มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี

ผู้หญิงในความสัมพันธ์ serodiscordant เอชไอวีมีโอกาสน้อยที่จะใช้ PrEP อย่างสม่ำเสมอถ้าพวกเขามีประสบการณ์ความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิด

การรับมือกับความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการยึดมั่นที่ไม่ดีต่อการป้องกันโรคก่อนการสัมผัส (PrEP) ในผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์แบบไม่สัมพันธ์กันในแถบแอฟริกาตอนใต้ของซาฮาราซึ่งอยู่ในฉบับออนไลน์ของ วารสารโรคเอดส์. โดยรวม, 16% ของผู้หญิงที่มีประสบการณ์ความรุนแรงคู่ซี้ (IPV) และกำหนดใช้ย่อยที่ดีที่สุดจับ PrEP รอบ 50% เมื่อยึดเกาะที่ได้รับการประเมินโดยวิธีการนับเม็ดหรือความเข้มข้นในพลาสมาของ tenofovir ใด ๆ .

“ นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตาม IPV และ PrEP โดยผู้เขียนเขียน "ผู้หญิงที่รายงาน IPV ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการรับประทานยา PrEP ในระดับต่ำ"

PrEP ได้รับการแสดงเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรต่างๆรวมถึงเกย์ชายรักต่างเพศและผู้ใช้ยาฉีด ดังนั้นเราจึงแนะนำให้ PrEP เป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง

ประสิทธิผลของ PrEP เกี่ยวข้องกับการยึดมั่น ความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์ของเอชไอวีที่สูงขึ้นการใช้ถุงยางอนามัยลดลงและการปฏิบัติตามการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดอาจส่งผลต่อการปฏิบัติตาม PrEP

นักวิจัยล่าสุดพาร์ทเนอร์ในการศึกษา PrEP ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอชไอวี 1785 ผู้หญิงเชิงลบในความสัมพันธ์ serodiscordant รวมอยู่ในการศึกษา ตัวต่อตัวสัมภาษณ์รายเดือนผู้หญิงถูกถามเพื่อรายงานประสบการณ์ของพฤติกรรมทางวาจาทางร่างกายหรือทางเศรษฐกิจในการเผชิญกับความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

นักวิจัยได้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการละเมิดพันธมิตรและการปฏิบัติตาม PrEP ที่ไม่เหมาะสม มีการใช้สองมาตรการในการประเมินการเกาะติด: จำนวนเม็ดยา (น้อยกว่า 80% ของปริมาณที่กำหนดความยึดมั่นต่ำ) และการวัดระดับเทโนโฟเวียร์ในพลาสมา (ความยึดมั่นต่ำกำหนดเป็นระดับต่ำกว่า 40 นาโนกรัม / มิลลิลิตร) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้หญิงส่วนหนึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกว่าความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดส่งผลต่อการยึดมั่นและความตั้งใจของแต่ละบุคคลในการรักษา PReP ตลอดจนกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อรักษาการยึดมั่นกับ PrEP ในบริบทของ "ความสัมพันธ์ที่รุนแรง"

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุเฉลี่ยของปี 33 70% ได้รับรายได้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาก่อน ส่วนใหญ่ (99%) กำลังจะแต่งงาน ระยะเวลาความสัมพันธ์เฉลี่ย 13 ปีและหญิงได้ประกาศในความสัมพันธ์ serodiscordant ในค่าเฉลี่ยของ 1,4 ปี

truvada-300x202ในช่วง 35 เดือนของการติดตามผลผู้หญิง 288 คน (16%) รายงานความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในการเข้ารับการศึกษา 437 ครั้ง (0,7% ของทั้งหมด) ในบรรดาผู้หญิงเหล่านี้ 69% รายงานความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในการเยี่ยมครั้งเดียว 20% ในการเยี่ยมสองครั้ง 7% ในการเยี่ยมสามครั้งและ 5% ในการเยี่ยมสี่ครั้งขึ้นไป รูปแบบความรุนแรงที่พบบ่อยที่สุดในความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่รายงานคือทางวาจาตามมาด้วยทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ ผู้หญิงที่มีรายงานความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดในเดือนที่ผ่านมามีโอกาสน้อยที่จะรายงานการล่วงละเมิดมากกว่าผู้หญิงที่มีรายงานการล่วงละเมิดที่มีเพศสัมพันธ์โดยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนในการศึกษาเปรียบเทียบคู่นอนล่าสุด (69% เทียบกับ 81%) แต่ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับรายงานกิจกรรมทางเพศที่ไม่มีการป้องกัน (22% เทียบกับ 13%) พวกเขายังเป็นคนที่รายงานว่ามีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนมากที่สุดซึ่งรายงานว่ามีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนรายอื่น (20% เทียบกับ 15%)

รายงานเหล่านี้ของความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีความคล้ายคลึงกันในการเคารพมากที่สุดให้กับผู้หญิงที่ไม่ได้รายงานความรุนแรงผู้ที่เกี่ยวข้อง

