มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี

ดู! มีชีวิตกับเอชไอวี

ความคาดหวังในชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเดือนพฤษภาคม

นาฬิกาทรายยามพระอาทิตย์ตกพร้อมพื้นที่ทำสำเนา

การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มอายุขัยของเชื้อเอชไอวี

แต่ความแตกต่างอย่างมากในการรักษาบุคคลที่อาจเพิ่มขึ้น อายุขัยของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

เพิ่มขึ้นนี้ อายุขัยเฉลี่ยของเอชไอวีบวก, เพราะไม่ใช่พูดสำหรับทุกคน

ดูเหมือนว่า WASP (lol) จะมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อ ART (PQP) ได้ดีกว่าฮ่า ๆ ….

ดีดูสิ่งที่ข้อความนี้กล่าวว่าซึ่งจะเริ่มต้นที่นี่:

การศึกษาของชาวอเมริกันพบว่าบางกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับการรักษาก่อนจำนวน CD4 จะลดลงต่ำกว่า 350 เซลล์ / ลบ.ม. ขณะนี้มีอายุขัยเท่ากับหรือมากกว่าประชากรอเมริกันโดยทั่วไป

อย่างไรก็ตามการศึกษายังพบว่าอายุขัยเฉลี่ยของคนที่ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและคนเชื้อชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คนผิวขาวยังคงต่ำมากเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปและในคนที่ฉีดยาเสพติด อายุขัยของคนที่ติดเชื้อเอชไอวีในยุคที่ได้รับยาต้านไวรัส (ART) ยังไม่ดีขึ้นในทางใด ๆ

ทุกอย่างทำให้ฉันเชื่อว่าการศึกษานี้ทำโดย WASPs 🙂

การศึกษาครั้งที่สองซึ่งศึกษาอัตราการเสียชีวิตระหว่างทั้งสมาชิกที่ติดเชื้อเอชไอวีบวกและผู้ติดเชื้อเอชไอวีของผู้ติดเชื้อ XNUMX กลุ่มที่มีหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีพบว่าขีด จำกัด ของอัตราการเกิดโรคเอดส์ที่ไม่ได้กำหนดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เริ่มต้นด้วย ART (การเชื่อมโยงเกือบจะเหมือนการเปียกโชกในน้ำเปียก) เหนือเซลล์ 350 / mm3 ไม่ได้และไม่เคยสูงกว่ากลุ่มที่ติดเชื้อเอชไอวีในเชิงลบ

ในคำอื่น ๆ , ผู้ที่มีส่วนร่วมเพียงอย่างเดียวในการเพิ่มอัตราการตายในผู้ที่เริ่มเป็นโรค ART เอดส์.

เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องสร้างความแตกต่าง

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่เริ่มใช้ยาต้านไวรัสในภายหลัง

พวกเขามีอัตราการตายลดลงเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ใช่โรคเอดส์และโรคเอดส์

ดู 'รักษา' ที่สำคัญมากและเป็นที่กล่าวมาแล้วว่าคดเคี้ยวและถูกต้อง เริ่มทันที

อายุขัยเฉลี่ยระหว่างเอชไอวีบวกระหว่าง , 2000 - 2007 สูงกว่าสำหรับผู้หญิง

 

การศึกษาครั้งแรกพิจารณาอัตราการตายระหว่างและคำนวณอายุขัยของผู้ติดเชื้อเอชไอวีบวก 22.937 คนที่ติดเชื้อเอชไอวีในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ที่เริ่มต้นด้วย ART ระหว่างจุดเริ่มต้นของ 2000 และจุดสิ้นสุดของ 2007 จากนั้นการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังในชีวิตของพวกเขาที่ 20 ปีกับของประชากรทั่วไปและตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงแปดปีของการศึกษา

อายุขัยเฉลี่ยของคนติดเชื้อเอชไอวีที่อายุ 20 ในประชากรอเมริกันมีอายุประมาณ 57 ในผู้ชาย

โดยเฉลี่ยและในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะตายโดย 77 ปี) และ 62 ปีในผู้หญิง

และโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของความตายภายใน 82 ปี (ฉันคิดว่าฉันจะเปลี่ยนเพศ🙂)

ในแคนาดาผู้ชายสามารถคาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าผู้หญิงและผู้หญิงอีกประมาณสามปี

