มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี
คุณกำลังเรียกดูสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

ยาต้านไวรัสเอดส์

การยึดมั่นในการบำบัดด้วยยาต้านไวรัส HAART เป็นกุญแจสำคัญ

การปฏิบัติตาม ART การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของการรักษาต่อ...
WhatsApp WhatsApp เรา
เฮโหล! ฉันคือเบโต โวลเป้! ต้องการที่จะพูดคุย? พูดสวัสดี! แต่อย่าลืมว่าฉันทำงานที่นี่ระหว่างเวลา 9 น. ถึง 00 น.