มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี
คุณกำลังเรียกดูสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์

ฉันติดเชื้อเอชไอวี! ในเวลาที่จะบอกว่าฉัน...

ฉันติดเชื้อเอชไอวี! ใช่! ฉันมีเชื้อเอชไอวี! พูดแค่นั้น รายละเอียดเพียงและทุกอย่างถ้า...
WhatsApp WhatsApp เรา
เฮโหล! ฉันคือเบโต โวลเป้! ต้องการที่จะพูดคุย? พูดสวัสดี! แต่อย่าลืมว่าฉันทำงานที่นี่ระหว่างเวลา 9 น. ถึง 00 น.