มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี

เซลล์ HIV ที่เสี่ยงต่อการรักษาด้วยโฟโตอิมมูโนบำบัด

รูปภาพของ อันเดรย์ บาคลัน โดย Pixabay

Cเซลล์ HIV ที่อ่อนแอต่อการรักษาด้วยแสงแสดงถึงความก้าวหน้า! และด้วยการปักลายคำถามเหล่านี้ เราขอเสนอการประยุกต์ใช้โฟโตอิมมูโนเทอราพี (PIT) ไม่เพียงกับเซลล์ที่แสดงออกถึง HIV Env เท่านั้น แต่ยังต่อต้าน HIV ด้วย ก่อนหน้านี้ เราแสดงให้เห็นว่าแอนติบอดีต่อต้านมนุษย์ gp41 (7B2) ถูกคอนจูเกตกับสารไวแสง 

Cationic หรือ anionic (PSs) สามารถกำหนดเป้าหมายและฆ่าเซลล์ที่แสดงออกถึง HIV Env. 

ในที่นี้ การศึกษาโฟโตไลซิสของเราเปิดเผยว่าการจับกันของโฟโต้อิมมูโนคอนจูเกต (PICs) บนเมมเบรนของเซลล์ที่แสดงออก HIV Env นั้นเพียงพอที่จะทำให้เกิดการตายของเซลล์เนื้อตายอันเนื่องมาจากความเสียหายทางกายภาพต่อเมมเบรนด้วยออกซิเจนสายเดี่ยว ซึ่งไม่ขึ้นกับชนิดของ PS 

การค้นพบนี้ชักชวนให้เราศึกษาการกระตุ้นด้วยแสงของไวรัส PIC โดยใช้ไวรัส HIV-1, X4 HIV-1 NL4-3 และ JR-CSF สองสายพันธุ์ เราทราบว่า PICs สามารถทำลายสายพันธุ์ไวรัสได้ โดยอาจเกิดจากความเสียหายทางกายภาพต่อซองจดหมายเอชไอวี โดยสรุป เรารายงานการใช้ PIT เป็นเครื่องมือคู่ที่เป็นไปได้สำหรับการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันต่อ HIV และ ART โดยจะฆ่าเซลล์ที่แสดงเชื้อ HIV และ HIV ที่ปราศจากเซลล์ ตามลำดับ

Viremia ที่ฟื้นตัวแล้ว

เซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ยังคงอยู่ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) และ viremia จะกลับมาถ้าหยุด ART นอกจากนี้ การสำรวจล่าสุดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปิดเผยปัจจัยที่น่าตกใจในการเพิ่มความต้านทานต่อยาต้านไวรัสที่มีความสำคัญต่อเอชไอวี (3) ปัจจุบัน ART มีเป้าหมายเพื่อให้ปริมาณไวรัสต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจจับ (BDL) ของการทดสอบเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน, ปิดกั้นการจำลองของไวรัสและป้องกันการแพร่กระจายหรือการเติบโตของแหล่งเก็บไวรัสเพื่อรักษา CD4 + T เซลล์ แต่การใช้งานถูกจำกัดโดยความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายในระยะยาวของยาและการขยายตัวของการดื้อต่อไวรัส

 

นอกจากนี้ viremia ระดับต่ำที่คงอยู่สามารถยังคงอยู่ได้แม้ในขณะที่ใช้ยา ART ซึ่งอาจมาจากเนื้อเยื่อที่มีการแทรกซึมของยาต่ำหรือการจำลองแบบของไวรัสที่ตกค้างในเซลล์ที่ติดเชื้อที่แฝงอยู่ (5–7) ต่อไป การขยายโคลนของเซลล์ที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถส่งผลต่อขนาดของแหล่งกักเก็บเอชไอวี (8) เช่นกัน โปรไวรัส HIV-1 ที่บกพร่อง ซึ่งมีผลเหนือกว่า “ยาต้านไวรัสที่ระงับระยะยาว” (9) (แม้ว่าจะล้มเหลวในการสร้างวงจรการทำซ้ำที่สมบูรณ์) จะผลิต HIV m-RNA และโปรตีน HIV ซึ่งจะมีส่วนทำให้ การอักเสบขนาดเล็กที่เป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องกับ HIV แม้จะมีระดับ HIV-RNA BDL ในพลาสมาเป็นเวลาหลายปีระหว่าง ART (10) 

 

ในความเป็นจริง ยาต้านการงอกขยายซึ่งจะลดขนาดของแหล่งเก็บเอชไอวีในเซลล์ลิมโฟไซต์ในหมู่บุคคลที่ได้รับยาต้านไวรัส "ปราบปราม" ในระยะยาวจะลด DNA ของเอชไอวีทั้งหมดและลดเครื่องหมายกระตุ้นเซลล์บนเซลล์ CD4+ T (11) ดังนั้น จำเป็นต้องมีการออกแบบทางเลือกในการรักษาแทน ART และกลยุทธ์ใหม่ในการฆ่าเซลล์หรือเซลล์ที่ติดเชื้อแฝงโดยตรงซึ่งมีโพรไวรัสบกพร่อง ซึ่งอาจแก้ไขข้อ จำกัด ของ ART และ immunotherapy (IT) บรรลุการให้อภัย HIV โดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัส

