มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี

โมเลกุล CD4 และ CD4 คืออะไรและ CD4 มีการทดสอบเพื่ออะไร

CD Cell และ CD4 Molecule คืออะไร?

นี่คือคำถามของหนึ่งล้านปอนด์สเตอร์ลิง!

เนื่องจากมันตั้งชื่อให้กับเซลล์ CD4 ซึ่งเป็นเซลล์ที่แสดงออกถึงโมเลกุลของ CD4 ซึ่งขาดไม่ได้สำหรับ การติดเชื้อ HIV

CD4 คืออะไรและการทดสอบ CD4 คืออะไร และโมเลกุลของ CD4 คืออะไร

CD4 เป็นโมเลกุลที่แสดงออกบนพื้นผิวของเซลล์ T, macrophages, monocytes และในเซลล์ dendritic เป็นไกลโคโปรตีนที่มีโมโนเมอริก 59k ประกอบด้วยโดเมนที่คล้ายอิมมูโนโกลบูลิน XNUMX ชนิด (Wikipedia - CD4)

เซลล์ CD4 เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง (เซลล์เม็ดเลือดขาว)

พวกมันเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน

เซลล์ CD4 บางครั้งเรียกว่า ทีเซลล์. มีเซลล์ T สองประเภทหลัก  เซลล์ T-4หรือที่เรียกว่า CD4 คือ“เซลล์เสริม"

พวกเขาเป็นผู้นำในการต่อต้านการติดเชื้อ T-8 (เซลล์ CD8) เป็น "เซลล์ยับยั้ง" ของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์ CD8 ยังสามารถเป็น "นักฆ่า" ที่ฆ่าเซลล์มะเร็งและเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบเพราะนี่เป็นข้อสงสัยที่ผิดพลาดหรือการนิยามตนเอง:

CBCs แม้จะมี "เม็ดเลือดขาวตก" ก็ไม่ได้ใช้เป็นค่าสถานะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เซลล์เหล่านี้จะค้นหาและกำหนดลักษณะของเซลล์อื่น ๆ และสารติดเชื้อสำหรับโปรตีนที่เฉพาะเจาะจงบนผิวเซลล์

เซลล์ T-4 คือเซลล์ T ที่มีโมเลกุลของ CD4 อยู่บนพื้นผิว เซลล์ T ประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่า "เซลล์บวก" เซลล์ CD4 หรือ CD4

 

ทำไมเซลล์ CD4 สำคัญในการติดเชื้อเอชไอวี?

เอชไอวีมักติดเชื้อเซลล์ CD4 ไวรัสกลายเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์และเมื่อเพิ่มจำนวนขึ้นเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อไวรัสจะทำสำเนาของเอชไอวีให้มากขึ้น

เมื่อมีคนติดเชื้อ HIV แต่ยังไม่ได้เริ่มการรักษาจำนวนเซลล์ CD4 จะลดลง นี่เป็นสัญญาณว่าภูมิคุ้มกันกำลังอ่อนแอลง ยิ่งจำนวนเซลล์ CD4 ลดลงโอกาสที่บุคคลนี้จะป่วยก็จะยิ่งมากขึ้น

เซลล์ CD4 มีหลายล้านตระกูลที่แตกต่างกัน แต่ละครอบครัวได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคชนิดหนึ่ง เมื่อเอชไอวีลดจำนวนเซลล์ CD4 ครอบครัวเหล่านี้บางส่วนสามารถกำจัดให้หมดไปได้ คุณสามารถสูญเสียความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่พวกเขาได้รับการออกแบบมา หากสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณสามารถพัฒนาไฟล์  การติดเชื้อฉวยโอกาส (ดูเอกสารข้อเท็จจริง 500)

 อะไรคือการทดสอบ CD4?

มีการเก็บตัวอย่างเลือดเล็กน้อย เลือดจะถูกตรวจเพื่อนับเซลล์ประเภทต่างๆ ไม่นับเซลล์ CD4 โดยตรง ห้องปฏิบัติการจะคำนวณจากจำนวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมดและสัดส่วนของเซลล์ที่เป็น CD4 ดังนั้นการนับ CD4 จึงไม่แม่นยำ

การรักษาปัจจุบัน (ดู เอกสารข้อมูล 404) แนะนำการติดตาม CD4 ผ่านการทดสอบทุกๆ 3 ถึง 6 เดือนเมื่อเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART, ดู เอกสารข้อมูล 403). เนื่องจากการรักษาจะเพิ่มระดับ CD4 ไปสู่ระดับสูงจึงควรทำการทดสอบทุกๆ 6 ถึง 12 เดือน

อะไรคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนับเซลล์ CD4?