ยึดมั่นการประเมินโดยการนับเม็ดอยู่ในระดับสูง (95%) ในหมู่ผู้หญิงส่วนใหญ่โดยไม่คำนึงถึงการใช้ความรุนแรงในการรายงานความสัมพันธ์ใกล้ชิด นับยาแนะนำสมาชิกที่อยู่ด้านล่าง 80% ถึง 7% ของผู้เข้าชมและศึกษา 32% ของวัดพลาสม่า tenofovir ใต้ระดับที่เหมาะสม

โดยทั่วไปผู้หญิง 50% แนวโน้มที่จะมีการยึดมั่นไม่เพียงพอที่จะ PrEP เคยมีประสบการณ์ความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดในสามเดือนก่อนหน้านี้ สมาคมนี้มีความสอดคล้องของการเป็นสมาชิกโดยไม่คำนึงถึงวัดได้โดยนับยา (RAR, CI 1,51 95% 1,17 1,89-, P = 0,001) หรือพลาสม่าเข้มข้น tenofovir (RAR, CI 1,51 95% 1,06 2,15-, P = 0,02)

อย่างไรก็ตามผลกระทบของความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดในการเข้าที่ก็ไม่ได้อย่างมีนัยสำคัญหลังจากสามเดือน

violencia-contra-a-mulher

เมื่อพิจารณา "ประเภท" ของความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดนักวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างการยึดมั่นที่ไม่เพียงพอและการล่วงละเมิดทางวาจา (RAR = 1,65; 95% CI, 1,17-2,33, p = 0,005) และต่ำ การยึดมั่นเมื่อมีการใช้อำนาจทางเศรษฐกิจในทางที่ผิดโดยพันธมิตรที่ก่อเหตุรุนแรง (RAR = 1,48; 95% CI, 1,14-1,92, p = 0,003) ความสัมพันธ์ระหว่างการยึดมั่นในระดับต่ำกับคู่นอนที่มีความรุนแรงทางร่างกายไม่มีนัยสำคัญ แต่ความถี่ในการทำร้ายร่างกายโดยคู่นอนที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับการยึดมั่นในการรักษาที่ลดลง (p <0,001)

มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั้งหมด 48 รายในสตรี อย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตภายใต้ความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด seroconversion ผู้หญิงเจ็ดคนถกเถียงกันถึงความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ เหตุผลในรูปแบบของการละเมิดโดยคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบซึ่งส่งผลต่อการยึดมั่น ได้แก่ ความเครียดและการหลงลืมกิจวัตรประจำวันการวิ่งประจำวันการข้ามขนาดยาและการใช้ยาร่วมกันทำให้สิ้นเปลืองยา

กลยุทธ์ที่จะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และรักษาความยึดมั่นสูงรวมถึงการส่งเด็กที่จะกู้คืนยาที่ได้รับการโยนทิ้งไปหรืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่คลินิกที่มีความสามารถที่จะนำเสนอการบำบัดทดแทน

“ ความพยายามที่จะแนะนำผู้หญิงที่มี IPV PrEP จะต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงต่ำในการปฏิบัติตามและต้องมีการประเมินการแทรกแซงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม PrEP ในบริบทของความรุนแรงผู้เขียนสรุป “ ผู้หญิงบางคนในการศึกษาของเรารายงานถึงกลยุทธ์ในการรักษาความยึดมั่นในการเผชิญกับ BTI และบทเรียนจากตัวอย่างความยืดหยุ่นเหล่านี้สามารถช่วยในการพัฒนาการแทรกแซงที่ประสบความสำเร็จ การแทรกแซงดังกล่าวสามารถเพิ่มประโยชน์ของ PrEP โดยการส่งเสริมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพในประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

คาร์เตอร์ไมเคิล
การเผยแพร่: 20 2016 มิถุนายน

แปลโดยเคลาดิโอเดิม Souza ใน ผู้หญิงในความสัมพันธ์ serodiscordant เอชไอวีมีโอกาสน้อยที่จะใช้ PrEP อย่างสม่ำเสมอหากพวกเขามีประสบการณ์ความรุนแรงคู่ซี้. บทวิจารณ์โดยมารโด

การอ้างอิง

Roberts ST et al. ความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดและยึดมั่นก่อนการเปิดรับการป้องกันโรค (PrEP) ในผู้หญิงแอฟริกันในความสัมพันธ์ serodiscordant เอชไอวี: หมู่ที่คาดหวัง. J Adquiriraâ AOA Defic ภูมิคุ้มกัน Synr ฉบับออนไลน์ ดอย: 10.1097 / QAI.0000000000001093, 2016

รับการอัปเดตบนอุปกรณ์ของคุณได้ฟรี

มีอะไรจะพูดไหม พูดสิ!!! บล็อกนี้และโลกนี้ดีกว่ากับเพื่อน ๆ มาก!

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

เว็บไซต์นี้อาจมีการใช้งานคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ เราจะถือว่าคุณตกลงกับเงื่อนไขนี้ แต่คุณสามารถปรับแต่งได้หากคุณต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

ความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้
ไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวแฟชั่นความสวยความงาม