การต่อต้านที่มีอยู่ก่อน

มีการศึกษากลยุทธ์การรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหลายอย่าง โดยประสบความสำเร็จอย่างจำกัด เพื่อฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยเฉพาะโดยใช้แอนติบอดีที่มุ่งเป้าไปที่ HIV Env (12) ผลลัพธ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้านทานที่มีอยู่ก่อนของสายพันธุ์หมุนเวียน/อ่างเก็บน้ำ และในทุกกรณี viremia ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจาก MAb สลายตัวหรือหยุดทำงาน (13) ดังนั้น กลยุทธ์ในการต่อสู้กับการพัฒนาการดื้อต่อไวรัสที่มีอยู่ก่อนและโดยทันที ยังคงเป็นเป้าหมายของการบำบัดด้วยแอนติบอดี้สำหรับเอชไอวี การติดเชื้อเรื้อรัง.

 

ในการติดเชื้อเฉียบพลัน การผันของแอนติบอดีกับยาที่เป็นพิษมากกว่า รวมทั้งยาเคมี เช่น ด็อกโซรูบิซิน (14) หรือสารพิษที่สร้างภูมิคุ้มกัน เช่น ริซิน (15,16) พูลเชลิน (17) และชิกะท็อกซิน (18) อาจทนได้ เป็นวิธีแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์เพื่อรักษาการติดเชื้อเฉียบพลัน. (19) ในทางตรงกันข้าม การรักษาโรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น การติดเชื้อเอชไอวี การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันแบบแอนติบอดีที่คล้อยตามการใช้งานในระยะยาวและมีผลยาวนานขึ้นอาจให้ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้แนะนำเอชไอวีด้วยภาพถ่ายภูมิคุ้มกัน (HIV PIT) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีที่เกิดขึ้นใหม่โดยติด ​​HIV MAbs กับเซลล์เป้าหมายที่ไวต่อแสง (PSs) ที่แสดง HIV Env. (20) PIT เป็นรูปแบบเป้าหมายของการรักษาด้วยโฟโตไดนามิกทั่วไป ( PDT) ทำได้โดยการคอนจูเกตของ PS กับ MAbs ที่กำหนดเป้าหมายตัวรับที่ผิวเซลล์จำเพาะ (21,22) 

 

แสงที่ไม่ทำให้เกิดไอออนของความยาวคลื่นจำเพาะสามารถกระตุ้น PS เพื่อฆ่าเซลล์ สร้างออกซิเจนชนิดปฏิกิริยา (ROS) ซึ่งรวมถึงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ อนุมูลไฮดรอกซิล ซูเปอร์ออกไซด์ และออกซิเจนเดี่ยว (20,21) PIT มีข้อได้เปรียบบางประการเหนืออิมมูโนทอกซิน (ITs) หรือภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยรังสี (RIT) เพื่อกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ (23) 

 

ใน PIT การเลือกเป้าหมายไม่เพียงแต่กำหนดโดยแอนติบอดีเท่านั้น แต่ยังพิจารณาจากแสงด้วย ซึ่งสัมพันธ์กับเวลาและการฉายรังสีเฉพาะที่ นอกจากนี้ PIT ยังเป็นวิธีการรักษาที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด ปลอดภัยและถูกกว่า IT หรือ RIT (21) ทำให้ PIT เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อเรื้อรังเช่น HIV 

MAb 7B2

การค้นพบล่าสุดของเราเกี่ยวกับ PIT สามารถช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบให้กับรายการนั้น

ในการศึกษาก่อนหน้านี้ เราผลิตโฟโต้อิมมูโนคอนจูเกต (PICs) ที่แตกต่างกันสองชนิดโดยคอนจูเกตแอนติบอดีต่อต้านมนุษย์ gp41 (7B2) (24) กับ PS สองตัว, แคตไอออน porphyrin และไอออนิก IR700

เราใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันสองแบบสำหรับการคอนจูเกตของแอนติบอดี: การคอนจูเกตไลซีนโดยใช้สีย้อมพทาโลไซยานีน IRDye700DX (25) และการคอนจูเกต "คลิก" โดยใช้พอร์ไฟรินที่ประกอบด้วยเอไซด์ที่มีอัลไคน์ตึงที่เชื่อมโยงโดยตัวเชื่อมโยงบริดจ์ไดซัลไฟด์ (26) MAb 7B2 เป็นแอนติบอดีที่ไม่ทำให้เป็นกลางที่รับรู้อนุภาคไวรัสและเซลล์ที่แสดงออกถึง HIV Env. (27) 

 

เราแสดงให้เห็นว่าความเป็นพิษต่อแสงเป้าหมายไม่ขึ้นกับเพย์โหลด PS

ในการศึกษานี้ การเปรียบเทียบระหว่าง PICs เป็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางภูมิคุ้มกันของ PIC ในระหว่างการฉายรังสีและกลไกการเป็นพิษต่อเซลล์ในหลอดทดลอง ความเป็นพิษต่อแสงที่เป็นเป้าหมายดูเหมือนจะไม่ขึ้นกับการสร้างเซลล์ภายใน แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับการสร้างออกซิเจนสายเดี่ยวโดย PS ซึ่งทำให้ร่างกายเสียหายทั้งแอนติบอดีและเยื่อหุ้มเซลล์ 

