มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี

ดู! มีชีวิตกับเอชไอวี

การจัดการโรคไม่ติดต่อในหมู่คนที่อาศัยอยู่กับเอชไอวี

โรคไม่ติดต่อซึ่งรวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานมะเร็งและโรคอื่น ๆ จะเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง และเมื่อประชากรของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเติบโตขึ้นและอายุก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสิ่งนี้ได้รับการได้ยินในการประชุมโรคเอดส์นานาชาติครั้งที่ XNUMX ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเดอร์บันในเดือนกรกฎาคม

การพัฒนารูปแบบการดูแลที่สามารถจัดการโรคไม่ติดต่อในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและประชากรทั่วไปจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพที่สามารถให้มาตรฐานการดูแลที่แตกต่างกันสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตามความต้องการของคุณ - สิ่งที่เรียกว่า“ แตกต่าง”

Kara Wools-Kaloustian จาก Indiana University School of Medicine ผู้ร่วมวิจัยหลักของฐานข้อมูลระบาดวิทยาระหว่างประเทศของกลุ่มประชากรในแอฟริกาตะวันออกเพื่อประเมินโรคเอดส์ (IeDEA) เชื่อว่าการตอบสนองที่ดีที่สุดคือการพัฒนาและเสริมสร้างระบบ ที่สนับสนุนสุขภาพของประชากรทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโรค HIV หรือโรคไม่ติดต่อ

“ รูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังแบบบูรณาการน่าจะเป็นแนวทางที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด” เธอกล่าว

ภาระของโรคไม่ติดต่อ

ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) NCDs ฆ่า 38 ล้านคนในแต่ละปี ส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตเหล่านี้วัด (28 ล้านบาท) ได้รับการพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำและกลางที่ได้รับการพัฒนาช้าลงการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบป้องกันและรักษาโรคเหล่านี้ การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยก่อนหน้านี้ในประเทศเหล่านี้มี 82% ในคนที่อยู่ภายใต้การ 70 ปี

การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ CND ส่วนใหญ่ (56%) เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคกล้ามเนื้อหัวใจ มะเร็ง (โดยพื้นฐานแล้วไม่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์) จะทำให้เสียชีวิต 26% ในขณะที่โรคของระบบทางเดินหายใจเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และความดันโลหิตสูงในปอดคิดเป็น 13% และเบาหวานประมาณ 5% เงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงโรคไตเรื้อรังโรคตับโรคเกี่ยวกับระบบประสาทโรคกระดูกพรุนและความอ่อนแอทางร่างกายยังส่งผลต่อการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ CND นอกจากนี้ความมึนเมาโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งอาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยความพิการและการลดคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมากขึ้นอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตามการได้รับการประมาณการที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาระของโรคไม่ติดต่อในบางประเทศที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง - และการเปรียบเทียบน้ำหนักของโรคระหว่างผู้ติดเชื้อเอชไอวีและซีรัมวิทยาเชิงลบที่สัมพันธ์กับประชาชนหรือ ระหว่างการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีใน ART และผู้ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากขาดข้อมูล นอกจากนี้ความสามารถของห้องปฏิบัติการในการประเมินความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อยังมี จำกัด และความสามารถในการวินิจฉัยโรคในหลายประเทศมี จำกัด

“ โปรแกรมการรักษาเอชไอวีของเรามักจะไม่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหรือสำหรับ DNC หรือการเกิด DNC” Paula Munderi จาก Medical Research Council / Uganda Viral Research Institute on AIDS กล่าว "ประเทศส่วนใหญ่ของเราไม่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังเอชไอวีแห่งชาติและการดำเนินการวิจัยของ DNC แต่การสำรวจทั้งสองนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกัน"

