มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี

ดู! มีชีวิตกับเอชไอวี

การติดเชื้อเอชไอวีล่าสุดหรือเก่า? วิธีการกำหนด

รูปภาพของ Crepesuzette โดย Pixabay

แนวทางการตรวจเอชไอวีสากลมีมาช้านานแล้ว อย่างไรก็ตามหลายคนไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเป็นประจำ 

ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีคนได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่พวกเขาสามารถถามตัวเองได้ว่ามีทางใดที่จะรู้ได้ว่าตนเองติดเชื้อหรือใครติดเชื้อ

Infecção por HIV recente
รูปภาพของ Gerd Altmann โดย Pixabay

การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทั้งเก่าและใหม่

มีหลายวิธีสำหรับแพทย์ในการตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่เพิ่งเป็นมาหรือไม่ วินิจฉัย เอชไอวีบวกเป็นอย่างไร ติดเชื้อแล้ว. ในบางกรณีเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นเร็วเกินไปแพทย์จะพบคนที่มีผลบวกต่อแอนติเจนของไวรัส RNA หรือ p24 แต่ยังไม่เป็นบวกสำหรับแอนติบอดี1 

เหล่านี้คือบุคคล ในระยะแรกของการติดเชื้อเอชไอวี

อย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่ถูกตรวจพบในการทดสอบเอชไอวีที่ใช้แอนติบอดีมาตรฐานจำนวนมาก ดังนั้นการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในระยะเริ่มต้นเหล่านี้จึงค่อนข้างผิดปกติ

ส่วนใหญ่แพทย์พยายามตรวจสอบว่าผู้ที่ตรวจหาเชื้อเอชไอวีในเชิงบวกเพิ่งติดเชื้อหรือไม่ คนเหล่านี้มีแอนติบอดีต่อไวรัสอยู่แล้ว ดังนั้นแพทย์ของคุณจะต้องตรวจสอบลักษณะเฉพาะบางอย่างของแอนติบอดีเหล่านี้ ลักษณะเหล่านี้จะแตกต่างกันในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่มากกว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้ว

รายละเอียด! ปีศาจอาศัยอยู่ในรายละเอียด!

ลักษณะของแอนติบอดีที่แพทย์ตรวจเพื่อตรวจหา เหตุการณ์การติดเชื้อเอชไอวี รวม:

 • ประเภทของแอนติบอดีที่มีอยู่: ต่าง ไอโซไทป์ ของแอนติบอดีปรากฏในเวลาที่ต่างกัน
  Infecção por HIV recente
  รูปภาพของ กอร์ดอนจอห์นสัน โดย Pixabay

  หลังจากสัมผัสกับ เชื้อโรค. สำหรับโรคหลายชนิดอาจมีประโยชน์ในการพิจารณาว่าบุคคลนั้นเพิ่งติดเชื้อหรือไม่ อย่างไรก็ตามแอนติบอดี IgM ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้ในการตรวจหาการติดเชื้อใหม่อาจมีอยู่ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นสิ่งนี้จึงไม่เป็นประโยชน์สำหรับการแสดงการติดเชื้อเอชไอวีเท่าที่แพทย์ต้องการเสมอไป (อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่าง เริม การติดเชื้อโดย.)

 • จำนวนแอนติบอดีที่มีอยู่: หลังจากแอนติบอดีเริ่มปรากฏขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อเอชไอวีก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือน จากนั้นพวกเขาก็เริ่มลดระดับ หากตรวจพบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อที่เพิ่งเกิดขึ้น
 • โปรตีนเอชไอวีชนิดใดที่ทำแอนติบอดีจับกับ: เมื่อการติดเชื้อเอชไอวีดำเนินไปปริมาณแอนติบอดีสัมพัทธ์ต่อแอนติเจนของเอชไอวีที่แตกต่างกันจะเปลี่ยนไป คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อตรวจสอบว่าใครบางคนมีการติดเชื้อเอชไอวีในช่วงต้นหรือปลาย
 • แอนติบอดีผูกมัดกับเอชไอวีอย่างไร: บุคคลที่เพิ่งติดเชื้อเอชไอวีโดยทั่วไปจะมีแอนติบอดีที่มีผลผูกพันกับเอชไอวีน้อยกว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้ว2อย่างไรก็ตามผู้ที่เริ่มการรักษาไม่นานหลังจากติดเชื้ออาจมีแอนติบอดีต่ำเช่นเดียวกัน ความโลภ.

การทดสอบเอชไอวีมาตรฐานไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างผู้ติดเชื้อรายใหม่และรายเก่า

สรุปได้ว่าแพทย์สามารถระบุได้ว่าการวินิจฉัยเอชไอวีครั้งใหม่เป็นผลมาจากการติดเชื้อใหม่หรือการติดเชื้อเก่า อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ไม่สามารถระบุได้จากการทดสอบเอชไอวีมาตรฐาน การตรวจสอบว่าการติดเชื้อที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ส่วนใหญ่มักทำโดยผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังเอชไอวี ไม่ใช่เรื่องปกติของการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นหากคุณเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเอชไอวีบวกและมีความกังวลเกี่ยวกับวันที่ seroconversionคุณอาจต้องพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อเกี่ยวกับการทดสอบเพิ่มเติม ไม่ใช่แพทย์ทุกคนที่จะรู้จักหรือเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็น

ในความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่แพทย์จะไม่ทำการทดสอบรูปแบบเหล่านี้กับผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยแม้ว่าจะได้รับการร้องขอก็ตาม โดยทั่วไปถือว่ามีไฟล์ การติดเชื้อเฉียบพลัน (เช่นการส่งข้อมูลล่าสุด) เฉพาะเมื่อทำการทดสอบและมีผลลบในปีที่แล้ว ผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการตรวจเป็นประจำมักจะไม่สามารถทราบได้ว่าเพิ่งติดเชื้อหรือไม่

เพิ่งติดเชื้อกับการวินิจฉัยใหม่

สิ่งสำคัญคือต้องพูดถึงว่ามีสถานการณ์อื่น ๆ ที่บุคคลถูกจัดประเภทว่าเป็นผู้ติดเชื้อใหม่แทนที่จะเพิ่งได้รับการวินิจฉัย

 • ถ้าคนมีแอนติบอดีต่อต้านเอชไอวีและอาร์เอ็นเอเป็นบวก แต่เป็นของเขา วิธี Western blot มันไม่แน่นอน นี่เชื่อว่าเป็นสัญญาณของการติดเชื้อเฉียบพลัน3กรณีเหล่านี้สามารถตรวจพบได้โดยใช้อัลกอริธึมการทดสอบยืนยันที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
 • เมื่อคนตรวจพบ RNA ของไวรัสเป็นบวก แต่ยังไม่สร้างแอนติบอดีต่อต้านเอชไอวี3อย่างไรก็ตามการตรวจเอชไอวีบางรายการอาจไม่รวมการทดสอบ RNA ดังนั้นจึงพลาดกรณีเหล่านี้ได้ง่าย
เหตุใดการตรวจหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่จึงมีความสำคัญ?

Infecção por HIV recente
เวลา. เวลายังคงเหมือนกำหนดเรา

มีความสำคัญ วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เมื่อ พวกเขาจะ ยังใหม่. สิ่งนี้สามารถลดการแพร่กระจายของเอชไอวีได้อย่างมาก ด้วยเหตุผลหลายประการผู้คนมีความเสี่ยงสูงมากที่จะแพร่เชื้อเอชไอวีไปยังคู่นอนของตนหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือหลายปีก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี

เหตุผลแรกที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีอาจเป็นอันตรายต่อคู่นอนก่อนที่จะมีการทดสอบในเชิงบวกนั้นชัดเจน หากพวกเขาไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงพวกเขาอาจไม่ได้รับการกระตุ้นให้ฝึกฝน การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย.

ประการที่สองคือผู้ที่เพิ่งติดเชื้อโดยทั่วไปมีปริมาณไวรัสสูงกว่าและติดเชื้อได้มากกว่าผู้ที่ติดเชื้อเมื่อนานมาแล้ว

เพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อไวรัสระหว่างการเผชิญหน้าใด ๆ ประการที่สามคือหากคุณไม่ได้รับการทดสอบคุณจะไม่ได้รับการรักษา การรักษา ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อคู่ของคุณได้อย่างมาก ในความเป็นจริงตอนนี้ใช้เป็นรูปแบบหนึ่งของการป้องกัน6 

หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่? เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้

แปลโดยเคลาดิโอเดิม Souza ใน การแยกความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และผู้สูงอายุ (เปิดในแท็บอื่น)

แหล่งที่มาของบทความ

 1. Peters PJ, Westheimer E, Cohen S และอื่น ๆ ผลผลิตของการตรวจคัดกรองแอนติเจน / แอนติบอดีของเอชไอวีและการทดสอบเอชไอวีอาร์เอ็นเอร่วมสำหรับการติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลันในประชากรที่มีความชุกสูง. JAMA 2016; 315 (7): 682-90 ดอย: 10.1001 / jama.2016.0286
 2. Overbaugh J, มอร์ริสแอล การตอบสนองของแอนติบอดีต่อ HIV-1. Cold Spring Harb Perspect Med.2012; 2 (1): a007039. ดอย: 10.1101 / cshperspect.a007039
 3. ทำร้าย CB, Nelson JAE, Hightow-weidman LB, Miller WC การเลือกการทดสอบเอชไอวี: การทบทวนเรื่องเล่าสำหรับแพทย์และนักวิจัย. การแปลงเพศ Dis. 2017; 44 (12): 739-746. ดอย: 10.1097 / OLQ.0000000000000719
 4. Volz EM, Ionides E, Romero-Severson EO, Brandt MG, Mokotoff E, Koopman JS การแพร่เชื้อ HIV-1 ระหว่างการติดเชื้อครั้งแรกในผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย: การวิเคราะห์ทางปรัชญา. PLoS Med 2013; 10 (12): e1001568. ดอย: 10.1371 / journal.pmed.1001568
 5. เซลิก อาร์เอ็ม, ลินลี่ย์ แอล. ปริมาณไวรัสที่ 6 สัปดาห์หลังการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรกและระยะหลัง: การศึกษาเชิงสังเกตโดยใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังระดับชาติ. JMIR Public Health Surveill. พ.ศ. 2018; 4 (4): e10770. ดอย: 10.2196 / 10770
 6. Cohen MS, Smith MK, Muessig KE, Hallett TB, Powers KA, Kashuba AD การรักษาด้วยยาต้านไวรัส HIV-1 ป้องกันการแพร่เชื้อ HIV-1: เราจะไปที่ไหนจากที่นี่? มีดหมอ. 2013; 382 (9903): 1515-1524 ดอย: 10.1016 / s0140-6736 (13) 61998-4

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

พูดคุยกับ Claudio Souza