 

การค้นพบนี้ชักชวนให้เราศึกษาการยับยั้งการทำงานของไวรัส PICs โดยใช้สายพันธุ์ HIV-1 เราสังเกตว่า PICs ฆ่าเซลล์ที่แสดง HIV Env และทำลายไวรัส ต่างจากอิมมูโนคอนจูเกตอื่น ๆ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับ ART

สรุปผลการวิจัย

 

เซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ยังคงถูกกำจัดออกจากร่างกายอย่างช้าๆ แม้จะให้ยาต้านไวรัสมาเป็นเวลาหลายสิบปี (1) ป้องกันการกำจัดเชื้อ HIV อย่างสมบูรณ์ในช่วงชีวิตของบุคคล 

 

ในขณะเดียวกัน การดื้อยาต้าน HIV ต่อ ART เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการเพิ่มขึ้นของการรักษา HIV ทั่วโลก (3) มีการตรวจสอบกลยุทธ์ด้านไอทีหลายอย่างโดยใช้แอนติบอดีจำเพาะสำหรับไวรัส Env เพื่อเปิดใช้งานเส้นทาง apoptotic เพื่อฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อแฝง (12,43)

แต่ TIs เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการฝังภายในเซลล์และไม่สามารถทำลายไวรัสเอชไอวีได้

 

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า PSs ที่ถูกกระตุ้น (porphyrin และ IR700) ในโครงสร้าง PS-antibody สามารถทำให้เกิดการรวมตัวของแอนติบอดี 

 

เมื่อ PICs จับกับ HIV Env ที่เยื่อหุ้มเซลล์ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในโครงสร้างของ PS-antibody ที่ฉายรังสีสามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์และส่งผลให้เซลล์ตายได้โดยไม่ทำให้เกิดภายใน เราแสดงให้เห็นว่าออกซิเจนเสื้อกล้ามมีบทบาทสำคัญในปฏิกิริยานี้ การค้นพบนี้ชักชวนให้เราศึกษาความเป็นไปได้ของการทำลายเชื้อเอชไอวีโดยใช้ PICs (ภาพกราฟิก) ความเป็นพิษต่อแสงที่กำหนดเป้าหมายในทั้งสายพันธุ์ HIV และเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV เป็นการผสมผสานสองอย่างที่เป็นไปได้สำหรับ ART รวมถึงการรักษาสายพันธุ์ HIV ที่ดื้อต่อยาต้านไวรัส ที่สำคัญกว่านั้น เนื่องจากระบบไอทีเฉพาะเจาะจงที่ไม่รุกรานเพื่อฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV และกำจัดแหล่งกักเก็บการติดเชื้อ HIV แบบถาวร และอาจทำลาย HIV เนื่องจากการทำซ้ำของไวรัสที่ตกค้าง PICs สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาเอชไอวี 

 

กลไกนี้สามารถบรรเทาการอักเสบขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและ/หรือบรรลุการให้อภัยเอชไอวีโดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัส นอกจากนี้ ผลของกลยุทธ์นี้อาจแปลเป็นไวรัส PIT กับไวรัสที่ห่อหุ้มอื่น ๆ ที่มีกลไกการจำลองแบบไวรัสที่คล้ายคลึงกัน เช่น HBV และ HTLV ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรังแต่รักษาไม่หาย

แปลโดยเคลาดิโอ Souza เดิมของ โฟโตเซนซิไทเซอร์ที่เหนี่ยวนำด้วยแสง – คอนจูเกตของแอนติบอดีฆ่าเซลล์ที่แสดงออกถึง HIV Env และยังทำให้เชื้อ HIV หมดฤทธิ์ ใน 16 / 08 / 2021

อ้างอิง

บทความนี้อ้างอิงสิ่งพิมพ์อื่นๆ 57 ฉบับ

 

 1. Daveport, MPKhoury, DSโครเมอร์, ดี.Lewis, SRKelleher, ADเคนท์, SJ การรักษาตามหน้าที่ของเอชไอวี: ขนาดของความท้าทายชัยนาท รายได้ Immunol 2019194554 DOI: 10.1038/s41577-018-0085-4

 2. 2

  Ndung'u, ต.McCune, JMDeeks, SG ทำไมและที่ไหนจึงจำเป็นต้องรักษาเอชไอวีและจะบรรลุผลได้อย่างไรธรรมชาติ 2019576397405 DOI: 10.1038/s41586-019-1841-8

 3. 3

  องค์การอนามัยโลก (WHO)รายงานการดื้อยาเอชไอวี2019.