บางทีฉันอาจจะย้ายไปอยู่ที่แคนาดา! 🙂🙂🙂

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่เป็นทั้งและเกินปีรวมแปดอายุขัยเฉลี่ยของคนที่ติดเชื้อ HIV ในผู้ที่มีเอชไอวีอยู่ใต้ 43 ปีและร้อยละห้าสิบจะตายรอบปี 63 - 15 ปี ก่อนหน้านี้กว่าผู้ชายและ 19 ปีก่อนหน้านี้มากกว่าผู้หญิงของประชากรชาวอเมริกันทั่วไป

มีความแตกต่างกันมากในอายุขัยของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

อย่างไรก็ตามมีอยู่ อายุขัยของผู้ติดเชื้อเอชไอวีบวก ระหว่างกลุ่มต่างๆ

ในขณะที่คนที่ฉีดยาเสพติดที่มีความคาดหวังในเชิงบวกเอชไอวีคนอาศัยอยู่ตามลำพัง 29 ปีขึ้นไป 20 ปีสำหรับคนผิวขาวเป็น 52 ปีสำหรับผู้ที่เริ่มการรักษาด้วย CD4 นับเหนือเซลล์ 350 / mm3 เป็น 55 ปีและสำหรับผู้ชายเกย์ 57 ปี - เดียวกัน (หรือสูงกว่าเล็กน้อย) ที่คนอเมริกันโดยทั่วไป

นอกจากนี้อายุขัยเฉลี่ยของคนที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง 2000 และ 2008 สำหรับกลุ่มส่วนใหญ่

ในผู้คนจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ นอกเหนือจากสีขาวแม้อายุขัยของคนที่ติดเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่าง ART 2005 2007 และก็ยังคงเป็นเพียง 48 ปีอีกต่อไป 20 ปี - คือเก้าปีที่ผ่านมาของคนอเมริกันและปีที่ผ่านมา 14 ของสตรีชาวอเมริกัน - นับตั้งแต่ได้รับการปรับปรุงที่สำคัญตั้งแต่ 2000 - 2002 เมื่อผู้คนจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ นอกเหนือจากคนผิวขาวที่อยู่บน ART อาจคาดหวังโดยเฉลี่ยตายใน 50 - กำไรจาก 18 ปี

ในบางกรณี อายุขัยของผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่าใน“ คนปกติ”

คนปกติ? สิ่งที่จะเป็นอย่างไร

อายุขัยเฉลี่ยของเอชไอวีบวก เมื่อ 20 ปีขึ้น 17 ปีในผู้ชาย 10 ปีในสตรี (แม้ว่าจะเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนับตั้งแต่ 2005) ประมาณ 13

ปีในผู้ชายเกย์รอบ 12,5 ปีในเพศตรงข้ามคนและประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ART เริ่มต้นในการนับเซลล์ CD4 ข้างต้น 350 เซลล์ / mm3

ซึ่งหมายความว่าอายุขัยเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วง 20 ปีนี้เท่ากับผู้ชายอเมริกันในประชากรทั่วไปในหมู่ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและคนผิวขาว

มันก็ยังเป็นปีที่น่าจดจำไป 69 20 ปีกับผู้ชายเกย์และคนที่เริ่มต้นก่อนที่จะ ART เซลล์ 350 / mm3 - หมายความว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกลุ่มเหล่านี้ตราบเท่าที่พวกเขายังคงอยู่บน ART มีโอกาสที่จะ 50 / 50 ของ ดูของคุณ ครบรอบ 89!   

ว้าว !!!!! - เบียพีพูดเลย !!!!!!!!! 🙂🙂🙂

เจ็ดปีมากกว่าผู้หญิงในประชากรชาวอเมริกันทั่วไป

อย่างต่อเนื่องความคาดหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นบวกโดยใช้ยาฉีดไม่ดีขึ้น

ในทางตรงกันข้ามอายุขัยของคนที่ติดเชื้อ HIV ที่จะ 20 ปีในคนที่ฉีดยาเสพติดไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางใดและยังคงเป็นปีที่จะ 29 20 2007 ปีขณะที่มันอยู่ใน 2000

การค้นพบที่รุนแรงอีกอย่างก็คือมีเพียง 28% ของกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย ART ก่อนที่จำนวนเซลล์ CD4 จะลดลง

ต่ำกว่าเซลล์ 350 / mm3 แม้ว่าอัตราส่วนนี้จะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ตามสัดส่วนอัตราการตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเนื่องจากโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์นั้นสูงกว่าคนทั่วไป 

ปัญหาอย่างหนึ่งของการศึกษาประเภทนี้ก็คือ ในขณะที่ ไม่ถูกเปรียบเทียบกับ ฉันชอบ.

