Er is leven met HIV

Er is nog steeds een stigma in de tijd van de niet waarneembare niet-zender

Van tijd tot tijd gaan mensen met HIV hier doorheen. Het maakt deel uit van het spel van het leven zelf

De tijd van de niet-detecteerbare niet-zender en het stigma

In een tijdperk van wijdverbreide hiv-behandeling en niet-detecteerbare virale lading, blijft stigma een hardnekkig kenmerk in het leven van bijna de helft van de mensen met hiv gediagnosticeerd in het VK, volgens rapporten van mensen met een hiv-stigma. VERENIGD KONINKRIJK 2015 enquête gerapporteerd 21 internationale conferentie over aids (AIDS 2016) vorige week in Durban, Zuid-Afrika; Ik herinner me Durban in 2000 en een memorabele toespraak van Nelson Mandela. Hoewel de meeste mensen met hiv hoog scoren op maatregelen psychologische veerkracht waardoor ze beter met stigma kunnen omgaan.

Een totaal van 1576-mensen gerekruteerd door 120-gemeenschapsorganisaties en 47-hiv-klinieken in het Verenigd Koninkrijk hebben een anonieme online enquête voltooid. Deelnemers waren in grote lijnen de demografische gegevens van mensen die in het VK toegang tot hiv hebben. Daarnaast zijn semi-gestructureerde interviews met 40 uitgevoerd met een substeekproef.

Voorspellende gevallen van stigmatisering (de persoon met hiv verwacht dat iemand een zwakke mening of een slechte reactie daarop heeft) werden tijdens bijna alle diepte-interviews gemeld. Een vrouw zei bijvoorbeeld:

"In mijn kerk heb ik nooit echt gezinspeeld op hiv, omdat ik niet weet hoe ze zouden denken."

Anticiperen op stigma's werd het vaakst ervaren wanneer men overwoog om met een potentiële seksuele partner over de hiv-status te praten.

“Het is ongelofelijk dat ondanks de vooruitgang in de behandeling, de houding van mensen nog steeds precies hetzelfde is. Hetzelfde als dat van een lange, verre tijd geleden. "

Het begrip van de impact van antiretrovirale behandeling op de infectiviteit had echter macht over sommige mensen.

“Ik denk dat mensen met hiv meer vertrouwen krijgen. Veel meer mensen zeggen nu: ik ben niet besmettelijk, dus ik ga door en heb wat meer vertrouwen in het zoeken naar iemand voor een date ”.

Onderzoekers naar de veerkracht van de deelnemers beoordeelden dit aspect van de pandemie aan de hand van tien vragen en een gevalideerde schaal. Zo gaf 63% in reactie op de stelling "Ik heb de neiging me terug te trekken na moeilijkheden" aan dat dit vaak of bijna altijd waar was. Over “Ik kan omgaan met onaangename of pijnlijke gevoelens”, zei 52% dat dit vaak of bijna altijd waar was.

In totaal had 27% van de respondenten weinig veerkracht, 39% had een gemiddeld niveau van veerkracht en 34% had een hoge veerkracht.

Degenen met een lage veerkracht hadden meer kans op stigmatisering en rapporteren over de negatieve ervaringen van mensen met hiv.

Concreet waren ze in dit opzicht constanter dan mensen met een hoge veerkracht:

  1. Gediagnosticeerd zijn met depressie (71% versus 22%),
  2. Ervaren sociale discriminatie (46% versus 23%),
  3. Ervaren angst (53% versus 24%)
  4. Of vermeed sociale verplichtingen of seksuele ervaringen (54% versus 32%).

De thematische analyse van de levenservaringen van deelnemers met HIV werd vastgesteld dat mensen met lage weerstand vaker melding maakten van sociaal isolement en negatieve ervaringen, in aanmerking genomen dat mensen met een hoge veerkracht zich richtten op het aannemen van gezonder gedrag en het versterken van ervaringen.

Veerkracht was een belangrijk onderwerp tijdens diepte-interviews:

"Ik heb geen zin om van anderen te eisen" voor acceptatie of goedkeuring. Ik heb niet het gevoel dat deze toestand de persoon die ik ben fundamenteel verandert, maar mijn bereidheid om in mezelf als onherleidbaar te geloven, heeft me genoodzaakt diep te graven en moedig te zijn ”.

"Ik kreeg de diagnose CD4-telling van 10. Mijn CD4 zat tussen leven en dood in en het was een dunne lijn ... Het leven is geweldig, ik doe meer dan ik."

Gezondheidszorg blijft een belangrijk stigma. De onderzoekers ontdekten dat 40% van de respondenten negatief werd behandeld in een gezondheidsomgeving, inclusief overmatig gebruik van barrièrebescherming, negatieve observaties en de laatste afspraak van de dag. Problemen uit het verleden werden in verband gebracht met bezorgdheid over de toekomst van interacties met zorgverleners (anticipatie) en het vermijden van het stigma van zorg, meestal bij een huisarts of tandarts.

