Det er liv med hiv

se! Det er liv med HIV

Du blar gjennom kategoripublikasjoner

Nevropati

Perifer HIV-nevropati - diagnose

Perifer nevropati trenger flere tester for å diagnostisere perifer nevropati og dens underliggende årsak. Når du oppsøker legen din, spør han om symptomene dine og undersøker det berørte området av kroppen din. Dette kan innebære testing ...

Årsaker til perifer nevropati

Vel, årsakene til perifer nevropati kan være mange, for eksempel HIV-infeksjon, diabetes eller andre sykdommer og tilstander! Og de kan ha narkotikaårsaker! Men det er viktig å understreke at ufølsomhet er kompleks og er veldig tilrådelig ...

Perifer HIV-nevropati og dens årsaker

Perifer nevropati og dens årsaker. Se, jeg har perifer polyneuropati! Jeg er fortsatt ikke ødelagt, men jeg er ikke lenger den effektive personen jeg var! Og frustrasjonen var og er så stor at jeg prøvde å forstå og derfor undersøkte! HIV selv ...
Snakk med Cláudio Souza