มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี

ดู! มีชีวิตกับเอชไอวี

ยึดมั่นก่อนที่จะ ART ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าการควบคุมไวรัสในระยะยาว

การรับประทานยาต้านไวรัส (ART) ในช่วงเดือนแรกหลังเริ่มการรักษา

เอชไอวี - อนุภาคโครงสร้าง

เป็นสิ่งสำคัญเพื่อผลระยะยาวที่แสดงให้เห็นการวิจัยฝรั่งเศสตีพิมพ์ในฉบับออนไลน์ของวารสารภูมิคุ้มกันบกพร่องโรค คนที่เข้ามาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของปริมาณของพวกเขาในสี่เดือนแรกหลังจากที่เริ่มต้นของศิลปะนั้นมีประมาณสี่ครั้งมีแนวโน้มที่จะมีการปราบปรามไวรัสเป็นเวลานานถึงปี 12 ของการติดตามเมื่อเทียบกับคนที่มักจะไม่ได้ใช้ปริมาณเหล่านี้ ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาระดับสูงของการยึดเกาะในช่วงระยะยาวบำบัด

"ผลกระทบทางไวรัสวิทยาในระยะยาวที่ไม่คาดคิดนี้ของการปฏิบัติตามคำแนะนำในระยะแรกตอกย้ำข้อความที่ว่าเมื่อเริ่มยาต้านไวรัสจะต้องระดมทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในการใช้ยาต้านไวรัสในระยะยาว" ผู้เขียนแสดงความคิดเห็น

ความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดภายใต้การควบคุมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำหนดความสำเร็จของ ART เป้าหมายของการรักษาคือปริมาณไวรัสที่ตรวจไม่พบซึ่งเป็นผลมาจากระดับการยึดมั่นอย่างน้อย 95% กับยาต้านเอชไอวีรุ่นเก่า (แม้ว่าการรักษาสมัยใหม่จะสามารถทนต่อปริมาณที่ไม่ได้รับมากกว่าก็ตาม)

นักวิจัยจากกลุ่ม APROCO-COPILOTE ของฝรั่งเศสในอนาคตต้องการดูว่าการปฏิบัติตาม ART (สี่เดือนแรกของการรักษา) มีความสัมพันธ์กับการปราบปรามไวรัสในระยะยาวหรือไม่ (ติดตามผลนานถึง 12 ปี)

ประชากรในการศึกษาประกอบด้วย 891 คนที่เริ่มใช้ ART โดยใช้สารยับยั้งโปรตีเอสรุ่นแรกระหว่างปี 1997 ถึง 1999 พวกเขาติดตามโดยเฉลี่ยเก้าถึงสิบเอ็ดปี มีการรวบรวมข้อมูลการเกาะติดที่รายงานด้วยตนเองสี่เดือนหลังจากเริ่มการรักษา การปฏิบัติตามจะถือว่า "สูง" หากผู้คนรับประทาน 100% ของปริมาณของพวกเขา "โดยเฉลี่ย" ถ้าพวกเขาอยู่ระหว่าง 99,9% ถึง 80% ของปริมาณที่ได้รับและต่ำถ้าต่ำกว่า 80% ของปริมาณที่ได้รับในสี่วันก่อนหน้า . มีการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการติดตามผล

มีลักษณะเบื้องต้นดังนี้อายุเฉลี่ย 37 ปีผู้หญิง 21% เป็นโรคเอดส์ 20% มีจำนวน CD4 เฉลี่ย 286 เซลล์ / ลบ.ม. และปริมาณไวรัสเฉลี่ย 3 สำเนา / มล.

สัดส่วนของคนที่มีการปราบปรามไวรัสเป็นเวลานานเพิ่มขึ้น 48 20% ในเดือนช่วงเวลาติดตาม 73 12% หลังจากปีของการรักษา

ใน 4 เดือน 57% ของคนที่มีการยึดมั่นสูง 33% มีสมาชิกเฉลี่ยและ 10% มีด้ามจับที่ต่ำ ในระหว่างการติดตาม 66% ของคนที่ยังคงจับสูง 25% มีความผันผวนระหว่างจับสูงและปานกลางและ 9% มีอย่างน้อยหนึ่งตอนของการยึดเกาะต่ำ

มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าในช่วงต้นการยึดเกาะที่มีความสัมพันธ์กับผลระยะยาว

การยึดเกาะสูงและปานกลางเมื่อเทียบกับการยึดเกาะในระดับต่ำใน 4 เดือนของการรักษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่มีโอกาสสูงเป็นเวลานานปราบปรามไวรัสวิทยา (adjusted OR ของ 3,73, 95% CI: 1,98-6,98)

การบำรุงรักษาของการยึดมั่นที่ดียังมีความสัมพันธ์กับผลไวรัสที่ดีขึ้นระหว่าง 20 144 และเดือนหลังจากเริ่มการรักษา เมื่อเทียบกับคนที่มีระดับของการยึดเกาะที่อ่อนแอบุคคลที่มีการยึดมั่นสูงและปานกลางมากขึ้นกว่าสาม (adjusted OR 3,28 95 CI-% 2,64 4,08) และสอง (adjusted OR 2,26 95 CI%: 1,81-2,83) การป้องปราม ไวรัสถาวร

"การแทรกแซงเพื่อเพิ่มความยึดมั่นจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการทั้งเมื่อเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและระหว่างการรักษา" เขียนผู้เขียน

พวกเขาเรียกร้องให้มีการศึกษามากขึ้นมองไปที่ผลกระทบของการจับในช่วงต้นของผลในระยะยาวด้วยยาต้านไวรัสที่ทันสมัยมีศักยภาพมากขึ้นที่มีมากขึ้นอดทนของปริมาณพลาด

แปลโดยเคลาดิโอ Souza เดิมของ ยึดมั่นก่อนที่จะสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่ ART ไวรัสในระยะยาวเขียนโดยไมเคิลคาร์เตอร์ Aidsmap ตีพิมพ์ในเดือนมีนาคม 14 2017

อ้างอิง

Protopopescu C และคณะ ปราบปรามไวรัสเป็นเวลานานกว่า 12 ปีติดตามผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV: ผลกระทบถาวรของการยึดมั่นที่ 4 เดือนหลังจากการเริ่มต้นของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสรวมกันใน ANRS CO8 APROCO-COPILOTE หมู่. J acquir ภูมิคุ้มกัน Defic Syndr ฉบับออนไลน์ ดอย: 10.1097 / QAI.0000000000001249 (2017)

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

พูดคุยกับ Claudio Souza