Er is leven met HIV

De terugkeer van syfilis, naar een dag die 'de ziekte van Cupido' wordt genoemd

De terugkeer van syfilis is, volgens mijn intellectuele positie, een "ding" meer dan verwacht!

Het laatste wat een persoon aan mij kan denken, is dat ik conservatief ben. Kruis credo drie keer! Ik ben extreem libertariër, zolang het er niet bij betrokken was kinderen of dieren dat soort mensen genereren mij walging 😡 zolang het consensueel was. Het is niet nee. PUNT!  Vergeef me echter de meest gevoelige, ik was nooit een fan van "uitingen van grote genegenheid" op de openbare weg!

Het is waar dat ik, ja, met Vera, daar was bij “Belo Ramo”.

Het was niet goed verlicht en af ​​en toe verscheen de priester, die alle stellen wegjoeg die daar aan het "trainen" waren. Ik had het al over vera en de tekst die erover spreekt, wordt momenteel herzien!

AIDS als aerodynamische rem

AIDS diende als een aerodynamische rem, op zo'n manier dat, nadat Fátima mij in 1981/1982 van de straat had gered, er in 1985 absoluut niets leek op wat ik zag!

Op deze manier, en ik weet dat veel mensen het oneens zijn, oneens zijn en het er ook niet mee eens zullen zijn, is aids veranderd en verander ik "pacas", het seksuele gedrag van mensen.

Met de "chronificatie van AIDS" en HIV-infectie is de grote angst voorbij en in feite zijn de dingen niet meer zoals ze waren, en hoewel NUNCA het is een extreem woord, ik geloof dat het nooit meer zal zijn zoals het was, ooit… Alles gaat voorbij….

Dus als een soort "algemene vrijlating, laten we teruggaan naar het carnaval" zou het, zoals het kan en kon, provoceren ...

... De terugkeer van syfilis ...

… Zoals aangetoond door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), dat onlangs zijn jaarlijks epidemiologisch rapport en één technisch rapport, dat benadrukken Syfilis-meldingen zijn sinds 70 in heel Europa met 2010% toegenomen. (Ja, Io-io is hier, een beetje Brazilië Ia-iá ...

We spraken met Andrew Amato-Gauci, hoofd van HIV, het seksueel overdraagbare programma van ECDC virale infecties en hepatitis, over deze zorgwekkende trend en welke maatregelen moeten worden genomen.

Wat zijn de belangrijkste trends die in het recente ECDC-rapport worden benadrukt?

De terugkeer van syfilis is over het algemeen de trend is een gestage en significante toename van het aantal diagnoses van syfilis dat sinds 2010 in heel Europa is gemeld. De tweede trend betreft het percentage diagnoses bij mannen en vrouwen. In 2000 werden syfilis-diagnoses gerapporteerd in verhouding tot 1,4 mannen voor 1 vrouw. 

Op basis van de meest recente cijfers, deze verhouding is van xnumx-mannen tot xnumx-vrouwen, dus het is echt een aanzienlijke toename. 


Een meer gerichte look

Als we dit in Europa nader bekijken en ook de beschikbare informatie gebruiken over hoe syfilis wordt overgedragen, zien we dat de epidemie vooral groeit onder mannen die seks hebben met mannen.

We hebben ook gekeken naar landen buiten Europa, waaronder de VS, Canada, Australië en Japan, en hebben vergelijkbare trends gevonden in de toegenomen syfilisrapportage in al deze landen.

In de VS, die zeer goede gegevens over syfilis heeft, is er ook een toename bij vrouwen, evenals een toename van congenitale syfilis.

We hebben deze trend niet alleen in de Europese Unie en bij mannen gezien, maar in de afgelopen twee jaar zijn we zelfs meer gevallen bij vrouwen gaan zien; dus misschien zijn we net te laat en moeten we dergelijke ontwikkelingen in de gaten houden. 

Wat heeft ertoe geleid dat je syfilis in dit rapport in detail hebt onderzocht?

Bij ECDC werken we aan het identificeren, evalueren en bestuderen van potentiële bedreigingen door overdraagbare ziekten. We evalueren bewijsmateriaal uit wetenschappelijke studies en projecten, analyseren technische gegevens en verzamelen onze eigen gegevens van Europese lidstaten.

We produceren vervolgens wetenschappelijk advies of technische rapporten die kunnen leiden tot beleidsbeslissingen in de volksgezondheid in de lidstaten.

Netwerk van specialisten in seksueel overdraagbare aandoeningen (in het verleden "geslachtsziekten").

We hebben een netwerk van genomineerde specialisten die werken aan seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) uit alle lidstaten, en het coördinatiecomité van het netwerk komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Bij 2018 uitte de commissie haar bezorgdheid over de toename van syfilis die artsen waarnamen en vroeg ons om de epidemiologie van syfilis te analyseren, het risiconiveau te beoordelen en opties aan te geven om op die toename te reageren.