In vergelijking met de Britse blanke of een Ierse deelnemer hebben mensen van andere etniciteiten meer problemen ondervonden met openbaarmaking en discriminatie. Van de mensen met andere etniciteiten had 21% hun hiv-status aan niemand buiten de gezondheidssector bekendgemaakt, vergeleken met 12% van de Britse of Ierse blanken. Toen de openbaarmaking had plaatsgevonden, hadden ze minder het gevoel dat ze voldoende steun hadden gekregen.

Onder mensen van andere etniciteiten meldde 19% roddelervaringen, 16% seksuele afwijzing, 10% verbale intimidatie en 5% sociale uitsluiting of gezinshereniging.

Vrouwen meldden ook meer gevallen van stigma dan mannen. Ze maakten zich vooral zorgen over de mogelijkheid van seksuele roddels of afwijzing (stigmavoorspelling).

Misschien als gevolg daarvan had 29% seks vermeden en 10% familieontmoetingen.

"Ik voelde me niet op mijn gemak om er niet open over te zijn ... Ik vond het heel moeilijk om niet helemaal eerlijk te zijn tegen mensen."

Transvrouwen (van wie er 19 deelnamen) rapporteerden een hoge mate van discriminatie in zorgomgevingen.

Noot van de redactie: ”Ik bel de What's App op de website, van maandag tot en met vrijdag in het algemeen, en ik merk dit stigma en gebrek aan respect voor de persoon met hiv, terwijl de kliniek nog open is, met 15 minuten om de procedure af te ronden. ze weigerden een ernstig geval van leverfalen bij PEP bij te wonen en ik moest, voor het eerst in mijn leven, een 'medische mening' hebben gegeven en ik stelde de persoon voor om met PEP te doen. Het was de derde dag van de behandeling en haar ogen waren als een eidooier en ik voelde dat als ze nog een dosis nam, ze uiteindelijk zou sterven en daarom besloot ik het risico te nemen haar te zien (zelfs als ze me daarna haatte) ) levend en met hiv dan dood. Gelukkig was haar test niet reactief en alleen God weet hoeveel gewicht er met deze test van mijn rug afkwam ”….

Roger Pebody

Gepubliceerd op: 28 juli 2016

Vertaald door Claudio Souza oorspronkelijke AIDSMAD.COM: van het origineel in: Stigma blijft bestaan ​​in het niet-detecteerbare tijdperk

Referenties

Thorley L et al. Stigma in het tijdperk van niet-detecteerbaarheid. 21e Internationale AIDS-conferentie, Durban, abstract TUPED373, 2016.

Bekijk hier de samenvatting op de website van de conferentie.

Download de e-poster (PDF) van de conferentie-website.

Kirwan P et al. De impact van resilience op ervaringen met stigma: bevindingen van de STIGMASurveyUK 2015.  21e Internationale AIDS-conferentie, Durban, abstract THPED393, 2016.

Bekijk hier de samenvatting op de website van de conferentie.

Download de e-poster (PDF) van de conferentie-website.

Crenna-Jennings W et al. HIV-gerelateerd stigma en discriminatie in de gezondheidszorg: bevindingen van de STIGMASurveyUK 2015. 21e Internationale AIDS-conferentie, Durban, abstract TUPED399, 2016.

Bekijk hier de samenvatting op de website van de conferentie.

Download de e-poster (PDF) van de conferentie-website.

Lut I et al. HIV-gerelateerd stigma binnen huisartsenpraktijken in het VK: bevindingen van de STIGMASurveyUK 2015.21e Internationale AIDS-conferentie, Durban, abstract TUPED401, 2016.

Bekijk hier de samenvatting op de website van de conferentie.

Download de e-poster (PDF) van de conferentie-website.

Ocala SG et al. Ervaringen van openbaarmaking en discriminatie tussen zwarte en andere etnische minderheidsgroepen in het Verenigd Koninkrijk: bevindingen van de STIGMASurveyUK 2015. 21e Internationale AIDS-conferentie, Durban, abstract THPED396, 2016.

Bekijk hier de samenvatting op de website van de conferentie.

Crenna-Jennings W et al. HIV-gerelateerd stigma en discriminatie bij vrouwen: bevindingen van de STIGMASurveyUK 2015. 21e Internationale AIDS-conferentie, Durban, abstract THPED416, 2016.

Bekijk hier de samenvatting op de website van de conferentie.


Ontvang gratis updates rechtstreeks op uw apparaat

Heb je iets te zeggen? Zeg het!!! Deze blog, en de wereld, is zoveel beter met vrienden!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We zullen aannemen dat u ok met dit bent, maar je kunt afmelden als je wilt. ACCEPTEREN Lees meer

Privacy & Cookies Policy