Istnieje życie z wirusem HIV

Przenoszenie wirusa HIV drogą płciową i wykorzystanie niewykrywalnego obciążenia wirusem

Dziewczyna polecająca prezerwatywę, portret w stylu vintage, zdjęcie studyjne

manter a carga viral indetectável salva sua vidaPrzenoszenie wirusa HIV drogą płciową i stosowanie niewykrywalnego obciążenia wirusem jako środka zapobiegającego przenoszeniu wirusa zależy od utrzymania niewykrywalnego obciążenia wirusem. Warto o tym pamiętać, gdy mówimy o niej jako o „strategii, która zyskała przestrzeń nw ciągu ostatnich kilku lat w ramach Zestaw narzędzi do profilaktyki HIV który znacznie się rozwinął.

IWynika to z szybkiego wzrostu naszej wiedzy na temat skutecznych metod zapobiegania przenoszeniu wirusa HIV. Jednak aby zmaksymalizować wpływ tych podejść na epidemię HIV, musimy skutecznie zwiększać ich świadomość, zrozumienie i właściwe ich stosowanie.

Trzy sposoby zapobiegania przenoszeniu wirusa HIV drogą płciową.

Oświadczenia te mają na celu pomóc usługodawcom w Kanadzie dostosować swoje programy i uwzględnić te dowody w swoich przekazach.

Istnieją trzy wysoce skuteczne strategie zapobiegania ryzyku przenoszenia wirusa HIV drogą płciową:

risco de transmissão sexual do HIVGdy konsekwentnie i prawidłowo stosowana jest dowolna wysoce skuteczna strategia, ryzyko przeniesienia wirusa HIV drogą płciową waha się od zera do bardzo niskiego.

Poniższe stwierdzenie koncentruje się na stosowaniu leczenia antyretrowirusowego (ART) przez osoby żyjące z HIV w celu utrzymania niewykrywalnego obciążenia wirusem. Rozpoczyna się prostym kluczowym przesłaniem, po którym następują zalecenia dla usługodawców oraz lista dostępnych narzędzi i zasobów. Zawiera również przegląd dowodów, które usługodawcy mogą wykorzystać do bardziej szczegółowych rozmów z klientami. Zobacz załączone oświadczenia, aby uzyskać więcej informacji na temat dwóch pozostałych wysoce skutecznych strategii.

Przenoszenie wirusa HIV drogą płciową ma największy wpływ

Konsekwentne i prawidłowe stosowanie leczenia antyretrowirusowego (ART) przez osoby żyjące z HIV w celu utrzymania niewykrywalnego obciążenia wirusem jest wysoce skuteczną strategią zapobiegania przenoszeniu HIV drogą płciową. Konsekwentne i prawidłowe stosowanie tej strategii nie powoduje ryzyka przeniesienia wirusa HIV drogą płciową.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz adas revisionevidences na końcu tego oświadczenia. 

Jakie są korzyści z tych środków zwalczania zakażenia wirusem HIV?

Oprócz poprawy stanu zdrowia osób żyjących z HIV, ART ma ważne zalety w zapobieganiu HIV, gdy jest stosowany do utrzymania niewykrywalnego obciążenia wirusem. Osoby pracujące ze społecznościami zagrożonymi lub żyjącymi z HIV mają do odegrania ważną rolę w promowaniu tego podejścia jako wysoce skutecznej strategii profilaktycznej.

Poniżej znajdują się zalecenia, w jaki sposób możesz lepiej zintegrować stosowanie ART w celu zapobiegania w swoim harmonogramie.

  1. Zwiększenie świadomości stosowania ART w celu utrzymania niewykrywalnego miana wirusa jako wysoce skutecznej strategii zapobiegania HIV, w tym ważnych czynników maksymalizujących jej skuteczność. Wszelkie działania edukacyjne i doradcze dla klientów zakażonych wirusem HIV i nie zakażonych wirusem HIV powinny obejmować informacje o korzyściach prewencyjnych ART i niewykrywalnym wiremii oraz o tym, jak stosować je konsekwentnie i prawidłowo.

Działania edukacyjne i doradcze powinny również obejmować omówienie innych strategii profilaktycznych, takich jak między innymi prezerwatywy i profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP). Zachęcaj klientów do wybierania kombinacji strategii, które będą dla nich najskuteczniejsze.

Ważne jest, aby klienci - zarówno osoby żyjące z HIV, jak i osoby zagrożone HIV - otrzymały informacje i porady dotyczące stosowania ART w celu utrzymania niewykrywalnego wiremii jako wysoce skutecznej strategii zapobiegania przenoszeniu HIV drogą płciową. Rozmawiając z klientami, możesz im wytłumaczyć, że zgromadzone dowody wskazują, że osoby leczone ART, które utrzymują niewykrywalny poziom wirusa i są zaangażowane w opiekę, nie przenoszą wirusa HIV poprzez seks. Dyskusje powinny obejmować czynniki niezbędne do maksymalizacji skuteczności tej strategii.