 4. 4

  จาง Z.ลี, เอส.ผู้ชาย.เซีย, น. การรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดย HIV-1 แอนติบอดีที่ต่อต้านและยับยั้งในวงกว้างint J. Mol. วิทย์ 201617112 ดอย: 10.3390/ijms17111901

 5. 5

  เบอร์ทรานด์, แอล.เมรอธ, เอฟ.Tournebize, เอ็ม.เลดา ARซัน, อี.โทโบเร็ก, เอ็ม. กำหนดเป้าหมายสมองที่ติดเชื้อ HIV เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของโรคหลอดเลือดสมองตีบชัยนาท commun 2019102009  DOI: 10.1038 / s41467-019-10046-x

 6. 6

  พาล์มเมอร์, เอส.มัลดาเรลลี, เอฟ.วีแกนด์, เอ.เบิร์นสไตน์, บี.ฮันนา, GJBrun, SCKempf, ดีเจเมลเลอร์ส, JWโลงศพ JMคิง, MS Viremia ระดับต่ำยังคงมีอยู่อย่างน้อย 7 ปีในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแบบปราบปรามพร Natl Acad วิทย์ สหรัฐอเมริกา 200810538793884 DOI: 10.1073 / pnas.0800050105

 7. 7

  Anton, PAมิตซูยาสุ RTDeeks, SGสแคดเดน DTแวกเนอร์, บี.หวาง ซี.แม็กเคน, ซี.Richman, DDคริสโตเฟอร์สัน, ซี.โบเรลลินี, เอฟ.ลาซาร์, ร.Hege, KM การวัดภาระเอชไอวีในเลือดและเนื้อเยื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีความสัมพันธ์กันกับพารามิเตอร์ทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วย Aviremicเอดส์ 2003175363 DOI: 10.1097 / 00002030-200301030-00008

 8. 8

  มัลดาเรลลี, เอฟ. เซลล์ที่ติดเชื้อ HIV มักจะขยายตัวแบบโคลนหลังการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นเวลานาน: ผลกระทบต่อการคงอยู่ของ HIVเจ. ไวรัสอีแรด. 20151237244 DOI: 10.1016/s2055-6640(20)30930-4

 9. 9

  ซัมเมอร์, เอส.นามิยามะ, จี.โอชิโระ, ที.อารีฟ, MSคาร์โดโซ ดา ซิลวา, W.Sucupira, MCAJanini, LMดิแอซ RS หลักฐานของเอชไอวีที่ไม่สามารถควบคุมได้หลังจากการกำจัด Ex Vivo ในกลุ่มบุคคลที่ปราบปราม ARTโรคเอดส์ Res. ฮัม. เรโทรไวรัส 201733993994 ดอย: 10.1089/ช่วย.2017.0036

 10. 10

  อิมามิเชีย, เอช.Dewar, RLAdelsberger, JWRehm, CAโอโดเฮอร์ตี้ ยูPaxinos, EEเฟาซี ASเลน HC โปรไวรัส HIV-1 ที่บกพร่องจะผลิต RNA ที่มีการเข้ารหัสโปรตีนชนิดใหม่ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกันพร Natl Acad วิทย์ สหรัฐอเมริกา 201611387838788 DOI: 10.1073 / pnas.1609057113

 11. 11

  ดิแอซ RSShytaj, อิลลินอยส์Giron, LBโอเบอร์ไมเออร์, บี.เดลลา ลิเบรา อี.กาลินสกัส, เจ.วัน, ดี.ฮันเตอร์, เจ.จานีนี, เอ็ม.โกซุน, จี.Ferreira, PAศุภพิรา มชมาริคาโต, เจ.แฟคเลอร์, โอ.ลูซิค, เอ็ม.สวาริน, เอ. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก Antirheumatic Agent Auranofin ต่อ DNA Proviral HIV-1 ในบุคคลภายใต้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสแบบเข้มข้น: ผลลัพธ์จากการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มInt. เจ. ยาต้านจุลชีพ. ตัวแทน 201954592600 ดอย: 10.1016/j.ijantimicag.2019.08.001

 12. 12

  แคสกี้, เอ็ม.ไคลน์, เอฟ.Nussenzweig, MC แอนติบอดีโมโนโคลนอลแอนตี้-เอชไอวี-1 ที่เป็นกลางในวงกว้างในคลินิกชัยนาท Med 201925547553 DOI: 10.1038/s41591-019-0412-8

 13. 13

  Parsons, MSเลอ แกรนด์, อาร์.เคนท์, SJ การทำให้เป็นกลางสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ HIV-1 ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์โดยอาศัยแอนติบอดีไวรัส 201810113 ดอย: 10.3390/v10060333

 14. 14

  เฉียว Z.หลี่ Xคัง, น.หยาง, วาย.เฉิน ซี.วู, ที.จ้าว, เอ็ม.หลิว, วาย.จิ, เอ็กซ์. แอนติบอดี Anti-Cd73 จำเพาะของนวนิยายยับยั้งการเคลื่อนไหวของเซลล์มะเร็งเต้านมที่เป็นลบสามเท่าโดยการควบคุม Autophagyint J. Mol. วิทย์ 2019201057 ดอย: 10.3390/ijms20051057

 15. 15

  พินคัส SHซอง, เค.Maresh, GAHamer, DHDimitrov, DSเฉิน, ว.จาง, เอ็ม.Ghetie, VFชาน-ฮุ่ย, ป.-ย.โรบินสัน เจVitetta, ES การระบุโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อต้านเอชไอวีของมนุษย์ Gp160 ที่สร้างอิมมูโนทอกซินที่มีประสิทธิภาพJ. Virol 201791JVI.01955–16  ดอย: 10.1128/JVI.01955-16

 16. 16

  ซาเดรเอียน, เอ็ม.Rasoul-Amini, เอส.มันสูรคานี, MJKหมอคำ, ม.Ghoshoon, MBกาเซมี, วาย. การเหนี่ยวนำภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งปากมดลูกด้วยโปรตีน HPV-16 E7 ร่วมกับ Ricin B Chain ในหนูเมาส์ที่มีเนื้องอกอ.เจ. จีเนคอล. มะเร็ง 201323809814 ดอย: 10.1097/IGC.0b013e3182907989

