezing van hiv: de omvang van de uitdagingNat. Eerwaarde Immunol. 2019194554 DOI: 10.1038/s41577-018-0085-4

 2. 2

  Ndung'u, T.McCune, JMDeeks, SG Waarom en waar een hiv-behandeling nodig is en hoe deze kan worden bereikt?NATUUR 2019576397405 DOI: 10.1038/s41586-019-1841-8

 3. 3

  World Health Organization (WHO)HIV-medicijnresistentierapport2019.

 4. 4

  Zhang, Z.Li, S.Vent.Xia, N. Antivirale therapie door HIV-1 algemeen neutraliserende en remmende antilichamenInt. J. Mol. Sci. 201617112 DOI: 10.3390/ijms17111901

 5. 5

  Bertrand, L.Meroth, F.Tournebize, M.Leda, ARZon, e.Toborek, M. Richten op de met HIV geïnfecteerde hersenen om de uitkomst van een ischemische beroerte te verbeterenNat. Commun. 2019102009  DOI: 10.1038 / s41467-019-10046-x

 6. 6

  Palmer, S.Maldarelli, F.Wiegand, A.Bernstein, B.Hanna, GJBrun, SCKempf, DJMellors, JWDoodskist, JMKing, MS Lage viremie houdt ten minste 7 jaar aan bij patiënten die onderdrukkende antiretrovirale therapie krijgenProc. Natl. Acad. Sci. VS 200810538793884 DOI: 10.1073 / pnas.0800050105

 7. 7

  Anton, PennsylvaniaMitsuyasu, RTDeeks, SGScadden, DTWagner, B.Huang, C.Macken, C.Richman, DDChristoffelson, C.Borellini, F.Lazar, R.Hege, KM Meerdere metingen van hiv-belasting in bloed en weefsel zijn met elkaar gecorreleerd, maar niet met klinische parameters bij aviremische proefpersonen에이즈 2003175363 DOI: 10.1097 / 00002030-200301030-00008

 8. 8

  Maldarelli, F. HIV-geïnfecteerde cellen worden vaak klonaal uitgebreid na langdurige antiretrovirale therapie: implicaties voor HIV-persistentieJ. Virus Erad. 20151237244 DOI: 10.1016/s2055-6640(20)30930-4

 9. 9

  Samer, S.Namiyama, G.Oshiro, T.Arif, MSCardoso Da Silva, W.Sucupira, MCAJanini, LMDiaz, RS Bewijs van niet-competente hiv na ex vivo zuivering bij ART-onderdrukte personenAIDS Res. Hum. Retrovirussen 201733993994 DOI: 10.1089/aid.2017.0036

 10. 10

  Imamichia, H.Dewar, RLAdelsberger, JWRehm, CAO'doherty, U.Paxinos, EEFauci, ASLane, HC Defecte HIV-1-provirussen produceren nieuwe eiwitcoderende RNA-soorten bij HIV-geïnfecteerde patiënten die antiretrovirale combinatietherapie ondergaanProc. Natl. Acad. Sci. VS 201611387838788 DOI: 10.1073 / pnas.1609057113

 11. 11

  Diaz, RSShytaj, IllinoisGiron, LBObermeier, B.Della Libera, E.Galinskas, J.Dagen, d.Jager, J.Janini, M.Gosen, G.Ferreira, PennsylvaniaSucupira, MCMaricato, J.Fackler, O.Lusic, M.Savarin, A. Potentiële impact van het antireumatische middel Auranofin op proviraal HIV-1-DNA bij personen die intensieve antiretrovirale therapie ondergaan: resultaten van een gerandomiseerde klinische studieInt. J. Antimicrob. Agenten 201954592600 DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2019.08.001

 12. 12

  Caskey, M.Klein, F.Nussenzweig, MC In grote lijnen neutraliserende anti-HIV-1 monoklonale antilichamen in de kliniekNat. Med. 201925547553 DOI: 10.1038/s41591-019-0412-8

 13. 13

  Parsons, MSLe Grand, R.Kent, SJ Neutraliserende op antilichamen gebaseerde preventie van cel-geassocieerde HIV-1-infectieVirussen 201810113 DOI: 10.3390/v10060333

