Det finns liv med hiv

se! Det finns liv med hiv

Du bläddrar igenom kategoripublikationer

Neuropati

Perifer neuropati för HIV - Diagnos

Perifer neuropati behöver flera tester för att diagnostisera perifer neuropati och dess bakomliggande orsak. När du träffar din läkare frågar han om dina symtom och undersöker det drabbade området av din kropp. Detta kan innebära testning ...

Orsaker till perifer neuropati

Orsakerna till perifer neuropati kan vara många, såsom HIV-infektion, diabetes eller andra sjukdomar och tillstånd! Och de kan ha orsaker till narkotika! Men det är viktigt att betona att okänslighet är komplex och är mycket tillrådligt ...

Perifer HIV-neuropati och dess orsaker

Perifer neuropati och dess orsaker. Se, jag har perifer polyneuropati! Jag är fortfarande inte trasig, men jag är inte längre den effektiva personen jag var! Och frustrationen var och är så stor att jag försökte förstå och därför undersökte! HIV själv ...
Prata med Cláudio Souza