Er is leven met HIV

CD4-telling onder 500 Of detecteerbare viral load EN COVID-19

Wees gerust, mijn slimme lezer, mijn dikbuikige lezer, HIV/AIDS zijn ziektes. En, in verband met COVID-19, zijn het comorbiditeiten. accepteer geen eufemismen

Afbeelding van Erik Karits door Pixabay

CD4-telling onder de 500 is altijd een probleem. Een van deze stomme tijdschriften schreef 15 jaar geleden dat een CD4-telling onder de 500 "het begin van het einde" was. Welnu, ik heb mensen gezien met CD4-tellingen onder de tien die tegenwoordig actieve en productieve leden zijn van deze samenleving waarin 1/3 van de zogenaamde "normale" mensen zou weigeren om samen te werken met "zo iemand".

Net als de duivels? En er zijn dwazen die zeggen: Sociale dood bestaat niet.

Contagem de CD4 abaixo de 500 Ou Carga Viral detectável E COVID-19, Blog Soropositivo.Org
Wat niet ontbreekt, zijn idioten die aids op deze manier bagatelliseren. Merk echter op dat uit zijn toespraak heel duidelijk blijkt dat de demente persoon destijds geen hiv had

Een CD4-telling onder de 500 of een detecteerbare viral load verhoogt het risico op ernstige COVID-19.

Ik heb de kop van een artikel gezien, dat ik niet heb gelezen om niet nerveus te worden, waarin de persoon zegt dat het hebben van hiv en COVID niet "zoiets" is, dat het gevaar de comorbiditeiten zijn.

Welnu, voordat ik verder ga met de tekst, moet ik een aspect hiervan vaststellen, iets dat me meer dwarszit dan, in theorie, het "wettig" zou zijn om me te storen. Omdat, zoals ik begreep, voor deze persoon HIV-infectie of AIDS geen "morbiditeiten" zijn.

Misschien heeft hij gelijk, maar om me daarvan te overtuigen, zal hij me moeten uitleggen wat volgens hem in bijna veertig jaar bijna veertig miljoen mensen heeft gedood. HIV/AIDS is geenszins morbide.

Jongens, ik zou de graven kunnen opnoemen die ik eerder knielde en huilde omdat ik verloor, niet door de dood, maar door deze "non-morbiditeiten" gedurende jaren van leiden, in mijn leven, om later het cynisme te zien van een persoon die zich verontschuldigde omdat hij zich niet bewust was van zoveel leed. Op de ongelukkige dag dat ik die video zag, brak ik een beeldscherm door op het scherm te slaan precies waar ik die persoon me dat zag vertellen en, plus ultra, werd toegejuicht.

Onderzoek naar hiv-genezing met nieuwe benaderingen

Kijk, ik ben niet zo'n ingewikkeld persoon. Gebruik gewoon je verstand, denk na en begrijp me. Zie de ketterij die ik hier zal zeggen. Het woord "hulpverlener" stoort me niet. Weet u waarom? Want geen woord kan een groter gewicht hebben dan dat wat eraan wordt toegeschreven.

Noem je me aids?

Geweldig, want ik ben de aids-patiënt die bijna zonder hulp deze "blog" eenentwintig jaar lang heeft bijgehouden, wat in sommige gevallen meer is dan het hele leven van veel mensen die me nu lezen en haten ( kies een nummer).

Een journalist, een grote vriend van mij, Laete Braga, die deze wereld al heeft verlaten, Laerte Braga, definieerde de samenleving van 2011 tot 2020 als de samenleving van het spektakel. Denk maar aan "stick-de-selfie". Ik was het niet met hem eens, maar ik antwoordde hem als volgt:

 

— 'Vriend, het is ook de samenleving van het eufemisme'! Deze manie om te zoeken naar "minder onaangename" woorden om dezelfde dingen te zeggen, of zelfs te ontkennen dat bepaalde dingen problemen zijn, leidt meestal tot precies deze problemen. Een paar voorbeelden:

 

 

Seksueel overdraagbare aandoeningen i Eufemisch overdraagbare infecties

 

Ik plaatste iets op Instagram en sprak over "Seksueel overdraagbare aandoeningen". Ik kreeg een "wauw, het zijn soa's, seksueel overdraagbare aandoeningen" die nu zegt. Het was, laten we zeggen, een hoge bal waar ik lang op had gewacht en die ik terugkaatste. Kom op

 

Saai (pediculosis pubis) is een infectie? Het is een plaag en parasitose. Welnu, als u een korte reis maakt, twee of drie uur, van São Paulo, zult u zeker de persoon vinden die nog nooit van seksueel overdraagbare aandoeningen heeft gehoord.

