มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี

Vaginal Ring ในการป้องกันเอชไอวีได้ผลและเป็นที่ยอมรับ

ที่เกี่ยวกับโยนี ผู้หญิงชื่นชมการใช้ดุลยพินิจและการกระทำที่ยาวนานของวงแหวนช่องคลอด

วงแหวนช่องคลอด Dapivirine (ภาพ: NIAID)

การปรับปรุงการวิเคราะห์จากการปฏิบัติตามการศึกษา ASPIRE ระบุว่าการใช้แหวนช่องคลอดที่มี dapivirine อย่างสม่ำเสมอแสดงให้เห็นว่ามีการติดเชื้อ HIV น้อยลง 65% ตามการนำเสนอในการประชุม International AIDS Conference XXI (AIDS 2016) ที่เมืองเดอร์บันเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ผู้หญิงแอฟริกันที่เข้าร่วมการศึกษาบอกกับนักวิจัยว่าพวกเขาชอบผลิตภัณฑ์นี้พบว่าใช้ง่ายและชอบทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้เช่นยาเม็ดหรือเจลในช่องคลอด

[ผลิตในความร่วมมือระหว่าง เอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ ไปยัง Aidsmap.com]

การศึกษาของ ASPIRE ประเมินประสิทธิภาพของแหวนในช่องคลอดที่ชุบด้วยยาต่อต้าน เอชไอวี dapivirine แหวนที่คล้ายกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการคุมกำเนิดออกแบบมาเพื่อใช้ภายในช่องคลอดเป็นเวลาหนึ่งเดือน ผู้หญิงสามารถแทรกและลบ การศึกษาครั้งนี้คัดเลือกผู้หญิง 2629 คนในมาลาวี, แอฟริกาใต้, ยูกันดาและซิมบับเว

การค้นพบของการศึกษาซึ่งเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างน่าผิดหวัง - การลดการติดเชื้อโดยรวม 27% แต่ผลลัพธ์นี้ถูกปกปิดซึ่งเป็นระดับประสิทธิผลที่สูงขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมสูงอายุในการศึกษาซึ่งอาจมีระดับความยึดมั่นสูงกว่า มากกว่าผู้เข้าร่วมที่อายุน้อยกว่า วงแหวนช่องคลอดมีประสิทธิภาพเป็นศูนย์สำหรับผู้หญิงอายุ 18-21 ปีและลดการติดเชื้อ 56% ในผู้หญิงอายุ 22 ถึง 26 ปีและลดการติดเชื้อได้ 51% ในผู้หญิงที่มี 27 ปีขึ้นไป

vaginalring_original

ในเดอร์บันเอลิซาเบ ธ บราวน์แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้นำเสนอการวิเคราะห์ใหม่ซึ่งพวกเขาพยายามที่จะเชื่อมโยงประสิทธิผลกับการยึดมั่นในระดับต่างๆ เมื่อพิจารณาว่าการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ได้ประเมินการเกาะติดโดยการวัดระดับเลือดของ dapivirine สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงแหวนที่ใส่เข้าไปเท่านั้น วันก่อนไปที่คลินิก. การวิเคราะห์ใหม่มุ่งเน้นไปที่ระดับของยาที่เหลืออยู่ในวงแหวนที่ถูกส่งคืนให้กับนักวิจัยหลังการใช้งานซึ่งให้ข้อบ่งชี้ที่ดีขึ้นของการปฏิบัติตามตลอดทั้งเดือน

ก่อนใช้งานแหวนนี้มีสาร dapivirine 25 มก. ในฐานะที่เป็นแหวนที่ถูกสวมใส่ตลอดทั้งเดือนควรมียาที่เหลืออยู่ 20 - 21 มก. ระดับใดก็ตามที่ต่ำกว่า 22 มก. นั้นถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีความสม่ำเสมอในการรับประทาน แหวนที่มีขนาดยาตั้งแต่ 23,5 มก. ขึ้นไปแสดงว่าไม่ได้รับประทานยา