ค่าของเซลล์ CD4 แตกต่างกันไปตามจำนวนมาก ช่วงเวลาของวันความเหนื่อยล้าและความเครียดอาจส่งผลต่อผลการทดสอบของคุณ ควรเจาะเลือดในเวลาเดียวกันของวันสำหรับการทดสอบเซลล์แต่ละครั้งpay-937884 CD4 และใช้ห้องปฏิบัติการเดียวกัน
การติดเชื้ออาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อจำนวนเซลล์ CD4 ของคุณ เมื่อร่างกายของคุณต่อสู้กับการติดเชื้อจำนวนเม็ดเลือดขาว (ลิมโฟไซต์) จะเพิ่มขึ้น และจำนวนเซลล์ CD4 และ CD8 เพิ่มขึ้นมากเกินไป การฉีดวัคซีนอาจมีผลเช่นเดียวกัน อย่าตรวจดูเซลล์ CD4 ของคุณจนกว่าคุณจะหายจากการติดเชื้อหรือได้รับการฉีดวัคซีนภายในสองสามสัปดาห์

 ผลการทดสอบของ CD4 มีรายงานอย่างไร?

การทดสอบเซลล์ CD4 มักรายงานเป็นจำนวนเซลล์ในเลือดลูกบาศก์มิลลิเมตรหรือ mm3 จำนวนปกติมักจะอยู่ระหว่าง 500 ถึง 1600

เนื่องจากจำนวนเซลล์ CD4 มีความแปรปรวนดังนั้นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพบางรายจึงต้องการดูที่เปอร์เซ็นต์ของเซลล์ CD4 หากการทดสอบของคุณรายงานซีดี 4% = 34% นั่นหมายความว่า 34% ของลิมโฟไซต์ของคุณเป็นเซลล์ CD4 เปอร์เซ็นต์นี้มีความเสถียรมากกว่าจำนวนเซลล์ CD4

จำนวน CD4 ต่ำกว่า 200 แสดงถึงความเสียหายร้ายแรงต่อระบบภูมิคุ้มกัน เป็นสัญญาณของโรคเอดส์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี แม้ว่าเปอร์เซ็นต์ CD4 อาจเป็นตัวพยากรณ์ความก้าวหน้าของโรคเอชไอวีได้ดีกว่าจำนวน CD4 แต่จำนวน CD4 จะใช้ในการตัดสินใจว่าจะเริ่มการรักษาเมื่อใด

หมอที่กระตุ้นให้เกิดสถานการณ์หวาดกลัวที่ฉันมีพร้อมเตือนฉันถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ที่มีมากกว่า 35 ปีอย่างแน่นอนรู้ว่ามันคืออะไร:

CD4 เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง

ช่วงปกติอยู่ระหว่าง 30% ถึง 60% ห้องปฏิบัติการต่างๆใช้ช่วงที่แตกต่างกัน ไม่มีแนวทางในการรักษาการตัดสินใจตามเปอร์เซ็นต์ CD4 อย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์ CD4 ต่ำกว่า 14 เป็นคำจำกัดความของโรคเอดส์

สิ่งใดที่ตัวเลขที่หมายถึงอะไร?

จำนวนเซลล์ CD4 เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานของสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกัน ยิ่งนับน้อยความเสียหายที่เกิดจากเอชไอวีก็จะยิ่งมากขึ้น ผู้ที่มีเซลล์ CD200 น้อยกว่า 4 เซลล์หรือน้อยกว่า 14% ถือเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ตามศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาและโครงการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ / เอดส์และไวรัสตับอักเสบของกระทรวงสาธารณสุข

จำนวน CD4 ใช้ร่วมกับปริมาณไวรัสเพื่อประเมินระยะเวลาที่คนจะมีสุขภาพดี อ่านเพิ่มเติม เอกสารข้อมูล 125 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบปริมาณไวรัส

 การนับ CD4 ยังใช้เพื่อระบุว่าเมื่อใดควรเริ่มการรักษาด้วยยาบางประเภท:

ควรเริ่มใช้ยาเมื่อใดเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส: 

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่กำหนดให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสในระดับ CD4 ต่อไปนี้:
น้อยกว่า 200:  โรคปอดบวม Pneumocystis (PCP ดู เอกสารข้อมูล 515)
น้อยกว่า 100: toxoplasmosis (ดู เอกสารข้อมูล 517) และ cryptococcosis (ดู เอกสารข้อมูล 503)
น้อยกว่า 50:  Mycobacterium avium complex (MAC ดู เอกสารข้อมูล 514)

การตรวจสอบความสำเร็จในการรักษา:

ด้วยความสำเร็จของ ART บางครั้งจำนวน CD4 สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางครั้งอาจขึ้นช้า หากจำนวน CD4 ต่ำเมื่อ ART เริ่มทำงานจำนวน CD4 อาจไม่กลับคืนสู่ระดับปกติ {หมายเหตุของผู้แปลไม่ต้องพูดถึงฉันฉันอ้างถึง Beatriz Pacheco และ Beto Volpe ซึ่งประวัติทางการแพทย์หากอ่านโดยแพทย์ที่ไม่สงสัยในบางประเด็นอาจบอกว่า "คนเหล่านี้ตายไปแล้ว" ความจริงก็คือพวกเขาสิ้นเปลือง ขายถั่งเช่าและเสียสุขภาพด้วยความสำเร็จของการรักษาซึ่งในช่วงเวลาที่เริ่มต้นนั้นไม่ได้“ มีแนวโน้มมาก”] นอกจากนี้หากจำนวน CD4 ลดลงในขณะที่คุณใช้ ART อาจเกิดขึ้นได้ ความล้มเหลวในการรักษาและสาเหตุประการหนึ่งอาจเกิดจากการใช้ยาไม่ถูกเวลา ยึดมั่นในการรักษาแบบสปาร์ตัน จำนวน CD4 ที่สูงขึ้นจะดีกว่า อย่างไรก็ตามจำนวน CD4 ปกติไม่ได้รับประกันว่าระบบภูมิคุ้มกันปกติ

การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการรักษาปัจจุบัน (ดูได้ที่ http://aidsinfo.nih.gov/guidelines) ชี้ให้เห็นว่าหากผู้ป่วยรักษาปริมาณไวรัสที่ตรวจไม่พบการนับ CD4 สามารถทำได้ปีละครั้งหรือน้อยกว่านั้น

โรคและความตาย ไม่เกี่ยวกับโรคเอดส์

ขณะนี้ผู้ที่เป็นโรคเอดส์มีอายุยืนยาวขึ้นมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ซึ่งรวมถึงโรคตับมะเร็งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอดส์และโรคหัวใจ โดยรวมแล้วการเสียชีวิตเหล่านี้กำลังลดลง อย่างไรก็ตามการวิจัยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างจำนวน CD4 ต่ำและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

บรรทัดด้านล่าง

เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญเกี่ยวกับความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันเอกสารข้อมูลสำหรับแนวทางการรักษาในสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าควรติดตามจำนวน CD4 ทุกหกถึงสิบสองเดือนสำหรับผู้ที่มี ART ทำงานเพื่อรักษาระดับสูง ของเซลล์ CD4

หมายเหตุบรรณาธิการ: เมื่อฉันไปเยี่ยม Casa da AIDS ครั้งล่าสุดหมอของฉัน (ที่มี "M" แบบนี้เมืองหลวง) ให้คำแนะนำที่คล้ายกันกับฉันและแม้ว่าฉันจะออกจากรัฐบาลด้วยความไม่พอใจเล็กน้อย แต่ฉันมั่นใจว่าแองเจลาจะไม่ทำเช่นนั้น หรือภายใต้การบีบบังคับอย่างรุนแรงและฉันก็ยอมรับอย่างสงบ การแก้ไขข้อความตอนนี้ฉันเห็นว่าฉันคิดถูกแล้วเกี่ยวกับการพิจารณาของฉันสำหรับบุคคลที่ศึกษาและได้อุทิศวันเวลาของเขาเพื่อรักษาฉันและผู้ป่วยอีกประมาณสี่ร้อยคนให้มีชีวิตและมีสุขภาพดี

แปลและเรียบเรียงโดย Souza Claudio เดิม เอกสารข้อมูล 124 การทดสอบเซลล์ CD4 เมื่อ 06 เมษายน 2016 บทวิจารณ์โดย ราโด

[youtube] =” uxeWGezoIT8″ [/ youtube]

สนับสนุนการทำงาน. หรือมันจะหายไปในที่สุด ลิงค์นำไปสู่เว็บไซต์ของธนาคารเหล่านี้ ที่สำคัญที่สุด! สนับสนุนงานที่พยายามจะสนับสนุนคุณ!

สนับสนุนการทำงาน. หรือมันจะหายไปในที่สุด ลิงค์นำไปสู่เว็บไซต์ของธนาคารเหล่านี้ ที่สำคัญที่สุด! สนับสนุนงานที่พยายามจะสนับสนุนคุณ!

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

สวัสดี ฉันต้องการรับข้อมูลอัปเดตหรือไม่ ใช่หรือไม่! :-)
ยกเลิก
อนุญาตการแจ้งเตือน