Voor hem is het "geslachtsziekte", ja, in sommige culturen verbonden met onze "goede Venus", godin van de liefde. Het bericht moet aankomen en, alsjeblieft, het kan op geen enkele manier versleuteld of academisch aankomen. Elke maand is exclusief; en sluit in het algemeen degenen uit die de duidelijke en verhelderende boodschap het meest nodig hebben.

Als je praat over genitale wratten of HPV, is de kans groot dat de persoon binnenkomt zonder het te weten en weggaat zonder het te begrijpen. Zelf had ik, toen ik 15 jaar oud was (ik begon vroeg en heel erg), zo'n HPV-crisis en toen ik de vader van een vriend om uitleg vroeg, zei hij:

slechte ziekte

— 'Dit is een slechte ziekte'! Je moet naar de dokter. —— "Ernstige ziekte".

Deze introductie, nogal ongelukkig, is gerechtvaardigd vanwege dit gedoe met comorbiditeiten en COVID.

Hiv/aids, op een bepaalde manier, afhankelijk van het aantal CD4-cellen, of de virale lading, afhankelijk van of de persoon al dan niet geassocieerd is met een COVID-19-infectie, is een levensbedreigende situatie. Niet! Het risico is de dood. En dat is precies waarom ik, meer dan twee uur 's nachts, toen ik de onderstaande tekst vond, besloot, ondanks de gruwel van de pijn die polyneuropathie me veroorzaakt, te vertalen en te publiceren, omdat de boodschap, mijn lezers, vrienden en die anderen, zoet maakte , moet komen. En het moet duidelijk en snel komen.

Meestal wil ik één ding herhalen:

 

Contagem de CD4 abaixo de 500 Ou Carga Viral detectável E COVID-19, Blog Soropositivo.Org
Het is erger geweest. Nu is het veel beter! Bijna nutteloos, het doet zo'n pijn dat ik aan amputatie dacht. Het zou een grote lafheid zijn, toch?

Ja, er is leven met hiv. Maar dat is niet normaal. Hiv of aids hebben, betekent ziek zijn, anders hoeft u geen antiretrovirale middelen te gebruiken. Ik neem ze, ondanks dat ik gevangen zit in een lichaam dat al een tijdje besloot me te martelen, omdat ik van Mara hou, ik hou van mijn leven, ik hou van deze wereld en ik geloof dat ik er nog steeds iets voor kan doen.

En hier ben ik, mijn handen en voeten aan flarden, niet in staat om ook maar één vierkante centimeter van mijn lichaam te vinden die geen pijn doet. Maar als dat is wat God wil, dan is dat maar zo. Ook omdat ik in mijn jeugd schaamteloos misbruik heb gemaakt van de kwetsbaarheid van veel vrouwenharten.

 

 

 

 

Sic Transit Gloria Mundum

 

Uit een Amerikaans onderzoek bleek dat mensen met hiv die een CD4-telling van minder dan 500 hadden, of een detecteerbare virale last, een veel hoger risico hadden op ziekenhuisopname met COVID-19 in vergelijking met mensen met een hogere CD4-telling of een onderdrukte virale last.

De grote studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Bloomberg School of Public Health van de Johns Hopkins University, actualiseert bevindingen gepresenteerd op de maart 2021-conferentie over retrovirussen en opportunistische infecties. Het verzamelde gegevens over een grotere groep mensen met hiv dan de vorige analyse over een langere periode en analyseerde het risico op ernstige COVID-19-uitkomsten door hiv-viral load en CD4-telling.

De resultaten zijn beschikbaar gesteld als prepress en zijn nog niet door vakgenoten beoordeeld.

 

De onderzoekspopulatie bestond uit 1.446.913 volwassenen met een laboratoriumbevestigde diagnose van SARS-CoV-2 tussen 1 januari 2020 en 21 mei 2021 in Amerikaanse ziekenhuizen die deelnemen aan het National COVID Cohort Collaborative Consortium. De meeste deelnemende sites zijn grote academische medische centra.

Van deze populatie leefden 8.270 met hiv, 11.392 hadden een orgaantransplantatie ondergaan en 267 waren mensen met hiv die een orgaantransplantatie hadden ondergaan.