 17. 17

  ซาเดรเอียน, เอ็ม.Guimaraes, FEGAraújo, APUเวิร์ทธีเลค, DKLeCour, L., จูเนียร์พินคัส SH ความเป็นพิษต่อเซลล์แบบคัดเลือกของอิมมูโนทอกซินนวนิยายโดยอิงจากสายโซ่พูลเชลลินสำหรับเซลล์ที่แสดงการแสดงออกของซองจดหมายเอชไอวีวิทย์ ตัวแทนจำหน่าย 201777579  DOI: 10.1038/s41598-017-08037-3

 18. 18

  ซาเดรเอียน, เอ็ม.คชนุด มั่นสุขขี, MJหมอคำ, ม.Rasoul-Amini, เอส.เฮซารากิ, เอ็ม.กาเซมี, วาย. การป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ TC-1 ในหนูที่มีเนื้องอกด้วยโปรตีน HPV16 E7 ร่วมกับ Shiga Toxin B-Subunit จาก โรคบิด Shigellaเซลล์เจ 201315176181

 19. 19

  พอนซิอานี, เอส.ดิ วิตโตริโอ, จี.Pitari, G.Cimini, AMอาร์ดินี, เอ็ม.คนต่างชาติ, ร.ยาโคเบลลี, เอส.ห้อง G.คาโปน, อี.เฟลเวล, ดีเจอิปโปลิตี, อาร์.เกียนซานติ, เอฟ. คอนจูเกตแอนติบอดี-ยา: พรมแดนใหม่ของเคมีบำบัดint J. Mol. วิทย์ 202021128 ดอย: 10.3390/ijms21155510

 20. 20

  ซาเดรเอียน, เอ็ม.บาฮู ซี.แห่งไม้กางเขน FEJanini, LMRดิแอซ RSBoyle, RWชุดาสมา, วี.Guimaraes, FEG Photoimmunotherapy โดยใช้ Cationic และ Anionic Photosensitizer-Antibody Conjugates กับ HIV Env-Expressing Cellsint J. Mol. วิทย์ 202021116 ดอย: 10.3390/ijms21239151

 21. 21

  แซนด์แลนด์, เจ.Boyle, RW คอนจูเกตแอนติบอดี-ยาที่ไวต่อแสง: อดีต ปัจจุบัน และอนาคตไบโอคอนจูเกต เคมี. 201930975993 ดอย: 10.1021/acs.bioconjchem.9b00055

 22. 22

  บุตซ์บาค, เค.คอนฮอยเซอร์, เอ็ม.แฟค, เอ็ม.แบมเบอร์เกอร์ DNไบรเทนบาค, บี.เอเป้, บี.วิช, PR การดูดซึมของอนุภาคเดกซ์ตรอนที่ทำหน้าที่เป็นกรดโฟลิกโดยอาศัยตัวรับเป็นสื่อกลางสำหรับการใช้งานในการบำบัดด้วยโฟโตไดนามิกโพลีเมอร์ (บาเซิล) 201911810 ดอย: 10.3390/polym11050896

 23. 23

  ซึครอฟ, ดี.ดาดาโชวา, อี. ศักยภาพของภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยรังสีเป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยเอชไอวีผู้เชี่ยวชาญ Rev. Clin. อิมมูนอล 201410553555 ดอย: 10.1586/1744666X.2014.908706

 24. 24

  พินคัส SHฝาง เอช.วิลกินสัน, RAMarcotte, TKโรบินสัน เจOlson, WC ประสิทธิภาพของ Vivo ในการต่อต้านไกลโคโปรตีน 41 แต่ไม่ใช่ต่อต้านไกลโคโปรตีน 120, อิมมูโนทอกซินในรูปแบบการติดเชื้อเอชไอวีในหนูเมาส์J. Immunol 200317022362241 ดอย: 10.4049/jimmunol.170.4.2236

 25. 25

  Caudle, ASYang, WTมิตเทนดอร์ฟ EAKuerer, HM การคัดเลือกเซลล์มะเร็งใน Vivo ใกล้กับการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดโดยมุ่งเป้าไปที่โมเลกุลเมมเบรนจำเพาะชัยนาท Med 2016150137143 ดอย: 10.1001/jamasurg.2014.1086.ความเป็นไปได้

 26. 26

  ไบรเดน, เอฟ.มารุณี, เอ.ซาวอย, เอช.ชุดาสมา, วี.สมิธ MEBแคดดิก, เอส.Boyle, RW การคอนจูเกตที่ควบคุมด้วยรีจีโอซีโอเมตริกและแบบควบคุมปริมาณสารสัมพันธ์ของโฟโตไดนามิกเซนซิไทเซอร์กับชิ้นส่วนแอนติบอดีที่กำหนดเป้าหมาย HER2ไบโอคอนจูเกต เคมี. 201425611617 ดอย: 10.1021/bc5000324

