Det er liv med hiv

se! Det er liv med HIV

Du blar gjennom kategoripublikasjoner

HIV

Gonoré - fakta om denne alvorlige STD

Gonoré kan forårsake svært alvorlige komplikasjoner når den ikke behandles, men den kan kureres med riktig medisinering. Det nye utbruddet av nesten uhelbredelig gonoré har gått. Det er ikke lenger en fremvoksende krise, det er en epidemi som vokser som ...

Hva er HIV? Hva er AIDS

Hva er HIV? Hva er AIDS? Hva er HIV? Hva er AIDS? Disse to spørsmålene har blitt stilt i fire tiår. Og jeg er redd for å si at de vil være ferdige i mange år. Jeg vet at det er veldig viktig å svare på disse spørsmålene, holde et fyrtårn ...
Snakk med Cláudio Souza