Det er liv med hiv

se! Det er liv med HIV

Du blar gjennom kategoripublikasjoner

HIV-infeksjon

Darunavir, en annen antiretroviral

Darunavir er nok et antiretroviralt middel og er derfor et annet våpen i kampen mot HIV-infeksjon, AIDS-viruset. Jeg ønsket å utnytte og si at "HIV-viruset" ikke eksisterer. "Vanlige" mennesker, som ikke aktivt takler denne virkeligheten ...
Snakk med Cláudio Souza