Wat is de impact van syfilis op getroffen mensen?

Deze vraag lijkt mij iets dat door een paard is gegenereerd!

Syfilis is een bacteriële infectie, maar het is behoorlijk ingewikkeld in die zin kan leiden tot chronische infecties met gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn. We praten er meestal over primaire syfilis, secundair en tertiair.

De meeste mensen met primaire syfilis ontwikkelen tien dagen tot drie weken na blootstelling een kleine zweer die kanker wordt genoemd. Deze zweer is meestal zichtbaar bij een man omdat deze zich in de penis bevindt, maar bij een vrouw kan deze in de vagina zijn en volledig verdwijnen.

Ik ging er doorheen! Een meisje met hele donkere ogen keek me aan, glimlachte, "temde me" en slachtte me af! Dagen later verscheen de hier genoemde maagzweer. Het is lelijk, heeft "harde randen" en lijkt een vloeistof vast te houden zonder merkbare eigenschappen!

Toen de dokter me vertelde dat het syfilis was, kreeg ik P voor het leven en zei metaforisch dat "zou haar vermoorden "! De dokter legde me uit wat er aan de hand was en ik moest naar haar toe met het droevige en ongewenste nieuws dat resulteerde in het uiteenvallen van deze korte affaire!

In de tong of in de keel ”!

De zweer kan echter overal verschijnen waar hij contact heeft gehad met de bacteriën, die worden overgedragen in seksuele vloeistoffen, en kan zich in het rectum, de tong of de keel bevinden.

Als u denkt dat u de zweer niet realiseert of niet behandelt, wordt de infectie wat wij secundaire syfilis noemen.

Bacteriën beginnen zich door het lichaam te verspreiden en de gebruikelijke tekenen van secundaire infectie zijn huiduitslag, meestal beginnend bij de handpalmen en voetzolen. 

U kunt ook haarverlies hebben en griepachtige symptomen.

Als u zich niet meer realiseert dat dit syfilis is, de infectie kan veranderen in de meest gevaarlijke tertiaire syfilis.

Tien jaar!

Tertiaire syfilis kan tien jaar duren om zich te ontwikkelen. Op dit punt beginnen bacteriën je zenuwstelsel te eroderen. 

Kan ernstig veroorzaken schade aan de hersenen en het hart en als niet behandeld, kan leiden tot de dood!

In elk stadium is het heel eenvoudig om syfilis met penicilline te behandelen. Als u het echter laat behandelt, is de schade die het al heeft veroorzaakt niet omkeerbaar, dus het is belangrijk om het vroeg te behandelen.

Een ander belangrijk ding om te begrijpen over syfilis is dat als een vrouw syfilis heeft wanneer ze zwanger wordt of tijdens de zwangerschap besmet raakt, ze de infectie ook aan haar kind kan doorgeven. 

We noemen dit aangeboren syfilis, wat kan leiden tot zeer ernstige complicaties tijdens de zwangerschap, verschillende foetale misvormingen of zelfs tot doodgeboorte of dat de baby snel na de geboorte sterft.

Wat veroorzaakt de stijging van de syfilispercentages die u hebt waargenomen?

De toename is niet alleen in Europa, het is een fenomeen van de westerse wereld en er zitten waarschijnlijk veel verschillende factoren achter. 

Er is duidelijk een duidelijke relatie tussen risicovol seksueel gedrag en syfilis. Toen de hiv-epidemie in de jaren tachtig begon, begonnen mensen veel meer condooms te gebruiken. Als bijwerking hiervan is het aantal syfilis en andere seksueel overdraagbare aandoeningen in de westerse wereld gedaald.

 Het lijkt erop dat, nu HIV wordt gezien als nog een andere chronische maar behandelbare infectie, mensen minder geïnteresseerd zijn in condooms en veiliger seks, en dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste factoren achter de toename van syfilisgevallen.

Er zijn een paar andere specifieke factoren. Voor mannen die seks hebben met mannen, die de meest getroffen groep vormen, blijkt bijvoorbeeld uit veel onderzoeken dat er een toename is van anale seks zonder condoom. 

Er is ook een algemene toename van het aantal seksuele partners, en een van de redenen hiervoor kan de toegenomen populariteit van sociale netwerken of dating-apps zijn die het gemakkelijker maken om seksuele partners te vinden. 

Pre-blootstelling aan hiv-profylaxe (PrEP) is pas sinds kort een mogelijkheid om hiv-infectie te voorkomen. Met deze optie lijken mensen zich minder zorgen te maken over hiv-infectie tijdens seks. 

Maar het gebruik van condooms, vooral met nieuwe of informele partners, betekent ook dat je jezelf openstelt voor de mogelijkheid van andere seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals syfilis. 