การวิจัยหัวเมือง 4 ในยูกันดาและแทนซาเนียพบความชุกของความดันโลหิตสูงในประชากรทั่วไปตั้งแต่ 19 27% ถึง% (ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในชุมชนชนบทหรือในเมือง) นี้มักจะเป็นมากขึ้นกว่าความชุกเอชไอวีตั้งแต่ 6% ถึง 12% ความชุกของโรคเบาหวานตั้งแต่ 2% ถึง 4% หัวใจล้มเหลวจาก 2% ถึง 9% และปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2% ถึง 6%

ความดันโลหิตสูงอีกวิจัยที่มีขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงผู้ใหญ่ 65.000 20 ในชุมชนชนบทในยูกันดามีความชุกของการติดเชื้อ HIV 5% พวกเขาพบว่าความชุกของความดันโลหิตสูงของ 14% ใน. มากที่สุด (% 79) กรณีเหล่านี้ เราไม่ได้รับการวินิจฉัยก่อนหน้านี้ และมีเพียง 15% ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยที่มีความดันโลหิตสูงเป็นจริงแสวงหาการรักษา

แม้ว่าความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อดูเหมือนจะสูงในหมู่ผู้คนที่อาศัยอยู่กับเอชไอวีเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในการศึกษาเหล่าชุกของแอฟริกาตะวันออกมาเรื่องเดียวกัน แต่กรณีอาจจะอยู่ภายใต้การวินิจฉัย DNC หรือรายงานในการติดตั้งที่ความช่วยเหลือสำหรับการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์

นอกจากนี้การวิจัยในกลุ่มประเทศยูกันดาและแทนซาเนียพบว่าการวินิจฉัยและการจัดการของ NCDs ได้รับเฉพาะในโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพขนาดใหญ่และไม่ได้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหรือยาที่มากที่สุดของชุมชนมีชีวิตอยู่และ ที่มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะกระจายอำนาจการรักษาเอชไอวี ให้บริการดูแลสุขภาพไปยังสถานที่ขนาดเล็กเหล่านี้นักวิจัยบอกว่ามีได้รับการฝึกอบรมที่ผ่านมาเอชไอวี แต่ไม่มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการ DNC

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อยังคงไม่เป็นที่ดีในบางส่วนของประเทศที่ยากจนที่สุดที่การรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากประเทศที่ร่ำรวยที่สุด ยกตัวอย่างเช่นการสำรวจมองที่ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและความเสี่ยงการเผาผลาญอาหารในประเทศมาลาวีพบว่าความชุกของความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานไม่แตกต่างกันในหมู่คนที่มีเอชไอวีบวกและลบ แต่ความหมายนี้ความเสี่ยงของการมีน้ำหนักเกินลดลงในกลุ่มบุคคลที่ติดเชื้อ HIV อาจจะเป็นเพราะการสูญเสียน้ำหนักในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันขั้นสูง

ในทางตรงกันข้ามในแอฟริกาใต้ซึ่งโรคอ้วนเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นความดันโลหิตสูงในระบบเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับการเข้ารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพปฐมภูมิ แต่ก็ดูเหมือนจะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีการวินิจฉัยหลายครั้งตามการนำเสนอของ Tolu Oni ​​จากโรงเรียนสาธารณสุขและเวชศาสตร์ครอบครัวมหาวิทยาลัยเคปทาวน์

Um เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ การศึกษาภาคตัดขวาง เมื่อพิจารณาโดยตรงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความดันโลหิตสูงเบาหวานเอชไอวีและการปรึกษาวัณโรคของผู้ที่เข้าร่วมคลินิกไมเคิลมาพงศ์วนาซึ่งเป็นสถานบริการสุขภาพเบื้องต้นใน Khayelitsha ใกล้เคปทาวน์พบว่าภาระของความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นบวกของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 46 ปีสูงกว่า แต่ไม่พบในผู้สูงอายุที่ใกล้ชิดกับการดูแลทางการแพทย์ เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรที่มีการวินิจฉัยหลายครั้งมีเชื้อเอชไอวีที่มีความดันโลหิตสูงในระบบหลอดเลือดหรือโรคเบาหวานหรือทั้งสองอย่าง

