มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี

ดู! มีชีวิตกับเอชไอวี

มีเหตุผลและเป็นจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเข้าร่วมการศึกษา!

ความรู้สึกและความสมจริงเป็นสิ่งจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของการเข้าร่วมในการวิจัยการรักษา HIV

ในฝูงชน faceless นี้แน่นอนมีหนึ่งหรือสองคนกับผู้ป่วยเอชไอวีหรือโรคเอดส์ คุณสามารถบอกได้ว่าใคร?

 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสัดส่วนสำคัญยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาเพื่อค้นหาวิธีรักษาการติดเชื้อเอชไอวีดังที่นำเสนอใน 21ªการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ (เอดส์ 2016) ในเดอร์บันแอฟริกาใต้เมื่อเดือนที่แล้ว

อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพบางคนอาจไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการเข้าร่วมในช่วงแรกของการศึกษานั้นไม่น่าจะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางคลินิกส่วนบุคคลใด ๆ แต่อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้

 "มีความจำเป็นทางจริยธรรมในการทำความเข้าใจแรงจูงใจในการตัดสินใจความคาดหวังและความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีศักยภาพ" นักวิจัยกล่าว ความมุ่งมั่นที่ดีขึ้นต่อชุมชนและดูเหมือนว่าจำเป็นต้องมีการศึกษา

ความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี! การยิงอาจออกมาโดยลำคอ

 

จากผลการศึกษาของออสเตรเลียพบว่า 82% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี "เต็มใจ" หรือ "เต็มใจ" มากที่จะเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ค่อยเต็มใจที่จะเข้าร่วมหากพวกเขารู้ว่า:

 • พวกเขาจะเพิ่มความอ่อนแอต่อโรค (87%)
 • พวกเขาเสี่ยงต่อการพัฒนาความต้านทานต่อกระแสต่อต้านไวรัสที่มีอยู่ (79%)
 • ส่งผลให้ปริมาณไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างไม่อาจคาดเดาได้นานถึงหนึ่งปี (63%) หรือ
 • พวกเขาจะมุ่งมั่นที่จะต้องไปพบแพทย์ทุกสัปดาห์เป็นเวลาหลายเดือน (40%)

ในทางตรงกันข้าม 31% ยินดีที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นหากจะช่วยเหลือคนรุ่นหลัง แต่จะไม่เสนอผลประโยชน์ส่วนตน

เมื่อถามถึงลักษณะที่เป็นไปได้หรือประโยชน์ของการรักษาผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การส่งผ่านไวรัสไปยังผู้อื่น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องไม่เสี่ยงต่อการได้รับการรักษาที่ไม่ดีเนื่องจากโรคเอชไอวีในระยะลุกลาม

ผลลัพธ์อื่น ๆ ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่า: การหยุดใช้ยาต้านไวรัสโดยถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีไม่ติดเชื้อเอชไอวีอีกเลยแม้แต่วินาทีเดียว (หมายเหตุของบรรณาธิการการปนเปื้อนซ้ำอาจเป็นหายนะในการรักษาที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากสามารถทำให้สายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโครงการบำบัดนั้น ) เวลาและการพบแพทย์น้อยลง

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ข้อสรุปโดยละเอียดเพิ่มเติมมาจากแบบสอบถามที่กรอกโดยชาวอเมริกัน 400 คนที่ติดเชื้อเอชไอวี 77% เป็น เพศชาย. ในขณะที่ 65% เป็นคนผิวขาว ผิวดำ 17%, สเปน 12%, ผสม 4% และเอเชีย 2% นอกจากการวิจัยแล้วยังมีการสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ 36 คนแพทย์นักวิจัยนักชีวจริยธรรมและหน่วยงานกำกับดูแล ผลการวิจัยได้รับการรายงานบนโปสเตอร์หลายชุด

เมื่อพิจารณาข้อมูลที่มาจากออสเตรเลียจากการสำรวจโดยทั่วไปของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆในอเมริกาผู้เข้าร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการวิจัยเพื่อการรักษาเอชไอวีและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการสำรวจเกี่ยวกับการรักษานี้ พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการรักษาและสนใจที่จะเข้าร่วมในการศึกษาการรักษามากขึ้น