Mensen met hiv met de diagnose COVID-19 hadden een mediane leeftijd van 50 jaar, 72,5% was man, 43% was blank, waarvan 8% Hispanic, 33% was zwart en 23% was van andere etniciteiten. Elf procent had drie of meer comorbiditeiten en 12% had twee comorbiditeiten.

CD4-gegevens van het voorgaande jaar waren beschikbaar voor 3.574 mensen met hiv (43%). Hiervan had 61% een CD4-telling van meer dan 500, 16% tussen 350 en 500 en 22% onder 350. Vorig jaar waren gegevens over de virale belasting beschikbaar van 1.407 (17%). Hiervan had tweederde (67,5%) een virale last van minder dan 50 kopieën/ml, 20% tussen 50 en 1.000 kopieën/ml en 11% boven 1.000 kopieën/ml.

Vrouwen, zoals altijd, het grootste slachtoffer van het systeem

Mensen die solide orgaantransplantaties ondergingen waren ouder (gemiddelde leeftijd 57 jaar), minder vaak mannen (40% waren vrouwen), vaker niet-Spaanse blanken (48%) en hadden meer last van comorbiditeiten (44% had drie of meer, 21% had er twee) vergeleken met mensen zonder hiv of een voorgeschiedenis van transplantatie (p < 0,01).

Mensen zonder hiv of een voorgeschiedenis van transplantatie met COVID-19 waren iets vaker vrouw (55%), waren jonger dan andere groepen (gemiddelde leeftijd 47 jaar), vaker niet-Spaanse blanken (53%), minder vaak Zwart niet-Spaanse (13,5%) en minder kans op meerdere comorbiditeiten (4,5% had drie of meer, 4% had twee).

Iets meer dan tweederde (68%) van de onderzoekspopulatie had milde COVID-19 of asymptomatische infectie, gediagnosticeerd door PCR-testen. Een hoeveelheid van meer dan drie procent (3,4%) werd beoordeeld op een afdeling spoedeisende hulp, maar niet opgenomen in het ziekenhuis, 26% van de onderzoekspopulatie werd opgenomen in het ziekenhuis. zonder de noodzaak van mechanische ventilatie, 0,9% werd opgenomen in het ziekenhuis, had mechanische beademing nodig en overleefde, en 1,7% stierf aan COVID-19. Het lijkt misschien klein, maar jij, of iemand van wie je houdt, is niet omgekomen.

Kwetsbaarheid en kwetsbaarheid van seropositieven

Mensen met hiv bezochten significant vaker een afdeling spoedeisende hulp om te worden beoordeeld op symptomen van COVID-19 (odds ratio 1,28, 95% BI 1,27-1,29) dan om in het ziekenhuis te worden opgenomen voor beademing (OR 1,43, 95% BI 1,43-1,43 ) en sterven aan COVID-19 (OR 1,20, 95% CI 1,19-1,20), maar ze werden minder snel dan mensen zonder immunosuppressieve stoornissen opgenomen in het ziekenhuis zonder beademing (OR 0,81, 95% BI 0,78-0,86). Deze verschillen bleven significant na correctie voor sociodemografische factoren en last van comorbiditeiten.

De risico's van ernstige uitkomsten waren het grootst voor mensen die solide orgaantransplantaties ondergingen. Mensen die een solide orgaantransplantatie ondergingen, hadden twee keer zoveel kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen zonder de noodzaak van beademing (OR 2,00, 95% BI 1,93-2,08), vijf keer meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen en mechanische beademing nodig te hebben (OR 4,82, 95 % BI 4,78-4,86) en bijna drie en een half keer meer kans om te overlijden aan COVID-19 (OR 3,38, 95% BI 3,35-3,41) in vergelijking met mensen zonder immunosuppressieve aandoeningen.

Behoefte aan mechanische ventilatie: 400% groter

Het risico op ernstige COVID-19 waarvoor mechanische beademing nodig was, was vier keer groter bij mensen met hiv die orgaantransplantaties ondergingen (aOR 4,02, 95% BI 4,02-4,02) in vergelijking met mensen met de aandoeningen immunosuppressiva, maar de kleine steekproefomvang hiervoor patiëntengroep betekent dat risicoschattingen onnauwkeurig kunnen zijn.

