มีชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี

ประเภทของแอนติบอดี ใช่ มีมากกว่าหนึ่ง!

ประเภทของแอนติบอดี ไม่รู้? ระบบภูมิคุ้มกันสร้างแอนติบอดี XNUMX ชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีการป้องกันร่างกายจากโรคและการติดเชื้อต่างกัน เราได้มองหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เอชไอวี

โปรตีน

anticorpos
รูปภาพของ การเขียนอย่างรวดเร็ว โดย Pixabay

แอนติบอดีเป็นโปรตีนรูปตัว Y เฉพาะที่ผลิตโดย ปลอดภัย. ช่วยต่อสู้กับโรคโดยการตรวจจับไวรัสแบคทีเรียและอื่น ๆ เชื้อโรค (จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค) และทำงานเพื่อทำลายมัน. สิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อที่เป็นอันตรายถูกระบุว่าเป็นผู้รุกรานเนื่องจากแอนติเจนซึ่งเป็นโมเลกุลที่แตกต่างกันบนพื้นผิวของพวกมัน แอนติบอดีแต่ละตัวที่สร้างโดยระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะจับกับแอนติเจนที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีรูปแบบโมเลกุลที่เหมาะสมจากนั้นจะทำลายเชื้อโรคหรือทำเครื่องหมายเพื่อให้เซลล์ภูมิคุ้มกันอื่น ๆ จดจำได้1

อิมมูโนโกลบูลินไอโซไทป์

แอนติบอดีเรียกอีกอย่างว่าอิมมูโนโกลบูลิน (Ig) อิมมูโนอธิบายเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและโกลบูลินอธิบายถึงโปรตีน2 ผลิตโดย เซลล์ Bเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง (WBC) ที่มีต้นกำเนิดในไขกระดูก

แม้ว่าแอนติบอดีจะมีเพียงห้าประเภทหลัก แต่แอนติบอดีแต่ละชนิดก็สามารถมีไซต์การจับที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแอนติเจนที่เฉพาะเจาะจง ในความเป็นจริงร่างกายของคุณสามารถสร้างไซต์สิ่งที่แนบมาเพื่อยึดติดกับแอนติเจนได้มากมาย

Célula CD4 e Molécula CD4

ไม่มีทั้ง CD4, หรือแอนติบอดี - เม็ดเลือดขาว

นี่คือหนึ่งในประเภทของแอนติบอดี: อิมมูโนโกลบูลินจี (IgG)

อิมมูโนโกลบูลินจี (IgG) รับผิดชอบประมาณ 75% ของแอนติบอดีทั้ง XNUMX ชนิดในร่างกายมนุษย์ ขึ้นอยู่กับแอนติเจน IgG สามารถกำหนดเป้าหมายเชื้อโรคเพื่อให้เซลล์ภูมิคุ้มกันและโปรตีนอื่น ๆ จดจำได้หรือสามารถส่งเสริมการปล่อยสารพิษเพื่อทำลายจุลินทรีย์โดยตรง

บางครั้ง IgG สามารถกระตุ้นการตอบสนองที่ไม่พึงปรารถนาในผู้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเซลล์และเนื้อเยื่อของตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ3

เอชไอวี / เอดส์อธิบายได้ดี

Immunoglobulin A (IgA) แอนติบอดีอีกชนิดหนึ่ง

อิมมูโนโกลบูลินเอ (IgA) ส่วนใหญ่พบในเนื้อเยื่อของเยื่อเมือกเช่นในปากช่องคลอดและลำไส้รวมถึงในน้ำลายน้ำตาและน้ำนมแม่ มีหน้าที่รับผิดชอบ 15% ของแอนติบอดีทุกชนิดที่พบในร่างกายมนุษย์และผลิตโดยเซลล์ B และหลั่งออกจาก lamina propria ซึ่งเป็นชั้นบาง ๆ ภายในเนื้อเยื่อของเยื่อเมือก

IgA เป็นปราการด่านแรกของร่างกายจากการติดเชื้อ มันจับกับเชื้อโรคเพื่อทำเครื่องหมายเพื่อทำลายและป้องกันไม่ให้ติดกับเยื่อบุผิวซึ่งเป็นแนวเนื้อเยื่อของร่างกาย ไม่ผิดที่จะสรุปว่าแอนติบอดีชนิดที่สำคัญที่สุดในแนวป้องกันของเรา

IgA ยังเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาภูมิไวเกินในคนด้วย โรค celiac และโรคแพ้ภูมิตัวเองอื่น ๆ อีกมากมาย4

ในบรรดาแอนติบอดีเรายังมี Immunoglobulin A (IgM)

Immunoglobulin M (IgM) เป็นหนึ่งในแอนติบอดีตัวแรกที่ระบบภูมิคุ้มกันคัดเลือกมาเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อ ประชากร IgM เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายเผชิญกับสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อเป็นครั้งแรกจากนั้นก็ลดลงเมื่อแอนติบอดี IgG เข้าครอบงำ IgM ผลิตโดยเซลล์ B และเมื่อเชื่อมโยงกับเชื้อโรคจะกระตุ้นการทำงานของแอนติบอดีและเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่น ๆ5

นอกเหนือจากการกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแล้วเซลล์ IgM B ส่วนย่อยยังช่วยในการ "จดจำ" เชื้อโรคหลังจากที่มันถูกทำลายไปแล้ว หากคุณสัมผัสกับเชื้อโรคอีกครั้งในภายหลังระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะต้องตอบสนองเร็วขึ้นเนื่องจากเซลล์หน่วยความจำ B6

seropositive หมายถึงอะไร

อิมมูโนโกลบูลินอี (IgE) แอนติบอดีอีกห้าชนิดนี้

อิมมูโนโกลบูลินอี (IgE) เป็นประเภทของแอนติบอดีที่รับผิดชอบ การตอบสนองต่อการแพ้ พบมากในปอดผิวหนังและเยื่อเมือก IgE ผลิตโดยเซลล์ B ที่หลั่งออกมา ต่อมน้ำเหลือง หรือเนื้อเยื่อน้ำเหลืองอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้บริเวณ สารก่อภูมิแพ้ (สารที่ไม่เป็นอันตรายที่ก่อให้เกิดการตอบสนองต่อการแพ้)

เมื่อ IgE จับตัวกับสารก่อภูมิแพ้จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียงซ้อนกัน Basophiles e มาสต์เซลล์ซึ่งเป็นชนิดย่อยของเม็ดโลหิตขาวย่อยสลาย (เปิด) และปลดปล่อย ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้เกิดการอักเสบในกระแสเลือด ฮีสตามีนมีหน้าที่ อาการภูมิแพ้.7

IgE ยังช่วยปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อปรสิตรวมถึงหนอนพยาธิ (หนอนปรสิต)8

อิมมูโนโกลบูลิน D (IgD) เป็นหนึ่งในประเภทของแอนติบอดีในด้านเริ่มต้นของการตอบสนองภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิตของเรา

Immunoglobulin D (IgD) มีความสำคัญในช่วงแรกของการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ซึ่งแตกต่างจากแอนติบอดีอื่น ๆ คือไม่แพร่กระจายอย่างแข็งขัน แต่จับกับเซลล์ B เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ในฐานะที่เป็นแอนติบอดีส่งสัญญาณ IgD ช่วยกระตุ้นการปล่อย IgM บรรทัดแรกเพื่อต่อสู้กับโรคและการติดเชื้อ

IgD รับผิดชอบเพียง 0,25% ของแอนติบอดีในร่างกายมนุษย์ แม้จะมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองภูมิคุ้มกัน แต่ IgD เป็นแอนติบอดีที่รู้จักกันน้อยที่สุดโดยมีความรู้เพียงเล็กน้อยว่ามันสามารถมีส่วนร่วมในส่วนอื่น ๆ ของระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างไร9

การติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลันหน้าต่างภูมิคุ้มกันและความล่าช้าทางคลินิก

การทดสอบแอนติบอดี

เนื่องจากอิมมูโนโกลบูลินรวมกับเชื้อโรคเฉพาะจึงสามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคบางชนิดตามโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ การทดสอบแอนติบอดีใช้เพื่อตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะโรคในตัวอย่างเลือด

การทดสอบแอนติบอดีมีไว้เพื่อวินิจฉัย (หรือช่วยวินิจฉัย) โรคติดเชื้อและแพ้ภูมิตัวเองที่หลากหลาย ได้แก่ :

 • โรคช่องท้อง (CD)
 • Covid-19
 • คอกซากีไวรัส
 • Cytomegalovirus (CMV)
 • คอตีบ
 • ไวรัส Epstein-Barr (EBV)
 • H. pylori
 • เอชไอวี
 • ไข้หวัดใหญ่
 • โรค Lyme
 • คางทูม
 • Mycoplasma ปอดบวม
 • ไอกรน (ไอกรน)
 • โปลิโอ
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องขั้นต้น (PID)
 • หัดเยอรมัน (หัดเยอรมัน)
 • โรคซิฟิลิส
 • บาดทะยัก
 • toxoplasmosis
 • ไวรัส Varicella-zoster
 • ไวรัสตับอักเสบ
 • ไวรัสเวสต์ไนล์

การทดสอบแอนติบอดีไม่พบเชื้อโรคจริงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ แต่จะตรวจหาแอนติบอดีที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อ ผลบวกหมายถึง“ ใช่” การทดสอบตรวจพบแอนติบอดีหรือแอนติเจน ผลลัพธ์เชิงลบหมายถึง "ไม่" ในขณะที่ผลลัพธ์ของเส้นเขตแดนจะถือว่าสรุปไม่ได้

การรักษาเอชไอวีไม่ได้อยู่ตรงหน้า ... แต่มีความหวัง!