 27. 27

  แซนทรา, เอส.หวังว่าGDวอร์ริเออร์, อาร์.อย่างดี NYLiao, HXพอลลาร่า เจ.หลิว, พี.Alam, SMจาง, อาร์.Cocklin, SLเซิน, เอ็กซ์.ดัฟฟี่, อาร์.เซี่ย SMSchutte, RJPemble, CW, IVเดนนิสัน, SMลี่, เอช.เชาว์, เอ.วิดโนวิช, เค.อีแวนส์, เอ.ไคลน์, เค.Kumar, A.โรบินสันเจ.ลันดุชชี, จี.Forthal, DNมอนเตฟิออรี ดีซีแก้วกังวาล, เจ.นิตยาพันธุ์ ส.ปิติสุทธิธรรม, ป.ฤกษ์งาม, ส.Robb, MLMichael, NLคิม เจโฮโซเดอร์เบิร์ก KAGiorgi, EEแบลร์, แอล.Korber, BTมุก, ซี.แชตท็อค, RJเลทวิน NLชมิทซ์, JEมู้ดดี้, MAเกา, เอฟ.เฟอร์รารี, จี.ชอว์ GMHaynes, BF โมโนโคลนอลแอนติบอดีในซองจดหมายที่ไม่เป็นกลางของมนุษย์จะจำกัดจำนวนไวรัสผู้ก่อตั้งระหว่างการติดเชื้อ SHIV Mucosal ในลิงจำพวกลิงชนิดหนึ่งสถานที่เกิดเหตุ 201511138 ดอย: 10.1371/journal.ppat.1005042

 28. 28

  ไมช, ที.ไบเออร์, เจ.ฟรานซ์, บี.ไมเออร์, เอ็ม.แลนทาเลอร์, เอ็ม.Szeimies, R.-M.เบาเลอร์, ดับเบิลยู. บทบาทของ Singlet ออกซิเจนและความเข้มข้นของออกซิเจนในการหยุดการทำงานของแบคทีเรียด้วยแสงไดนามิกพร Natl Acad วิทย์ สหรัฐอเมริกา 200710472237228 DOI: 10.1073 / pnas.0611328104

 29. 29

  โจนส์ จ๋าสตาร์คีย์ JRไคลน์ฮอฟส์, เอ. ความเป็นพิษและการกลายพันธุ์ของโซเดียมเอไซด์ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมุตตา. ความละเอียด 198077293299 DOI: 10.1016/0165-1218(80)90064-6

 30. 30

  มิซึนากะ, ม.โอกาวะ, เอ็ม.โคซากะ, น.โรเซนบลัม, LTChoyke, PLโคบายาชิ, เอช. มะเร็งที่คัดเลือกเซลล์ใน Vivo ใกล้กับการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดโดยมุ่งเป้าไปที่โมเลกุลเมมเบรนจำเพาะชัยนาท Med 20111716851691 ดอย: 10.1038/nm.2554

 31. 31

  Debele, TAเป็ง, เอส.ไช่, เอช.ซี. ตัวพายาสำหรับการบำบัดมะเร็งแบบโฟโตไดนามิกint J. Mol. วิทย์ 2015162209422136 ดอย: 10.3390/ijms160922094

 32. 32

  Craig, RBSumma, CMคอร์ติ, เอ็ม.พินคัส SH อิมมูโนโกลบูลินโดเมนแบบแปรผันคู่ต้านเอชไอวีซึ่งผูกมัดทั้ง Gp41 และ Gp120 สำหรับการส่งมอบอิมมูโนคอนจูเกตเป้าหมายPLoS One 20127113 DOI: 10.1371 / journal.pone.0046778

 33. 33

  โครวิคก้า, เอช.โรบินสัน เจคลาร์ก, อาร์.ฮาเกอร์, เอส.บรอยส์, เอส.พินคัส SH การใช้เส้นเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อประเมินการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีโรคเอดส์ Res. ฮัม. เรโทรไวรัส 200824957967 ดอย: 10.1089/ช่วย.2007.0242

 34. 34

  เดวีส์, MJ ชนิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนโปรตีนที่สัมผัสกับ Singlet Oxygenโฟโตเคม. โฟโตไบโอล วิทย์. 200431725 ดอย: 10.1039/b307576c

 35. 35

  โคบายาชิ, ม.ฮาราดะ, ม.ทาคาคุระ, เอช.อันโด, ​​เค.โกโตะ, วาย.ซึเนดะ, ที.โอกาวะ, เอ็ม.ทาเคซึกุ, ที. การศึกษาเชิงทฤษฎีและการทดลองเกี่ยวกับกลไกการเกิดปฏิกิริยาแสงใกล้อินฟราเรดของสีย้อมด้วยโฟโตอิมมูโนเทอราพีซิลิคอนchempluschem 202016 ดอย: 10.1002/cplu.202000338

 36. 36

  Lumley, เอกอัครราชทูตฯไดเออร์ CEแพม, น.Boyle, RW การเปรียบเทียบปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันในชุดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกที่ทำให้ไวต่อแสงใหม่องค์กร Lett. 20121457245727 ดอย: 10.1021/ol3023424

 37. 37

  ดูร์มุส, เอ็ม.หน่อง, ต. การศึกษาการสังเคราะห์ โฟโตฟิสิกส์ และเคมีเชิงแสงของพทาโลไซยานีนที่ละลายน้ำได้ (III) ใหม่โฟโตเคม. โฟโตไบโอล วิทย์. 20076659668 ดอย: 10.1039/b618478b