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ 8% เชื่อว่าการรักษาเอชไอวีมีอยู่แล้ว มากกว่า 27% คิดว่าการรักษามีแนวโน้มที่จะสามารถรักษาได้ภายใน 33 ปีและ XNUMX% คิดว่ายังต้องรออีก XNUMX ปี (ผู้เขียนบล็อกนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกว่าเขาไม่ได้คิดเกี่ยวกับการรักษาและเขามีชีวิตอยู่ทีละวันและขัดแย้งกันในการวางแผนยี่สิบห้าปีในอนาคต (... ) ... )

เมื่อถามถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ต่อสังคมโดยทั่วไปได้รับการจัดอันดับสูง การช่วยหาวิธีรักษาเอชไอวี (95%) การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีในอนาคต (90%) และการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (88%) เป็นสาเหตุที่อ้างถึงมากที่สุด

Tแต่จะเป็นผลประโยชน์ทางสังคมอาจส่งผลกระทบทางอารมณ์ -“ ความรู้สึกเป็นสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยเพื่อการรักษาเอชไอวีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” เป็นประโยชน์ส่วนตัวที่สำคัญ (80%) ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองหรือเกี่ยวกับเอชไอวี (78%) และทางเลือกใหม่ในการรักษา (77%) การเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับการอ้างถึงจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับแรงจูงใจจากค่าตอบแทนทางการเงิน

ฆ่าเซลล์เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวของระบบภูมิคุ้มกันที่มีฟังก์ชั่นของการฆ่าเซลล์โรคเช่นโรคมะเร็งเช่นหรือเพื่อทำเครื่องหมายพวกเขาเป็น exteminadas โดยแอนติเจนอื่น ๆ พวกเขาเป็นที่รู้จักกันไปฆ่าเสื้อเซลล์ (T-Assssinas)

ในแง่ของประโยชน์ทางคลินิกผู้ตอบแบบสอบถามหลายคนแสดงความปรารถนาว่าสามารถเพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัสเอชไอวี (92%) ลดการกักเก็บเอชไอวีในร่างกาย (85%) ควบคุมภาระ ไวรัสในกรณีที่ไม่มีการรักษา (84%) หรือลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสไปยังคู่นอน (79%)

อย่างไรก็ตามนักวิจัยให้ความเห็นว่า "ขั้นตอนแรกของการสอบสวนไม่ได้ให้ผลประโยชน์ทางการแพทย์ที่คาดการณ์ไว้โดยตรงและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายเนื่องจากความก้าวหน้าทางความรู้ทางการแพทย์"

การวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความเสี่ยงน้อยกว่าประโยชน์ เมื่อถามถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะห้ามไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเอชไอวีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าอาจเกิดอันตรายได้หลายประการ แต่น้อยกว่า

ในแง่ของความเสี่ยงทางคลินิกความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็ง (49%) การพัฒนาความต้านทานต่อยาต้านไวรัส (37%) ผลข้างเคียง (30%) และความเสี่ยงที่ทราบจากการหยุดยาเอชไอวี (30%) อาจกีดกันการมีส่วนร่วม

ฉันทำตามขั้นตอนนี้สองสามครั้ง การวินิจฉัยรีเอเจนต์สำหรับเอชไอวีเป็นผลมาจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัสและฉันได้รับขั้นตอนนี้ จากนั้นด้วยเหตุผลด้านผู้ป่วยนอกฉันต้องผ่านอีกสองครั้งจากนั้นฉันมี MENINGITIS อีกครั้งและ "แพทย์" ที่ทำการเจาะ "ทำผิด" และเข็มไปแตะเส้นประสาท ฝันร้ายที่ตามมาฉันเจ็บปวดความร้อนภาพหลอนและกรีดร้องมากจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ ฉันหวังว่าฉันจะไม่ต้องทำขั้นตอนนี้อีกเพราะฉันจะทำภายใต้ความใจเย็นเท่านั้น ฉันสร้างความกลัวที่แท้จริงของสิ่งนั้น