แนวคิดของหน้าต่างภูมิคุ้มกัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรคอาจต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะผลิตแอนติบอดีได้มากพอถึงระดับที่ตรวจพบได้ หากทำเร็วเกินไปในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นการทดสอบอาจให้ผลลบเท็จ

https://soropositivo.org/2020/04/09/janela-imunologica-do-hiv/

การทดสอบแอนติบอดีสามารถยืนยันได้ว่าเกิดการติดเชื้อเช่นโควิด -19 หรือเอชไอวีแม้ว่าจะไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อใด

บางครั้งระดับอิมมูโนโกลบูลินสามารถใช้เพื่อกำหนดลักษณะของระยะของการติดเชื้อ เนื่องจากโดยทั่วไประดับ IgM จะเพิ่มขึ้นก่อนที่การตอบสนองของ IgG จะเริ่มขึ้นการทดสอบ IgM และ IgG เฉพาะโรคสามารถช่วยระบุได้ว่าเพิ่งเกิดการติดเชื้อหรือไม่ ตัวอย่างเช่นโรคเริมคือการติดเชื้อซึ่งการทดสอบ IgM และ IgG สามารถช่วยกำหนดระยะเวลาของการติดเชื้อได้10

ในผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้สามารถใช้การทดสอบ IgE เพื่อยืนยันว่ามีอาการแพ้เกิดขึ้น การทดสอบเหล่านี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบว่าระดับ IgE เพิ่มขึ้นเมื่อคุณสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้โดยเจตนาหรือไม่

แปลโดยCláudio Souza เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2020 จากต้นฉบับในแอนติบอดี 5 ประเภทคืออะไร? เขียน โดย เอลิซาเบธ บอสกี้ ปริญญาเอก ตรวจสอบทางการแพทย์โดย โรเชล คอลลินส์ DO อัปเดตเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2020

โรคเอดส์ - เราต้องทำความเข้าใจให้ดีขึ้น

แหล่งที่มาของบทความ
 1. เจนเวย์ ซี. Immunobiology. การ์แลนด์สิ่งพิมพ์. พิมพ์.
 2. ชโรเดอร์ HW, Cavacini L. โครงสร้างและหน้าที่ของอิมมูโนโกลบูลิน. J Allergy Clin Immunol พ.ศ. 2010; 125 (2 ส่วนเสริม 2): S41-52 ดอย: 10.1016 / j.jaci.2009.09.046
 3. Vidarsson G, Dekkers G, Rispens T. คลาสย่อยของ IgG และอัลโลไทป์: จากโครงสร้างไปจนถึงฟังก์ชันเอฟเฟกต์. พรมแดนอิมมูโนล. 2015: 5: 520. ดอย: 10.3389 / fimmu.2014.00520
 4. โทมัสเอช ไขความลับของ IgA. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. พ.ศ. 2018; 15 (7): 389. ดอย: 10.1038 / s41575-018-0036-3
 5. เฮย์แมน B, ชูลแมน, MJ โครงสร้างหน้าที่และการผลิตอิมมูโนโกลบูลิน M (IgM). สารานุกรม Immunobiol. 2016; 2016; 1-14. ดอย: 10.1016 / B978-0-12-374279-7.05001-3
 6. Capolunghi F, Rosado MM, Sinibaldi M, Aranburu A, Carsetti R. ทำไมเราถึงต้องการเซลล์หน่วยความจำ IgM B?. ตัวอักษร Immunol. 2013; 152 (2): 114-20. ดอย: 10.1016 / j.imlet.2013.04.007
 7. Sutton BJ, Davies AM, Bax HJ, Karagiannis SN แอนติบอดี IgE: จากโครงสร้างสู่หน้าที่และการแปลทางคลินิก. แอนติบอดี (Basel). พ.ศ. 2019; 8 (1): 19. ดอย: 10.3390 / antib8010019
 8. ฟิตซ์ซิมมอนส์ CM, Falcone FH, Dunne DW หนอนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ IgE เฉพาะของปรสิตและบทบาทในการป้องกันภูมิคุ้มกันของมนุษย์. หน้าอิมมูโนล. 2014; 5: 61. ดอย: 10.3389 / fimmu.2014.00061
 9. Edholm ES, Bengten E, วิลสัน เอ็ม. เจาะลึกการทำงานของ IgD. Dev Comp Immunol. 2011; 35 (12): 1309-16. ดอย: 10.1016 / j.dci.2011.03.002
 10. Liermann K, Schäfler A, Henke A, Sauerbrei A. การประเมินไวรัสเริมเชิงพาณิชย์ IgG และ IgM immunoassays. วิธีการ J Virol เมษายน 2014; 199: 29-34. ดอย: 10.1016 / j.jviromet.2014.01.001

 

 


รับการอัปเดตบนอุปกรณ์ของคุณได้ฟรี

มีอะไรจะพูดไหม พูดสิ!!! บล็อกนี้และโลกนี้ดีกว่ากับเพื่อน ๆ มาก!

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

เว็บไซต์นี้อาจมีการใช้งานคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ เราจะถือว่าคุณตกลงกับเงื่อนไขนี้ แต่คุณสามารถปรับแต่งได้หากคุณต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

ความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้