Oni ตั้งข้อสังเกตว่าในแอฟริกาใต้อาจจะมีความแตกต่างเป็นผู้ป่วยที่มีความสำคัญสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเมื่อเทียบกับความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน ซึ่งอาจนำไปสู่​​การแจ้งเตือนของโรคไม่ติดต่อเช่นเดียวกับผลการรักษาของผู้คนที่ยากจนที่สุดที่อาศัยอยู่กับเอชไอวีไม่สามารถจ่ายไป

พยาธิสรีรวิทยาของโรคไม่ติดต่อ

ข้อมูลจากการศึกษาของเดนมาร์กซึ่งเปรียบเทียบความคาดหวังของชีวิตเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของ 50 ปีอาศัยกับเอชไอวีในการรักษาที่ทันสมัย​​เป็นที่ของบุคคลที่ไม่ติดเชื้อในประชากรทั่วไปพบว่าประมาณสิบปีที่ผ่านมามันเป็นน้อย อายุขัย นี้เป็นจริงแม้เมื่อถูก จำกัด ให้กับประชาชนที่ไม่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ

ภาพรวมยิ่งแย่ลงในผู้ที่เริ่มการรักษาเอชไอวีด้วยจำนวน CD4 ต่ำกว่า 350 เซลล์ / ลบ.ม. ที่เริ่มการรักษาช้า สาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตนี้เกิดจากการปรากฏตัวของโรคไม่ติดต่อในระยะเริ่มแรก

“ นี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ 17 ล้านคนที่ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ปานกลางซึ่งได้เริ่มใช้งาน ART โดยมีจำนวนน้อย ของ CD4 และนี่คือปัญหาที่เราจะได้เห็นไปอีกนาน” ปีเตอร์ฮันท์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกกล่าวซึ่งนำเสนอว่าเหตุใดเอชไอวีจึงมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อในระยะยาว กว่าจะอธิบายได้ด้วยรูปแบบปัจจัยเสี่ยง

การวิจัยของ Hunt มุ่งเน้นไปที่บทบาทของการอักเสบอย่างต่อเนื่องเป็นหลักซึ่งไม่สามารถปรับระดับเหล่านี้ให้เป็นปกติได้โดยสัมพันธ์กับระดับที่พบในบุคคลที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีแม้จะมีการปราบปรามไวรัสใน ART เป็นเวลาหลายปี สาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับการอักเสบนี้ ได้แก่ การจำลองแบบของไวรัสเอชไอวีในระดับต่ำจากแหล่งกักเก็บการติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส (CMV) และการเคลื่อนย้ายของจุลินทรีย์ซึ่งสารกระตุ้นทางพันธุกรรมจะข้ามกำแพงทางโลหิตวิทยาและปล่อยให้แบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งสามารถกระตุ้นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เรื้อรัง. (หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของผู้ควบคุมชั้นยอดจากมุมมองนี้คลิกที่นี่)

โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุเครื่องหมายของการอักเสบโดยกำเนิดและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันยังคงผิดปกติในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและทำนายการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่ค่อนข้างรุนแรง ตัวอย่างเช่นการวัดไซโตไคน์อักเสบ IL-6 เพียงครั้งเดียวเป็นการทำนายเหตุการณ์ร้ายแรงที่ตามมาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์โดยส่วนใหญ่เป็นพิษจากอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในปีต่อ ๆ มาในผู้ป่วยโรค ART

“ นี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงกับประเทศที่มีรายได้สูง สิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางเช่นกัน” ฮันท์กล่าว

สำหรับตอนนี้แนวทางในการลดความเจ็บป่วยและความตายที่เกี่ยวข้องกับ CND นั้น จำกัด อยู่ที่การออกกำลังกายในระดับปานกลางและการลดวิถีชีวิตการลดหรือขจัดปัจจัยเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม Hunt มองในแง่ดีว่าการใช้ statins ซึ่งช่วยลด monocytes และการกระตุ้น T cell รวมทั้งลดไขมันในเลือดจะมีส่วนในการรักษา