  • ช่วงเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคิดเป็น 33% ของการติดตาม ตามที่คาดไว้ไม่มีการลดการติดเชื้อ HIV อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในช่วงเวลาเหล่านี้
  • ช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติตามระดับปานกลางถึงสูงแสดงถึง 42% ของการติดตามผล แหวนที่ใช้แล้วกำลังลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีลง 65% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับยาหลอก หมายเหตุจากบรรณาธิการ: ฉันไม่ใช่นักวิจัยจริงๆดังนั้นฉันจึงหยุดคิดไม่ได้หากไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าในการทำแบบทดสอบเหล่านี้ตัวอย่างเช่นหากทำการวิจัยโดยไม่มีกลุ่ม "ควบคุม" ที่ถูกชักจูงให้อยู่ภายใต้ขอบเขต ถึงพฤติกรรมที่เธอจะไม่นำมาใช้หากเธอไม่เชื่อว่าเธอมี“ อุปกรณ์ที่จะปกป้องเธอจากความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี ฉันถือว่าขั้นตอนนี้ผิดจริยธรรมไร้มนุษยธรรมและผิดศีลธรรม ... ]

นักวิจัยยังทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมในความพยายามที่จะปรับระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการเยี่ยมชมการศึกษา

จากนั้นเขาดูที่การยึดมั่นสองหรือสามเดือนก่อนการติดเชื้อเอชไอวี (แทนที่จะเป็นเพียงหนึ่งเดือนล่วงหน้า)

ดังนั้นการวิเคราะห์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิผลสำหรับผู้หญิงที่มีระดับความสอดคล้องสูงสุดอาจเป็น 75% หรือ 92%

นอกจากนี้ช่วงเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามดูเหมือนจะเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า (20%) ของเวลา

“ เป็นที่ชัดเจนว่าจากการวิเคราะห์หลายครั้งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างการใช้วงแหวนช่องคลอดกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี”.

ดังนั้นนักวิจัยสรุป:

"การวิเคราะห์เหล่านี้ให้หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการตอบสนองต่อการป้องกันระหว่างวงแหวนกับการติดเชื้อเอชไอวี"

ความสำคัญของการศึกษาและทัศนคติของพันธมิตร

องค์ประกอบเชิงคุณภาพของการศึกษาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม 214 คนให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้หญิงที่สวมแหวนการคลอดทางช่องคลอดและความชื่นชมในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Elizabeth Montgomery และ Ariane van der Straten จาก RTI International นำเสนอผลงานบนโปสเตอร์ 2 ชิ้น

ผู้หญิงที่ถูกสัมภาษณ์ (ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโฟกัส) ได้รับคัดเลือกจาก 6 ใน 15 สถานที่ศึกษา ข้อมูลประชากรของพวกเขาส่วนใหญ่สะท้อนถึงการศึกษาที่ใหญ่ที่สุด: อายุเฉลี่ย 26 ปีแต่งงานแล้ว 45% e 73% จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา.

แหวนถือเป็นเรื่องง่ายและรอบคอบตามที่ผู้หญิงคนนี้อธิบาย:

“ ฉันชอบพวกเขามากเพราะเมื่อใส่แล้วคุณจะไม่รู้สึกและไม่มีใครสามารถสงสัยได้ว่าคุณกำลังสวมอะไรอยู่ ฉันชอบเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิง”

ในขณะที่ผู้หญิงบางคนมีความกังวลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของวงแหวนและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้วปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ผ่านการสนทนากลุ่มการให้คำปรึกษาและเพิ่มความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ การให้การสนับสนุนประเภทนี้อย่างต่อเนื่องอาจมีความสำคัญหากมีการใช้วงแหวนช่องคลอด

“ เมื่อคุณเห็นแหวนเป็นครั้งแรกคุณจะตกใจ ฉันคิดว่ามันใหญ่เกินไปและฉันเกือบจะออกจากการศึกษาเนื่องจากขนาดของแหวน ... ในระหว่างการศึกษาฉันได้เรียนรู้ว่าแหวนยังคงนิ่มอยู่ฉันพบว่าการสวมแหวนนั้นยากและเจ็บปวด พวกเขาแสดงให้เห็นว่าในการใส่แหวนคุณเพียงแค่ต้องบิดมันทำให้ดูเหมือนกับ 8 และเมื่อฉันลองมันก็ง่ายและใช้งานง่าย”