Zwraca uwagę na stosowanie ART jako środka zmniejszającego ryzyko przeniesienia wirusa HIV?

transmissão do HIV pode ser impedida com esta simples atitude. Não morra de amor. Viva seu amor
Nie umieraj z miłości. Niech żyje Twoja miłość!

Podkreśl, że: 

  • Przestrzeganie ART ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania i utrzymania niewykrywalnego obciążenia wirusem (ogólnie definiowanego w Kanadzie jako mniej niż 40 lub 50 kopii wirusa na mililitr krwi).
  • Osiągnięcie niewykrywalnego miana wirusa zajmuje zwykle od trzech do sześciu miesięcy. Test wiremii to jedyny sposób, aby dowiedzieć się, czy poziom wiremii osiągnął niewykrywalny poziom.
  • Utrzymanie trwałego niewykrywalnego obciążenia wirusem przez co najmniej sześć miesięcy jest konieczne, aby to podejście było skuteczne. Regularne testy wiremii to jedyny sposób monitorowania utrzymującego się niewykrywalnego obciążenia wirusem.
  • Regularne wizyty lekarskie są niezbędne w celu zapewnienia stałej opieki, w tym monitorowania miana wirusa.

Podczas omawiania z klientem zastosowania ART w celu utrzymania niewykrywalnego obciążenia wirusem, ważne jest, aby mieć świadomość, że każdy klient ma prawo zdecydować, czy przyjąć ART, na podstawie własnej oceny tego, co jest najlepsze dla jego zdrowia i dobrego samopoczucia. istnienie. 

Możesz również prowadzić lub wspierać wysiłki mające na celu podniesienie świadomości na temat stosowania ART w celu utrzymania niewykrywalnego obciążenia wirusem jako podejścia zapobiegawczego wśród różnych usługodawców w Twojej okolicy, w tym lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i personelu nieklinicznego w organizacjach. zajęcia.

  1. Ułatwianie i wspieranie stosowania ART w celu utrzymania niewykrywalnego wiremii jako strategii zapobiegania. Wytyczne dotyczące leczenia zalecają obecnie oferowanie ART wszystkim osobom żyjącym z HIV, niezależnie od ich liczby CD4. To zalecenie opiera się na korzyściach zdrowotnych wczesnego rozpoczęcia ART u osób żyjących z HIV, chociaż ważną drugorzędną korzyścią jest zapobieganie HIV. Jeśli Twój klient jest nosicielem wirusa HIV, powinieneś pomóc mu połączyć się z opieką nad HIV, jeśli jeszcze tego nie zrobił. Decyzja klienta o rozpoczęciu ART powinna być dobrze przemyślana. ART wymaga dożywotniego zaangażowania w codzienne przyjmowanie tabletek i regularnych wizyt u lekarza. Ułatwienie klientom podejmowania świadomych decyzji może wymagać świadczenia usług wspierających relacje lekarz-pacjent.

Podkreśl prawidłowe stosowanie HAART w zwalczaniu zakażenia HIV

Transmissão sexual do HIV e uso da carga viral indetectável, Blog Soropositivo.Org Wspieraj klientów, którzy używają ART, szkoleniem na temat jego konsekwentnego i prawidłowego stosowania w celu utrzymania niewykrywalnego wiremii jako strategii zapobiegania. Być może będziesz musiał zapewnić lub powiązać klientów z interwencjami wspierającymi przestrzeganie zaleceń lekarskich i dalsze zaangażowanie w opiekę medyczną. Zachęcaj klientów do przeprowadzania regularnych testów wiremii, jeśli chcą wykorzystać niewykrywalne obciążenie wirusem do zapobiegania, oprócz korzyści dla własnego zdrowia. W miarę możliwości powinni również regularnie omawiać wyniki testu wiremii z partnerem / partnerami.

Zachęcaj i wspieraj klientów, aby otwarcie komunikowali się ze swoim partnerem seksualnym. Klienci mogą potrzebować wsparcia, aby ujawnić partnerowi seksualnemu swój status HIV. Jeśli klient jest w związku serologicznym, ważne tematy do dyskusji dla pary mogą również obejmować informacje o tym, czy istnieją partnerzy seksualni spoza związku oraz wyniki monitorowania wiremii i testów w kierunku zakażeń przenoszonych drogą płciową (STD). Informowanie klientów, którzy nie są zakażeni wirusem HIV, o miano wirusa HIV i o tym, co to znaczy być niewykrywalnym, może dać im lepsze zrozumienie koncepcji leczenia jako profilaktyki.