 14. 14

  Qiao, Z.Li, X.Kang, N.Yang, Y.Chen, C.Wu, T.Zhao, M.Liu, Y.Ji, X. Het nieuwe specifieke anti-Cd73-antilichaam remt triple-negatieve borstkankercelmotiliteit door autofagie te regulerenInt. J. Mol. Sci. 2019201057 DOI: 10.3390/ijms20051057

 15. 15

  Pincus, SHLied, k.Maresh, GeorgiaHamer, DHDimitrov, DSChen, W.Zhang, M.Ghetie, VFChan-Hui, P.-Y.Robinson, JEVitetta, ES Identificatie van menselijke anti-HIV Gp160 monoklonale antilichamen die effectieve immunotoxinen makenJ.Virol. 201791JVI.01955-16  DOI: 10.1128/JVI.01955-16

 16. 16

  Sadraïaan, M.Rasoul-Amini, S.Mansoorkhani, MJKMohkam, M.Ghoshoon, MBGhasem, Y. Inductie van antitumorimmuniteit tegen baarmoederhalskanker door eiwit HPV-16 E7 in fusie met ricine B-keten in tumordragende muizenInt. J. Gynecol. Kanker 201323809814 DOI: 10.1097/IGC.0b013e3182907989

 17. 17

  Sadraïaan, M.Guimaraes, FEGAraújo, APUWorthylake, DKLeCour, L., Jr.Pincus, SH Selectieve cytotoxiciteit van een nieuw immunotoxine op basis van Pulchellin Een keten voor cellen die tot expressie brengende HIV-envelop tot expressie brengenSci. Rep. 201777579  DOI: 10.1038/s41598-017-08037-3

 18. 18

  Sadraïaan, M.Khoshnood Mansoorkhani, MJMohkam, M.Rasoul-Amini, S.Hesaraki, M.Ghasem, Y. Preventie en remming van TC-1-celgroei in tumordragende muizen door HPV16 E7-eiwit in fusie met Shiga-toxine B-subeenheid van Shigella-dysenterieCel J. 201315176181

 19. 19

  Ponziani, S.Di Vittorio, G.Pitari, G.Cimini, AMArdini, M.Gentil, R.Iacobelli, S.Kamer, g.Capone, E.Flavel, DJIppoliti, R.Giananti, F. Antilichaam-geneesmiddelconjugaten: de nieuwe grens van chemotherapieInt. J. Mol. Sci. 202021128 DOI: 10.3390/ijms21155510

 20. 20

  Sadraïaan, M.Bahou, C.van het kruis, FEJanini, LMRDiaz, RSBoyle, RWChudasama, V.Guimaraes, FEG Foto-immunotherapie met behulp van kationische en anionische fotosensitizer-antilichaamconjugaten tegen HIV-env-expresserende cellenInt. J. Mol. Sci. 202021116 DOI: 10.3390/ijms21239151

 21. 21

  Zandland, J.Boyle, RW Fotosensibiliserende antilichaam-geneesmiddelconjugaten: verleden, heden en toekomstBioconjugaat Chem. 201930975993 DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.9b00055

 22. 22

  Butzbach, K.Konhauser, M.Fach, M.Bamberger, DNBreitenbach, B.Epe, B.Welke, PR Receptor-gemedieerde opname van foliumzuur-gefunctionaliseerde dextran nanodeeltjes voor toepassingen in fotodynamische therapiePolymeren (Bazel) 201911810 DOI: 10.3390/polym11050896

 23. 23

  Tsukrov, D.Dadachova, E. Het potentieel van radio-immunotherapie als nieuwe hoop voor hiv-patiëntenDeskundige ds. Clin. Immunol. 201410553555 DOI: 10.1586 / 1744666X.2014.908706

 24. 24

  Pincus, SHFang, H.Wilkinson, RAMarcotte, TKRobinson, JEOlson, WC In vivo werkzaamheid van anti-glycoproteïne 41, maar niet anti-glycoproteïne 120, immunotoxinen in een muismodel van HIV-infectieJ. Immunol. 200317022362241 DOI: 10.4049/jimmunol.170.4.2236

 25. 25

  Caudle, ASYang, WTMittendorf, EAKuerer, HM Kankercelselectief in vivo nabij infrarood foto-immunotherapie gericht op specifieke membraanmoleculenNat. Med. 2016150137143 DOI: 10.1001/jamasurg.2014.1086.Haalbaarheid