ขั้นตอนการศึกษาที่นำเสนออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ได้แก่ การเจาะบริเวณเอว (26%) การตรวจชิ้นเนื้อไขกระดูก (22%) การขริบต่อมน้ำเหลือง (13%) และการตรวจชิ้นเนื้อทางทวารหนัก (13%) ผลข้างเคียงที่เฉพาะเจาะจงเช่นผมร่วง (32%) และอาเจียน (23%) อาจเป็นสาเหตุของการขับออกไป ปัญหาในทางปฏิบัติเช่นการจอดรถผิดพลาดที่คลินิก (20%) หรือการได้รับการขนส่ง (17%) อาจทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการศึกษาได้

มีการสัมภาษณ์คนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ติดเชื้อเอชไอวีและถามว่าอะไรที่“ เสี่ยงเกินไป” ที่จะเข้าร่วม คำตอบบางส่วนของเขาคือ:

"ลองใช้แนวทางที่ไม่เคยทดสอบกับมนุษย์"

"การดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดมะเร็งน่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและทนไม่ได้"

“ ถ้าฉันดื้อต่อยาที่ช่วยชีวิตฉันในปัจจุบัน”

"ความเสี่ยงที่ฉันต้องรับจะทำให้สุขภาพของฉันแย่กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่างไม่อาจหวนคืน"

“ เสี่ยงตายมากกว่า 1%”.

แพทย์และนักวิจัยที่ถูกสัมภาษณ์ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง "สูงมาก" ส่วนใหญ่กล่าวว่าการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่ไม่แข็งแรงในผู้ป่วยที่ไม่เป็นมะเร็งหรือมีความเสถียรที่มีปริมาณไวรัสที่ถูกยับยั้งในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจะมีความเสี่ยงมากเกินไป อีกอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงคือโปรตีนต่อต้านการตายของเซลล์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ -1 (การตายของเซลล์) ซึ่งแสดงความเป็นพิษอย่างมีนัยสำคัญในการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ในทำนองเดียวกันหน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกสัมภาษณ์กล่าวว่าการศึกษาบางอย่างมีความเสี่ยงเกินกว่าที่จะดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ไม่เพียงพอสำหรับการเอาชนะความเสี่ยงจะไม่ได้รับการอนุมัติ การศึกษาที่ออกแบบมาไม่ดีจะไม่สามารถทำให้เราเข้าใกล้การรักษาได้มากขึ้นแม้ว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับความเสี่ยงก็ตาม

อยู่ตรงนั้น ...

การศึกษาขั้นตอนเฉพาะที่อาจทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับความเสียหายคือการรักษาด้วยการหยุดชะงักเชิงวิเคราะห์ การหยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพื่อประเมินเวลาในการตอบสนองของไวรัสหรือตัวทำนายการตอบสนองของไวรัสก็เป็นปัจจัยในการปฏิเสธเช่นกัน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 26% รายงานว่าพวกเขาเต็มใจที่จะทำเช่นนั้นมากและ 42% ไม่เต็มใจที่จะขัดขวางการรักษาของพวกเขา

ในระหว่างการสัมภาษณ์จะมีการรวมแรงจูงใจสำหรับความปรารถนาที่จะช่วยหาวิธีรักษา (“ การรู้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้คนมากมายในอนาคต”)ประสบการณ์ที่ผ่านมากับการหยุดชะงักของการรักษา ("พวกเขาทิ้งฉันโดยไม่ได้รับยาเป็นเวลาสามปีและในสามปีจำนวน CD4 ของฉันไม่เคยลดลงต่ำกว่า 550 เลย") 

และผลประโยชน์ทางการเงิน (“ จะถูกกว่าไม่ต้องกินยานาน 6 เดือน”) หมายเหตุของผู้แปล ไม่ใช่ทุกประเทศที่เสนอการรักษาและรับภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินของการรักษาโรคเอดส์เป็นสิ่งที่ท้าทายทรัพย์สินที่มั่นคงที่สุดของครอบครัวการล้มละลายอย่างที่หลาย ๆ คนเคยทำและไม่มีวิธีแก้ปัญหาต่อเนื่องสำหรับ การรักษาและส่วนที่เหลือ ... ทุกคนสามารถจินตนาการได้เอง ...