สมมติฐานนี้สามารถยืนยันได้จากนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ Esrudo REPIEVEซึ่งเป็นการทดสอบใหม่และดีกว่าทน Pitavastatin ในคนที่ 6500 เอชไอวี แต่น่าเสียดายที่ Pitavastatin ยังไม่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศของรายได้ต่ำและปานกลาง

ในอนาคตล่าเชื่อว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่จะพัฒนาวิธีการรักษาอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยทั่วไปของการเตรียมความพร้อมระดับภูมิคุ้มกันโรคไม่ติดต่อกว่าหลาย ๆ

การป้องกันจะดีกว่าการรักษาและส่วนหนึ่งของการนำเสนอของ Oni มุ่งเน้นไปที่โอกาสในการบูรณาการเอชไอวีและการป้องกัน DNC ที่เธอเชื่อว่ากำลังพลาดในวัยรุ่นเช่นเดียวกับปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเช่นการสูบบุหรี่การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและการขาดกิจกรรม การออกกำลังกายมักเกิดขึ้นในวัยรุ่นวิถีชีวิตที่ตามกฎแล้วนำไปสู่ ​​CNDs

รุ่นสำหรับการจัดส่ง

ในหลาย ๆ ด้านการดำเนินงานของ ART ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางเป็นเส้นทางที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อโรคที่ไม่สามารถติดต่อได้ เอชไอวีและโรคไม่ติดต่อต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพที่สนับสนุนความต่อเนื่องของการดูแลสุขภาพการรวมตัวกันของการศึกษาชุมชนการป้องกันการรักษาและการดูแลแบบประคับประคอง

“ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นทางการเมืองด้วยเงินทุนที่ยั่งยืนเพราะเราไม่สามารถดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเราไม่สามารถดูแลผู้เจ็บป่วยเรื้อรังได้หากปราศจากความมุ่งมั่นและเงินทุน” วูลส์ - คาลูสเตียนกล่าว สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากโรคไม่ติดต่อไม่ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในระดับรากหญ้าที่นำไปสู่การตอบสนองของเอชไอวี (หมายเหตุของผู้แปล: ฉันไม่เคยเห็นผู้คนขัดขวาง Avenida Paulistas ในเวลา 12:30 น. เพื่อเรียกร้องการรักษาที่ดีขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพื่อประโยชน์ต่อคนเหล่านี้ด้วย CND คือผลของการรณรงค์ที่เราทำเพื่อพวกเขาในทางใดทางหนึ่ง เรียกว่า“ ผู้ป่วยโรคเอดส์” - ที่เรามีไม่เพียง แต่สำหรับเราเท่านั้นยา CND หลากหลายชนิดที่เราได้รับเพราะความต้องการของเราใช่เพียงอย่างเดียวผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เราลงเอยด้วยการ "โต๊ะ" ถึงสิทธิในการใช้ยาและกระบวนการทางการแพทย์ที่กลุ่มอื่น ๆ เหล่านี้ไม่แยแสโดยสิ้นเชิงได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของเราฉันจำได้ว่าในอดีตถูกปฏิบัติในฐานะศัตรูสาธารณะอันดับ 1 ของผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซี เพราะพวกเขาต้องการให้ฉันได้รับจากเว็บไซต์ของฉันเรื่องราวที่แจ้งเรื่องนี้ฉันส่งไก่ไปข้างหน้าและฉันใช้เวลาในการเสริมกำลังคุณที่มีเพศสัมพันธ์หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยโรคเอดส์ไม่ใช่ปัญหาเดียวกับ คุณต้องกังวลเนื่องจากไวรัสตับอักเสบซีสามารถตอบสนองต่อการทดสอบได้นานถึงห้าเดือน (คลิกที่นี่เปิดในแท็บอื่น)! ใช่! ใช่ใช่ใช่)