 38. 38

  โคบายาชิ, เอช.Choyke, PL Photoimmunotherapy ของมะเร็งใกล้อินฟราเรดAcc. เคมี. Res. 20195223322339 ดอย: 10.1021/acs.accounts.9b00273

 39. 39

  Vergara, TRCซัมเมอร์, เอส.ซานโตส-โอลิเวรา JRGiron, LBอารีฟ, MSSilva-Freitas, MLCherman, LATreitsman, MSเชบาโบ, เอ.Sucupira, MCADa-Cross, AMดิแอซ RS Thalidomide เกี่ยวข้องกับการกระตุ้น T Cell และการอักเสบที่เพิ่มขึ้นในผู้ติดเชื้อ HIV ที่ติดเชื้อ HIV ไร้เดียงสาในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มของประสิทธิภาพและความปลอดภัยEBioMedicine 2017235967 ดอย: 10.1016/j.ebiom.2017.08.007

 40. 40

  ซัมเมอร์, เอส.อารีฟ, MSGiron, LBZukurov, JPLฮันเตอร์, เจ.Santillo, BTนามิยามะ, จี.กาลินสกัส, เจ.Komninakis, SVโอชิโระ TMศุภพิรา มชJanini, LMดิแอซ RS Nicotinamide กระตุ้น HIV-1 Ex Vivo ที่ซ่อนอยู่ในบุคคลที่ถูกยับยั้ง ART เผยศักยภาพที่สูงกว่าการเชื่อมโยงของสารยับยั้ง Methyltransferase สองตัว Chaetocin และ BIX01294บราซิล เจ. ติดเชื้อ. อ. 202024150159 ดอย: 10.1016/j.bjid.2020.01.005

 41. 41

  ชวาลา, เอ.วัง ซี.แพตตัน ซี.เมอร์เรย์, เอ็ม.ปูเนการ์, วาย.เดอ รุยเตอร์, เอ.สไตน์ฮาร์ต, ซี. การทบทวนความเป็นพิษระยะยาวของระบอบการรักษาต้านไวรัสและผลกระทบต่อประชากรสูงอายุติดเชื้อแล้ว อ. อาร์ 20187183195 DOI: 10.1007/s40121-018-0201-6

 42. 42

  โซห์ล, ซีดีSzymanski, MRMislak, ACชูเมท, CKอมราลัย เอส.Schinazi, RFแอนเดอร์สัน แคนซัสหยิน YW การตรวจสอบพื้นฐานโครงสร้างและโมเลกุลของการคัดเลือกนิวคลีโอไทด์โดยไมโตคอนเดรีย DNA โพลีเมอเรสของมนุษย์ γพร Natl Acad วิทย์ สหรัฐอเมริกา 201511285968601 DOI: 10.1073 / pnas.1421733112

 43. 43

  ไทมิลซีน สหรัฐอเมริกากอร์, อาร์. การปรับภาวะอะพอพโทซิสและเวลาแฝงของไวรัส—แกนที่เข้าใจกันดีสำหรับการรักษาไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จเจ. 201697813824 ดอย: 10.1099/jgv.0.000402

 44. 44

  โคแวคส์, JMโนเอลเดค, อี.ฮา HJเป็ง, เอช.ริทส์-โวลอค, เอส.Harrison, SCเฉิน, บี. Glycoprotein Gp1 ซองจดหมาย HIV-140 ที่เสถียรและไม่สะอาด สร้าง Trimer ที่พับแน่นด้วยโครงสร้างที่เหมือนพื้นเมืองพร Natl Acad วิทย์ สหรัฐอเมริกา 20141111854218547 DOI: 10.1073 / pnas.1422269112

 45. 45

  มาดานี, น.มิลเล็ต, อาร์.Platt, EJมาริน, เอ็ม.Kozak, SLBloch, DBกะบัต, ดี. นัยของโปรตีน Sp140 เฉพาะของลิมโฟไซต์ในการตอบสนองโดยธรรมชาติต่อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ชนิดที่ 1J. Virol 2002761113311138 ดอย: 10.1128/jvi.76.21.11133-11138.2002

 46. 46

  โคยานางิ, วาย.ไมล์ส, เอส.มิตซูยาสุ RTเมอร์ริล เจVinters, HVเฉิน ISY การติดเชื้อแบบ Dual ของระบบประสาทส่วนกลางโดยไวรัสเอดส์ที่มี Cellular Tropisms ที่แตกต่างกันวิทยาศาสตร์ 1987236819822 DOI: 10.1126 / science.3646751

 47. 47

  พินคัส SHแวร์ลี, เค. AZT แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ต้าน HIV-l ในเส้นเซลล์ที่ติดเชื้อถาวร: นัยสำหรับเคมีบำบัดแบบผสมและภูมิคุ้มกันบำบัดเจติดเชื้อ. Dis. 199016212331238 ดอย: 10.1093/infdis/162.6.1233

 48. 48

  พินคัส SHแมคเคลียร์, เจ. CD4 ที่ละลายน้ำได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอิมมูโนทอกซินที่ต่อต้าน Gp41 ของไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์พร Natl Acad วิทย์ สหรัฐอเมริกา 199390332336 DOI: 10.1073 / pnas.90.1.332