 26. 26

  Bryden, F.Maruani, A.Savoie, H.Chudasama, V.Smith, CBGCaddieck, S.Boyle, RW Regioselectieve en stoichiometrisch gecontroleerde conjugatie van fotodynamische sensibilisatoren aan een HER2-gericht antilichaamfragmentBioconjugaat Chem. 201425611617 DOI: 10.1021/bc5000324

 27. 27

  Sintra, S.Hopelijk, GDWarrier, R.Mooi, NYLiao, HXPollara, J.Liu, P.Alam, SMZhang, R.Cocklin, SLShen, X.Duffy, R.Xia, SMSchutte, RJPemble, CW, IVDennison, SMLi, H.Chao, A.Vidnovic, K.Evans, A.Klein, K.Kumar, A.Robinson, J.Landucci, G.Forthal, DNMontefiori, DCKaewkungwal, J.Nitajafan, S.Pitisuttithum, P.Rerks-Ngarm, S.Robb, MLMichael, NLKim, JHSoderberg, KAGiorgi, EEBlair, L.Korber, BTMoog, C.Shattock, RJLetvin, NLSchmitz, JEMoody, MAGao, F.Ferrari, G.Shaw, GMHaynes, BF Menselijke niet-neutraliserende hiv-1-envelop monoklonale antilichamen beperken het aantal grondleggersvirussen tijdens SHIV-mucosale infectie bij resusapenPLoS Pathog. 201511138 DOI: 10.1371/journal.ppat.1005042

 28. 28

  Maisch, T.Baar, J.Frans, B.Maier, M.Landthaler, M.Szeimies, R.-M.Baumler, W. De rol van singlet-zuurstof en zuurstofconcentratie bij fotodynamische inactivatie van bacteriënProc. Natl. Acad. Sci. VS 200710472237228 DOI: 10.1073 / pnas.0611328104

 29. 29

  jones, jaStarkey, JrKleinhofs, A. Toxiciteit en mutageniteit van natriumazide in celculturen van zoogdierenMutaat. Onderzoek 198077293299 DOI: 10.1016/0165-1218(80)90064-6

 30. 30

  Mitsunaga, M.Ogawa, M.Kosaka, N.Rosenblum, LTChoyke, PLKobayashi, H. Celselectieve kanker in vivo nabij infrarood foto-immunotherapie gericht op specifieke membraanmoleculenNat. Med. 20111716851691 DOI: 10.1038/nm.2554

 31. 31

  Debele, TAPeng, S.Tsai, H.-C. Geneesmiddeldrager voor fotodynamische kankertherapieInt. J. Mol. Sci. 2015162209422136 DOI: 10.3390/ijms160922094

 32. 32

  Craig, RBSumma, CMCorti, M.Pincus, SH Anti-HIV dubbel variabel domein immunoglobulinen die zowel Gp41 als Gp120 binden voor gerichte levering van immunoconjugatenPLoS One 20127113 DOI: 10.1371 / journal.pone.0046778

 33. 33

  Krowicka, H.Robinson, JEClark, R.Hager, S.Broyles, S.Pincus, SH Gebruik van weefselkweekcellijnen om antivirale resistentie tegen hiv te evaluerenAIDS Res. Hum. Retrovirussen 200824957967 DOI: 10.1089/aid.2007.0242

 34. 34

  Davies, MJ Reactieve soorten gevormd op eiwitten die zijn blootgesteld aan singlet-zuurstofFotochem. Fotobiol. Wetenschap. 200431725 DOI: 10.1039/b307576c

 35. 35

  Kobayashi, M.Harada, M.Takakura, H.Ando, ​​K.Ga, Y.Tsuneda, T.Ogawa, M.Taketsugu, T. Theoretische en experimentele studies over het nabij-infrarood fotoreactiemechanisme van een siliciumftalocyanine foto-immunotherapiekleurstof: foto-geïnduceerde hydrolyse door radicale aniongeneratieChemPlusChem 202016 DOI: 10.1002/cplu.202000338

 36. 36

  Lumley, EKDyer, CEPamme, N.Boyle, RW Vergelijking van foto-oxidatiereacties in batch en een nieuw fotosensitizer-geïmmobiliseerd microfluïdisch apparaatOrg. Lett. 20121457245727 DOI: 10.1021/ol3023424