ขนสัตว์-Kaloustian ตั้งข้อสังเกตว่าสนามเอชไอวีได้เรียนรู้ที่จะใช้โครงสร้างทางเลือกและการให้บริการโทรศัพท์มือถือและมาตรฐานและวิธีการที่เรียบง่ายของวิธีการรักษาที่ได้รับอนุญาตให้งานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับปัญหาการขาดแคลนของผู้ให้บริการ จุดที่ดีที่สุดของการวินิจฉัยการดูแลที่มีอยู่สำหรับการจัดการของโรคเบาหวาน แต่สามารถเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับโรคไม่ติดต่ออื่น ๆ บางอย่างเช่นตัวอย่างเช่นโรคมะเร็ง การเข้าถึงยาชื่อสามัญราคาถูกได้รับการเร่งและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การรักษาที่สามารถเข้าถึงได้และราคาไม่แพง DNC

ความก้าวหน้าของคำถาม

ในระหว่างการอภิปรายในที่ประชุมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าบริการที่ควรจะ DNC "สิ่งที่นอกเหนือ" หรือบูรณาการกับการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV

"ความรู้สึกส่วนตัวของฉันคือเงื่อนไขนั้นรวมเข้ากับผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นพวกเราที่ดูเหมือนจะสลายสิ่งต่างๆในแบบที่เราคิด" Munderi กล่าว

อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับการพยายามที่จะเปลี่ยนถูกแสดงในมากเกินไปของภาระของการดูแลสำหรับกลุ่มที่มีความเท่าเทียมกัน DNC และสุขภาพแรงงานจากชุมชน

“ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่ทำทุกอย่างไม่ได้และไม่สามารถทำอะไรได้เลยหากไม่ได้รับค่าจ้าง” วูลส์ - คาลูสเตียนกล่าว “ เราไม่สามารถคาดหวังให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนเป็นแพทย์ได้และยิ่งถ้าพวกเขามีความจำเป็นในการศึกษาอย่างเป็นทางการมากขึ้นเท่านั้น เราต้องการแพทย์และพยาบาลมากขึ้นและจำเป็นต้องส่งเสริมให้พวกเขาอยู่ในประเทศของตนหลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว”

แปล

โดย Claudio Souza do Original ใน: การจัดการโรคไม่ติดต่อในหมู่คนที่ติดเชื้อ เขียนเพื่อ AIDSMAP โดย Theo Smart

บทวิจารณ์โดยราโด

ที่ผลิตในความร่วมมือกับ hivandhepatitis.com

9 / 2 / 16

 

อ้างอิง

เอชไอวีเป็นภาวะเรื้อรัง: โอกาสในการบูรณาการการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โรคติดเชื้อเอ็ชไอวีในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง. การประชุมนานาชาติเรื่องเอดส์ XX เดอร์บัน, กรกฎาคม 18-22, 2016 การประชุมทางวิชาการ TUSY05.

P Munderi โรคไม่ติดต่อ (NCDs) ใน PLWH ในสถานที่ที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง: ภาระโรคและระบาดวิทยา งานนำเสนอ TUSY0502

P Hunt พยาธิสรีรวิทยาของสนธิสัญญา DNC PLWH ที่แตกต่างกัน: มีเส้นทางเดินทั่วไปหรือไม่? การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 21 เดอร์บัน, กรกฎาคม 18-22, 2016 งานนำเสนอ TUSY0503

K Wools-Kaloustian การเสริมสร้างระบบสุขภาพเพื่อการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อ: บทเรียนจากการเรียนรู้เรื่องเอชไอวี การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 21 เดอร์บัน, กรกฎาคม 18-22, 2016 งานนำเสนอ TUSY0505

T Oni รูปแบบการบูรณาการเอชไอวีและการรักษาด้วย NCD และบทบาทของการป้องกันโรคเรื้อรังการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 21 เดอร์บัน, กรกฎาคม 18-22, 2016 งานนำเสนอ TUSY0506

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

พูดคุยกับ Claudio Souza