คนที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีความแตกต่างอยู่เสมอนอกเหนือจากสถานะทางซีรัม และยาของพวกเขามากกว่าค่าเฉลี่ยของสมาชิกของประชาชนแล้วความแตกต่างในอัตราการตายสามารถนำมาประกอบกับทุกชนิดของปัจจัยอื่น ๆ

การศึกษาความตายครั้งที่สองได้พยายามหาวิธีนี้โดยการเปรียบเทียบอัตราการตายของผู้ที่อยู่ในสถานะโดดเดี่ยวกับสถานะเอชไอวีของพวกเขานั้นมีความคล้ายคลึงกัน

โดยทำเช่นนี้มันเป็นไปได้เพื่อให้บรรลุตามสัดส่วนของการเสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์และทำให้ค้นพบว่าการเสียชีวิตจากโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์สูงขึ้นในคนที่มีเอชไอวีหรือ ART กว่าในประชากรทั่วไป

อัตราการเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการเกิดโรคที่เกี่ยวกับโรคเอดส์และไม่เกิดขึ้นในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

การศึกษาครั้งนี้ได้สังเกตทั้งการเสียชีวิตและการเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในกลุ่มศึกษาระยะยาวของสหรัฐสองกลุ่มคือ การศึกษาแบบหลายศูนย์ผู้ป่วยเอดส์ (MACS) o การศึกษา HIV Interagency ของผู้หญิง (WIHS)

กลุ่มศึกษาในระยะยาวเหล่านี้ได้ถูกรวมอยู่ใน 1985 และ 1993 ตามลำดับ MACS ได้รับคัดเลือกชายเกย์ 6972 ที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อเอชไอวี (41% ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเชื้อ HIV ในระยะเริ่มต้น)

WHIS ได้คัดเลือกผู้หญิง 4137 ที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเกี่ยวข้องกับสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวีในแง่ของลักษณะเฉพาะ (38% ของผู้เข้าร่วมการศึกษามีเชื้อเอชไอวีอยู่ในช่วงเริ่มต้น)

การเปรียบเทียบอัตราการตายในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเชิงลบ

ความตายเป็นเพียงการเดินทาง ...

การศึกษานี้เปรียบเทียบอัตราการตายระหว่างกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มเอ็ชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน (cART)

เนื่องจากไม่มีสมาชิกกลุ่ม CART จำนวนมากที่อายุน้อยหรืออายุมากเกินไปการศึกษาจึงศึกษาอัตราการเสียชีวิตระหว่าง "35" และ "70" ในช่วงกลางปีเท่านั้น

สำหรับคนที่ติดเชื้อเอชไอวีการศึกษาจะสังเกตเห็นอัตราการเสียชีวิตหลังจากที่พวกเขาเริ่มใช้ cART ถ้าอายุมากกว่า 35 เมื่อเริ่มต้น

การศึกษามองไปที่การตายในตอนท้ายของ 2010 ดังนั้นบางคนอาจจะอยู่ในรถเข็นของประเภทต่างๆของปี 15 หรือมากกว่าถ้าพวกเขาเริ่มต้นในช่วงกลางเดือน 1990 และ 35 55 จะต้องในเวลาที่

ช่วงที่ค่าเฉลี่ยของการติดตามเป็นปีที่ความเป็นจริง 10.2 11.7 ปีกับคนเอชไอวีลบและ 7.6 และ 8.1 ปี (ขึ้นอยู่กับ CD4 นับเริ่มต้นของการซื้อ) และคนที่ติดเชื้อ HIV ในรถเข็น

สัดส่วนที่สูงของกลุ่ม - บุคคล 60 หรือ 6699 - ถูกรวมอยู่ในการศึกษานี้ ความจริงข้อแรกและชัดเจนที่สุดคืออัตราการตายสูงขึ้นมากในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีตามที่คุณคาดหวัง: ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 540 ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิต (2953%) 18,2 %) ในแง่ของอัตราการตายประจำปีนี่คือ 165% ต่อปีในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ 3854% ต่อปีสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

การเปรียบเทียบการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์

ส่วนที่เป็นสีน้ำเงินของภาพนี้คือพื้นผิวของเซลล์ CD4 และจุดสีเขียวเหล่านี้คือ "virions" หรือเอชไอวีตามที่คุณต้องการ รูปภาพนี้เป็นสาธารณสมบัติและสามารถดูได้ที่ wikipedia

จากนั้นนักวิจัยได้แบ่งการตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นสาเหตุของโรคเอดส์ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง: 11.5% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิตจากโรคเอดส์และ 6.7% ของเงื่อนไขอื่น

