Det finns liv med hiv

Jag är HIV-positiv. Och nu?

Vad innebär det att vara HIV-positiv? Att vara HIV-positiv innebär att du har tecken på närvaron av humant immunbristvirus (HIV) i din kropp, tecken som upptäcks genom ett HIV-test. Det finns cirka 1,2 miljoner ...
Hej, vill jag få uppdateringar? Ja eller nej! :-)
Avfärda
Tillåt meddelanden