  1. Zachęcaj do kompleksowego planu zdrowia seksualnego. Omów, w jaki sposób stosowanie ART do utrzymania niewykrywalnego wiremii pasuje do kompleksowego planu zdrowia seksualnego, w tym regularnych testów na choroby przenoszone drogą płciową i bezpieczniejsze praktyki seksualne.
Poinformuj, że ART i niewykrywalne obciążenie wirusem mogą nie zwalczyć przenoszenia wirusa HIV

Transmissão sexual do HIV e uso da carga viral indetectável, Blog Soropositivo.Org Istnieją okoliczności, w których może dojść do przeniesienia wirusa HIV, gdy osoba żyjąca z HIV jest poddawana ART. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa HIV zaraz po rozpoczęciu ART, zanim miano wirusa stanie się niewykrywalne. Istnieje również ryzyko przeniesienia wirusa HIV jeśli leczenie nie pozwala utrzymać wiremii partnera pozytywnego na niewykrywalnym poziomie

Zwykle dzieje się tak z powodu słabego przestrzegania zaleceń leczenia, ale może również wystąpić z powodu lekooporności. W takim przypadku osoba powinna omówić dostępne opcje ze swoim lekarzem. Jednak badania pokazują, że główne ryzyko przeniesienia zakażenia na partnera nie będącego nosicielem wirusa HIV pochodzi od partnerów seksualnych spoza związku serodiscordant, gdzie nie można zastosować wysoce skutecznych strategii profilaktycznych.

Ważne jest, aby klienci rozumieli te zagrożenia i dostępne opcje, aby mogli w świadomy i świadomy sposób decydować o stosowaniu ART w ramach kompleksowego planu opieki osobistej i opieki nad zdrowiem seksualnym, w celu zminimalizowania ryzyka przenoszenie długoterminowego wirusa HIV. Kompleksowy plan zdrowia seksualnego pomaga również chronić się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, ponieważ ART nie zapewnia żadnej ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Poprowadź walkę z sąsiednim ryzykiem zarażenia za pomocą prezerwatywy
  1. Podejście podstawowe ryzyko przeniesienia wirusa HIV. Poradnictwo dotyczące profilaktyki HIV daje możliwość zaangażowania osób w dodatkowe usługi. Możesz pomóc swoim klientom poradzić sobie z czynnikami, które mogą zwiększać ryzyko zakażenia HIV, takimi jak depresja lub spożywanie alkoholu i innych substancji; wzmacnianie strategii bezpiecznego seksu; i ułatwiają rosnące wykorzystanie wszystkie strategie profilaktyczne właściwy. Może się okazać, że samo doradztwo nie wystarczy. Konieczne może być zapewnienie - lub powiązanie klientów - odpowiednich i odpowiednich usług wsparcia.
  2. Oferuj kompleksowe doradztwo dla par. W przypadku par możesz doradzić obojgu partnerom w tym samym czasie, poradnictwo dla par, ponieważ może to być bardziej skuteczne niż doradzanie partnerom indywidualnie. Poradnictwo dla par może stworzyć przestrzeń wsparcia, w której klienci mogą dojść do porozumienia w sprawie zmniejszenia ryzyka przenoszenia wirusa HIV, wypracować sposoby wzajemnego wspierania się w konsekwentnym i prawidłowym stosowaniu strategii zapobiegania HIV. Oprócz omawiania potencjalnie wrażliwych kwestii związanych z profilaktyką HIV. 
Rozmowa o seksie, przyjemności i seksualności jest niezbędna do walki z pandemią
HIV / AIDS

Przygotuj się na omówienie takich kwestii, jak to, czego para chce od seksu i sposób uprawiania miłości, który najbardziej im się podoba; pragnienie przyjemności, intymności, pojęcie monogamii lub nie monogamii, a nawet poliamorii, a także potrzeba ujawnienia występowania seksu poza związkiem. Poradnictwo to może również wspierać klientów niemonogamicznych w opracowywaniu strategii lub porozumień, które pomogą zapobiegać HIV lub chorobom przenoszonym drogą płciową od partnerów zewnętrznych, takich jak konsekwentne i prawidłowe stosowanie prezerwatyw podczas seksu poza związkiem.

  1. Uwzględnij informacje na temat stosowania ART w celu utrzymania niewykrywalnego obciążenia wirusem we wszystkich programach profilaktycznych, aby zwiększyć jego wpływ. Poradnictwo osobiste jest sposobem przekazywania informacji o ART jako wysoce skutecznej strategii profilaktycznej. Informacje te można jednak zintegrować z kilkoma innymi kanałami komunikacji, takimi jak publikacje drukowane, strony internetowe i kampanie, aby zwiększyć ich zasięg i wpływ.

7. Bądź przygotowany do omówienia kwestii prawnych związanych z ujawnieniem wirusa HIV. Prawo kanadyjskie wymaga, aby ludzie w pewnych okolicznościach informowali swoich partnerów seksualnych, że są nosicielami wirusa HIV. Jednak prawo i jego zastosowania ewoluują. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje o tym, kiedy osoby zarażone wirusem HIV mają prawny obowiązek ujawnienia swojego statusu HIV, skontaktuj się z nami Kanadyjska Sieć Prawna ds. HIV / AIDS.

Czytanie sugestii w walce z HIV
Przenoszenie wirusa HIV drogą płciową

Użyj tego QRCode, aby rozpowszechnić ten tekst

Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio na swoim urządzeniu za darmo

Masz coś do powiedzenia? Powiedz to!!! Ten blog i świat jest o wiele lepszy z przyjaciółmi!

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są Twoje dane zwrotne.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby poprawić swoje doświadczenia. Będziemy zakładać, że jesteś w porządku z tym, ale można z nich zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Przeczytaj więcej

Polityka prywatności i Cookies
Styl życiaPodróżeModaPiękno