 49. 49

  มัจจ์, แอล.ฮูเอสลี BKซานโตรา เค.Kennedy, PEเบอร์เกอร์ EAพาสต้า, ฉัน.Hamer, DH ความสัมพันธ์และความคงตัวที่เพิ่มขึ้นของอิมมูโนทอกซินของซองจดหมายต้านเอชไอวีโดยการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ตามโครงสร้างเจ Biol Chem 20022773438334390 ดอย: 10.1074/jbc.M205456200

 50. 50

  บาฮู ซี.ริชาร์ดส์, DAมารุณี, เอ.รัก EAจาวิด, เอฟ.แคดดิก, เอส.Baker, JRชุดาสมา, วี. การดัดแปลงแอนติบอดีที่เป็นเนื้อเดียวกันในระดับสูงผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของการสังเคราะห์และการผันคำกริยาของไดโบรโมไพริดาซิเนไดออนที่ทำหน้าที่อ.ไบโอมอล. เคมี. 20181613591366 ดอย: 10.1039/c7ob03138f

 51. 51

  คาสทาเนดา, แอล.Wright, ZVFมาร์คัส, ซี.ตรัง TMชุดาสมา, วี.มารุณี, เอ.Hull, EANunes, JPMFitzmaurice, RJสมิธ MEBโจนส์ LHแคดดิก, เอส.Baker, JR การสังเคราะห์อย่างอ่อนของโบรโมมาเลอิไมด์ที่ทำหน้าที่ N, ไธโอมาไลอิไมด์และโบรโมไพริดาซิเนไดโอนจัตุรมุข เลตต์. 20135434933495 ดอย: 10.1016/j.tetlet.2013.04.088

 52. 52

  โรบินสันอีNunes, JPMวาสซิเลวา, วี.มารุณี, เอ.Walnut, JCFสมิธ MEBPeedley, RBแคดดิก, เอส.Baker, JRชุดาสมา, วี. ไพริดาซินีดิโอนส่งคอนจูเกตแอนติบอดี-ยา (ADC) ที่มีศักยภาพ เสถียร กำหนดเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมโหลดของยา 4 ตัวต่อแอนติบอดีโฆษณา RSC 2017790739077 ดอย: 10.1039/c7ra00788d

 53. 53

  เมลโล BLAlessi, AMRiaño-Pachón, DMเดออาเซเวโด ERGuimaraes, FEGพระวิญญาณบริสุทธิ์ MCแมคควีน-เมสัน, เอส.Bruce, NCโปลิคาร์ปอฟ, I. Metatranscriptomics ที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มที่ได้รับปุ๋ยหมักเผยให้เห็น GH11 ที่ใช้กิจกรรม Exo-1,4-β-Xylanase ที่ผิดปกติเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ 201710117 DOI: 10.1186/s13068-017-0944-4

 54. 54

  นาวิกโยธิน RDSSSanz Duro, RLซานโตส GLฮันเตอร์, เจ.Teles, MDARบรูทูลิน, อาร์.จากปาดัวปาฏิหาริย์ FASabino, ECดิแอซ RSKomninakis, SV การตรวจหาการติดเชื้อร่วมกับไวรัสชิคุนกุนยาและไวรัสเด็งกี่ซีโรไทป์ 2 ในตัวอย่างซีรัมของผู้ป่วยในรัฐโทแคนติน ประเทศบราซิลเจติดเชื้อ. สาธารณสุข 202013724729 ดอย: 10.1016/j.jiph.2020.02.034

 55. 55

  Komninakis, SVนักบุญ DEMซานโตส, ซี.Oliveros, MPRสนาบานี, เอส.ดิแอซ RS HIV-1 Proviral DNA Loads (ตามที่กำหนดโดย PCR เชิงปริมาณ) ในผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การหยุดชะงักของการรักษาแบบมีโครงสร้างหลังจากความล้มเหลวในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเจ. คลิน. ไมโครไบโอล 20125021322133 ดอย: 10.1128/JCM.00393-12

 56. 56

  Kumar, AMFernandez, JBนักร้อง EJคอมมินส์, ดี.วัลดรอป-วาลแวร์เด, ดี.เป็นเจ้าของโดย RLกุมาร, เอ็ม. ไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ประเภทที่ 1 ในระบบประสาทส่วนกลางทำให้โดปามีนลดลงในภูมิภาคต่างๆ ของสมองมนุษย์หลังชันสูตรพลิกศพเจ. Neurovirol. 200915257274 ดอย: 10.1080 / 13550280902973952

 57. 57

  เบรนเนอร์, เอส.ฮอร์น, อาร์. วิธีการย้อมสีเชิงลบสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีความละเอียดสูงของไวรัสไบโอชิม. ไบโอฟิส. Acta 195934103110 DOI: 10.1016/0006-3002(59)90237-9


รับการอัปเดตบนอุปกรณ์ของคุณได้ฟรี

มีอะไรจะพูดไหม พูดสิ!!! บล็อกนี้และโลกนี้ดีกว่ากับเพื่อน ๆ มาก!

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

เว็บไซต์นี้อาจมีการใช้งานคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ เราจะถือว่าคุณตกลงกับเงื่อนไขนี้ แต่คุณสามารถปรับแต่งได้หากคุณต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

ความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้