ในกลุ่มเฉพาะคือคนที่มีเอชไอวีผู้ริเริ่มรถเข็น CD4 กับการนับมากกว่า 350 เซลล์ / mm3 อัตราการตายเนื่องจากโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ยังไม่ได้มีมากขึ้นกว่าในบุคคลเอชไอวีลบ

อย่างไรก็ตามแม้ในกลุ่มนี้การตายของโรคเอดส์มีครอง, มากกว่าสองเท่าของความตาย (ความคิดที่จะเสี่ยงต่อเอชไอวี "เป็นเรื่องโง่ ๆ เท่านั้นดังนั้นอัตราการเสียชีวิตโดยรวมในกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 1% ต่อปีเทียบกับประมาณ 0.4% ในผู้ติดเชื้อ HIV สิ่งนี้คงสะท้อนความจริงที่ว่าหาก ผู้คนเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์พวกเขามีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตในวัยเยาว์มากขึ้นโมเดลที่สร้างขึ้นจากอัตราการเสียชีวิตที่สังเกตได้คาดการณ์อนาคตที่เป็นไปได้ของอัตราการเสียชีวิตในผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในคนที่ เริ่มต้น cART โดยมีจำนวน CD4 สูงกว่า 350 เซลล์ / ลบ.ม. และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มีโอกาส 3% ที่จะเสียชีวิตเมื่ออายุ 50 ปี: ในผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์จะไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์จนกว่า อายุ 54 ปีไม่มีอะไรแตกต่างจากคนที่ติดเชื้อ HIV ดังนั้นคนที่เริ่ม ART ตั้งแต่เนิ่นๆจึงมีชีวิตอยู่ในช่วงอายุขัยใกล้เคียงกับปกติตราบเท่าที่พวกเขาหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รอยขีดข่วนเนื่องจากโรคเอดส์อาจสะท้อนให้เห็นถึงอายุขัยที่ดีขึ้นโดยทั่วไปของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและอุบัติการณ์ของโรคเอดส์ลดลงอย่างมากในผู้ที่รอดชีวิตหลังต้นปี พ.ศ. 75

คะแนน CD4 ต่ำมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความอยู่รอด

อัตราการตายไม่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในผู้ที่เริ่ม ART ในข้อหาต่ำ CD4 แต่สูงกว่าในบุคคลเอชไอวีลบ เป็น 66% สูงขึ้นในคนที่เริ่มต้นในรถเข็นนับ CD4 ของ 200 350 และเซลล์ / mm3 และ 115% สูงขึ้นในคนที่เริ่มต้นการรักษาด้วยในข้อหา CD4 ด้านล่างเซลล์ 200 / mm3 ตอกย้ำข้อความที่เริ่มต้น ART ก่อนหน้านี้และโดยทั่วไปดีขึ้น เพื่อสุขภาพไม่เพียงเพราะขัดขวางโรคที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ ปัจจัยอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นโอกาสของการเสียชีวิตสำหรับคนบนรถเข็นสูบ (ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สูงอัตราการตายของโรคเอดส์และ% อัตราการตายที่สูงขึ้น 120 ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในผู้สูบบุหรี่); ภาวะซึมเศร้า (65% สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตที่ไม่ใช่โรคเอดส์และอัตราการตายจากโรคเอดส์สูงกว่า 58%); และความดันโลหิตสูง (42% สูงกว่าอัตราการตายของโรคเอดส์และอัตราการเสียชีวิตที่ไม่ใช่โรคเอดส์สูงกว่า 30%)

ผู้หญิงในการศึกษา WHIS มีอัตราการตาย 40% สูงขึ้นเนื่องจากโรคที่ไม่ใช่โรคเอดส์มากกว่าผู้ชายในการศึกษา MACS แต่ไม่ได้มีอัตราที่สูงขึ้นเนื่องจากโรคเอดส์

อิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเสียชีวิตที่ไม่ใช่โรคเอดส์คือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีการติดเชื้อนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าการเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์เป็นสองเท่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีเสียชีวิตโดยอายุน้อยกว่าคนที่ไม่มีโดยเฉลี่ยแปดปีและผู้ที่ติดเชื้อร่วมในรถเข็น 15 อายุน้อยกว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น

ต้องการข้อมูลเปรียบเทียบเพิ่มเติม

นี่คือในความคิดของฉันเรื่องใหญ่ ชีวิตและความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นข้อเท็จจริงทางสถิติ เพื่อเป็นตัวอย่างสองสิ่ง ในบ้านช่วยเหลือหลังแรกที่ฉันอาศัยอยู่ซึ่งแน่นอนว่าช่วยได้มากเพราะที่นั่นฉันฟื้นฟูสภาพร่างกายที่ดีที่สุดของฉันมันไม่อนุญาตให้ฉันมองหางานทำ ประการที่สองนรกบนดินซึ่งควบคุมโดยคริสตจักรคาทอลิกได้กล่าวสุนทรพจน์นี้ถึงชีวิตของพระบิดาผู้บริหาร: -“ ในที่สุดก็มีคนที่สวยงามที่จะอวด” …มันเป็นจริงใช่ไหม?

