Det er liv med hiv

se! Det er liv med HIV

Tag navigering

Liv med HIV

Jeg er HIV-positiv. Og nå?

Hva betyr det å være HIV-positiv? Å være HIV-positiv betyr at du har tegn på tilstedeværelsen av humant immunsviktvirus (HIV) i kroppen din, tegn som blir oppdaget gjennom en HIV-test. Det er omtrent 1,2 millioner ...
Snakk med Cláudio Souza