 37. 37

  Durmus, M.Nyokong, T. Synthese, fotofysische en fotochemische studies van nieuwe in water oplosbare indium (III) ftalocyaninesFotochem. Fotobiol. Wetenschap. 20076659668 DOI: 10.1039/b618478b

 38. 38

  Kobayashi, H.Choyke, PL Nabij-infrarood foto-immunotherapie van kankeracc. Chem. Onderzoek 20195223322339 DOI: 10.1021/acs.accounts.9b00273

 39. 39

  Vergara, TRCSamer, S.Santos-Oliveira, JrGiron, LBArif, MSSilva-Freitas, MLCherman, LATreitsman, MSChebabo, A.Sucupira, MCADa-Cross, AMDiaz, RS Thalidomide wordt in verband gebracht met verhoogde T-celactivering en ontsteking bij antiretroviraal-naïeve hiv-geïnfecteerde personen in een gerandomiseerde klinische studie naar werkzaamheid en veiligheidEBioMedicine 2017235967 DOI: 10.1016/j.ebiom.2017.08.007

 40. 40

  Samer, S.Arif, MSGiron, LBZukurov, JPLJager, J.Santillo, BTNamiyama, G.Galinskas, J.Komninakis, SVOshiro, TMSucupira, MCJanini, LMDiaz, RS Nicotinamide activeert latente hiv-1 ex vivo bij personen die door ART worden onderdrukt, en onthult een hogere potentie dan de associatie van twee methyltransferaseremmers, chaetocine en BIX01294Braziliaanse J. Infect. Dis. 202024150159 DOI: 10.1016/j.bjid.2020.01.005

 41. 41

  Chawla, A.Wang, C.Patton, C.Murray, m.Punekar, Y.De Ruiter, A.Steinhart, C. Een overzicht van de toxiciteit op lange termijn van antiretrovirale behandelingsregimes en implicaties voor een vergrijzende populatieBesmet Dis. de r 20187183195 DOI: 10.1007/s40121-018-0201-6

 42. 42

  Sohl, CDSzymanski, MRMislak, ACShumate, CKAmiralaei, S.Schinazi, RFAnderson, KansasYin, YW Onderzoek naar de structurele en moleculaire basis van nucleotideselectiviteit door humaan mitochondriaal DNA-polymerase γProc. Natl. Acad. Sci. VS 201511285968601 DOI: 10.1073 / pnas.1421733112

 43. 43

  Thymilsine, V.S.Gaur, R. Modulatie van apoptose en virale latentie - een goed te begrijpen as voor een succesvolle genezing van het humaan immunodeficiëntievirusJ. generaal Virol. 201697813824 DOI: 10.1099/jgv.0.000402

 44. 44

  Kovacs, JMNoeldeke, E.Ha, HJPeng, H.Rits-Volloch, S.Harrison, SCChen, B. Stabiele, ongesplitste HIV-1-envelop Glycoproteïne Gp140 vormt een strak gevouwen trimeer met een native-achtige structuurProc. Natl. Acad. Sci. VS 20141111854218547 DOI: 10.1073 / pnas.1422269112

 45. 45

  Madani, N.Millet, R.Platt, EJMarijn, M.Kozak, SLBloch, DBKabat, D. Implicatie van het lymfocyt-specifieke kernlichaamseiwit Sp140 in een aangeboren reactie op humaan immunodeficiëntievirus type 1J.Virol. 2002761113311138 DOI: 10.1128/jvi.76.21.11133-11138.2002

 46. 46

  Koyanagi, Y.Miles, S.Mitsuyasu, RTMerrill, JEVinters, HVChen, ISY Dubbele infectie van het centrale zenuwstelsel door aids-virussen met verschillende cellulaire tropismenWetenschap 1987236819822 DOI: 10.1126 / science.3646751

 47. 47

  Pincus, SHWehrly, K. AZT demonstreert anti-hiv-l-activiteit in aanhoudend geïnfecteerde cellijnen: implicaties voor combinatiechemotherapie en immunotherapieJ. Infecteren. Dis. 199016212331238 DOI: 10.1093/infdis/162.6.1233