นักวิจัยขอให้ผู้หญิงบางคนเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากวงแหวนช่องคลอดที่สามารถส่งยาป้องกันได้เช่นยารับประทานการฉีดยาสอดใส่ยาเหน็บช่องคลอดฟิล์มในช่องคลอดและเจลในช่องคลอด ผู้หญิงมักเป็นวิธีที่นิยมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี - วงแหวนช่องคลอดถูกใช้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษา ASPIRE หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับยาคุมกำเนิดที่พวกเขารู้จัก

As mulheres มีแนวโน้มที่จะชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์นานแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องได้รับการเตือนทุกวันหรือนำไปใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์

"แหวนดีกว่าถุงยางอนามัยเพราะตอนที่คุณจะมีเซ็กส์แหวนนั้นอยู่ข้างในตัวคุณอยู่แล้วซึ่งต่างจากถุงยางอนามัยที่คุณต้องใส่ก่อนการมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้ง"

อย่างไรก็ตามอาจมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงการรุกรานและการไม่สามารถย้อนกลับได้ของผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์นาน

"ฉันกลัว ... ฉันไม่รู้ว่า [การฉีด] จะเป็นอย่างไรภายในร่างกายของฉันฉันไม่รู้ว่ามันจะส่งผลต่อสุขภาพของฉัน"

ความกังวลเกี่ยวกับช่องคลอดแหวนเหล่านี้น้อยลงด้วยการสอนและผ่านประสบการณ์

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้หลายอย่าง (รวมถึงแหวนเจลยาเหน็บและฟิล์ม) ภายในช่องคลอดและสิ่งนี้ถูกตัดการเชื่อมต่อจากความจำเป็นในการใส่และถอดอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้เข้าร่วมบางรายโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ผู้หญิงบางคนถอดแหวนช่องคลอดออกระหว่างมีประจำเดือน

ผู้หญิงอธิบายถึงการเจรจาต่อรองการใช้วงแหวนช่องคลอดกับผู้ชาย คู่ค้ามักมีอิทธิพลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อทัศนคติของผู้หญิงและการสวมแหวน

“ เปล่าฉันบอกให้คุณเอาแหวนเป็นถุงยางอนามัย ฉันพูดว่า:“ เพราะคุณไม่ต้องการให้เราใช้ถุงยางอนามัยตอนนี้นี่คือถุงยางอนามัยของเราเพียงแค่เพิกเฉยมันอยู่ภายในร่างกายของฉันและร่างกายก็เป็นของฉัน เพราะคุณไม่อยากให้ถุงยางคิดว่านี่คือถุงยางอนามัยของฉันเพราะคุณไม่ต้องการใช้ถุงยางอนามัยฉันก็ใช้ของฉัน” เราไม่เคยมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้และเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลย”

ผู้หญิงอาจกังวลและกลัวว่าคู่นอนอาจรู้สึกถึงแหวนในระหว่างมีเซ็กส์

"บางครั้งคุณก็เป็นคู่หูของคุณและเขาก็กระตุ้นคุณด้วยนิ้วของเขาและพบแหวนจึงตามมาด้วยคำถามอีกยี่สิบข้อ"

มอนต์โกเมอรีกล่าวกับ AIDSMAP กล่าวว่าผู้เข้าร่วมบางคนและ“ ความสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยของพวกเขาอาจมีส่วนทำให้เกิดการยึดมั่นน้อยลง ผู้หญิงแสดงความกังวลเกี่ยวกับการไม่ทราบว่าพวกเขาได้รับแหวนที่มีส่วนประกอบที่ใช้งาน […] หรือแหวนหลอกประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแหวนที่ไม่รู้จักและแนวคิดที่จะ "วิจัย" ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอกอาจมีผลกระทบต่อการไม่ใช้แหวน  NE: ซึ่งเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ!

หมูตะเภามนุษย์ - ในมุมมองของฉันสิ่งนี้กลายเป็นขั้นตอนใกล้กับการฆาตกรรมหรืออย่างน้อยที่สุดความเสี่ยงของชีวิต

ทำไมพวกเขาไม่ทดสอบผู้หญิงอเมริกันเยอรมันหรือฝรั่งเศส

เนื่องจากแอฟริกาสถานที่แออัดต้องจ่ายภาษีตามธรรมชาติ.