นักวิจัยจากเวโรนิกามิลเลอร์และแซลลีฮอเดอร์ได้ให้ความเห็นว่าการปรับปรุงอายุขัยของผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องใน MACS และ WHIS พวกเขาเสริมว่าการศึกษาครั้งที่สองเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าเริ่มต้นการรักษาด้วยยาต้านไวรัส; สังเกตว่ามากกว่าร้อยละ 40 ของผู้เสียชีวิตและโรคตับอักเสบที่ไม่ใช่โรคเอดส์เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและการเสียชีวิตที่ไม่ใช่โรคเอดส์สูงกว่าในคนที่เริ่มเป็นโรคเอดส์ในภายหลัง พวกเขาเสริมว่าการศึกษายังคงถามคำถามว่ากระบวนการอักเสบในคนที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการรักษาจริงเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดลดจำนวน CD4

จะเน้นว่าความทนทานของผลการศึกษาเกี่ยวกับการคาดหวังในชีวิตของคนที่ติดเชื้อ HIV และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในการศึกษาเกิดจากการสะสมของ 25 ปีหรือมากกว่าของข้อมูลที่พวกเขาทำให้การอุทธรณ์สำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของกลุ่มการศึกษาของรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ กล่าวว่าการดำเนินการต่อกองทุนสาธารณะจากกลุ่มต่างๆเช่น MACS, WIHS และอื่น ๆ จะมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อเราเข้าสู่ทศวรรษที่สี่ของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและพยายามปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงสุขภาพของประชาชนและบุคคล

การศึกษานี้ยังมีในภาษารัสเซีย

ดีคำพูดล่าสุดของฉันในข้อความนี้ในวันนี้

หมายเหตุจากฉัน: สิ่งที่ชนกลุ่มน้อย (... ) ทำให้ฉันเบื่อ ใช่ฉันเป็นคนกลุ่มน้อยไม่น้อยเพราะในสูติบัตรของฉันมีข้อความว่า:

"สี: ปาร์ดา”.

ฉันCláudio Souza แกล้งทำเป็นว่าฉันไม่แก่ใส่เสื้อเชิ้ตเดนิมพร้อมแว่น "นักบิน" ที่เป็นกระจกซึ่งฉันจ่ายเงินไปสองเหรียญ KKKKKKK

และสิ่งที่ฉันเห็นก็คือ "ชนกลุ่มน้อย" ถ้าพวกเขาไม่ต่อสู้เพื่อสิทธิของพวกเขาก็ตาย โชคดีที่ฉันมี Mara เพราะเธอต่อสู้เพื่อฉันมาตลอดในช่วงเวลาที่ฉันไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ได้รับความอ่อนแอและแม้กระทั่งสภาพที่ไร้สติและ "พืชพันธุ์" ครั้งหนึ่งฉันเคยอยู่ที่ไหนแม้กระทั่ง "การติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ” ถูกเสนอโดยแพทย์ให้ bradycardia ที่พวกเขาได้รับการวินิจฉัยและซึ่งในความเป็นจริงไม่เคยมีอยู่

เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะหมอบางคนเห็นว่าในทางการแพทย์การล็อคเพื่อเปิดเงินกองทุนของคนอื่นพวกเขาเป็นเรื่องไร้สาระของอาชีพ และสิ่งที่พวกเขาต้องการทำก็คือทำให้ตัวเองมีความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น หากคุณเบื่อกับสิ่งเหล่านี้ส่งคำทักทายมาให้ฉันฉันหวังว่ามะเขือเทศดิบ (... ) จะเป็นอาหารประจำวันที่ดีที่สุดของคุณ!

[embeddoc url =”https://soropositivo.org/wp-content/uploads/2018/04/laudo.pdf” ดาวน์โหลด =” none” viewer =” google”]

แปลโดย Rodrigo S. Pellegrni ทำ Otiginal เข้า

 

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

พูดคุยกับ Claudio Souza