Heteroseksuele populaties in andere delen van de wereld, zoals de VS, zien een toename van syfilis bij vrouwen, en we beginnen het in Europa te zien. 

Dit is een beetje ingewikkelder. 

Natuurlijk is het ook gerelateerd aan het hebben van meerdere seksuele partners en condoomloze seks. Bovendien weten we dat het gebruik van alcohol of drugs veiliger seksueel gedrag schaadt en er is ook een verband met sekswerk. Sociale kwetsbaarheden zoals armoede en opsluiting zijn ook bekend als geassocieerd met syfilis.

Toegang tot gezondheidszorg is erg belangrijk. Als u uw primaire infectie mist, is de enige manier om te weten dat u syfilis heeft, naar een arts te gaan en om een ​​test te vragen. Als je geen test doet, weet je gewoon niet dat je het bezit en zou je het onbewust doorgeven aan je seksuele partners.

Testen is een heel belangrijk element van wat we benadrukken. Mensen die risico lopen of risico lopen op infectie, moeten regelmatig een controle en bloedtest aanvragen - het is een heel eenvoudige bloedtest.

Hoe moeten we reageren op nieuws dat syfilis toeneemt?

Ten eerste zou iedereen moeten lees het rapport! In het rapport suggereren we evidence-based acties.

Over het algemeen moeten we de algemene neiging erkennen om soa's te verhogen en stappen ondernemen om dit aan te pakken. 

Syfilis neemt snel toe en gegevens tonen ook een vergelijkbare toename van gonorroe, chlamydia en andere infecties. We zien deze epidemie evolueren en enigszins overschaduwd worden door andere gezondheidsgebeurtenissen, dus we moeten het verspreiden.

We zouden graag meer inspanningen zien voor het bevorderen van veiliger seksueel gedrag, het bevorderen van consistent condoomgebruik en het aanmoedigen van mensen die niet consequent condooms gebruiken om regelmatig te testen. Mensen die bijvoorbeeld PrEP gebruiken, krijgen meestal STD's om de drie maanden getest, en dat is geweldig, omdat u een infectie heel vroeg kunt diagnosticeren, deze kunt behandelen en de kans op overdracht kunt verkleinen.

We stellen verschillende andere antwoorden voor, zoals effectieve partnerbeheerservices. In gespecialiseerde klinieken die met syfilis te maken hebben, is er normaal gesproken een aangewezen gezondheidswerker (meestal een verpleegkundige) die de persoon aan wie de diagnose syfilis is gesteld, vraagt ​​of zij weten wie de syfilis heeft doorgegeven of al is overleden. erover. 

Deze verpleegster helpt de persoon vervolgens een anonieme of vertrouwelijke boodschap naar deze seksuele partners te sturen om hen te vragen de test te doen, opnieuw proberen de overdracht te stoppen.

Wij geloven ook in het belang van onderwijs voor clinici en de seksueel actieve bevolking in het algemeen.

Veel clinici zijn van mening dat syfilis stierf in het 1980-decennium, dus ze zijn zich niet zo bewust van het feit dat syfilis in de lift zit en vaker moet worden getest, zelfs bij mensen zonder symptomen. 

Seksuele voorlichting op school moet niet alleen over hiv gaan. Jongeren moeten zich bewust zijn van syfilis en andere bacteriële soa's die zo gemakkelijk worden behandeld maar zo gemakkelijk verloren gaan.

Er zijn interventies waarvan we zouden willen dat de lidstaten ze aannemen, zoals het hebben van een nationale soa-strategie, zoals momenteel weinig landen hebben. We zouden ook graag nationale actieplannen zien om syfilis te bestrijden.

Een ander voorbeeld: er zijn aanwijzingen dat de 'checkpoints' goed werken. 

Het zijn in wezen laagdrempelige klinieken, die er niet uitzien als formele klinieken, en zijn geïntroduceerd in een aantal Europese steden, waaronder Barcelona, ​​Athene en Londen. 

Mensen kunnen gewoon opdagen en een test doen. 

Deze diensten zijn zeer effectief, vooral voor bepaalde groepen mannen die seks hebben met mannen die het meeste risico lopen.

Vertaald door Claudio Afonso (naam formeel aangenomen ter ere van mijn vader) in 17 november 2019 vanaf het plafond geschreven en gepubliceerd door Greta Hughson em 29 augustus 2019

Voor meer informatie, bezoek de ECDC-website..

Deze functie verscheen in het augustusnummer van 2019 van Eurobulletin.

[penci_review id = ”166160 ″]


Ontvang gratis updates rechtstreeks op uw apparaat

Heb je iets te zeggen? Zeg het!!! Deze blog, en de wereld, is zoveel beter met vrienden!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We zullen aannemen dat u ok met dit bent, maar je kunt afmelden als je wilt. ACCEPTEREN Lees meer

Privacy & Cookies Policy