Det er liv med hiv

se! Det er liv med HIV

Du blar gjennom kategoripublikasjoner

Første semester i 2015

Perifer insulinresistens

En annen komplikasjon som kan oppstå med alderen, overvekt og bruk av visse medikamenter er en økning i blodsukker. Leverskade eller hepatitt C samtidig infeksjon, fysisk inaktivitet, hypertensjon, høye nivåer av ...

Hvem påvirker lipodystrofi?

Hvem det påvirker Menn, kvinner og barn av forskjellige etnisiteter utviklet lipodystrofi, men i hver person kan det manifestere seg på en annen måte. I følge studiegruppen for metabolske endringer kan lipodystrofi påvirke ...
Snakk med Cláudio Souza