มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี

ดู! มีชีวิตกับเอชไอวี

ความต้องการขั้นพื้นฐาน unmet อาจจะเกี่ยวข้องกับอัตราที่ต่ำของการปราบปรามไวรัสคงทนในหมู่ transsexuals หญิงเอชไอวี

Pคนข้ามเพศหญิงที่อาศัยอยู่กับเอชไอวีมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยมในการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) และการยับยั้งปริมาณไวรัสที่ยาวนานเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ นักวิจัยรายงานใน Health LGBT ฉบับออนไลน์ การศึกษายังเผยให้เห็นว่าผู้หญิงข้ามเพศจำนวนมากที่ติดเชื้อเอชไอวีกำลังดิ้นรนกับความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิตรวมถึงอาหารและที่อยู่อาศัย

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคนที่ได้รับการดูแลเอชไอวีในสหรัฐอเมริกา

“ สตรีแปลงเพศที่อยู่ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นคนชายขอบทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าชายและหญิงที่“ ไม่ผ่าตัดแปลงเพศ” ผู้เขียนของการศึกษากล่าวว่าผู้หญิงข้ามเพศมีรายได้ลดลงมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีประกันสุขภาพ

ผู้หญิงที่ถูกเปลี่ยนเพศอยู่ร่วมกับความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเอชไอวี ในสหรัฐอเมริกาความชุกของเชื้อเอชไอวีในผู้หญิงที่อยู่ในระดับสูงถึง 28% และทั่วโลกคาดว่าประมาณหนึ่งในห้าของผู้หญิงที่เป็นผู้ถูกเปลี่ยนเพศอาศัยอยู่กับเอชไอวี

มีความกังวลว่าผู้หญิงที่ถูกเปลี่ยนเพศมีโอกาสน้อยที่จะมีส่วนร่วมกับการดูแลเอชไอวีเนื่องจากความอัปยศและการเลือกปฏิบัติ มีการศึกษาเพียงเล็กน้อยที่สำรวจประเด็นนี้อย่างไรก็ตามการวิจัยที่ดำเนินการพบว่าสตรีทรานส์มีอัตราการเก็บรักษาที่ใกล้เคียงกันการดูดซึมยาต้านไวรัสและการยับยั้งไวรัสเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น

นักวิจัยจาก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ต้องการศึกษาลักษณะและความต้องการเพิ่มเติมของผู้หญิงข้ามเพศที่อาศัยอยู่กับเอชไอวีในครั้งนี้โดยใช้ข้อมูลจากประชากร

ดังนั้นพวกเขาจึงตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากโครงการตรวจติดตามผู้ป่วยนอกซึ่งเป็นการสำรวจภาคตัดขวางประจำปีของบุคคลที่เข้าถึงการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีระหว่าง 2009 และ 2011 พวกเขาเปรียบเทียบคุณลักษณะและความต้องการของผู้หญิงประเภทสองที่ไม่ใช่ผู้หญิงและผู้ชาย

มีผู้เข้าร่วมการศึกษาประมาณ 5700 คนและ 1.3 ถูกระบุว่าเป็นคนข้ามเพศ

ผลการวิจัยพบว่าผู้หญิงผ่าตัดแปลงเพศหลายคนถูกทำให้ด้อยโอกาสทางสังคม

มากกว่า 80% ของผู้หญิงที่ระบุว่า "ไม่ใช่สีขาว"และมีรายได้ต่ำกว่า US20.000 ต่อปี หนึ่งในห้า (ยี่สิบเปอร์เซ็นต์) รายงานว่าคนเร่ร่อนและประมาณหนึ่งในสามไม่มีประกันสุขภาพ มากกว่า 30% รายงานการใช้ยาเพื่อการพักผ่อน (sic)

