มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี
คุณกำลังเรียกดูสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

มีชีวิต

ฉันตรวจไม่พบ: ฉันสามารถพักร้อนเพื่อบำบัดโรคได้หรือไม่?

ฉันตรวจไม่พบปริมาณไวรัสของฉันตรวจไม่พบจะเป็นไปได้ไหมที่จะ "พักร้อนเพื่อบำบัด" ดีทุกอย่าง ...

เริมที่อวัยวะเพศหรือการติดเชื้อไวรัสเริม - ข้อเท็จจริงบางประการ

โรคเริมที่อวัยวะเพศเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ที่ผู้มีเพศสัมพันธ์สามารถ ...

การแพร่เชื้อทางเพศสัมพันธ์เอชไอวีและการใช้ปริมาณไวรัสที่ตรวจไม่พบ

การแพร่เชื้อเอชไอวีทางเพศและการใช้ปริมาณไวรัสที่ตรวจไม่พบเป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสเป็นหนึ่ง ...

ความล่าช้าทางคลินิกของการติดเชื้อเอชไอวีและเส้นทางจากการติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลัน

การติดเชื้อเอชไอวีแบบเฉียบพลันหรือการติดเชื้อเอชไอวีขั้นต้นเป็นระยะเริ่มต้นของไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์และ ...

COVID-19 แล้วพวกเราชาวบราซิลรักชีวิตของเราจริงหรือ?

COVID-19 เปลี่ยนชีวิตเรา อันที่จริงฉันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ฉันกำลังแปลตำราเกี่ยวกับเอชไอวี / เอดส์สำหรับ ...
สวัสดี ฉันต้องการรับข้อมูลอัปเดตหรือไม่ ใช่หรือไม่! :-)
ยกเลิก
อนุญาตการแจ้งเตือน