 48. 48

  Pincus, SHMcClure, J. Oplosbaar CD4 verbetert de werkzaamheid van immunotoxinen gericht tegen Gp41 van het humaan immunodeficiëntievirusProc. Natl. Acad. Sci. VS 199390332336 DOI: 10.1073 / pnas.90.1.332

 49. 49

  Mcugh, L.Hu, s.Lee, BKSantora, K.Kennedy, PEBerger, EAPasta, ik.Hamer, DH Verhoogde affiniteit en stabiliteit van een anti-HIV-1-envelop-immunotoxine door op structuur gebaseerde mutageneseJ. Biol. Chem. 20022773438334390 DOI: 10.1074/jbc.M205456200

 50. 50

  Bahou, C.Richards, DAMaruani, A.Liefs, EAJavaid, F.Caddieck, S.Baker, JrChudasama, V. Zeer homogene antilichaammodificatie door optimalisatie van de synthese en conjugatie van gefunctionaliseerde dibroompyridazinedionenOrg. Biomol. Chem. 20181613591366 DOI: 10.1039/c7ob03138f

 51. 51

  Castaneda, L.Wright, ZVFMarcus, C.Tran, TMChudasama, V.Maruani, A.Hull, EANunes, JPMFitzmaurice, RJSmith, CBGJones, LHCaddieck, S.Baker, Jr Een milde synthese van N-gefunctionaliseerde broommaleïmiden, thiomaleimiden en broompyridazinedionenTetraëder Lett. 20135434933495 DOI: 10.1016/j.tetlet.2013.04.088

 52. 52

  Robinson, E.Nunes, JPMVassileva, V.Maruani, A.Walnoot, JCFSmith, CBGPedley, RBCaddieck, S.Baker, JrChudasama, V. Pyridazinedionen leveren krachtige, stabiele, gerichte en effectieve antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADC's) met een gecontroleerde lading van 4 geneesmiddelen per antilichaamRSC Adv. 2017790739077 DOI: 10.1039/c7ra00788d

 53. 53

  Mello, BLAlessi, AMRiaño-Pachón, DMDeAzevedo, ERGuimaraes, FEGHeilige Geest, MCMcQueen-Mason, S.Bruce, North CarolinaPolikarpov, ik. Gerichte metatranscriptomics van van compost afgeleide consortia onthult een GH11 die een ongebruikelijke exo-1,4-β-xylanase-activiteit uitoefentBiotechnol. Biobrandstoffen 201710117 DOI: 10.1186/s13068-017-0944-4

 54. 54

  Marine, RDSSSanz Duro, RLSantos, GLJager, J.Teles, MDARBrustulin, R.Van Padua Miracles, FASabino, ECDiaz, RSKomninakis, SV Detectie van co-infectie met Chikungunya-virus en Dengue-virus serotype 2 in serummonsters van patiënten in de staat Tocantins, BraziliëJ. Infecteren. Volksgezondheid 202013724729 DOI: 10.1016/j.jiph.2020.02.034

 55. 55

  Komninakis, SVheiligen, DEMOSantos, C.Oliveros, MPRSanabani, S.Diaz, RS HIV-1 provirale DNA-ladingen (zoals bepaald door kwantitatieve PCR) bij patiënten die werden onderworpen aan een gestructureerde behandelingsonderbreking na falen van antiretrovirale therapieJ. Clin. microbiologisch. 20125021322133 DOI: 10.1128/JCM.00393-12

 56. 56

  Kumar, AMFernandez, JBzanger, EJCommins, D.Waldrop-Valverde, D.Ownby, RLKumar, M. Humaan immunodeficiëntievirus type 1 in het centrale zenuwstelsel leidt tot verminderde dopamine in verschillende regio's van postmortale menselijke hersenenJ. Neurovirol. 200915257274 DOI: 10.1080 / 13550280902973952

 57. 57

  Brenner, S.Hoorn, R. Een negatieve kleurmethode voor elektronenmicroscopie met hoge resolutie van virussenBiochim. Biofysica. Acta 195934103110 DOI: 10.1016/0006-3002(59)90237-9


Ontvang gratis updates rechtstreeks op uw apparaat

Heb je iets te zeggen? Zeg het!!! Deze blog, en de wereld, is zoveel beter met vrienden!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We zullen aannemen dat u ok met dit bent, maar je kunt afmelden als je wilt. ACCEPTEREN Lees meer

Privacy & Cookies Policy