อย่างไรก็ตามหญิงประเภทสองมีการใช้ยาต้านไวรัสในระดับสูงโดยมากกว่าร้อยละ 90 มีแนวโน้มที่จะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในปีที่ผ่านมา ประมาณสามในสี่รายงานการยึดมั่น 100% ในสามวันก่อนหน้าและใกล้เคียงกับ 70% มีการปราบปรามของไวรัส (ต่ำกว่าสำเนา 200 ต่อสำเนาเลือดหนึ่งลูกบาศก์มิลลิลิตร [หรือผู้แปล: ฉันประหลาดใจที่ประสิทธิภาพการทดสอบปริมาณไวรัสในสหรัฐอเมริกาต่ำ) ในบราซิลโหลดไวรัสเพียงหนึ่งฉบับที่มีสำเนา RNA ของไวรัสน้อยกว่า 40 ต่อมิลลิลิตรของมิลลิลิตรได้รับการพิจารณาในการทดสอบล่าสุด แต่มีเพียง 50% เท่านั้นที่มีการปราบปรามที่ทนทาน (โหลดไวรัสที่ตรวจไม่ได้ในการทดสอบทั้งหมดในปีที่แล้ว )

เมื่อเทียบกับหญิงและชายที่ไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศพบว่าสัดส่วนของผู้หญิงผ่าตัดแปลงเพศที่มีรายได้ต่ำมีความไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีประกันสุขภาพ อัตราการใช้ยาสูงกว่าในผู้หญิงที่ผ่าตัดแปลงเพศเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ

อัตราการดูดซึมของยาต้านไวรัสมีความคล้ายคลึงกันในกลุ่มหญิงชายที่เป็นเพศชายและเพศชายและเพศหญิง อย่างไรก็ตามผู้หญิงที่ผ่าตัดแปลงเพศมีโอกาสน้อยที่จะมีการยึดมั่นในการรักษาอย่างสมบูรณ์ (p 0,01) และการปราบปรามไวรัสที่ทนทาน (ภาระของไวรัสที่ตรวจไม่พบ) (p 0,01)

"ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ผ่าตัดแปลงเพศหลังจากที่มีการกำหนด ART เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าอะไรสามารถรบกวนการรับประทานยาและการปราบปรามไวรัสในระยะยาว" นักวิจัยให้ความเห็น

"ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือความต้องการบริการช่วยเหลือที่เหลืออยู่เนื่องจากผู้หญิงข้ามเพศมีแนวโน้มที่จะเป็นคนชายขอบทางเศรษฐกิจและสังคม"

ในความเป็นจริงผู้หญิงข้ามชาติมีอัตราการสนับสนุนที่สูงขึ้นสำหรับบริการสนับสนุนรวมถึงการจัดการผู้ป่วย (71 vs. 61) การสนับสนุนการปฏิบัติตาม (28 vs. 20) การป้องกันและการให้คำปรึกษา (50 vs. 39) บริการสุขภาพจิต 46 กับ 32) และบริการความรุนแรงในครอบครัว (4 กับ 2)

สัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของผู้หญิงที่ผ่าตัดแปลงเพศมีความต้องการอาหารที่ไม่แน่นอน (13 vs. 7) และที่อยู่อาศัย (13 vs. 7) {หมายเหตุจากบรรณาธิการ ในภาษาโปรตุเกสที่ดีพวกเขาจะหิวและ "อยู่ด้วยการเดิน"}

"ความแตกต่างที่โดดเด่นในการปราบปรามไวรัสที่ทนทานและความต้องการบริการขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้รับการตอบสนองควรได้รับการสำรวจเพิ่มเติม" นักวิจัยสรุป "CDC จะติดตามความคืบหน้าโดยมีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพระหว่างคนข้ามเพศที่อาศัยอยู่กับเอชไอวี"

โดย Michael Carter เผยแพร่เมื่อ: 3 กรกฎาคม 2015 แปลโดยCláudio Souza จากต้นฉบับใน ความต้องการขั้นพื้นฐานที่ไม่คาดคิดอาจเกี่ยวข้องกับอัตราการปราบปรามไวรัสที่ไม่ดีในหมู่สตรีเพศที่ติดเชื้อ HIV.