Bij mensen met hiv was het risico op ernstige gevolgen het grootst bij mensen met een CD4-telling van minder dan 500 en bij mensen met detecteerbare virale ladingen. Na correctie voor sociodemografische factoren, roken en comorbiditeiten, hadden mensen met hiv met CD4-aantallen tussen 350 en 500 bijna drie keer meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan mensen met CD4-aantallen boven 500 (odds 'adjusted ratio 2,9, 95, 1,5% CI 5,6-4). Mensen met een CD350-telling van minder dan 3.2 hadden zes keer meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen (aOR 11.1-4) in vergelijking met mensen met een CD500-telling van meer dan XNUMX.

Virale onderdrukking is absolute noodzaak

Door de resultaten te vergelijken op basis van de virale suppressiestatus bij mensen met een CD4-telling van meer dan 500, bleek uit de studie dat zelfs met een hoge CD4-telling, mensen met een virale lading van meer dan 50 kopieën/ml drie keer meer kans hadden om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan mensen met een viral load van minder dan 50 kopieën/ml na correctie voor sociodemografische factoren en comorbiditeiten (aOR 3.1, 95% CI 1,6-6,2).

Deze bevindingen van een grote steekproef van mensen met hiv in de Verenigde Staten voegen gewicht toe aan de bevindingen van een groot internationaal onderzoek uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, vorige maand gepresenteerd op de International AIDS Society's Conference on the Science of HIV.

Hogere risico's op ernstige resultaten (eufemisme?)

Uit die studie bleek dat mensen met hiv een verhoogd risico hadden op ernstige COVID-19-uitkomsten, maar de studie bevatte geen gegevens over de impact van CD4-telling of virale lading in gevaar. De WHO-studie kon ook geen significant verband vinden tussen hiv en een verhoogd risico op overlijden als gevolg van COVID-19-resultaten buiten de Afrikaanse regio van de WHO, in tegenstelling tot deze Amerikaanse studie.

Spaanse onderzoekers identificeerden ook een verhoogd risico op ernstige COVID-19-uitkomsten bij mensen met CD4-tellingen van minder dan 500 in onderzoek dat vorige maand ook werd gepresenteerd op IAS 2021.

"Onze resultaten vragen om een dringende actie om het SARS-CoV-2-vaccin voor PLWHA toe te dienen in de Verenigde Staten en de wereldbevolking, met name gericht op personen met een slecht gecontroleerde HIV-infectie en degenen die in geografische regio's wonen waar de vaccinatiegraad door het grote publiek lager was", concluderen de auteurs van het onderzoek in de Verenigde Staten.

Ze zeggen dat mensen met hiv die bijzonder kwetsbaar zijn voor COVID-19 mogelijk speciale inspanningen nodig hebben om hen opnieuw te betrekken bij hiv-zorg en vaccinatie te verzekeren.

stoffen

 

Middelengebruik, slechte geestelijke gezondheid en onstabiele huisvesting kunnen van invloed zijn op het vermogen van mensen met hiv om betrokken te zijn bij hiv-zorg, zeggen de auteurs, en programma's die zijn ontworpen om mensen bij hiv-zorg te betrekken, kunnen essentieel zijn om ervoor te zorgen dat mensen die mogelijk bijzonder kwetsbaar zijn voor de slechte COVID-19-resultaten zijn betrokken bij hiv-behandeling en COVID-19-vaccinatie.

Vertaald door Cláudio Souza, op 14 augustus 2000, van het origineel geschreven door Keith Alcorn em 11 augustus 2021, gepubliceerd in Aidsmap op deze link: CD4 aantal onder 500 of detecteerbare virale lading verhogen het risico op ernstige COVID-19 voor mensen met hiv

COVID-19 en mensen met hiv. Wat te doen - WHO- en CDC-richtlijnen

Referências

Zon J et al. Ernst van de ziekte COVID-19 bij mensen met hiv-infectie of solide orgaantransplantatie in de Verenigde Staten: een nationaal representatief, multicenter observationeel cohortonderzoek. Med Rxiv https://doi.org/10.1101/2021.07.26.21261028

Ik ben hiv-positief. En nu?

 

 


Ontvang gratis updates rechtstreeks op uw apparaat

Heb je iets te zeggen? Zeg het!!! Deze blog, en de wereld, is zoveel beter met vrienden!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We zullen aannemen dat u ok met dit bent, maar je kunt afmelden als je wilt. ACCEPTEREN Lees meer

Privacy & Cookies Policy