แต่ผู้เข้าร่วมคนอื่นเห็นว่าการหยุดชะงักของการรักษาเป็นสิ่งที่ "เสี่ยงเกินไป" พวกเขากังวลเพราะอาจมีปริมาณไวรัสเพิ่มขึ้นพวกเขาสามารถแพร่เชื้อเอชไอวีพวกเขาสามารถพัฒนาความต้านทานหรืออาจมีการติดเชื้อฉวยโอกาส

แนะนำ

เมื่อคำนึงถึงความเข้าใจผิดและข้อกังวลบางประการที่เกิดจากการศึกษานักวิจัยชาวอเมริกันกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาที่ครอบคลุมมากขึ้นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พวกเขาให้คำแนะนำจำนวนมากรวมถึง:

 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรมีส่วนร่วมในการวิจัยการรักษาเอชไอวีตั้งแต่ระยะแรกโดยใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดี (BPP)
 2. ความโปร่งใสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัยกระบวนการและผลลัพธ์ที่คาดหวังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อสู้กับข่าวลือและการกำหนดความคาดหวังที่เป็นจริงจากขั้นตอนแรกของการสอบสวน
 3. นักวิจัยมีหน้าที่ทางจริยธรรมในการแจ้งความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีศักยภาพและเพื่ออธิบายการขาดประโยชน์ทางคลินิกที่คาดหวัง
 4. ผู้เข้าร่วมในการวิจัยการรักษาเอชไอวีควรทราบว่าการแทรกแซงเป็นการทดลองที่ประเมินความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม
 5. การรับรู้ว่าสิ่งนี้ก่อให้เกิด "ความเสี่ยงมากเกินไป" จะต้องนำมาพิจารณาในการเตรียมและอนุมัติการศึกษา ต้องมีการป้องกันเพื่อปกป้องผู้เข้าร่วมจากการรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
 6. ความเสี่ยงที่คาดเดาโดยผู้เข้าร่วมการศึกษาต้องลดลงและมีเหตุผลที่สัมพันธ์กับความสำคัญของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และความรู้ที่สามารถสร้างขึ้นได้
 7. ไม่ควรใช้ความเมื่อยล้าในการรักษาเป็นวิธีดึงดูดอาสาสมัครให้เข้าร่วมการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดแบบหยุดชะงักเชิงวิเคราะห์

Pebody โรเจอร์

อ้างอิง

พลังงาน J et al การวิจัยการรักษาเอชไอวี: การสำรวจผู้ติดเชื้อเอชไอวีของออสเตรเลียเกี่ยวกับมุมมองของการรับรู้ประโยชน์และความพร้อมที่จะเข้าร่วมการทดลอง XXI การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในเมืองเดอร์บันสรุป THPDD0103, 2016

Salzwedel J et al. การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวี: การนำหลักการปฏิบัติที่ดีแบบมีส่วนร่วม (GPP) ไปใช้กับความพยายามในการศึกษาของชุมชน XXI การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในเมืองเดอร์บันสรุป THPDD0102, 2016

Sylla L และคณะ การรับรู้ประโยชน์ของการวิจัยการรักษาเอชไอวีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในสหรัฐอเมริกา งานประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ XXI, เมืองเดอร์บัน, WEPED308 นามธรรม, 2016

Taylor J และคณะ การรับรู้ความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมในการวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวีในสหรัฐอเมริกา งานประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ XXI, เมืองเดอร์บัน, WEPED310 นามธรรม, 2016

Dubé K et al. "ความเสี่ยงมากเกินไป" ในการรักษาให้หายจากการวิจัยทางคลินิกของเอชไอวีในสหรัฐอเมริกาคืออะไร? XXI การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในกรุง Durban, THPEB076 นามธรรม, 2016

Evans D et al.  การหยุดชะงักของการรักษาในผู้ป่วยเอชไอวีทำให้เกิดการศึกษาในสหรัฐอเมริกา: การรับรู้แรงจูงใจและการพิจารณาทางจริยธรรมของผู้ป่วยที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ XXI การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในเมืองเดอร์บันสรุป THPDD0104, 2016

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

พูดคุยกับ Claudio Souza