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถูกเปลี่ยนเพศหรือตุ๊ดเพื่อต่อสู้กับ Transphobia คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนผิวดำที่จะต่อสู้กับชนชาติ ... และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้!

โฆษณา / การสนับสนุน

กระทะ Maromba สนับสนุน Soropositivo.Org

เกี่ยวกับวิดีโอนี้ Panela Maromba มีส่วนช่วยในการบริจาคเพื่อการค้าในความยั่งยืน Positiva ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของเราโดยคู่สามีภรรยาที่ติดเชื้อ HIV องค์กรเป็นเวลา 15 ปีเพื่อให้ได้มาซึ่งความยั่งยืนสำหรับไซต์นี้

หมายเหตุบรรณาธิการ:

ฉันได้สนทนากับนาตาชาร็อกซีหลายครั้งซึ่งบังเอิญหายตัวไปเล็กน้อยและนอกจากจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสง่างามของเธอแล้วเธอยังไม่ได้เขียนถึงชุมชนคนข้ามเพศและคน LGBT ที่เธอสามารถเข้าถึงได้มากกว่าและตามธรรมชาติเนื่องจาก เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นที่เธอมีในหัวข้อที่ฉันจะเป็นเหมือนคนตาบอดที่พยายามกำหนดสีฟ้าของท้องฟ้าให้กับชายตาบอดอีกคน…. อย่างไรก็ตามข้อความนี้ตกอยู่ในตักของฉันและฉันเห็นว่ามี "เซกเมนต์" ที่ถูกทิ้งร้างมากขึ้นภายใน "เซ็กเมนต์ทรานส์" ซึ่งเป็นของผู้หญิงข้ามเพศ และ…มาเผชิญหน้ากัน แม้จะมี "ความสำเร็จ" แต่ก็ยากมากที่จะเป็นผู้หญิงที่นี่ในบราซิล ความเจ้าชู้การกลั่นแกล้งการล่วงละเมิดทางเพศนายจ้างที่ไร้ยางอายที่ประกาศว่าพวกเขาจำเป็นต้องจ้างพนักงาน แต่รวมถึงเงื่อนไขที่ต้องใช้ดุลยพินิจ: "หน้าตาดี"

สำหรับฉันแล้วสิ่งนี้เป็นปัจจัยที่เผยให้เห็นความตั้งใจที่สามอยู่แล้วนั่นคือการจ้างงานที่ไม่ดีจ่ายน้อยลงและพยายามมีเพศสัมพันธ์ให้ดีขึ้นหรือแย่ลง ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงที่เรียกว่า "ปกติ" จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณเป็นคนผิวดำสาวประเภทสองและมีฐานะยากจน เพิ่มเซรุ่มวิทยาเอชไอวีที่เป็นบวกและเสร็จ เพราะด้วยความเคารพที่ฉันต้องแสดงให้เห็นเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเช่นดร. ซิกริดซูซ่าผู้รับผิดชอบด้านโรคติดเชื้อในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเมืองนี้ได้หลบหนีความทรงจำของฉันหรือ“ หมอของฉัน” ดร. นาโอมิซึ่งในช่วงเวลาที่สุขภาพของฉันเธอมีมากขึ้น เธอก้าวลงมาอย่างละเอียดอ่อนถอดหูฟังของเธอเอาผ้าฝ้ายเทปและผ้าก๊อซมาแต่งที่หน้าท้องของฉันหรือแม้แต่นางพยาบาลคามิล่าที่ให้ความเปราะบางชั่วคราวของฉันกระทำต่อผู้คนมากกว่า 50 คนและผ่านไป ฉันในการรวบรวมข้อสอบและอื่น ๆ อีกมากมายที่ฉันจะเขียนไม่จบถ้าฉันจะตั้งชื่อพวกเขาทั้งหมดและอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเขาในฐานะมืออาชีพและมนุษย์มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจำนวนมากที่มีอคติและรับใช้ด้วยอคติ นี่เป็นเรื่องจริงและน่าสงสารสำหรับเด็กผู้หญิงเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

พูดคุยกับ Claudio Souza