ตรวจไม่พบเท่ากับลบ? ไม่! มันเป็นสัญญาณของความหวังที่จะอายุยืนยาว แต่มันไม่ใช่ปฏิกิริยา!

ตรวจไม่พบเท่ากับลบ? พวกเขามักจะถามฉันว่า และฉันเข้าใจปัญหาฉันรู้ว่ามันอาจซับซ้อน แต่นั่นคือสิ่งที่ฉันคิดว่ามันจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการโกหกและคุณจะเห็น! โกหก…คุณต้องเริ่มจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและเข้าใจว่าการมีเชื้อเอชไอวีไม่ได้ทำให้คุณไม่คู่ควรหรือไม่คู่ควรกับ […]