Anel Vaginal para prevenção do HIV é eficaz e aceitável, Blog Soropositivo.Org
เส้นขอบบางอันบนแผนที่นี้ตรงมากจนพวกเขา“ ดู” ราวกับว่าพวกเขาวาดด้วยไม้บรรทัด แต่มันเป็นเพียงความประทับใจของฉันใช่ไหม ใช่มั้ย

อย่างไรก็ตามผู้หญิงหลายคนกล่าวว่าพวกเธอชอบที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษานี้ พวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ "ทีม" และกำลังทำบางสิ่งเพื่อ "สิ่งที่ดียิ่งกว่า" พวกเขาประเมินการดูแลสุขภาพและผลประโยชน์อื่น ๆ จากการศึกษา แน่นอนว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการตอบสนองของผู้หญิงในระหว่างการสัมภาษณ์

ขั้นตอนถัดไป

ในการศึกษาการป้องกันโรคก่อนการสัมผัสสารในช่องปาก (PrEP) การยึดมั่นมีแนวโน้มที่จะดีกว่าในการศึกษาแบบเปิดมากกว่าการศึกษาเดิม placebo-controlled. บริบทของการศึกษาเหล่านี้สามารถจัดการกับข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้นได้ - ผู้เข้าร่วมไม่ทราบว่าพวกเขากำลังได้รับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย การศึกษาใกล้เคียงกับสภาพจริงในโลกมากกว่าการศึกษา placebo-controlled. ในกรณีของ PrEP ในช่องปากจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในระดับที่สูงขึ้น [NE: ดังนั้นควรยกเลิกการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอกเนื่องจากไม่ได้เป็นตัวแทนตามที่ข้อความระบุไว้ซึ่งสอดคล้องกับ "โลกจริง"]

เมื่อได้รับตำแหน่งนี้ผู้เข้าร่วมในการศึกษา ASPIRE จะถูกขอให้ลงทะเบียนในการศึกษาติดตามผลของวงแหวนช่องคลอดด้วย dapivirine ผู้หญิงที่เข้าร่วมการศึกษา Ring (การศึกษาแบบสุ่มอีกชิ้นหนึ่งของผลิตภัณฑ์เดียวกัน) จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการศึกษาแบบเปิด International Partnership for Microbicides หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะสามารถอนุมัติวงแหวนช่องคลอดกับ dapivirine ได้ในปี 2018

แปลโดยCláudio Souza จากต้นฉบับใน AIDS 2016: ช่องคลอดแหวนเพื่อการป้องกันเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ เขียนโดย Roger Pebody บทวิจารณ์โดย Mara Macedo

 [Google Maps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d110737.65259224185!2d30.922318764371465!3d-29.848360919741218!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x1ef7aa0001bc61b7%3A0xcca75546c4aa6e81!2sDurban%2C+%C3%81frica+do+Sul!5e0!3m2!1spt-BR!2sbr!4v1475898919862&w=600&h=450%5D

อ้างอิง

E Brown, T Palanee-Philips, M Marzinke และคณะ ระดับแหวน dapivirine ที่เหลือบ่งชี้ว่าการยึดติดกับวงแหวนช่องคลอดที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับการป้องกัน HIV-1 การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 21. เดอร์บัน 18-22 กรกฎาคม 2016 บทคัดย่อ TUAC0105LB.

และ Montgomery, A van der Straten, M Chitukuta, et al. ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการยอมรับและการใช้วงแหวนช่องคลอด: ผลลัพธ์ขององค์ประกอบเชิงคุณภาพของการทดลอง MTN-020 ASPIRE การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 21. เดอร์บัน 18-22 กรกฎาคม 2016 WEPEC265 บทคัดย่อ.

Van der Straten, MK Shapley-Quinn, K Reddy และคณะ การกำหนดสูตรการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ในสตรีที่เข้าร่วมในองค์ประกอบเชิงคุณภาพของการศึกษา ASPIRE (MTN-020) การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 21. เดอร์บัน 18-22 กรกฎาคม 2016 WEPDC0203 บทคัดย่อ

รับการอัปเดตบนอุปกรณ์ของคุณได้ฟรี

มีอะไรจะพูดไหม พูดสิ!!! บล็อกนี้และโลกนี้ดีกว่ากับเพื่อน ๆ มาก!

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

เว็บไซต์นี้อาจมีการใช้งานคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ เราจะถือว่าคุณตกลงกับเงื่อนไขนี้ แต่คุณสามารถปรับแต่งได้หากคุณต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

ความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้